Togfabrikker får mere tid til tilbud

DSB's store krav til fleksibilitet i fremtidens passagertog betyder, at fabrikanterne ikke kan tilbyde en standardvare Af Birgitte Marfelt bim@ing.dk De seks togfabrikanter, der er prækvalificeret til at byde på 60 passagertog til DSB, arbejder på overtid. De skulle have afleveret deres tilbud 20. december, men har fundet opgaven så kompliceret, at de har bedt om mere tid. Nu har de fået frem til 14. februar til at overveje deres bud på fremtidens danske passagertog.

Togordren er første del af en virkeliggørelse af DSB's plan Gode tog til alle. Eftersom ikke alle danske jernbanestrækninger end nu er elektrificeret, er de første 60 dieseltog. Udløses op tio nen på 90 tog, kommer den muligvis til at bestå af eldrevne tog. Alle seks fabrikanter råder over tog, der kan drives frem af både el og diesel. Tog til det hele Den store udfordring for leverandørerne er, at DSB fremover ikke skelner mellem regional- og intercitytog. De skal kunne det hele, både indeholde mange siddepladser til regionaltogsbrug, og have megen plads til catering, barnevogne og handicappede til intercitytogene. Og det hele skal kunne flyttes rundt og ændres efter behov. - Dén fleksibilitet i indretning er den største udfordring, siger afdelingschef Nils Daugaard, Alstom, fra Paris, hvor han er til møde i koncernhovedkvarteret om DSB's tog. I Alstom arbejder en del mennesker rundt om i verden på tilbudet. De mødes en gang imellem og aftaler næste skridt i tilfilingen af produktet. Ordren er stor og attraktiv - budgettet på 6,8 milliarder kroner for samtlige 150 tog - og hele branchen er interesseret. Udover Alstom byder Adtranz, Ansaldo-Breda, Fiat, Siemens og Talbot, der er en del af Bombardier-koncernen, på den første, 2,7 mia. kr. store delordre. I modsætning til tidligere special-kreerede DSB-tog som IC3 og IR4, beder DSB denne gang fabrikanterne om en hyldevare: - De skal først kigge deres produktkoncepter igennem for at se, hvad der matcher vores udbudsmateriale. Så skal de arbejde lidt på det, f.eks. tage et hurtigere tog, geare det lidt ned og kost reducere eller tage noget mindre og speede det op, siger projektchef Henrik Kudal, DSB Materiel. Betingelser i fire bind Leverandørerne må gerne give et tilbud med alternativer, hvis deres togpark rummer to forskellige tog, der tilfredsstiller kravene: - De kan vise, at de kan leve op til de specifikationer, vi har sat, og så kan de komme med kreative alternativer, siger Henrik Kudal. - Vi har lagt udbudet så bredt, som man kan gøre, når materiellet skal kunne køre i Danmark og opfylde de danske krav til f.eks. handicapvenlighed, atc og skinneprofil. Vi er åbne over for både dobbeltdækkere og tog i en etage, siger han. At kalde togordren for en hyldevare, hvor fabrikanterne skal se på deres produkter og så tilpasse dem DSB's behov, finder Nils Daugaard lidt forenklet. Som bevis på opgavens kompleksitet nævner han, at DSB's specifikationer fylder fire bind. Ud over selve togleverancen har fabrikanterne også mulighed for at byde på finansiering af ordren: - Det, vi har udbudt, er anskaffelse på sædvanligvis vis, hvor vi betaler for det. Men der er intet til hinder for, at de kan supplere ved at tilbyde forskellige ting, siger Henrik Kudal. Kontrakten ventes underskrevet inden 2001. De første tog skal være klar til drift efter sommeren 2002, de sidste i 2005. n