Tidsplanen skrider for ny DSB-kontrakt

Transportministeriet er halvanden måned forsinket i forhold til ministeriets egen plan, som skal føre til en ny kontakt med DSB om at køre togene på langt hovedparten af de danske skinner. En endelig underskrift ligger mindst et par måneder ude i fremtiden.

Transportministeriets tidsplan fra 2013 indebar, at kontrakten skulle være færdigforhandlet i juni 2014. Det fremgår af en vejledende forhåndsmeddelelse fra ministeriet til EU fra juni 2013.

»Transportministeriet (…) forventer om et år at indgå en offentlig servicekontrakt med DSB, jf. art. 5, stk. 6, i PSO-forordningen uden forudgående udbud,« skriver Transportministeriet i forhåndsmeddelelsen.

Transportminister Magnus Heunicke (S) oplyste dertil ved et samråd i Folketingets Transportudvalg i april i år, at Folketingets partier ville blive indkaldt til politiske forhandlinger om DSB’s servicekontrakt i løbet af foråret. Men ministeriet har endnu ikke indkaldt til de politiske forhandlinger. DSB’s nuværende servicekontrakt udløber ved udgangen af 2014.

Partierne er indtil videre kun blevet inviteret til indledende 'sonderingsmøder'. Derfor frygter flere transportordførere nu, at det ikke bliver muligt at få en ny servicekontrakt på plads, inden den nuværende kontrakt udløber.

»Vi blev hver især inden sommerferien indkaldt til et kort orienteringsmøde på en halv time. Der fik vi at vide, at vi nu skulle i gang. Og så hørte vi aldrig mere fra ministeriet. Det har selvfølgelig undret mig meget. DSB’s kontrakt er jo en stor sag, så det er klart, at hvis vi først kommer i gang med forhandlingerne i september, så er vi selvfølgelig alvorligt forsinkede, og så kan vi ikke nå at blive færdige til 1. januar,« siger Enhedslistens Henning Hyllested.

Afventer materielstrategi

Forsinkelsen skyldes, at DSB af Transportministeriet har fået til opgave at udarbejde en samlet materielstrategi, som skal danne grundlag for de politiske forhandlinger. Og mens Magnus Heunicke ved samrådet i april oplyste, at materielstrategien var 'tæt på' at være færdig, ligger den endnu ikke klar.

Læs også: DSB skal holdes i ørerne af konsulentfirma

Venstres Kristian Pihl Lorentzen mener, at Transportministeriet burde have indledt de politiske forhandlinger tidligere i stedet for at vente på materielplanen for DSB.

»Det er utilfredsstillende, at der er denne tomgang i processen. Det er klart for enhver, at der først er brug for nogle klare politiske pejlemærker for jernbanedriften. Spørgsmålene om eksempelvis udbud har jo stor indvirkning på DSB’s materielstrategi; så det er, som om tingene kommer i den omvendte rækkefølge,« siger han.

Ifølge Ingeniørens oplysninger har DSB før sommerferien ad flere omgange afleveret udkast til en materielstrategi til Transportministeriet, som af forskellige årsager har sendt udkastene tilbage til DSB med beskeden om at lave dem om.

Blandt de store anstødssten er det endnu uafklarede spørgsmål om, i hvilket omfang IC4-togene skal indgå i togtrafikken fremover, og hvor mange penge der skal afsættes til eventuelt at erstatte IC4-togene med andre tog. Dertil kommer spørgsmålet om, hvorvidt DSB selv eller et eksternt materielselskab skal stå for anskaffelsen.

Transportministeriet svarer ikke direkte på Ingeniørens spørgsmål om, hvorvidt ministeriet har bedt DSB om at ændre i tidligere udkast til en materielstrategi. Ministeriet bekræfter i stedet, at der har været 'dialog' mellem Transportministeriet og DSB om materielstrategien.

»Det er korrekt, at vi har haft en dialog om DSB’s udkast. Ministeriet har navnlig ønsket en uddybning af, hvilke risici der er forbundet med de forskellige muligheder for materielanskaffelse, og hvordan de kan håndteres,« skriver pressechef Mette Gerlach i en mail.

»Vilkårene for arbejdet med at udarbejde en materielstrategi har endvidere ændret sig betydeligt i løbet af det seneste halve år, hvilket har medvirket til, at det har taget længere tid end oprindeligt forudsat. Først med aftalen om udmøntning af Togfonden, herunder elektrificering, og senest med den øgede usikkerhed om idriftsættelsen af IC4,« skriver hun videre.

Hvis Transportministeriet og DSB ikke når at indgå kontrakt, er det en mulighed, at den nuværende kontrakt med DSB forlænges med et halvt eller et helt år. Flere kilder med indblik i processen vurderer dog, at det er mest sandsynligt, at man når at få kontrakten på plads, om end de involverede parter nu opererer under et betydeligt tidspres. Transportministeriet forventer også stadig at have en ny kontrakt med DSB på plads i tide.

»Transportministeriet forventer at kunne indgå en ny kontrakt med DSB i løbet af 2014, således at den kan træde i kraft den 1. januar 2015, hvor den nuværende kontrakt udløber,« skriver Mette Gerlach i sin mail til Ingeniøren.

Hun oplyser, at ministeriet forventer at modtage en revideret materielstrategi fra DSB i løbet af august og at invitere til politiske forhandlinger i starten af efteråret.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Personligt har jeg aldrig på noget tidspunkt været i tvivl, om den sags fremgang eller tidsplan. Det beror jeg på, at der hele tiden dukker nye udfordringer op omkring IC2/4 problematikken og desuden, er tiden slet ikke "moden" til nye omlægninger, før vi får elektrificeret og implementeret det nye signalsystem, for ingen konkurrenter vil byde på noget ikke helt gennemtænkt og halvhjertet politisk gennemført jernbanestrategi og desuden som tiden er med nye EU forordninger og standardiseringer, herunder bl.a Indførelsen af nye sikkerhedskrav (TSI-krav) med virkning fra maj 2017. - så indtil da, vil det være formålstjenligt, at lade DSB rulle videre i 2 år endnu, herunder også at tilbageføre DSB Øresundstog til DSB fra 1 Januar 2015 på nettokontrakt og samtidig burde der laves bedre incitamentsstrukturer, så DSB belønnes for f.eks. passagerfremgang, højere kundetilfredshed, mere service, bedre tilgang til personlig betjening o.s.v..

  • 4
  • 0

Du har ret Steen, forlæng den nuværende med et par år og lad Jesper Lok få styr på biksen. Så kan man også finde ud af, hvordan DSB skal se ud i frentiden - de tvetydige meldinger fra f.eks. direktør og bestyrelsesformand bør afklares. Skal DSB køre tog eller skal de være et trafikselskab (Movia Tog), som klarer alt andet end det at køre tog.

Og så kunne politikerne inspireres af f.eks. kontrakten med Arriva, det er mit indtryk at kravene til deres præstationer ligger noget over kravene i DSBs kontrakt - se selv på transportministeriet hjemmeside.

  • 1
  • 0

Ja, det gamle ordsprog/mundheld om "Hastværk er lastværk" har vi desværre set alt for meget til de sidste par åringer, derfor jeg også nævner ordet "formålstjenligt" og ikke uden grund. Lad DSB få noget fred og arbejdsro i 2 år, dermed kan både DSB og det´s ejere (Transportministeriet) udtænke en bedre strategi og handlingsplan ud fra den foreløbige og forholdserklæring fra EU om den såkaldte 4 Jernbanepakke som angår åbning af de nationale markeder for personbefordring med jernbane (PSO-forordningen), endvidere fordeling af ejerskab af materiel, Stationer, organisation og strukturfordeling imellem relevante myndigheder og styrelser. Om to år kan Danmark sikkert også bedre sige, - vi afskriver IC2/4 nu og straks og indhenter ny udbudsrunde på f.eks Bombardier´s Twindexx IR100 og et par IR200 og kikker fremad stille og roligt på leveringen og kører projektet stille og roligt hjem, i en tid hvor elektrificering og implementering af det nye signalsystem ERTMS-2 bliver det nye fundament til fremtiden og måske atter endnu en ny regering igen igen...

  • 1
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten