Tidslinje: Fund af glyphosat i grundvand

2009: Der bliver målt glyphosat i grundvandet 28 gange mod 10 gange i 2008. Nedbrydningsproduktet ampa bliver fundet i 26 grundvandsprøver mod 8 i 2008.

17. december 2010: Geus bliver færdig med sin rapport om fundene af Roundup-rester og andre pesticider i 2009.

24. januar 2011: Vandværksorganisationen Danva slår alarm på baggrund af fundene i 2009, både af pesticider generelt og af Roundup-rester. Det får miljøminister Karen Ellemann til at bestille en redegørelse om årsagen til fundene.

25. januar: Oppositionen bombarderer ministeren med spørgsmål og kalder hende i samråd. Hun henviser til den kommende redegørelse.

4. marts: Karen Ellemann fremsætter lovforslag, der udvider de sprøjtefri zoner omkring vandboringer fra 10 til 25 meter.

Forår 2011: Niras får til opgave at udarbejde redegørelsen. Det sker sammen med forskere fra Københavns og Aarhus' universiteter. Geus afstår fra at byde på grund af budgettet på 250.000 kr.

23. juni: Redegørelsen er så godt som færdig og peger på analysefejl som en mulig årsag til de mange glyphosatfund i 2009. Redegørelsen indeholder også en opgørelse af den samlede pesticidforurening af grundvandet i 2010. Miljøstyrelsen sender udkast til rapport til laboratoriet Eurofins, som har foretaget analyserne.

24. juni: Karen Ellemann konkluderer på et samråd, at fundene i 2009 bedst kan forklares med analysefejl. Ministeriet udsender en pressemeddelelse, der fastslår, at fundene formentlig skyldes analysefejl.

4. juli: En bestyrtet Eurofins-direktør Karsten Jørgensen afviser alle beskyldninger og kræver efter ing.dk's omtale berigtigelse og undskyldning fra ministeriet og ministeren.

21. juli: Karen Ellemann fastholder i nye svar til Folketinget forklaringen om analysefejl.

15. august: Akkrediteringsorganet Danak gennemfører foranlediget af rapporten fra Niras en ekstraordinær audit for at gennemgå Eurofins glyphosat-analyser.

16. august: Danak sender foreløbig konklusion til Eurofins og Miljøstyrelsen: 'Der blev ved den ekstraordinære audit ikke fundet forhold omkring bestemmelse af glyphosat og ampa, der indikerer, at positive fund skyldes falske positive.'

18. august: Ing.dk's omtale af Danaks frifindelse af Eurofins får Karen Ellemann til at bestille en ny hasteredegørelse om sagen.

19. august: Miljøstyrelsen udsender ny pressemeddelelse, der konkluderer, at glyphosat ikke er en trussel for grundvandet, selv om fundene i 2009 er reelle. Styrelsen holder møde med Eurofins.

22. august: Miljøstyrelsen offentliggør referatet af mødet, der indeholder en uforbeholden beklagelse til analysefirmaet.

23. august: Ing.dk skriver, at nogle af de resultater, som ministeren tidligere såede tvivl om, også er udeladt fra Miljøstyrelsens seneste pressemeddelelse. Skarp kritik fra Danmarks Naturfredningsforening og oppositionen.

Næste uge: Hasteredegørelsen om Roundup-analyserne forventes færdig. Den skal også afklare faktuelle fejl i rapporten fra Niras, som Eurofins har påpeget.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Der mangler perioden 1990-2009, hvor der sporadisk også har været målinger, forsøg, debat og politiske beslutninger. Men det er vel sagen uvedkommende?

 • 0
 • 0

Der mangler perioden 1990-2009, hvor der sporadisk også har været målinger, forsøg, debat og politiske beslutninger. Men det er vel sagen uvedkommende?

Ja, og opstyret omkring øgningen af glyfosat- og AMPA-fund fra 2009 skyldtes jo netop, at der havde været en procentvis jævn nedgang af fundene i åren forud for 2009 - en nedgang der fortsætter i 2010.

 • Og så burde det jo igen understreges, at disse fund er gjort i grunde overvågningsboringer lige under drænsdybde, der er lavet med den hensigt at undersøge, om glyfosat og andre sprøjtemidler kan trænge ned.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Kære Nina

Er der noget jeg har misforstået? Hvad har Naturstyrelsens Referencelaboratorium med analyser af glyphosat i grundvand at gøre?

Ps. glyphosat er altså noget i Miljøstyrelsens regi, hvis du ikke har lagt mærke til det de sidste to måneder ...?

 • 0
 • 0

DANVA bliver konsekvent omtalt som "Vandværkernes forening", hvilket ikke er korrekt, DANVA er en interesseorganisation for vandforsyning OG spildevand....

Og til Stig: Det kan du jo selv overveje.

 • 0
 • 0

Hvis du går ind på den hjemmeside du henviser til og ser på en årsberetning vil du se at Nina har ret. Der er ikke nogen af styrelserne der driver laboratorier, derfor udbyddes opgaven som referencelaboratorium. I øjeblikket er det Eurofin, og har været det en del år.

 • 0
 • 0

Til Jesper

Det var derfor jeg i første omgang spurgte Nina, men hun ville ikke svare herpå - hvorfor?

Ved godt, at styrelserne ikke driver laboratorier, men hvorfor den fortsatte mistænkeliggørelse:

"Eurofins er Naturstyrelsens Referencelaboratorium for kemiske miljømålinger. Det ville jo være pinligt, om referencelaboratoriet ikke havde styr på tingene...."

Miljøstyrelsen har senest være ude med en undskyldning til Eurofins og har en medarbejder i styregruppen!

Læs dog dette:

"Referencelaboratoriets hovedopgave er at bistå Naturstyrelsen med rådgivning inden for kemiske miljømålinger. Rådgivningen forudsætter ofte, at der gennemføres dokumenterende laboratorieundersøgelser. Referencelaboratoriet

 • rådgiver om udførelsen af analyser og målinger tester metoder, kvalitetskontrol og udfører andet relevant udviklingsarbejde
 • udgiver og vedligeholder materiale med relation til bekendtgørelse om analysekvalitet: metodedatablade, tydeliggørende notater med vejledning i forståelse af bekendtgørelsens bestemmelser og i enkelte tilfælde tillige målemetoder
 • formidler information og rådgiver brugere af analyseresultater."

At Eurofins udfører målinger for styrelser ved vi da godt, men kald det så som firmaet Eurofins analyser og ikke Naturstyrelsens Referencelaboratorium, der kan skifte firma næste gang, hvorimod formålet med dette vil blive fastholdt!!!

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten