Toneterapi kan kurere tinnitus

Tinnitus er opfattelsen af lyd, der ikke stammer fra en påviselig, ydre lydkilde. Lyden kan minde om konkyliesusen, klokkekimen, telegrafstrådssummen eller maskinlyd, f.eks. som fra en kompressor. Lidelsen er invaliderende og findes hos mange millioner mennesker. De fleste oplever fænomenet i løbet af tilværelsen, men hos omkring fem procent af befolkningen bliver lidelsen kronisk.

Mekanismen bag tinnitus er uafklaret, men Herta Flor på universitetet i Heidelberg mener, at den del af cortex (hjernebarken), som behandler signaler fra ørene, er blevet reorganiseret hos patienterne, som hører de generende lyde. Hos normale, raske personer er områderne af cortex, som behandler forskellige lydfrekvenser lige store. Hos tinnituspatienter er områderne, der behandler frekvenserne, som er så generende, derimod overudviklede.

Det slog Flor, at man hos personer, der har fået amputeret en arm eller et ben, observerer et analogt fænomen. De oplever fantomsmerter i det amputerede lem, og det hjerneområde, som behandlede signaler fra det amputerede lem, skrumper ind, mens de tilgrænsende områder, som repræsenterer andre dele af legemet, vokser. Flor har med held behandlet de amputerede ved at give dem små, elektriske stød rundt omkring på amputationsstedet og så bede dem angive positionen og frekvensen for påvirkningen. Disse strømstød fik de tilsvarende hjerneområder til at vokse igen. Smerterne reduceredes med næsten 70 procent.

Flor mener, at tinnitus også er et fantom-fænomen. Derfor forsøgte hun at kurere patienterne med en teknik, der svarede til den, hun anvendte ved de amputerede. Ni personer med kronisk tinnitus blev sat til at skelne imellem tone-par, som i frekvens lå nær patientens egne fantom-toner. Efter fire uger med to timers træning pr. dag reduceredes tinnitus med 35 procent. Hos en kontrolgruppe, der trænede med toner, som ikke lå nær de hørte, så man ingen forbedring i tilstanden. Flors forsøg tyder altså på, at man virkelig kan træne hjernen op til ikke at høre de enerverende lyde. Ved at fokusere på fantomfrekvenserne kan man få de tilgrænsende hjernedele til at brede sig, så de områder, der generer både dagligdag og nattesøvn, skrumper ind og bliver gjort tavse.