Tilskud til naturgas skal lokke kunder fra elvarmen

For femte år i træk går Elsparefonden nu ud til en række elvarmeforbrugere og slår på tromme for, at de skal skifte til en anden varmekilde. Kampagnen i år omfatter 25.000 elvarmebrugere og indeholder for første gang gunstige tilbud på individuel naturgasforsyning på linie med de tilbud, som før kun er givet af fjernvarmeselskaberne.

Målet for kampagnen er at få 4000 brugere til at konvertere og derigennem at reducere CO2-udslippet. Ifølge Elsparefonden står et hus med elvarme for et kuldioxidudslip, som er fire gange så højt som fra et hus forsynet med fjernvarme.

I praksis frister man elvarmekunderne med flere fordelagtige tilbud: På gassiden med konsulentbesøg, fast pris på installation af naturgasfyr samt gennemsnitligt 15.000 kroner i kontant tilskud og gratis gastilslutning. For fjernvarmesiden gælder også det kontante tilskud og den faste installationspris, mens tilslutningsprisen er individuel fra værk til værk rundt om i landet.

Til spørgsmålet om, hvorfor Elsparefonden går så hårdt efter elvarmen i en tid, hvor man diskuterer problemerne med eloverløb, svarer sekretariatsleder Johanne Boelskov:

»Det står direkte i vores formålsparagraf, at vi skal arbejde for at reducere anvendelsen af el til opvarmning, og set i eloverløbs-sammenhæng, så ligger elforbruget til elvarme jo i de perioder, hvor elforbruget er stort og overløb derfor ikke forekommer,« siger hun.

Sidste års kampagne for storbyerne København , Aalborg og Århus gav 2.212 fjernvarmetilslutninger ud af en potentiale på 5.237, hvilket sekretariatschef for Elsparefonden Göran Wilke kalder "et pænt resultat". Samtidig forklarer han, at man siden kampagnernes start i 1998 har oplevet, at potentialet for elvarmekonvertering vokser. Fra 90.000 i 1998 til 85.000 i dag – selvom der er givet tilskud til konvertering af godt 16.000 boliger.

»Den store forklaring er, at fjernvarmen og til dels gassens forsyningsområder vokser, og at elkonverteringskampagnerne tit bruges til at lave netudvidelser og netafrundinger. Det er faktisk dér, vi har opnået de bedste resultater ikke mindst fordi naboer, som er interesseret i den kollektiv forsyning, går ind som en slags sælgere,« siger Göran Wilke.

Hos Elfor, organisation for danske eldistributionsvirksomheder, er man ikke fornærmet over, at kampagnen i princippet går ud på at tage gode kunder fra Elfors medlemmer.

»Vi er selv forpligtet til og meget engageret i at reducere elforbruget og gør det aktivt gennem kampagner og energirådgivning, « siger kommunikationschef Anette Plough Mehlsen fra Elfor.

Elsparefonden bruger cirka 60 mio. kroner i tilskud til årets kampagne plus diverse følgeomkostninger til markedsføring med videre udgifter kroner ud af sit årlige budget på 90 mio. kroner om året.

Mere på www.farvelel.dk