Togfabrik: IC3-togene kan sagtens køre 20 år mere

De populære og driftssikre IC3-tog er måske slet ikke på vej på pension på de sjællandske regionalbaner.

De kan tværtimod være på vej til et gevaldigt comeback.

For hvis den kommende transportminister vælger at sige 'nok er nok' om IC4-togenes mange nedbrud og dårlige driftssikkerhed, så kan jernbanen sagtens køre videre med de aldrende IC3-tog som rygraden i intercity- og lyntogtrafikken mellem landsdelene - endda helt frem til ca. 2030, mår elektrificeringen af de danske intercitytogstrækninger med overvældende sandsynlighed vil være afsluttet.

Det fastslår den oprindelige producent af IC3-togsættene, Bombardier i Randers.

Dermed kan politikerne sagtens sende IC4-togene retur til Italien eller på førtidspension på de jyske regionalbaner uden at blive tvunget til panik-indkøb af nye dieseltog.

»Vi har planen klar og kan relativt hurtigt begynde at modtage de første IC3-togsæt til opgradering her på fabrikken i Randers,« siger projektleder i Bombardier Poul Schram, der i sin tid var med til at bygge og idriftsætte IC3-materiellet. Han har sammen med kollegerne studeret skitserne tilbage fra produktionen af IC3-togsættene i slutningen af 1980'erne og begyndelsen af 1990'erne.

»Det er ikke alene muligt at opgradere IC3-togsættene med nyt, moderne interiør, ny elektronik, nye kørecomputere o.lign. Vi kan også skaffe mere kapacitet i IC3-togene ved f.eks. at indsætte en ekstra standardvognkasse i det enkelte IC3-togsæt, sammenbygge IC2- og IC3-togsæt eller sågar indbygge en dobbeltdækkervogn med lavt gulv i hvert togsæt. Der er mange forskellige muligheder,« siger Poul Schram.

Foreløbige studier hos Bombardier viser, at det er muligt at gøre hvert enkelt IC3-togsæt i stand til at transportere lige så mange siddende passagerer, som IC4-togsættene er i stand til i dag. Derudover er det også muligt at give IC3-togsættene mange af de funktionaliteter, som IC4-toget bryster sig af i dag, f.eks. en lavgulvs-sektion, som gør det muligt at passere uhindret mellem tog og perron.

Prisseddel: 15 til 30 mio. kr. pr. togsæt

Ifølge Bombardier Danmarks bestyrelsesformand, Klas Wahlberg, kommer det nye udspil som en konsekvens af mange måneders planlægning, og han afviser, at der er tale om et simpelt forsøg på at lukrere på IC4-togenes aktuelle problemer.

»Vi gik i gang med forberedelserne, da det stod klart, at den danske transportminister tidligere på året begyndte at se sig om efter alternative løsninger, da problemerne med IC4-materiellet jo ser ud til at fortsætte,« siger Klas Wahlberg. Han fortsætter:

»Denne løsning er i vores øjne ideel: IC3-togene er populære, samtidig med at der er brug for en mellemløsning på den danske fjernbane, hvor der kommer til at ske store ting med udskiftningen af signaler og en kommende elektrificering,« siger Klas Wahlberg.

Han lover den kommende transportminister, at levetidsforlængelsen af IC3-materiellet vil kunne ske for mellem 15 og 30 mio. kr. pr. togsæt, alt efter hvilken løsning DSB måtte vælge.

»I udlandet er det jo fuldstændig normalt at levetidsforlænge sit jernbanemateriel på denne måde. I Sverige skal X2000-togene igennem en omfattende levetidsforlængelse, ligesom tyskerne har levetidsforlænget deres ICE1-tog. Samtidig er det jo vigtigt at slå fast, at IC3-toget er et meget moderne tog, som ved introduktionen var langt forud for sin tid, hvilket gør opgraderingen endnu mere relevant. Den danske jernbane har brug for driftssikkert og pålideligt materiel.«

God sammenhæng med ekspert-anbefalinger

De nye oplysninger fra Bombardier i Randers kommer, efter Ingeniøren henvendte sig til fabrikken for at få en kommentar til indholdet af forslagene i Ingeniørens Visionarium, hvor tre førende jernbaneeksperter kommer med et bud på en redningsplan for den danske jernbane, hvis IC4-togene viser sig at være så upålidelige, at de aldrig bliver i stand til at overtage intercity-driften efter IC3-materiellet.

Eksperterne i Ingeniørens Visionarium fandt det realistisk, at IC4-togene ville kunne komme til at fungere som enkeltkørende togsæt på jyske regionalstrækninger, hovedsageligt i Nordjylland. Men denne førtidspensionering af IC4-materiellet ville kun lade sig gøre, hvis IC3-materiellet kunne levetidsforlænges, så de gamle togsæt kunne tage tjansen som det primære fjerntogsmateriel frem til elektrificeringen.

Et par af de centrale elementer i anbefalingerne fra DTU-forskerne Alex Landex og Otto Anker Nielsen samt formanden for Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Henrik Garver, var følgende:

1) Den kommende totaludskiftning af de danske signaler og elektrificeringen af fjernbanen skal gennemføres på samme tid, så der kan indsættes moderne elektriske togsæt mellem København og Aalborg allerede fra 2021.

2) IC3 levetidsforlænges og udfases gradvist mellem 2020 og 2025.

3) IC4 og IC2 kan bruges som enkeltkørende togsæt på jyske regionalbaner og som direkte lyntogsforbindelse mellem større jyske byer og København.

»De nye oplysninger fra producenten understreger det realistiske i genopretningsplanen,« fremhæver jernbaneekspert Alex Landex fra DTU Transport.

Han understreger dog, at en modernisering af IC3-materiellet uden en medfølgende kapacitetsforøgelse ikke er nok til at fremtidssikre trafikken på fjernbanen frem til elektrificeringen. De nuværende IC3-togsæt har nemlig ikke siddepladser nok til at leve op til den fremtidige stigning i passagertallet på jernbanen, hvor der ifølge den politiske ambition skal ske en fordobling frem til 2030.

»Derfor bliver det springende punkt, om producenten rent faktisk kan levere den skitserede kapacitetsforbedring af IC3-materiellet til en konkurrencedygtig pris,« siger Alex Landex. Hvis prisen bliver rimelig, er Alex Landex dog ikke i tvivl om, at der vil være god fornuft i at levetidsforlænge IC3, hvis det viser sig, at IC4-projektet fejler.

»Hvis denne opgradering kan sikre ro og driftssikkerhed på den danske fjernbane frem til introduktionen af nyt og moderne intercity-materiel, efterhånden som fjernbanen elektrificeres, så er der sandsynlighed for, at det måske vil vise sig at være en helt fornuftig investering,« påpeger Alex Landex.

Ud over levetidsforlængelsen af IC3-materiellet er det ifølge Bombardier muligt at levetidsforlænge DSB's gamle ME-lokomotiver. Dermed vil man kunne sikre, at pendlerne på de sjællandske regionalstrækninger ikke alene kan beholde de nuværende dobbeltdækkervogne, men også får driftssikker trækkraft til de populære vogne.

Læs mere om den mulige opgradering af ME-lokomtiverne - samt yderligere tekniske detaljer om den mulige opgradering af IC3-materiellet - i de kommende dage.

Emner : Tog
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Endelig et ordentlig og gennemtænkt realistisk forslag.Men en prisseddel på omkring 3.000.000.000 kr er vi kørende i 20 år mere.Riv kontrakten med Italienerne i stykker og få vores penge tilbage og giv dem deres skrot igen.På denne måde er det finansieret og vi får skabt nogle danske arbejdspladser.

 • 0
 • 0

Riv kontrakten med Italienerne i stykker og få vores penge tilbage og giv dem deres skrot igen.

Det har juristerne fastlagt ikke er en mulighed, så lad nu være med at ævle om dette fromover. Vi hænger på det skrammel, men skal vi ikke bruge dem selv må vi jo prøve at sælge dem. Danmarks geografi gør det ønskværdigt at kunne skille togene ad undervejs så en del af toget kører nord på, en del kører vest på og en del kører sydpå når de lander i Fredericia. Og det er den sammenkobling der ikke virker. Det er der masser af steder i verden hvor det ikke er så vigtigt, så de kan sikkert sagtens sælges.

 • 0
 • 0

Dieseltoget IC3 og den elektriske IR4 kan køre sammenkoblet, hvilket er ret unikt i verden.

Konceptet i IC3/IR4 er at de kører sammenkoblede på den elektrificerede strækning mellem København og Fredericia og adskilt på de videre strækninger til Frederikshavn, Thisted, Esbjerg og Sønderborg. Kun den sidste strækning, den til Sønderborg, er elektrificeret, så IR4 kører kun der.

Hvis IC3, udover alle de andre ting Adtranz siger de kan bygges om til, også kan bygges om til IR4 eller tilsvarende elektrisk togsæt ville man have et koncept der kunne anvendes mens man elektrificerede de tre endnu u-elektrificerede 'grene' én ad gangen. Mens man elektrificerede en af dem, skulle man så ombygge tilstrækkeligt mange IC3 til elektrisk drift, til indsats når arbejdet var færdigt. Når landet er færdigelektrificeret, kan man så gå tilbage til normal materiel-anskaffelses-politik.

Det var måske en ide for journalisten at spørge Adtranz om? Kan de bygge IC3 om til et elektrisk togsæt til en rimelig penge?

 • 0
 • 0

Jeg har undret mig over hvad der egentlig er galt med de nuværende IC3 toge, og hvorfor man ikke har taget udgangspunkt i det allerede gennemtestede materiel, og blot videreudviklet på det, for at tilpasse sig nye behov, i stedet for at starte helt forfra med IC4.

 • 0
 • 0

Jeg synes at vi skal levetidsforlænge hele IC3 projektet med en lavgulvsafdeling og når de er færdigbygget til det eksisterende materiel, så kan de jo fortsætte med at bygge flere til at være den fjerde vogn i de kommende “IC3 Elektron” tog. ;)

Noget tyder på at det var en “lille” “hvid” løgn, da man bilde os ind, at det ikke var muligt at videreudvikle på IC3 modellen, da værktøj og tegninger var destrueret. En temmeligt bekostelig hvid løgn kan det vise sig…

Mht til IC4s fremtid, så er vi vel efterhånden i en situation hvor vi mentalt har afskrevet deres værdi i den almindelige trafik. Det lukker faktisk op for en række muligheder:

-Forsøge at sælge dem (Ha. Good luck) -Lyntog imellem Aarhus og Kbh/Kastrup (hvor man alligevel ikke har brug for af- og tilkobling). -En ny idé: strategisk placeret backuptog på hovedstrækningen, som kan sættes ind såfremt noget af hovedmateriellet bryder sammen i nærheden.

Man kan jo særindrette togene efter deres funktion. F.eks. kunne man indrette dem lidt mere luksuriøst til lyntoget og til gengæld hive en del af sæderne ud i “nødtogene”, så en enkelt IC4 stamme kan føre passagernes fra 2 IC3´ere videre

 • 0
 • 0

Giver arbejde og udfordringer i Randers og så kan jeg måske en gang gå på pension sammen med mit kære ICx tog :-)

mange hilsener fra olieland

Jens Nyborg

Hallo Danmark Kalder. Er det nået frem at Danmark har lagt sig på ryggen i EU og at den slags ting skal i Udbud?

 • 0
 • 0

"Dermed vil man kunne sikre, at pendlerne på de sjællandske regionalstrækninger ikke alene kan beholde de nuværende dobbeltdækkervogne, men også får driftsikker trækkraft til de populære vogne."

Korrektion Pendlerne på sydbanen hader dobbeltdækkerne og venter med længsel på DSB indfrier løftet om erstatning af dobbeldækkere med IC3.

 • 0
 • 0

Jeg har undret mig over hvad der egentlig er galt med de nuværende IC3 toge, og hvorfor man ikke har taget udgangspunkt i det allerede gennemtestede materiel, og blot videreudviklet på det, for at tilpasse sig nye behov, i stedet for at starte helt forfra med IC4.

En ulyksalig trang til hele tiden, at ville have nyt, bare fordi det er nyt. Der gik jo ikke mange år efter at IC3'erne var sat i drift, før DSB's top sagde de var forældede og passé, og at nu skulle vi ha' noget helt nyt.

 • 0
 • 0

Beklager. Jeg lod mig rive med af ren glæde.Som Anders Jakobsen skriver kan de måske modificeres og bruges som lyntog, hvilket jo også vil øge kapaciteten på skinnerne.

 • 0
 • 0

Helt enig. Hvis man har fundet frem til, at dobbeltdækkervognene skulle være populære, er det fordi man sammenligner med det, som de erstattede. Havde man sammenlignet med IC3, ville de fremstå som de mest upopulære vogne i Danmark.

Vi er mange, der glæder os til, at IC4 kommer til at køre, så vi kan få de lovede IC3-sæt ud på regionalstrækningerne.

 • 0
 • 0

Der er generelt en holdning om, at DSB burde have valgt et gennemprøvet standardtogsæt. Jeg synes denne artikkel sætter en lille kølle på den historie, da det hævdes, at grunden til, at IC3's levetid kan forøges er, at det var langt forud for sin tid, da det blev bygget. Havde man valgt et standardtog den gang, ville det ikke kunne fornys på samme måde. Jeg ved ikke om det samme gør sig gældende med IC4, men det er da et vældigt godt argument for ikke kun at se på standardløsninger, når man indkøber tog.

 • 0
 • 0

Der er generelt en holdning om, at DSB burde have valgt et gennemprøvet standardtogsæt. Jeg synes denne artikkel sætter en lille kølle på den historie, da det hævdes, at grunden til, at IC3's levetid kan forøges er, at det var langt forud for sin tid, da det blev bygget. Havde man valgt et standardtog den gang, ville det ikke kunne fornys på samme måde. Jeg ved ikke om det samme gør sig gældende med IC4, men det er da et vældigt godt argument for ikke kun at se på standardløsninger, når man indkøber tog.

Hvis man ikke vælger standardtog, så skal det være fordi man har klare designmål der ikke kan opfyldes med standardtoget og man er villig til at fastholde disse mål helt til leveringen af toget. Ud over det særlige krav om at toget skal kunne køre på diesel, så har man ikke kunne formå at følge det til døren med IC4. Toget kan ikke engang til- og frakobles, for pokker.

Med IC3 var man parat til at føre projektet til dørs. Det tog lidt tid at komme i mål, f.eks. med de interne skydedøre, men der blev ikke lavet de kompromisser, som man har lavet med IC4. Nu er vi så heldige at det er et defacto standardtog som samtidig er skræddersyet til den danske landstrafik.

 • 0
 • 0

2,5 mia. for IC4 der ikke kan bruges ... Tja, hver skattepligtig dansker må af med 8.300,00 - tankevækkende

 • 0
 • 0

Vi er mange, der glæder os til, at IC4 kommer til at køre, så vi kan få de lovede IC3-sæt ud på regionalstrækningerne.

Hvor mange??????????

IC3s ”lyksaligheder”: - For lidt plads/sæder - man må (som regel) stå op - Klaustrofobisk indrettet med 2 mod 2 sæder - Elendig indstigning m. høje trin, ikke for gangbesværede - Dårlig tilgængelighed for barnevogne og cykler - Larmende og forurenende dieselmotorer

 • 0
 • 0

Vi er mange, der glæder os til, at IC4 kommer til at køre, så vi kan få de lovede IC3-sæt ud på regionalstrækningerne.

Hvor mange??????????

IC3s ”lyksaligheder”: - For lidt plads/sæder - man må (som regel) stå op - Klaustrofobisk indrettet med 2 mod 2 sæder - Elendig indstigning m. høje trin, ikke for gangbesværede - Dårlig tilgængelighed for barnevogne og cykler - Larmende og forurenende dieselmotorer

 • 0
 • 0

Ved at modernisere IC3 kan mange af "lyksalighederne" løses. En ekstra vognkasse eller 2. Ombygge indgangen til en lavere version Pakrum til barnevogne og cykler mere tidssvarende motorer.

og så 20 år mere? Det er sgu da lykken. Så er der tid til at ændre IC4 til dansk brug i stedet for italiensk.

Kom dog igang.

 • 0
 • 0

Artiklen hævder at vi på sjælland er glade for ME lokomotiverne - at de er populære og dobbeltdækkervognene ligeså... som periodependler fra Nykøbing Falster kan jeg godt undre mig over hvorfra dette udsagn om de populære dobbeldækkere stammer - jeg hører dem oft omtalt som 2 etagers kreaturtransportvogne - hvilket de også nærmest kan sammenlignes med... Skal vi ikke have de lovede IC3 tog på Sjælland - ja så send os da for filan nogle IC4 - de er trods alt at foretrække frem for såvel de gamle røde vogne, som vi forøvrigt havde fornøjelsen af indtil for ganske få år siden, og de nye tyske rædsler i 2 etager med gudsjammerlig komfort og fuldstændig håbløs tele- og internet dækning...

 • 0
 • 0

2,5 mia. for IC4 der ikke kan bruges ... Tja, hver skattepligtig dansker må af med 8.300,00 - tankevækkende

Ahhh den er vist liidt søgt - du fordrer jo med den købmandsregning at beløbet til indkøb kun finansieres via skatteindbetalinger... nu er det vist sådan at DSB trods alt har tjent penge til statskassen i de sidste mange år - og mon dog ikke at noget af deres egen indtjening er blevet anvendt ved materielindkøb både her og tidligere... Men jeg medgiver gerne at IC4 projektet er forfejlet i en grad der er uforståeligt - og også at dette vil betyde noget for det økonomiske aspekt af DSB's drift... men at der opkræves 8.300 kr direkte ved skattekasse 1 af hver enkelt skattepligtig borger - ahhh den er vist søgt :-)

 • 0
 • 0

Bare vi andre så kan beholde vores rare dobbeltdækker vogne. Kører af go til på Nordvestbanen og er det med fx 2 sæt IC3 er der ikke siddepladser nok i myldretiden. På de 2 sidste afgange fra København H sætter DSB som regel IC3 ind og så er det for de flestes vedkommende ikke muligt at få siddeplads hjem. Oven i hatten kræver reglerne for IC3 at der er en togfører pr. togsæt og det kræver altså flere togførere at betjene et IC3 tog i modsætning til dobbeltdækker toget som altid kun kræver 1 togfører pr. togstamme.

Så lad endelig IC3 køre til Falster ;-)

 • 0
 • 0

Artiklen hævder at vi på sjælland er glade for ME lokomotiverne - at de er populære og dobbeltdækkervognene ligeså... som periodependler fra Nykøbing Falster kan jeg godt undre mig over hvorfra dette udsagn om de populære dobbeldækkere stammer - jeg hører dem oft omtalt som 2 etagers kreaturtransportvogne - hvilket de også nærmest kan sammenlignes med... Skal vi ikke have de lovede IC3 tog på Sjælland - ja så send os da for filan nogle IC4 - de er trods alt at foretrække frem for såvel de gamle røde vogne, som vi forøvrigt havde fornøjelsen af indtil for ganske få år siden, og de nye tyske rædsler i 2 etager med gudsjammerlig komfort og fuldstændig håbløs tele- og internet dækning...

Har benyttet dobbeltdækkervognene adskillige gange og kan ikke genkende billedet. Om der er internetdækning eller ej - det ved jeg ikke. Men vognene er dejlige rolige, ligger godt i sporet og dørene åbner mere end 9 ud af 10 gange med det samme. Det gør de vist ikke på IC4. Men ja - lokomotivet (ME) har nok set sine bedste dage og bør have en afløser. Helst et eltog når vi nu får den nye bane til RIngsted over Køge.

 • 0
 • 0

Joe ja - der er ikke enighed her på sitet - 3 imod dobbeltdækkerne og 2 for... og sådan er det jo - men til Sune der tilbyder os IC3 vil jeg personligt meget gerne skifte - så JA TAK til IC3 på sydbanen.. ;-)

Og som svar til Torben - Internet via 3Gnettet er i dag en af de vægtigste grunde til at jeg og flere andre vælger at benytte toget til transport da det på denne måde er muligt at arbejde undervejs og derved udnytte transporttiden konstruktivt - for os med dette behov er det en katastrofe når dækningen er så elendig som den er i dobbeltdækkerne - i IC3 derimod er den rigtig fin.

 • 0
 • 0

@Jørgen Frimand Som pendler hver dag - det formoder du er - har jeg forståelse for at du gerne vil kunne arbejde i toget. Men ellers finder jeg de 2 tog ligeværdige. TIl og fra Københan er dobbeltdækkervognene klart bedre end de gamle røde/blå tog. IC3 er da et udmærket tog - men så vil jeg hellere køre med ICE toget. Her er det kun den forreste vogn som kan være ubehagelig at sidde i. Men skal vi i HELE DK se på hvor de nuværende togsæt gør bedst gavn, må IC3 vel stadig allokeres til trafik mellem landsdelene. IC4 kan måske bruges på jyske delstrækninger. Hvis I ikke kan få dem afsat til anden side!

 • 0
 • 0

@Søren Nielsen

2,5 mia. for IC4 der ikke kan bruges ... Tja, hver skattepligtig dansker må af med 8.300,00 - tankevækkende

Ok. Det vil sige, at vi er 300.000 skattepligtige danskere. Så er det da ikke så sært, at det kan føles lidt hårdt.

@Paul Paulsen

Ved at modernisere IC3 kan mange af "lyksalighederne" løses. [...] mere tidssvarende motorer.

Motorerne i IC3 er mere tidssvarende end motorerne i IC4 og overholder strengere forureningskrav.

 • 0
 • 0

@Paul Paulsen

Ved at modernisere IC3 kan mange af "lyksalighederne" løses. [...] mere tidssvarende motorer.

Motorerne i IC3 er mere tidssvarende end motorerne i IC4 og overholder strengere forureningskrav.[/quote]

Nu er det jo ikke motorerne i IC4 jeg mener. De er jo heller ikke beregnet til den monteringsmåde der er anvendt!. Der findes jo betydeligt bedre motorer i dag. f.eks i Lindt41, men der er jo mange andre.

 • 0
 • 0

Bare man ikke her tænker på at sætte de stofbeklædte pinebænke ind som er i dobbeltdækkervognene. Jeg har altid ondt alle vegne når jeg kommer med de blå vogne, og det er bare mellem København og Ringsted. Derudover er der lyst som ind i hel.....(tysk lavprissupermarked), alle lamper er tændte i en lysstyrke der nødvendiggører solbriller, altid. Mobildækningen i vognene er så dårlig at folk sidder og råber og bander. Omkring Høje Taastrup, ved Roskilde, og gennem skoven mellem Borup og Kværkeby. Ikke gode pendlertog.

Kom bare an med MF (IC3) og ER (ER4) også som pendlertog.

Min personlige erfaring med MG (IC4) er ikke overvældende, så jeg vil ikke sammenligne for voldsomt, men de er bedst i +80 km/t.

Henrik

 • 0
 • 0

[quote] Vi er mange, der glæder os til, at IC4 kommer til at køre, så vi kan få de lovede IC3-sæt ud på regionalstrækningerne.

Hvor mange?????????? [/quote] Nok ca. de fleste af dem som er tvunget til at bruge de nuværende dobbeltdækkervogne på regionalstrækningerne,

IC3s ”lyksaligheder”: - For lidt plads/sæder - man må (som regel) stå op

Ikke IC3s skyld. Samme problem oplever jeg ofte med dobbeltdækkervognene. For få pladser løses med flere vogne uanset om det er IC3 eller andre typer.

 • Klaustrofobisk indrettet med 2 mod 2 sæder

Hellere det, end den ekstremt lille benafstand der er i dobbeltdækkervognene. Vel nok mest en smagssag. Kombinationen af større benplads og ryg mod front sæder vil nok tilfredsstille de fleste.

 • Elendig indstigning m. høje trin, ikke for gangbesværede

Enig. Men når du spørger hvor mange, der hellere vil have IC3 end det nuværende alternativ, så vil det fåtal, som er gangbesværede ikke påvirke dette tal væsentligt.

 • Dårlig tilgængelighed for barnevogne og cykler

Også enig. Men igen ganske få i forhold til antallet der foretrækker IC3.

 • Larmende og forurenende dieselmotorer

Der kører ME på regioralstrækningerne. Ingen forskel. IC3 lamer dog væsentligt mindre, når det holder stille ved perronen.

Nå, men ok. Man kan opgradere IC3, så de bliver bedre. Det kan man vel også med dobbeltdækkervognene, hvis man beslutter at lade den fortsætte på regioralstrækningerne. Sæt nogle ordenlige sæder i, noget fornuftigt lys, og inddel kupeerne i mindre sektioner med nogle døre, så støj fra passagererne i den ene ende ikke påvirker resten af vognens miljø. Fix problemet med manglende internet og telefoni. Så vil IC3 og dobbeltdækkervognene være meget mere ligeværdige.

Indtil da, vil jeg til en hver tid foretrække IC3, på mine daglige ture fra Nykøbing Falster til København.

 • 0
 • 0

Jeg synes det er sjovt at se folks kommentarer om dobbeltdækkervognene. Dette viser at de danske pendlere virkelig er møg forkælede. I Tyskland kører man med disse vogne i RegionalExpress tog, som i visse tilfælde har længere afstande end Regionaltogene herhjemme. Har aldrig hørt de tyske pendlere klage over dem.

Man kan i øvrigt ikke forvente IC-komfort i et lokaltog. IC-konceptet bygger på høj komfort til længere rejser (over 3 timer). Re-konceptet bygger på fleksibilitet og mange siddepladser til kortere rejser. Her er Dobbeltdækkervognene ideelle

Jeg hører så dog til dem der mener, at man sagtens kunne have moderniseret de gamle A og B vogne (kupevognene) Så vidt jeg husker var de voldsomt populære på Sydbanen, især efter man valgte at deklassere en del af 1. klasse vognene til 2. klasse vogne. Deres komfort oversteg IC3 på alle punkter. De skulle bare have udskiftet klodsbremserne med skivebremser, så havde de været lydløse.

 • 0
 • 0

@Søren Nielsen

[quote]2,5 mia. for IC4 der ikke kan bruges ...

Tja, hver skattepligtig dansker må af med 8.300,00 - tankevækkende

Ok. Det vil sige, at vi er 300.000 skattepligtige danskere. Så er det da ikke så sært, at det kan føles lidt hårdt.

orv, et 0 mere eller mindre :-)

.[/quote]

 • 0
 • 0

[quote]

Giver arbejde og udfordringer i Randers og så kan jeg måske en gang gå på pension sammen med mit kære ICx tog :-)

mange hilsener fra olieland

Jens Nyborg

Hallo Danmark Kalder. Er det nået frem at Danmark har lagt sig på ryggen i EU og at den slags ting skal i Udbud?[/quote]

@ Niels Abildgaard

Selvfølgelig skal vi overholde reglerne med at de skal i udbud. Vores 'venner' i Italien fremsætter et tilbud, som vi ikke kan sige nej til.

IC3 - samtlige togsæt renoveret for 1.5 mia. og leveringstiden er 3 år efter underskrift. Der er også en option, vedrørende en efterfølgende løbende elektrificering af de renoverede IC3'erne til 5 mio. stykket... kontrakten er bindende, kan ikke opsiges ;)

 • 0
 • 0

Man kan i øvrigt ikke forvente IC-komfort i et lokaltog.

Hvorfor ikke?

IC-konceptet bygger på høj komfort til længere rejser (over 3 timer). Re-konceptet bygger på fleksibilitet og mange siddepladser til kortere rejser. Her er Dobbeltdækkervognene ideelle

Hvorfor skal der være bedre komfort på en rejse mellem Kbh. og Odense end en rejse mellem Kbh. og Næstved? Husk på, at mange pendlere bruger over 3 timer i toget hver dag på regionalstrækningerne (frem og tilbage). Hvis man var tvunget til at sidde på samme sæder, som der er i dobbeltdækkervognene 3 timer hver dag på sin arbejdsplads, ville arbejdstilsynet med det samme komme med et påbud.

Hvis man mener det seriøst, at man vil have flere folk over i togene, så er det ganske nødvendigt, at folk kan sidde i togene uden at få ondt i ryggen.

 • 0
 • 0

@Paul Paulsen

Der findes jo betydeligt bedre motorer i dag. f.eks i Lindt41, men der er jo mange andre.

Er der virkelig sket så meget på kun 3 år, at IC3's Euro IV-motorer i dag er håbløst forældede? Det er jo sådan, du får det til at lyde.

 • 0
 • 0

"Er der virkelig sket så meget på kun 3 år, at IC3's Euro IV-motorer i dag er håbløst forældede? Det er jo sådan, du får det til at lyde."

Nej, slet ikke. Det var i forbindelse med denne kommentar:

"Motorerne i IC3 er mere tidssvarende end motorerne i IC4 og overholder strengere forureningskrav."

Jeg misforstod og læste, at IC3 forurenede mere end IC4. Beklager

 • 0
 • 0

Som daglig bruger af dobbeltdæk vogne på Nordvestbanen er jeg heller ikke særligt begejstret for disse, men jeg har svært ved at se at IC3 tog kan erstatte dem. Så vidt jeg kan se på http://www.dsb.dk/om-dsb/virksomheden/tog-... tager en dobbeltdæk midtervogn 110 passagerer, tilsvarende kan der i et vognsæt af 3 vogne være 138. Det bliver godt nok nogen lange tog, hvis folk ikke skal stå op fra Hvalsø og ind. Var det muligt, når nu man snakker modernisering af IC3, at droppe de fleste af 4 person grupperne med bord og stoppe nogen flere rækker ind. Så slipper en langbenet som mig også for at flette ben med passageren overfor.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten