Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Toiletvand direkte i Københavns Havn: Håndværkere hældte beton i kloakken og byttede om på rørene

Illustration: Ole Malling / By & Havn

I starten af august opdagede Københavns Kommune meget høje niveauer af E. coli-bakterier og intestinale enterokokker i prøver fra Sandkaj i Nordhavn. Prøverne fra vandet viste niveauer på 7.100 MPN/100 ml for E. coli og 2.000 MPN/100 ml for enterokokker. Normalt ligger begge parametre under 15 MPN/100 ml.

E. coli og intestinale enterokokker er tegn på, at der ryger toiletvand direkte i havnen. Derfor betød fundet, at havnebadezonen Sandkaj, det skulle have åbnet 16. august, endnu ikke har haft sin første gæst. I stedet for folk i badetøj har det kun været teknikernes prøveglas, der har brudt bølgerne. Undersøgelserne har trukket ud, fordi en hel række af fejl i det nye byggeri sendte det beskidte vand ud i den rene havn.

Fejlkoblede toiletter var lette at spotte

Efter nogle dages undersøgelse fandt By & Havn, som ejer hovedledningerne i området – herunder de ledninger, der leder overfladevand direkte i havnen – frem til den ejendom, hvor afløbet fra toiletterne var blevet koblet på regnvandsledningen.

»Det var ret nemt at finde ud af, for toiletvand farver vandet, så man kunne umiddelbart konstatere, hvor det kom fra,« fortæller anlægschef og havnebygmester Hans Vasehus fra By & Havn.

Læs også: Chips i toilettet afslører, hvorfor spildevand ryger direkte i åen

By & Havn har ansvaret for områdets hovedledninger, mens det er de enkelte bygherrer, der har ansvaret for installationerne i bygningerne og for tilslutningen til hovedledningerne. Så det var den enkelte bygherre, der måtte lede efter fejlen på sin ejendom.

I Nordhavn er spildevand og regnvand separeret. Regnvandet bliver ført direkte i havnen, men fejlkoblinger i de ejendomme, der er koblet på tre af afløbene, betyder, at vand fra toiletterne i to ejendomme og køkkenvaske i en tredje ejendom er røget direkte i havnen. De tre regnvandsledninger er forbundet af en ledning, der løber langs kajkanten, så det er kompliceret og tidskrævende at finde frem til, hvor forureningen kommer fra. Illustration: Københavns Kommune / By & Havn

Også fejl med køkkenvaske

Efter at toiletternes rørføring var blevet ændret, tog kommunen nye prøver. Men de viste, at der stadig var forhøjede bakterieniveauer i havnen – omend ikke så høje, som før fejlen med toiletterne blev opdaget. Derfor skulle der flere undersøgelser til.

»Den anden omgang af undersøgelser var sværere, fordi vi ikke kunne se noget på vandet. Så vi måtte i gang med at spærre de enkelte rør af med balloner og så måle, om det ændrede bakteriekoncentrationen. Til sidst fandt vi ud af, at det var nogle køkkenvaske, der var koblet forkert på,« siger Hans Vasehus.

Læs også: RFID-chips finder fejl i kloaknettet

De efterfølgende målinger i havnen viste imidlertid, at der stadig var forhøjede bakterieniveauer. Detektivarbejdet måtte genoptages.

Til sidst blev fejlen identificeret. Det viste sig, at der var flere køkkenvaske, der var koblet på regnvandsledningerne.

Første succes ...

Den 8. november viste vandprøverne så endelig, at bakterieniveauerne overholdt kvalitetskravene. Mandag i sidste uge tog kommunen kontrolmålinger, og resultatet landede hos By & Havn torsdag formiddag.

Det var nedslående.

»Der er igen konstateret E. coli i et af de tre udløb. Det er helt oppe på 10.000 MPN/100. Så der er stadig et problem,« fortæller Hans Vasehus.

Derfor skal By & Havns samarbejdspartnere igen ud med balloner og spærre stikledningerne til de enkelte byggefelter af for at kunne isolere kilden til forureningen. Derefter skal bygherren i det pågældende byggefelt gennemgå sin bygning for at finde ud af, hvor der er fejl i rørføringen.

Fejlkoblingerne er imidlertid ikke de eneste fejl, som By & Havn har fundet.

Beton hældt i kloakkerne

Undersøgelserne har nemlig også afsløret, at det ikke ‘blot’ var sjusket med vvs-installationerne, fortæller Hans Vasehus.

Læs også: Fejl i kloakker forurener søer og fjorde

Fundet af fækalier i vandet førte til en grundig undersøgelse af regnvandsledningerne. Ud over fejlkoblinger fandt By & Havn, at håndværkerne på tre byggerier havde hældt selvnivellerende beton direkte i kloakkerne. Illustration: Ole Malling / By & Havn

»Vi fandt forskellige byggematerialer nede i kloakledningerne. Blandt andet var der kommet selvnivellerende beton helt ud i vores hovedledninger. Det er ikke lige, hvad man forventer at finde.«

By & Havn måtte hyre folk med adgang til industrielle spulersystemer til at få fjernet betonen fra deres ledninger. Hverken spulervirksomheder eller alle de andre professioner, der har været involveret i opklaringsarbejdet arbejder gratis, så By & Havn er ved at sammenstykke regningerne til de involverede bygningsejere. Endnu har By & Havn dog ikke det fulde overblik over de økonomiske konsekvenser, siger Hans Vasehus.

Læs også: Nedlagt kloakrør skyld i åforurening på Fyn

»Der er hverken småpenge eller formuer, men det er et beløb, der er til at få øje på,« lyder beskrivelsen fra anlægschefen.

By & Havn: Vi kan ikke forhindre det

Selv om han var overrasket over de mange fejl og fundet af beton i kloakken, planlægger By & Havn ikke at lede efter fejl andre steder.

»Vores opgave er at etablere hovedledningerne. Vi kan ikke gå ind og kontrollere, hvordan man tilslutter sig dem på de enkelte byggefelter. Vi har talt med kommunen om, vi eller de kunne have gjort noget anderledes i denne sag, men det mener vi ikke umiddelbart, at vi kunne.«

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Da ASEA ( nu ABB) byggede Ågesta atomkraftvært ( den første tungt vand reaktor bygget af ASEA-ATOM hvor jeg arbejdede) skulle de fylde det første tungt vand på. Vandet forsvandt i bygningen. Det ankom simpelthen ikke til destinationen. Efter en intens undersøgelse fandt man det i en helt anden beholder. Årsagen var at to store rør der gik igennem en væg blev ombyttet på den anden side af væggen.

Tungt vand kostede den gang ca det samme som wiskey.

 • 10
 • 0

Passer ikke! Så dårlige er danske uddannede håndværkere ikke!

Der må være tale om discount byggeri med anvendelse af billigere, dårligere uddannede, udenlandske håndværkere, som ikke forstår dansk og kan læse tegninger, - og så går alting for hurtigt! Det sker hele tiden nu om dage!

Elementdiscountbyggeriet fra 1960'erne holdt i 50 år, det nuværende discountbyggeri holder kun 30 år! De stakkels investorer!

Forhåbentligt får bygherren, så store ekstraudgifter ved den oprindelige besparelse, at han forlanger kvalificerede håndværkere og byggeledere næste gang. Og siger dette videre til sine kollegaer.

 • 17
 • 7

Apropos gode danske håndværkere. De findes, men også det modsatte.

Jeg købte i 1978 et nybygget rækkehus opført af Jens P. Koch byggefirma i Odense. Jeg har lykkeligt glemt de fleste fejl og mangler, men her er nogle af dem: - skæve, hældende murede vægge - op til 5 cm ude af lod - forkert fald på gulv i badeværelse - skrukke/løse fliser på vægge i badeværelse - stedvis manglende isolering af hulmur - utæt tag - loftsisolering "smidt" ud med løs hånd - gyngende køkkengulv lagt af krydsfinerplader uden fjer/not i samlinger - vandledning lagt i bue op til 45 cm under terræn (frøs om vinteren) - tilstoppede afløb - krybekælderen fyldt med byggeaffald, herunder størknede beton- og mørtelklumper på op til 200 liter

Gudskelov gik firmaet fallit i 1982/83.

 • 8
 • 1

Så har du åbentbart ikke fået bygget dit eget hus med både danske og udenlandske håndværkere. Danske håndværkere kan være mindst ligeså dårlige som udenlandske. Når danske håndværkere er ved at miste penge på en opgave ser de stort på kvaliteten og da de er meget dyere sker det oftere. Nogen gange skulle man tror at de første lektioner de får på deres uddannelse er at komme med dårlige undskyldninger om hvorfor de ikke kan overholde en entreprise.

 • 11
 • 1

@Allan Astrup Jensen Hvis det ikke er pga dårlige og sjuskede danske håndværkere så må det jo være dårlige danske ingeniøre der leder byggeriet...

Danske håndværkere er nogle sjuskrøve ellere rettere de har ringe faglig stolthed. Når man ser på byggerrier og andet lavet af danske håndværkere så er det fejlfyldt og sjusket, der er brugt materialer og udstyr som de ikke aner noget om og ikke kan sætte ordenligt op. Ingeniørerne der beregner, arkitekterne der tegner og konsulenterne der snakker gør det ud fra at det skal være billigt og hurtigt uanset om det kan lade sig gøre i virkeligheden for det er håndværkeren ude i virkeligheden der skal løse de problemer som de "fine" folk ved skrivebordene laver. Så hvis man skal finde roden til dette sjusk så start ved skrivebordene og få de folk der ud med en skovl i hånden og lav noget praktisk så de kan lære at deres fantast ideer og påstande ikke holder.

 • 10
 • 0

I 'gamle' dage havde man en kontrolmester der der bremsede enhver videre fremfærd hvis noget ikke levede op til specifikationerne.

 • 5
 • 0

»Vores opgave er at etablere hovedledningerne. Vi kan ikke gå ind og kontrollere, hvordan man tilslutter sig dem på de enkelte byggefelter....

Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke er pligt til at få kontrolleret at tilslutningerne er korrekte, før man begynder at lukke spildevand ud. I masser af andre infrastrukturer (el, tele) kan man ikke bare koble sig på, uden at en lang række betingelser er opfyldt.

Når sagen er, at spildevandet ryger direkte ud i havnen (som jo visse steder også bruges til at bade i), så bør kommunen påtage sig det ansvar der ligger i at føre et rigtigt tilsyn med, og kontrol af tilslutning. Alt andet giver ikke mening (bortset fra at tilsyn koster penge på kommunekontoen, mens dødsyge mennesker betales (delvist) af statskassen).

 • 10
 • 0

Måske af navn, men ikke af gavn. Han skal jo også tage sig af trafikken og af byudvikling, og intet af det klarer han særlig godt. Hertil kommer problemerne med at klare sit partis ideologiske fallit, så Ole Birk har rigeligt at se til. Er det så forklaringen på, at han ikke beskæftiger sig med den omfattende byggesjusk, der sker dagligt, er uvist. Måske er han slet ikke klar over hvor slemt det står til.

 • 5
 • 3

At skyde på udenlandske håndværkere, er i min optik langt ude i hampen, og adskillige tv-udsendelser har da så fint bekræftet, at der laves ganske meget håndværkersjusk af DANSKE håndværkere, og det er mig bekendt ej heller entydigt bevist, at højere timeløn altid er lig med bedre arbejde:-( Nu skal også sådanne arbejdsopgaver være udført af autoriserede håndværkere, eller rettere ansat under aut. håndværkere, og det er vel bl.a. her kæden hopper af i manglende inspektioner under byggeriet.

Enig i udsagnet om, at investorerne er ligeglade - overskuddet har forlængst forladt Danmark og anbragt i div. skattely.

Tilbage er så, at det koster os allesammen en hulens masse slanter for at rette op på disse, ofte banale fejl, men det har vi jo snart vænnet os til :-(

 • 10
 • 0

Jeg har sagt og skrevet på adskillige medier de senere år om problemet med at bruge de samme farver rør til alt muligt i jorden, hvis vi bare kunne blive enige om at spilde- og regnvandsledninger havde hver sin farve, kunne mange af de fejl koblinger undgåes, og hermed kunne der spares mange penge i forhold til det opklarings og udbedrings arbejde der nu er igang, Danske Kloakmestre og Danske forsyninger har tal på op til 20% fejl koblinger i ny byggerier, som i de fleste tilfælde kunne være undgået, hvis vi havde farver i forhold til indhold i rørene.

 • 14
 • 0

Farvekoder er godt, så længe man tydeligt anfører hvilke der er brugt, og fra hvornår. Spildevand kunne vel være rødbrun, mens regnvand kunne være grøn, og da man kan printe alt på rør idag, så måske også forsynet med en tekst der altid vender opad. Kan en udvendig temperaturmåling ikke være med til at finde de forkerte rør, da jeg går ud fra at regnvandsrørerne er lidt koldere end spildevandsrørerne - bare et forslag.

I el-installationer er det ikke mange årtier siden RØD var den nu gul/grønne jord, og blå kunne være fase, og ses fortsat brugt som mellemleder. I ældre japanske biler kunne man finde SORT som plus og RØD som minus: Tjuhej når man skulle yde starthjælp, og omend sjældent, er ja da også stødt på det i anden elektronik af nyere dato.

Lidt tilsyn nu og da under byggeriet kunne sikkert afhjælpe mange af disse banale, men dyre fejl, men idag bruger vi mere "skærpet tilsyn" EFTER skaden er sket - smart bøv :-(

 • 12
 • 0

Med de stakkels investorer, mente jeg de almindelige menesker, der køber disse lejligheder for at bo i dem. Bygherrerne skal nok få fortjenesten og flytter denne til et andet firma, så moderfirmaet ikke har penge til alle de senere udbedringer, der bliver nødvendige.

Der er formentlig en masse andre fejl end vedr. spildevandet. Det kunne være et badeværelsesgulv med forkert hældning og afløb, forkert fliseopsætning, gulvlægning osv. Det er problemer i andre lejligheder bygget af discount håndværkere og discount materialer. Den enkelte køber har ikke samme magt til at få tingene udbedret som Kommunen har.

Man bygger en fin prøvelejlighed og sælges de øvrige på den baggrund. Men prøvelejligheden er aldrig typisk! Jeg har venner, der i flere har kæmpet med at få udbedret byggesjusk. De har efterhånden fortrudt købet.

 • 0
 • 0

Ak, ja, der var engang, hvor myndighederne førte tilsyn med den slags - FØR tildækning, vel at mærke. Men nu tror vi jo på, at entreprenører og håndværkere laver deres arbejde efter forskrifterne - og det er jo bygherrens ansvar, så ... I dette tilfælde er har bygherren sandsynligvis volumen til forestå opretning - og til at have udført tilsyn, hvis de altså havde gidet. Men de vælter på den ene eller vis ekstraudgifterne over på intetanende og hjælpeløse slutbrugere. I andre tilfælde er det hr. og fr. Olsen/Jensen/Hansen, som lades i stikken ved det manglende tilsyn, som de ikke har en hunds chance for at vide noget om. Så NOGET var bedre i "gamle dage"!

 • 4
 • 0

Håndværkerne er ligeglade ! Den professionelle stolthed er en by i Rusland. Samtidig er der så mange chefer og overchefer der gemmer sig rundt om på kontorerne at de kan tørre ansvaret af på de andre. Derfor er der ingen kontrol

DSB signalskandalen . Skattevæsnets EDB skandaler. DSBs IC4 ............... Listen over talentløshed er virkelig meget lang. Vi ser en direktør for DSBs signaler der fejler! herefter bliver han direktør for Aarhus letbane der stadig ikke kører med passagerer, hvorefter han bliver direktør for --Rejsekortet

TALENTLØSHED OG UANSVARLIGHED I DET OFFENTLIGE HAR INGEN KONSEKVENSER I DANMARK

 • 4
 • 2

Er er en metafor for noget mange har fejet ind under gulvtæppet og glemt

Gladaxe kommune ledte sit kloakvand ud i Utterslev mose og hermed forurenede hele Vestvoldens voldgrave dengang Polioepedemien var aktuel. Så selv da Erhard Jakobsen og Poul Schlüter var borgmestre i komunen fortsatte denne metode frem til 1970.

http://www.utterslevmose.net/historien/

Cheminova der var ejet af Århus universitet , blev tvunget til at flytte til Harboøre tange da de havde dræbt Harrestup Å med deres udledninger. Bemærk at de også har svinet der hvor de er idag.

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-ki...

Grindstedværket der forurenede Kærgaard plantage og Grindsted å

https://da.wikipedia.org/wiki/Grindstedv%C...

Alle skoler havde cindersløbebaner og cinders blev anvendt under huse i krybekældre og skillerumsplader. Cinders er rene giftbomber. Der er en grund til at Østregasværksgrunden ikke er bebygget . Jordforurenng af den værste slags.

Intensiv sprøjtning af banelegemerne med BAM et stof der er værre end Roundup. Sprøjtningen var nødvendig, for togtoiletterne ledte urin og fækalier direkte ned på skinnerne og virkede derved som gødning for ukrudt.....her skal heller ikke glemmes at svellerne var fyldt med kreosot. Miljøstyrelsen betegner jernbanesveller som farligt affald, idet svellerne er imprægneret med kreosot – også kaldet stenkulstjære, der kan give hudkræft.

Det er let at forsætte men "De gode gamle dage" er en illusion.

 • 3
 • 2

...Ingeniørerne der beregner, arkitekterne der tegner og konsulenterne der snakker gør det ud fra at det skal være billigt og hurtigt uanset om det kan lade sig gøre i virkeligheden for det er håndværkeren ude i virkeligheden der skal løse de problemer som de "fine" folk ved skrivebordene laver. Så hvis man skal finde roden til dette sjusk så start ved skrivebordene og få de folk der ud med en skovl i hånden og lav noget praktisk så de kan lære at deres fantast ideer og påstande ikke holder.

Problemet (kan også være) at de fine folk ved skrivebordene (så'n nogen som mig), sidder og laver projekter, der er alt for presset på tidsplanen, fordi økonomien i projekterne er alt for stram. Så er der ikke tid til at løse detaljerne i detaljer og man forsøger at komme igennem med så lidt som muligt. Det problem opstår f.eks. ved entreprenøren eller ved bygherren, der skal have deres byggeri og dermed også rådgivningen så billigt som muligt. Så bliver der sparet på tilsynet, som skrivebords ingeniørerne ellers har godt af at komme ud til. Som udgangspunkt er jeg ikke så vild med at komme på tilsyn, fordi jeg mener ikke selv at jeg er så god til at se fejl / se detaljer. Men når jeg endelig kommer ud, er det jo interessant nok. :-)

 • 4
 • 0

@Thorvald Johannes Pedersen Så er roden til problemet jo at du giver køb på din faglige stolthed ganske som håndværkerne og ikke sætter hælene i og fortæller kunden at det kan ikke laves til den pris, en pris som man selv har skabt forventning om ved at underbyde gennem mange år. sålænge det ikke gør økonomisk ondt nok på de folk der skaber disse problemer og udføre arbejdet under standard så bliver det ved med at ske. Om vi taler om store kontorbyggerier eller familiehuse så burde arkitekt og ingeniøre (og andre i papir enden) holdes ansvarlige for at bygningen kan levere det som er lovet og ikke kun lige efter det er bygget men også 5-10 år efter ganske som f.eks en elinstalatør kan holdes ansvarlig i 25 år for det arbejde han/hun har godkendt. Hvis folk blev personligt holdt ansvarlige og ikke kun på virksomheds niveau (som bare lukker og genopstår uden ansvar for tidligere udført arbejde) så kunne vi måske se en ændring kombineret med en strammere lovgivning og kontrol.

 • 0
 • 0

Jeg har ikke en stand forskid på det her, men ærlig talt lyder det som om sporingen af forureningskilderne er noget primitiv. Jeg forestillede mig, at den slags foregik med en enkel tilføjelse af en radioaktiv isotop med kort halveringstid i vandprøver i de enkelte afløb, og så efterfølgende sporing. På den måde kunne man kortlægge vandføringen på relativt kort tid. Hvilket århundrede lever moderne entreprenørvirksomheder i?

 • 0
 • 2

@Bjarne Mønnike, Jeg ved ikke, om din kommentar er ment som et svar til min kommentar, men hvis den er, er den misforstået.

Min udgangsreplik var "Så NOGET var bedre i "gamle dage"."

Jeg har selv ført tilsyn med olietanke, hvor der til mange hr. og fr. Danmark'ers store overraskelse aldrig har været nogen godkendelses- eller autorisationsordning. Gennem det arbejde har jeg reddet flere borgere fra ganske ubehalige overraskelser i form af lækkende - især nedgravede - olietanke.

Siden har jeg erfaret, at bygningsmyndigheden end ikke kan forlange en nedgravet olietank (samt olierør) vist på en situationsplan.

Jeg hylder netop ikke "de GODE gamle dage", og jeg er fuldt bevidst om alskens kalamiteter fra de "gode gamle dage".

Fx kan brugen af asbest og hemmeligholdelsen af skadevirkningerne i mere end 50 år føjes til din liste. Listen af dårligdomme i "de gode gamle dage" er vist næsten uendelig.

Så jeg fastholder, at NOGET var bedre i (de i øvrigt ikke særligt gode) gamle dage!

 • 3
 • 0

For vel omkring 20 år siden sad jeg i en frokostpause på en byggeplads og talte med en ældre tømrer, og vi kom netop ind på emnet faglig stolthed. "Nu skal jeg sige dig en ting," sagde han. "Faglig stolthed finder du efterhånden kun hos gør-det-selv-folk. De er de eneste der har råd til den slags! Vi andre skal jo prøve at leve af vores arbejde..." Den gang var udenlandske arbejdere på byggepladserne lidt af et særsyn, det var vel mest alle de jyder vi så på de københavnske byggepladser ;o)

 • 1
 • 0

Det er sjovt at nogle mennesker har en tyrkertro på at danske håndværkere er "åh så gode, og alle udlændinge er bare dårlige". Jeg har personligt oplevet virkeligt dårlige danske håndværkere, bla. da jeg for godt 30 år siden byggede hus oplevede jeg nogle meget dårlige håndværkere og jeg har også oplevet og hørt om mange siden. På den anden side har jeg også haft gode oplevelser med udenlandske håndværkere i mit arbejdsliv. Samme oplevelser har jeg også haft med ingeniører og andet godtfolk af både dansk og udenlandsk oprindelse. Det har intet med nationalitet at gøre men udelukkende menneskers indstilling til deres arbejde, stolthed om man vil. Ligegyldigt hvor meget opsyn man har, kan situationer som beskrevet ikke undgås, nogle mennesker vil bare gøre alt for at slippe nemmest muligt om arbejdet.

 • 1
 • 1

Hælde en radioaktiv isotop i vandet? Er du bindegal, så får du Greenpeace på nakken, de er som bekendt ikke meget for radioaktivitet og stråling.

Der findes allerede små radiosonder på størrelse med en bordtennisbold, der kan sendes afsted og som kan følges med en radiomodtager.

 • 0
 • 0

Nu bruger man jo radioaktive isotoper til sporing af utætte vandledninger, og endda til indsprøjtning i kroppen ifm skanning på hospitalerne, så lige der har træ-krammerne vist ikke så meget at komme efter. Som sagt er der tale om stoffer med lav halveringstid, dvs få minutter. Prøv selv at regne efter, hvor meget radioaktivitet, der er tilbage efter 1 time, hvis halveringstiden er 2½ minut. Iet møj! Jeg får det til 0,000003% af et i forvejen svagt radioaktivt stof.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten