Tillidsmand påtalte dårligt arbejdsmiljø - kort efter truede ledelsen ham med fyring

Siden 19. oktober sidste år har ingeniørernes tillidsmand i Plan- og Miljøafdelingen i Hvidovre Kommune haft en fyringstrussel hængende over hovedet.

Den dag modtog kemingeniør Preben Mac nemlig en advarsel fra kommunens ledelse, hvori det blandt andet hed, at han havde ’udvist kritisabel adfærd i forhold til ledelsen’ og skal ’acceptere ledelsesretten og ledelsesbeslutninger’, samt at ledelsen vil ’indstille ham til uansøgt afsked’, hvis han ’efter ledelsens vurdering – ikke lever op til de stillede krav og forventninger. ’

Lige siden har Ingeniørforeningen og kommunen været i dialog, men advarslen er ikke blevet trukket tilbage. Kort før jul stævnede IDA derfor kommunen. De to parter kan stadig nå frem til et forlig, men lige nu tyder alt på, at sagen, som IDA kalder principiel, ender ved byretten.

Læs også: Ingeniør-tillidsmand truet med fyring: IDA hiver Hvidovre Kommune i retten

Da advarslen landede i Preben Macs indbakke klokken 11:06 den 19. oktober, var det kulminationen på et længere forløb, der begyndte med ansættelse af en ny chef i den tyve-mand store afdeling i februar sidste år.

I juni fik Preben Mac og arkitekternes tillidsrepræsentant flere og flere henvendelser fra kolleger, som oplevede, at arbejdsmiljøet forandrede sig, fortæller han:

»Folk var ikke glade for at gå på arbejde længere. De oplevede den nye leder som konfronterende og afvisende, når de kom med ideer. De følte heller ikke, at der var tillid til, at de udførte deres arbejde ordentligt. Vi har været vant til at arbejde selvstændigt med ledere, der stolede på os. Så det var mærkeligt at blive mødt med mistro.«

Det kostede blandt andet på entusiasmen og arbejdsglæden, at kommunikationen mellem afdelingslederen og den enkelte medarbejder primært foregik via en af de tre teamledere. På den måde talte de godt 20 medarbejdere sjældent med lederen. Samtidig oplevede de, at der blev stillet spørgsmål ved deres faglige kompetencer:

»Vi kender godt lovgivningen, men hvis vi kom med en faglig vurdering af en sag, skulle den lige forbi juristerne, selvom det var folk med mange års erfaring,« eksemplificerer han.

Kritik for ikke at acceptere ledelsesretten

På baggrund af de mange henvendelser indkaldte de to tillidsmænd deres afdelingsleder i kommunen, Anja W. Dalberg, til møde om sagen. Ifølge Preben Mac gjorde de hende opmærksom på, at medarbejderne var kede af at gå på arbejde og lagde op til, at de sammen kunne finde en løsning.

Ingeniøren har været i kontakt med Anja W. Dalberg, men hun ønsker ikke at udtale sig om sagen.

Til mødet blev de enige om at afholde en afdelingsdag den 1. september. Da dagen oprandt undrede tillidsfolkene sig dog over, at det dårlige arbejdsmiljø ikke var på programmet. I stedet handlede det om samarbejdet mellem afdelingens tre teams og om at skabe en ’vi-følelse’, fortæller Preben Mac, som først fik programmet på afdelingsdagen:

»Jeg påpegede, at det ikke var det, vi havde aftalt, og så kom der en debat om det, hvor andre også deltog.«

Læs også: Ingeniør-tillidsmand truet med fyring: IDA hiver Hvidovre Kommune i retten

I tiden efter afdelingsdagen talte han ikke en eneste gang med sin leder. Men den 26. september modtog Preben Mac en mail fra hende med indkaldelse til tjenstlig samtale:

»Jeg tænkte da lidt over, hvad dét nu var, og inviterede en jurist fra IDA med. På mødet blev det sagt, at de ikke mente, at jeg respekterede ledelsesretten og ikke arbejdede for at skabe ordentlige forhold,« siger Preben Mac, der har arbejdet godt 25 år i kommunen, heraf 20 år som tillidsrepræsentant. Desuden sidder han i kommunens HovedMED (samarbejdsudvalget) som repræsentant for alle akademikere.

Allerede under det første møde foreslog IDAs jurist, at kommunen skulle bede en ekstern konsulent se på arbejdsmiljøet, og at man først derefter skulle afgøre, hvorvidt det var berettiget at give en advarsel.

Sådan gik det som nævnt ikke.

For billigt at fyre tillidsmand

En uge inden Preben Mac fik advarslen, havde samtlige fastansatte kolleger i afdelingen ellers underskrevet et brev, som var stilet til afdelingsleder Anja W. Dalberg og Gert Nelth, direktør for Kultur, Miljø og Vækst i Hvidovre Kommune.

I brevet giver kollegerne ’Preben vores fulde opbakning, og er enige i substansen af den kritik, han har fremført’ og peger på, at ’det sidste ½ år har arbejdsglæden blandt medarbejderne […] været stærkt nedadgående. Det mener vi i overvejende grad skyldes Anjas ledelsesstil.«

Netop kollegernes opbakning gør det endnu vanskeligere for Preben Mac at forstå den advarsel og fyringstrussel, han nu må leve med:

»Det er fuldstændigt urimeligt. Jeg er budbringer, og har blot gjort, hvad jeg skal som tillidsrepræsentant. Jeg har fået besked på at respektere ledelsesretten. Det er ikke noget problem, for det har jeg altid gjort, men det er jo en måde at true mig på. Hvis jeg fremover kritiserer forhold på arbejdspladsen, kan de altid sige, at jeg ikke respekterer ledelsesretten. Og så kan de jo bare fyre mig.«

Som tillidsrepræsentant er man berettiget til nogle få måneders ekstra løn, hvis man bliver fyret, og det er ifølge Preben Mac alt for billigt sluppet:

»Det er tiltrængt, at der kommer mere tryghed, for det er alt for billigt i dag at slippe af med ”besværlige” tillidsrepræsentanter. Det burde være dyrere økonomisk.«

Her godt tre måneder efter advarslen er det kollegernes opbakning, der holder gejsten oppe, fortæller han:

»Det er ikke nemt lige nu. Men den uforbeholdne støtteerklæring er jeg rigtig, rigtig glad for. Det er så flot. Det er en støtte, der batter noget, for truslen over for mig viser, at man risikerer at blive truet på sit levebrød, hvis man siger noget,« fortæller Preben Mac.

Hvidovre Kommune har nu hyret en konsulent, der skal undersøge og forbedre det psykiske arbejdsmiljø i Plan- og Miljøafdelingen.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Jeg håber, byretten statuerer et eksempel. Det skal simpelthen ikke tolereres, at en eller anden topleder, med fikse idéer, pludselig omvælter en organisation - SPECIELT ikke, når medarbejderne går så langt, for at tilfredsstille ledelsen.

  • 4
  • 0

Jeg er selv blevet fyret for at være upopulær, i en tillidsmandslignende sag.

Jeg pointerede den forkerte sortering af affald, hvorefter chefen ikke talte til mig mere, og hans ven, en højere chef fyrede mig senere.

Før det var der problemer med indeklimaet, som ledelsen aldrig gjorde noget ved, men de gjorde noget ved dem der påtalte det

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten