Tjek selv - Gadaffis Luksus-IC4 afsløret på Google Earth
more_vert
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Tjek selv - Gadaffis Luksus-IC4 afsløret på Google Earth

Illustration: International Railway Journal

Luftfotografiet fra Google Earth er dateret 20. august 2011 og dokumenterer, at togsæt nr. 5609 på dette tidspunkt er i god behold på en snorlige jernbanestrækning, der umiddelbart ligner en slags testbane. Tilsyneladende er der tale om en mini-jernbane i tilknytning til hovedkvarteret for Libyens Statsbaner.

På foto-tidspunktet var borgerkrigen i Libyen intens - først to måneder senere blev Muammar Gadaffi fundet og dræbt, hvormed kamphandlingerne ebbede ud.

Det var en af Ing.dk's læsere - Lars Chr. Larsen - som i går i debatten gav tip om Google Earth-koordinaterne.

Illustration: International Railway Journal

En anden læser på Ing.dk - en med gode italiensk-kundskaber - kan samtidig berette, at en italiensk erhvervs-avis på nogenlunde samme tid - 23. august - skrev om det libyske IC4-tog.

I artiklen i Denaro får man ifølge Ing.dk's læser, Anne Albinus, at vide, at oprørernes lederskab - den såkaldte overgangsregering - på dette tidspunkt havde meldt ud, at man ville respektere de kontrakter, som Libyen under Muammar Gadaffi havde indgået med den italienske udvikler og producent af jernbanesignaler, Ansaldo STS.

Sidstnævnte er ligesom AnsaldoBreda en del af Finmeccanica-konglomoratet.

Sidst i artiklen står følgende om DSB's IC4-tog: "Finmeccanicca er tilstede, bl.a. med et IC4-tog, AnsaldoBredas super-højhastighedstog, blokeret i udkanten af Tripoli, i Swani Street, overfor De Nordafrikanske Jernbaner".

Tjek selv DSB's IC4-tog i Nordafrika via følgende koordinater i Google Earth:

32°49'43.73"N
13° 6'41.39"Ø

IC4-tog nr. 5609 kom til Danmark på et tidspunkt mellem 2003 og 2006, hvor DSB imidlertid nægtede at overtage togsættet fra AnsaldoBreda, fordi det var tungt. Toget blev herefter sejlet tilbage til Italien for at blive ombygget. Senere dukkede togsættet op i Libyen i forbindelse med, at daværende ministerpræsident Silvio Berlusconi besøgte landet.

Det er uklart, hvorvidt togsættet fortsat er AnsaldoBredas ejendom.

Se toget her

Vis stort kort

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg kunne nok ikke finde på noget værre at forære en uven. Det sagt, så var Corrupzioni og Mordmar Gaddafi vist ellers fine venner. Det undrer mig dog at det fine, velfungerende tog skulle befinde sig på en testbane. Er det ikke køreklart?

 • 0
 • 0

Selv Berlusconi har tydeligvist ønsket at slå Gadaffi ihjel inden NATO's offensiv blev sat i værk...

Aha, de Danske tog er bare blevet efter tegninger der er forbyttet.

 • 0
 • 0

Kort referat af en artikel fra 26. august 2009 på denaro.it:

http://archivio.denaro.it/VisArticolo.aspx...

Her omtales et IC4-tog som værende en gave til den første libysk-italienske venskabsfest 30.8.2009, hvor Berlusconi ville være tilstede i Tripoli.

 1. Industrikilder fortæller, at IC4-toget er et eksemplar, så Gadaffis teknikere kan se det. Gadaffi havde jo planer om en togstrækning fra Marokko til Egypten

 2. Så fortæller journalisten om det gode ved IC4 toget: bl.a. højt niveau af komfort, en høj grad af pålidelighed, lave drifts-og vedligeholdelsesomkostninger og lav miljøbelastning, air-condition, og videoskærme

 3. Han nævner, at det er uvist, om der er midler i Libyen til en handelsaftale

 4. Til sidst nævnes den første kontrakt, der er indgået mellem Ansaldo STS (også Finmeccanicca gruppen) og Libyen: 541 mio euro til jernbanesignaler. Man håber nu på, at Ansaldo Breda kommer til at levere tog til Libyen også.

 • 0
 • 0

Udover de forskellige morsomheder om toget i Libyen, rejser der sig et juridisk spørgsmål om, hvem der er den formelle ejer af toget. Toget har været leveret til DSB men blev sendt tilbage til Italien, fordi det ikke levede op til kravsspecifikationerne, dvs.returneret for at blive istandsat for efterfølgende at blive tilbageleveret til DSB. Det ville være en almindelig forretningsmæssig fremgangsmåde.

Togsæt 5609 bliver imidlertid overtaget af den italienske stat på et tidspunkt, hvor Silvio Berlusconi ønsker at give det som gave til Libyens daværende præsident Moamar Gadaffi.

Der må være tale om, at Ansaldo Breda sælger toget til den italienske stat, der benytter 5609 som gave. Herefter må man forvente, at toget er officielt ejet af den libyske stat, og kun dersom der foreligger en ulovlig handling, som kan være, at Ansaldo Breda har solgt en genstand, toget, som tilhører en anden, DSB, eller brud på andre regler, kan toget forlanges leveret tilbage til Italien.

Såfremt dette måtte ske, er toget i første omgang den italienske stats ejendom, som skal levere det tilbage til Ansaldo Bredo, dersom det igen skal blive et af de 83 tog, som DSB har købt af Ansaldo Breda og delvist betalt.

Spørgsmålet for DSB ser ud til at være, hvorledes Ansaldo Breda har kunnet sælge tog 5609 til anden side (den italienske stat), når det allerede er solgt én gang tidligere til DSB og ovenikøbet har været udleveret til kunden, DSB. Er salget til den italienske stat sket med DSB's viden og samtykke er der ikke noget særligt juridisk problem, men dersom Ansaldo Breda har solgt toget til anden side uden at have lov hertil, så foreligger der unægtelig en interessant situation.

Ansaldo Breda er nemlig forpligtet til at levere 83 togsæt til DSB, men kan kun levere 82 togsæt, medmindre man kan tilbagekøbe det libyske tog nr. 5609. Kan man ikke det, skal Ansaldo Breda alligevel levere 83 togsæt.

Dette er juridisk pikant, fordi disse tog må i henhold til købeloven betragtes som specieskøb, eftersom det er et bestemt antal af en bestemt vare, der er fremstillet til kundens, DSBs, specifikationer. Dermed er det ikke et såkaldt genuskøb, hvor varen er en af mange med samme egenskaber. Det kunne for eksempel være en ny bil, hvor bilforhandleren har lov til at levere en bil magen til den købte. Et specieskøb vil derimod være en brugt bil, hvor bilforhandleren er forpligtet til at levere den bestemte bil, der er købt, og ikke en anden bil, der måtte ligne den.

Tog 5609 må falde indenfor kategorien specieskøb, fordi denne type tog ikke er en serie af mange tilsvarende tog, som Ansaldo Breda har i løbende produktion eller på lager. Det er ikke ret sandsynligt, Ansaldo Breda vil kunne fremstille kun et supplerende tog til erstatning af 5609; dels vil omkostningerne være meget store for leverandøren, dels vil det defter al sandsynlig ikke kunne blive identisk med et serieproduceret tog. Endelig kommer der spørgsmålet om leveringstid.

Alt i alt er det intessante ting, som DSB har at tale med Ansaldo Breda om i forbindelse med tog 5609. Dersom DSB helst vil være fri for at modtage toget, kan sagen afsluttes forholdsvis let med at prisen for et ud af 83 togsæt fratrækkes den endelige regning fra Ansaldo Breda til DSB.

Men dersom DSB insisterer på at eje togsæt 5609 og vil have det leveret i henhold til kravsspecifikationerne, så foreligger der helt åbenbart en delikat situation.

 • 0
 • 0

@SS

Ifølge epn.dk så er det væk igen..

Hvis du læser selve teksten, er det bare et referat af, hvad der har stået her på ing.dk de sidste par dage. Rubrikken er vildledende!

Og så kan jP-journalisten ikke formulere sig på dansk: "...endte af mystiske omveje...", ;-)

 • 0
 • 0

DSB har afvist at modtage tog 5609, og Ansado Breda har solgt det til anden side.
IC4 er forsat i produktion og Ansado Breda kan uden videre producere et ekstra tog, og tog 5609 må betegnes som fabriksnyt, derfor må der være tale om genuskøb.
Bliver der elektrificeret til Esbjerg i 2015, frigives 14 dieseltogsæt, så vil DSB nok være bedre tjent med at få leverancen beskåret.

 • 0
 • 0

Helt enig i at MG09 aldrig har været DSBs - sættet blev nægtet overtagelse og sent hjem (i skammekrogen).
Derfor har AB ikke solgt dansk materiel til "fremmede".

Men om IC4 stadig er i produktion vil jeg sætte et særdeles stort ?-tegn ved. Nok er AB ved at samle nogle togsæt, men findes en samlebåndlinje til vognkasser? Næppe.

Der udestår et meget spændende efterspil om de omkring 5 IC4 sæt, som AB af forskellige årsager ikke kan levere til DSB. Enten skal de leveres eller også skal der gives endnu et afslag i prisen - det sidste vil temmelig mange nok foretrække (billigst for AB og DSB får 5 problemer mindre).

Elektrificeringen til Esbjerg befinder sig i et besynderligt vacuum grundet nogle helt fantastisk forkæmpere for kollektiv trafik i Venstre.
Opgive dobbeltsporet i Sønderjylland eller udskyde det vil Venstre ikke (lige nu). At den nuværende projektplan vil betyde lukning af mindst 2 godsoperatører - det betyder så ikke noget, idet de ansatte vel kan omskoles til at køre lastbil. At forhøje budgetrammen, så muligheder for at køre godstog forbedres - ja, det vil Venstre vel ikke med henvisning til det store underskud på statens finanser.
På denne måde størkner det hele i en gang solid kommunistisk beton. Ret bemærkelsesværdigt gået af et såkaldt liberalt parti....

 • 0
 • 0

Jeg kan kun give Peter ret - alle vil gerne have strøm på banerne, ja sågar helt til Aalborg inden 2018, men alt sammen er tilsyneladende størknet i politiske inkompetance...

2012 er ofte udpeget til et katastrofeåret i amerikanske film - med den nuværende trafikpolitiske debat i DK, tyder alt på at 2012 blive et katastrofeår for effektiv og brugbar kollektiv trafik i dronningeriget!
Jeg har svært ved at se lyset lige nu...

 • 0
 • 0

Jeg hæfter mig ved dette punkt; "IC4-tog nr. 5609 kom til Danmark på et tidspunkt mellem 2003 og 2006, hvor DSB imidlertid nægtede at overtage togsættet fra AnsaldoBreda, fordi det var tungt. "

Was?
For tungt!?
Er det ikke lige voldsomt nok at returne et togsæt p.g.a. overvægt. Jeg mindes at have læst et sted at nr. 5609 ikke var det første togsæt der blev leveret. Så kunne man vel bare fjerne de ting, som dette togsæt havde fået for meget, - eller hur?

 • 0
 • 0

Er det ikke lige voldsomt nok at returne et togsæt p.g.a. overvægt. Jeg mindes at have læst et sted at nr. 5609 ikke var det første togsæt der blev leveret. Så kunne man vel bare fjerne de ting, som dette togsæt havde fået for meget, - eller hur?

Når der i kontrakten står nogle krav til leverancen, så skal levere til specs eller bedre. Længere er den ikke!
23 tons for meget pr togsæt betyder øget brændstofforbrug, ringere acceleration osv. Hvis der er brugt forkerte og for tunge bogier, koblinger, vognkasser mm. kan man ikke bare fjerne det - der må udskiftes til noget lettere. Det er jo siden lykkedes AB at levere tog til vægten.

 • 0
 • 0

[quote]Er det ikke lige voldsomt nok at returne et togsæt p.g.a. overvægt. Jeg mindes at have læst et sted at nr. 5609 ikke var det første togsæt der blev leveret. Så kunne man vel bare fjerne de ting, som dette togsæt havde fået for meget, - eller hur?

Når der i kontrakten står nogle krav til leverancen, så skal levere til specs eller bedre. Længere er den ikke!
23 tons for meget pr togsæt betyder øget brændstofforbrug, ringere acceleration osv. Hvis der er brugt forkerte og for tunge bogier, koblinger, vognkasser mm. kan man ikke bare fjerne det - der må udskiftes til noget lettere. Det er jo siden lykkedes AB at levere tog til vægten.[/quote]

Nå - OK, det så bare ud til at dette ene togsæt var for tungt. Jeg troede at det var et nummer i en serieproduktion. Hvorfor har vi beholdt alle de andre togsæt?

 • 0
 • 0

Dette specielle tog må betegnes som liebhaveri og burde kunne gensælges for mere end nyprisen når man tænker på dets historie. evt kunne DSB købe det og udleje det til selskabsrejser ;-)

 • 0
 • 0

Jeg kan kun give Peter ret - alle vil gerne have strøm på banerne, ja sågar helt til Aalborg inden 2018, men alt sammen er tilsyneladende størknet i politiske inkompetance...

2012 er ofte udpeget til et katastrofeåret i amerikanske film - med den nuværende trafikpolitiske debat i DK, tyder alt på at 2012 blive et katastrofeår for effektiv og brugbar kollektiv trafik i dronningeriget!
Jeg har svært ved at se lyset lige nu...

Jeg har nu den holdning at tiden er ved at løbe fra elektrificering, da det alligevel ikke kan færdiggøres før 2022 (hvis det også er til Frederikshavn) og til denne tid er brinttog og batteri tog nok lige om hjørnet. ved at undlade elektrificeringen sparer vi ligeledes 15 mia kr og slipper for disse grimme elmaser i landskabet. nu handler det om at finde pålidelige brugte dieseltog i udlandet.

 • 0
 • 0

Dette er juridisk pikant, fordi disse tog må i henhold til købeloven betragtes som specieskøb, eftersom det er et bestemt antal af en bestemt vare, der er fremstillet til kundens, DSBs, specifikationer. Dermed er det ikke et såkaldt genuskøb, hvor varen er en af mange med samme egenskaber. Det kunne for eksempel være en ny bil, hvor bilforhandleren har lov til at levere en bil magen til den købte. Et specieskøb vil derimod være en brugt bil, hvor bilforhandleren er forpligtet til at levere den bestemte bil, der er købt, og ikke en anden bil, der måtte ligne den.

At IC4 sammenlignes med en brugt bil, og Ansaldo-Breda dermed sammenlignes med en brugtbilforhandler, er vist ikke helt ved siden af.

Og gaven til Gadafi er vel også et sminket lig ?

 • 0
 • 0

Ser man nøjere på kortet, så kan man se, at der kun er skinner på godt 3 km. Der er så anlæg igang til at videreføre anlægget, men ganske morsomt, at man kan køre 3 km frem og tilbage:-)

Mvh Hans Christistian Rosenkold

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten