Tillidsmand fik advarsel – nu stævner IDA Hvidovre Kommune

Illustration: Ebbe Forup

For mindre end et år siden tiltrådte en ny afdelingsleder i Hvidovre Kommune. Kort efter begyndte medarbejdere i den pågældende afdeling at kontakte IDAs tillidsrepræsentant, arkitekternes tillidsmand samt arbejdsmiljørepræsentanten, fordi de oplevede en kraftig forværring af det psykiske arbejdsmiljø.

Den nye afdelingsleders konfronterende ledelsesstil skabte utryghed og virkede direkte intimiderende på flere medarbejdere, skriver IDA i en pressemeddelelse.

IDAs tillidsrepræsentant gik derfor til afdelingslederen og fortalte om medarbejdernes frustrationer og mistrivsel for at komme i dialog med ledelsen; præcis som hans rolle tilskriver ham.

Man planlagde herefter et afdelingsseminar i september 2016, hvor man skulle drøfte og løse problemerne.

Ledelsen og medarbejderne har imidlertid en meget forskellig opfattelse af, hvad der reelt skete på afdelingsseminaret. De er dog enige om, at mødet gik med diskussioner, som ikke bidrog til en fremadrettet løsning af problemerne, og at seminaret ikke var en succes.

Herefter eskalerede sagen.

Erfaren tillidsmand

IDAs tillidsrepræsentant, der har arbejdet 25 år i kommunen og været tillidsmand i 20 år, blev kaldt til en tjenstlig samtale med den begrundelse, at han havde ’udvist kritisabel adfærd over for ledelsen ved at modarbejde ledelsesmæssige tiltag samt udvise manglende konstruktiv vilje til at indgå i samarbejdet’.

Under samtalen meddelte ledelsen, at man ville tildele ham en advarsel.

IDA appellerede til, at kommunen satte processen i bero og lod eksterne konsulenter kortlægge det psykiske arbejdsmiljø, men det afviste kommunen.

100 procent opbakning til tillidsmanden

Siden har arkitekternes tillidsrepræsentant og samtlige fastansatte medarbejdere i afdelingen underskrevet en støtteerklæring, hvori det fremgår, at man bakker 100 procent op om den kritik, som IDAs tillidsrepræsentant har fremført på vegne af medarbejderne.

Alligevel valgte Hvidovre Kommune at tildele tillidsrepræsentanten en advarsel 19. oktober.

Siden har IDA gentagne gange appelleret til kommunen om at genoverveje situationen og trække advarslen tilbage, og dermed undgå en retssag. Det har kommunen afvist.

Det er baggrunden for, at IDA nu har stævnet Hvidovre Kommune, fortæller Juliane Marie Neiiendam, der er formand for Ansattes Råd i IDA:

»Det er et usædvanligt skridt at anlægge en retssag om advarslens berettigelse, men det er væsentligt for vores medlem og os at få fastslået, at en tillidsrepræsentant kan viderebringe medarbejdernes kritik til ledelsen uden at skulle frygte for sit job. At man kan være åben og tage den dialog er en hjørnesten i hele den danske model,« siger Juliane Marie Neiiendam.

Håber på mindelig løsning

Hun understreger, at sagen handler om en tillidsmand, der har taget sit hverv alvorligt og talt på sine medarbejderes vegne:

»Advarslen tager ikke udgangspunkt i hans daglig virke som ingeniør, men er givet til ham i hans egenskab af tillidsrepræsentant. Det er uacceptabelt,« fastslår Juliane Marie Neiiendam.

Hun håber fortsat på, at kommunen vil besinde sig og medvirke til en mindelig løsning af sagen.

Hvidovre Kommune har efterfølgende igangsat et forløb med eksterne konsulenter for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø i afdelingen.

Emner : Arbejdsmiljø