Tidobling i antallet af danske jordvarmeanlæg

Drop tilladelserne - giv frit spil til at anlægge jordvarme.

Sådan lyder forslaget nu fra Danmarks Naturfredningsforening efter at der sket en eksplosionsagtig stigning i ansøgninger fra både private og virksomheder, der ønsker at anlægge jordvarme.

Langt over tusind af de 5.000 miljøgodkendelser, som Danmarks Naturfredningsforening giver om året, går nu til etablering af jordvarmeanlæg, hvor foreningen for bare fire-fem år siden kun så et par hundrede sager om året.

Men de mange sager er spild af tid, mener foreningen, som har høringsret:

»Vi har aldrig valgt at klage. Vi har kun overvejet det i få tilfælde, hvor man ville benytte søvand i systemet - men det er bestemt undtagelsen,« siger miljømedarbejder Christian Poll fra Danmarks Naturfredningsforening.

Foreningen har stor tiltro til, at kravene fra Dansk Standard sikrer miljøet. For så snart et system registrerer et trykfald, stopper pumpningen. Dermed er det kun få centiliter af væskerne - som eksempelvis glycol og IPA sprit (ethanol + isopropanol) - der kan nå at slippe ud af systemet.

»Og de små mængder vil blive så hurtigt nedbrudt, at det aldrig når ned til grundvandet,« siger Christian Poll.

Danmarks Naturfredningsforening ønsker derfor helt at droppe, at der skal gives tilladelser til at anlægge jordvarme.

»Det er spild af tid. De kræfter kan vi bruge bedre andre steder,« fortsætter Christian Poll, og forklarer, at jordvarme generelt er en rigtig god løsning i alle de områder, hvor der ikke er fjernvarme.

I områder med fjernvarme er der dog heller ikke noget stort incitament til at etablere jordvarmeanlæg, da det i så fald ikke er en rentabel løsning.

Emner : Varmepumper
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

ansøgningspligten, og lad os samtidig få afskaffet tilslutningspligten til fossil opvarmning.

" I områder med fjernvarme er der dog heller ikke noget stort incitament til at etablere jordvarmeanlæg, da det i så fald ikke er en rentabel løsning. "

Hvilket tilslutningspligten til det fossile lunkne vand, samt unddragelse af betaling for miljøbelastning fra fossil indfyring, er skyld i.

 • 0
 • 0

ansøgningspligten.

Med hensyn til Danmarks Naturfrednings holdning til områder med fjernvarme er jeg direkte uenig. Fjernvarme er i princippet godt, men jeg kender ingen områder uden for de store byer, hvor det kan svare sig økonomisk i forhold til gas og olie. Både i Præstø og med barmarksværket i Terslev (begge Sjælland) er brugerne ekstremt utilfredse med prisen. Begge disse steder vil et jordvarmeanlæg være tilbagebetalt på 8 - 10 år og det sikrer os mod russisk gas og arabisk olie!

Kaj Kingo

 • 0
 • 0

Hej Kaj

Jeg kunne godt tænke mig noget statistik som udnerbygger din påstand om at fjernvarme udenfor de store byer er dyrere end gas og olie. Præstø og andre der har solgt til E-ON er efter min opfattelse et selvforskyldt problem.

 • 0
 • 0

Det er rigtigt, at Præstø fjernvarme har solgt til E.ON og at de har muligheden for at justere den faste afgift i forhold til det aktuelle forbrug. Med hensyn til Terslev så lyttede man her bare til Svend Aukens opfordring om barmarksværker, hvad de i Terslev er meget kede af og det er vel også tilfældet med andre barmarksværker. Bemærk at jeg synes at fjernevarme i princippet burde være det bedste system til udbyttelse af alle eneregiformer, men det ændrer ikke på, at de faste afgifter for mindre værker (E.ON eller ej) er alt for store. Derfor vil jeg helst have et jordvarmeanlæg uanset at jeg er koblet på DONG naturgas eller det lokaqle fjernvarmeværk.

MVH Kaj Kingo

 • 0
 • 0

Tilslutningspligten henhører fra en lokalplan, men der erikke noget til hindre i at etablere et jordvarmeanlæg, idet der ikke er aftale pligt fra fjernvarme eller naturgas i området.

I øvrigt er det kommunerne der udsteder tilladelser til jordvarme og ikke Danmarks Naturfredning. Skal du fjerne ansøgningspligten skal du også ophæve miljøbeskyttelsesloven §19 og Bekendtgørelse nr. 1203 af 20/11/2006. Efter indførelse område klassificeringen om forurenet jord i byområder, bliver det en hård nød at knække. I princippet kunne vi blåstemple alle miljøgodkendte varmepumpeanlæg, og lade det være op til en VVS installatør at godkende anlægget.

Og med hensyn til rentabiliteten i forhold til fjernevarme, selv til et lavenergiklasse II hus, kan jeg forsikre jer om at derer mange der laver jordvarmeanlæg somm opvarmningskilde. Men lav selv regnestykket !

Hilsen Hans

 • 0
 • 0

Hej Kaj

Jeg læste dit første indlæg som om du mente de fleste værker udenfor de store byer har problemer med priserne. Men det er jo så ikke tilfældet.

Mange af barmarksværkerne har særlige problemer, som kræver en særlig indsats.

 • 0
 • 0

Jo det mener jeg indtil jeg har set en opgørelse (statistik) på området, men der er måske læsere der ved, hvor det kan findes og så bliver diskutionen endnu mere seriøs. Især hvis den også omfatter vor energiforsyning (og -sikkerhed) overordnet set.

Kaj

 • 0
 • 0

Hvis det er kommunen som sælger, er jeg enig. Ikke hvis det er et andelsselskab som sælger. Jeg mener de spiller sig handlemulighederne af hænde, ved at sælge værket.

til Kaj: Dansk Fjernvarme laver statistik for ale deres emdlemsværker over varmepris for et hus som anvender en mængde varme på ca. 18 MWh, inkl. faste afgifter etc. såeldes de kan sammenlignes.

Statistikken over fjernvarmepriser kan findes her http://www.fjernvarmen.dk/www.danskfjernva...

 • 0
 • 0

Når vores naturgaskedel pakker sammen af alderdom, så vil jeg være meget interesseret i et jordvarmeanlæg.

Desværre ligger der en kommunal vandboring 20m fra min grund, mon de ser noget problem i at jeg lægger jordvarme ud i nogle slanger ved siden af deres boring?? :D

 • 0
 • 0

Fjernvarme er i princippet godt, Kaj Kingo

Fjernvarme er aldrig godt hvis man har tilslutningspligt, og slet ikke godt hvis fossil fjernvarme fortrænger grøn jordvarme.

Og til hans otzen.

"Tilslutningspligten henhører fra en lokalplan, men der erikke noget til hindre i at etablere et jordvarmeanlæg, idet der ikke er aftale pligt fra fjernvarme eller naturgas i området."

I nogen områder kan du ikke selv frit vælge opvarmningsform, samt antallet af opvarmningsformer.

Derudover, hvis du havde fulgt med herinde, ville de have erfaret at der er nogen steder hvor de faste afgifter der skal betales i forb. med tilslutningspligten kan være astronomiske, penge du aldrig ser igen uanset om du så bruger fjernvarmen eller ej.

Endelig er der en stor ubetalt regning for det miljøsvineri fossil fjernvarme laver, en regning vi idag skubber ind i børneværelset, hvorfor det er konkurrenceforvridende at tvinge folk til at tilslutte sig fossil opvarmning, samtidig med at man konkurrerer med grøn opvarmning ved ikke at betale den fulde regning for sit miljø/klima svineri.

Så nej, fossil fjernvarme i DK vil aldrig være bedre en varmepumper der drives af VE.

 • 0
 • 0

Ja i princippet hvor det kan betale sig overordnet set ud fra økonomiske og miljømæssige hensyn. Og kun der! Kaj

Kan du præcisere?

Der er ingen steder i DK hvor den fossile fjernvarme betaler for den miljøbelastning den forårsager, og skal vi være fossilfrie i Danmark giver det sig selv at vi skal afskaffe fossil fjernvarme.

Jeg er overbevist om at en Klasse A varmepumpe til 2995,- der kører på havmøllestrøm til 30 øre KWh, eller lad os bare sige 50 øre KWh for at være lidt konservative, kan konkurrere med rigtig meget fossil fjernvarme i DK, specielt hvis fjernvarmen ikke får lov til at snyde med miljø/klima regningen.

 • 0
 • 0

Det er derfor jeg gik ind i denne diskution fordi jeg mente, at rigtig megen overskudsel fra vindmøller kunne anvendes til jordvarmeanlæg. Men det bliver bremset af kommunen de steder der er et fælles forsyningsnet som fjernvarme og gasledninger.

 • 0
 • 0

Det er derfor jeg gik ind i denne diskution fordi jeg mente, at rigtig megen overskudsel fra vindmøller kunne anvendes til jordvarmeanlæg. Men det bliver bremset af kommunen de steder der er et fælles forsyningsnet som fjernvarme og gasledninger.

Godt, så er vi lidt enige.

De grønne varmepumper der kører på grøn vindmøllestrøm bliver simpelthen med hård hånd og tvang holdt væk fra markedet for boligopvarmning, til fordel for kul og gas her i vindmøllernes hjemland.

Lidt grotesk situation.

Overskuds el fra vindmøller er netop overskuds produktion, fordi de grønne forbrugere (varmepumperne) der på fornuftig vis kan forbruge vindmøllestrømmen, holdes nede af kul, gas og fjernvarmelobbyen.

Den dag vi ikke bliver tvunget til at tilslutte os fossil opvarmning, men istedet får lov til at vælge et jordvarmeanlæg med lagringstank der kan køre på vindmølle el til markedspris og ikke planøkonomi pris, jamen da vil begrebet "overskuds el" være afskaffet.

 • 0
 • 0

http://www.externe.info/externen.pdf

"if the external cost of producing electricity from coal were to be factored into electricity bills, between 2 and 8 cents per kWh would have to be added to the current price (this is true for the majority of the EU Member States)"

I Danmark skal ifølge rapporten lægges 4-7 cent (30 - 52 øre) pr. KWh kul-el alene for at dække de eksterne omkostninger.

Kedeldrift hvor der fyres med kul er endnu værre idet varmt vand ikke kan geares i en varmepumpe, ligesom der er et stort tab i fjernvarmerør og i forbindelse med at kulvandet blokerer for effektiv udnyttelse af ren vindkraft.

Så når havmølle-el kan produceres til 30 øre KWh, med et miljøtillæg på kun 1 øre KWh, jamen så overgår alene den ubetalte miljøregning fra kulsvineriet fremstillingsprisen for ren havmølle-el.

 • 0
 • 0

Hej,

Jeg mener at have læst et sted, at overdreven brug af jordvarme, f.eks. på en parcelhusgrund, kan sænke temperaturen af undergrunden/haven til skade for planter osv.

Hvis jeg har forstået det korrekt, skulle situationen være lidt den samme med grundvands-baseret geotermisk varme; man bliver nødt til at stoppe udnyttelsen af geotermiske anlæg efter en årrække, fordi grundvandet bliver koldere.

Kan nogen der ved mere om teknologien end undertegnede fortælle lidt mere herom - er der noget om snakken?

Mvh Jan

 • 0
 • 0

Jamen så er det derfor den globale opvarmning holder en pause. Det er ihvertfald ikke af mangel på CO2. Det er der blevet stemt om.

 • 0
 • 0

Uffe, Du være ret sikker på, at kommunen kan se et problem med afstanden til en kommunal boring. Min nabo skal holde 50m fra min brønd med hans jordvarmeslanger også selvom jeg har 2 septiktanke imellem. Verden er ikke altid logisk.

 • 0
 • 0

Hej,

Jeg mener at have læst et sted, at overdreven brug af jordvarme, f.eks. på en parcelhusgrund, kan sænke temperaturen af undergrunden/haven til skade for planter osv.

Hvis jeg har forstået det korrekt, skulle situationen være lidt den samme med grundvands-baseret geotermisk varme; man bliver nødt til at stoppe udnyttelsen af geotermiske anlæg efter en årrække, fordi grundvandet bliver koldere.

Kan nogen der ved mere om teknologien end undertegnede fortælle lidt mere herom - er der noget om snakken?

Mvh Jan

Hvis anlægget er korrekt dimensioneret er der ikke nogen problemer, derudover findes der luft varmepumper samt energifangere der kan kombineres med jordvarmeanlæg, og cirkulere varme ned i jorden når der er overskuds kalorier i energifangeren.

Derudover pumper passiv køling også kalorier ned i jorden.

Så mht. jordvarme er der kun de problemer man selv konstruerer.

PS. en græsplæne der gror langsommere vil spare et antal græsklipninger, der igen sparer energi ;-).

 • 0
 • 0

Uffe, Du være ret sikker på, at kommunen kan se et problem med afstanden til en kommunal boring. Min nabo skal holde 50m fra min brønd med hans jordvarmeslanger også selvom jeg har 2 septiktanke imellem. Verden er ikke altid logisk.

Ja, det tænkte jeg nok.

Jeg må ud og købe noget kunstgødning og sprænge den boring ad pommern til, så jeg kan få min varmepumpe i stedet for et nyt gasfyr ;)

 • 0
 • 0

Køb en luft/luft eller luft/vand baseret varmepumpe istedet. Her er der ingen krav om afstande til naboens boringer. Den har godt nok en lidt ringere virkningsgrad når det bliver rigtig koldt i vejret, men det sker jo ikke ret tit, hvis vi skal tro på CO2-debatten. Selv en luft baseret varmepumpe skulle være markant billigere end olie eller gas til opvarmning.

 • 0
 • 0

Køb en luft/luft eller luft/vand baseret varmepumpe istedet. Her er der ingen krav om afstande til naboens boringer. Den har godt nok en lidt ringere virkningsgrad når det bliver rigtig koldt i vejret, men det sker jo ikke ret tit, hvis vi skal tro på CO2-debatten. Selv en luft baseret varmepumpe skulle være markant billigere end olie eller gas til opvarmning.

Jeg regnede lidt på det, på teknologisk kan man se en positiv-liste over luft/vand varmepumper, og den bedste har en COP på 3.5. Det er en kWh pris på ca. 55 øre (1.9/3.5), sammenlignet med et gasfyr der har 80% virkningsgrad koster en kWh 72 øre (6.8 / 11,67*0,8).

 • 0
 • 0

Jeg synes, det er ret paradoksalt, at miljøConnie kigger mere på penge end miljø. Der har ovenfor været nævnt tilslutningspligt o-a. Selvfølgelig bør det afskaffes, hvis man kan dolumentere en mere miljøvenlig energiform. Men synes, det er værd at nævne, et nyt biogasanlæg ikke har råd til at sende gassen ud til forbrugerne p.gr.a. en afgift, der gør det urentabelt. Gassen er der - forbrugerne er der. men igen: Afgifter - afgifter osv. Er det ikke en minister, der taler med to ell. fl. tunger?

 • 0
 • 0

Hvis anlægget er korrekt dimensioneret er der ikke nogen problemer, derudover findes der luft varmepumper samt energifangere der kan kombineres med jordvarmeanlæg, og cirkulere varme ned i jorden når der er overskuds kalorier i energifangeren.

Derudover pumper passiv køling også kalorier ned i jorden.

Så mht. jordvarme er der kun de problemer man selv konstruerer.

PS. en græsplæne der gror langsommere vil spare et antal græsklipninger, der igen sparer energi ;-).

OK, tak for afklaringen. Det luner (om man så må sige :-) ) Mvh Jan

 • 0
 • 0

Varmepumper påstås at være vedvarende energi. Svært at forstå når el til at drive disse er fremstillet af hovedsageligt fossilt brændsel. CO2 udlednigner fra hver kwh el er på 0,45 - 0,55 kg afhængig af om el fra vest eller øst - Danmark.

Den sidst forbrugte kWh el er endda endnu mere fossil, fordi vindmøller, affald og delvist biomasse kv jo ikke leverer mere el, bare fordi der bliver brugt mere el. Uanset om man er fan af fjernvarme, biomase, gas eller varmepumper må vi nødvendigvis alle forholde os til hvad et givent forbrug på matriklen medfører af udslip af CO2 eller hvad det primære energiforbrug ender med at være i systemet.

 • 0
 • 0

EEn gang til for prins Knud.

En varmepumpe er en maskine der bruger el til at indfange VE. Et standardhus (energistyrelsens) bruger 18.100 kWh årligt til opvarmning. Det kan skaffes ved at købe ca. 2.000 liter olie, men det kan også skaffes ved at have en varmepumpe. Har den en COP på 3,5 skal den bruge 5.171 kWh el. Da husets varmebehov stadig er 18.100 kWh. må pumpen udtage 12.929 kWh af luften/jorden udenfor. Disse 12.929 kWh er "gammel" solenergi, der har gjort luften/jorden varmere end det absolutte nul punkt på minus 273,16 gr.C. Hvis ikke det er vedvarende energi ved jeg ikke hvad, der er det. Vedvarende energi er iøvrigt et tåbeligt navn. Det burde hedde "på kort sigt fornybar energi". Det drejer sig altid om en form for sol-energi. Når solen skinner fordamper der noget vand ved hjælp af solenergien. Denne vanddamp stiger til vejrs og falder måske som regn på et bjerg. Bruges dette vand til at lave vandkraft på, er det "på kort sigt fornybar energi". Skinner solen forskelligt på land- eller på vandoverfladen opstår der forskelligt lufttryk. Det medfører vind, som bruges til el-produktion via møller. Derfor er det: "på kort sigt fornybar energi". Alle de former for energi er indirekte sol(lys)energi. Derfor er de alle :"at gå over åen efter vand". Fremtiden ligger i at bruge lysenergien direkte. På kort sigt via sol(lys)celler og på længere sigt ved at efterligne naturens fotosyntese. Kun det giver mening. At bruge nogen form for "gammel" energi vil ødelægge jordens balance.

Vh Mogens Bülow

 • 0
 • 0

[quote]Køb en luft/luft eller luft/vand baseret varmepumpe istedet. Her er der ingen krav om afstande til naboens boringer. Den har godt nok en lidt ringere virkningsgrad når det bliver rigtig koldt i vejret, men det sker jo ikke ret tit, hvis vi skal tro på CO2-debatten. Selv en luft baseret varmepumpe skulle være markant billigere end olie eller gas til opvarmning.

Jeg regnede lidt på det, på teknologisk kan man se en positiv-liste over luft/vand varmepumper, og den bedste har en COP på 3.5. Det er en kWh pris på ca. 55 øre (1.9/3.5), sammenlignet med et gasfyr der har 80% virkningsgrad koster en kWh 72 øre (6.8 / 11,67*0,8).

[/quote]

Hvis vi nu ser bort fra brandbeskatningen af havmøllestrøm herhjemme, og kigger lidt på kostpriser, jamen så får vi et helt andet regnestykke.

http://www.externe.info/externen.pdf

Ifølge EU er alene de eksterne omkostninger (forureningen) forbundet med naturgas 2-3 euro cent = 15-22 øre KWh der skal lægges oveni prisen for gassen plus tilslutningsafgift plus afskrivning af gasfyr.

En KWh havmøllestrøm kan produceres for 30 øre KWh, plus 1 øre i eksterne omkostninger = 31 øre KWh, hvilket med en COP 3,5 varmepumpe giver en KWh pris på 9 øre, plus afskrivning af varmepumpe, plus tilslutningsafgift til elnettet som man jo i forvejen er tilsluttet, hvorfor vi kan se bort fra denne.

Samtidig med at vi med havmølle/varmepumpe løsningen kan producere varme til 9 øre KWh undgår vi at havene stiger, samt at koralrev ødelægges.

Så lad os få flere varmepumper i Danmark....mange flere.

Svenskerne kan finde ud af at installere varmepumper i 95% af alle nybyggede huse, hvorfor kan vi danskere så ikke finde ud af det?

Skyldes vores fodslæben at vi herhjemme har en tung fossil fjernvarmelobby lænket til den ene fod ?

 • 0
 • 0

Varmepumper påstås at være vedvarende energi. Svært at forstå når el til at drive disse er fremstillet af hovedsageligt fossilt brændsel. CO2 udlednigner fra hver kwh el er på 0,45 - 0,55 kg afhængig af om el fra vest eller øst - Danmark.

Den sidst forbrugte kWh el er endda endnu mere fossil, fordi vindmøller, affald og delvist biomasse kv jo ikke leverer mere el, bare fordi der bliver brugt mere el. Uanset om man er fan af fjernvarme, biomase, gas eller varmepumper må vi nødvendigvis alle forholde os til hvad et givent forbrug på matriklen medfører af udslip af CO2 eller hvad det primære energiforbrug ender med at være i systemet.

Flemming Ulbjerg er et godt eksempel på hvordan resten af fjernvarme lobbyen tænker. En fjernvarme lobby der endnu ikke har forstået at vi skal afvikle det fossile brændsel.

Verden bliver vendt på hovedet således at tingene passer ind i fjernvarme lobbyens regnestykker.

Al den energi varmepumper henter ud af omgivelserne er ren vedvarende energi der stammer fra solindstrålingen, at varmepumper så i Danmark primært, og indtil videre kører på kulkraftstrøm er ikke varmepumpens skyld, men primært fjernvarmelobbyens og den tankegang Flemming repræsenterer, ´s skyld.

Så jo Flemming, varmepumper er vedvarende energi....det er de kul og gasfyrede kraftvarmeværker der ikke vedvarende, men uddøende.

Vi skal derfor have afskaffet kul og naturgas kraftværkerne som grundlast, og ikke varmepumperne.

VE Havmøller kræver VE varmepumper til at aftage deres VE strøm, og VE varmepumper kan køre på VE havmøllestrøm.

langsigtet er rækkefølge vi introducerer VE havmøller og VE varmepumper i Danmark sekundær, selvom en samtidig udbredelse er det optimale.

Allerede idag udnytter vi kun ca. halvdelen af den vindmøllestrøm vi producerer, hvorfor vi idag har et efterslæb af varmepumper med lagertank.

 • 0
 • 0

Skyldes vores fodslæben at vi herhjemme har en tung fossil >fjernvarmelobby lænket til den ene fod ?

Måske. I alt fald er det afgifter, der styrer det hele. Jeg har andel i et vindmøllelaug, hvor vi får markedspris for el, vel ca 25 øre pr kWh. Når jeg så køber den igen et par kilometer længere mod syd, så koster den 1.70 kr. Hvis jeg kunne købe min egen strøm til kostpris + transportafgift til elnettet, så kunne jeg finde rigtig mange ting at bruge den til og navnlig på tidspunkter hvor markedsprisen går i 0. (Forresten forstår jeg slet ikke problemet med overskudsel, som vi sælger til udlandet. Vi sælger også vore overskudsgrise, såvidt jeg er orienteret. Jeg undrer mig derimod lidt over at vi skal have havvindmøller, når det ser ud til at koste ca det dobbelte pr kWh i forhold til dem, der står på land, men det er sikkert bare mig, der ikke har stillet regnestykket rigtigt op)

 • 0
 • 0

Jeg undrer mig derimod lidt over at vi skal have havvindmøller, når det ser ud til at koste ca det dobbelte pr kWh i forhold til dem, der står på land, men det er sikkert bare mig, der ikke har stillet regnestykket rigtigt op)

http://www.windpower.org/composite-708.htm

" Længere levetid

Meget tyder på, at vindmøller har en længere levetid på havet på grund af den lavere turbulens i vinden over havet. Hvis vi antager en projektlevetid på 25 år i stedet for 20 år, falder prisen med 9 pct. til 0,325 DKK/kWh. Forholdet mellem projektlevetid og pris pr. kWh er vist på grafen til venstre. Kurven er lavet ved hjælp af regnearket på foregående side. Det ser dog ud til at de danske elværker optimerer havmølleprojekterne til projektlevetider på 50 år. Elværkerne kræver således designlevetider på 50 år for både fundamenter, tårne, naceller og hovedakslerne i vindmøllerne. Hvis vi antager, at vindmøllerne har en levetid på 50 år, med en hovedrenovering efter 25 år, som koster 25 pct. af den oprindelige investering (et eksempel), får vi en kWh-pris på 0,283 DKK. Denne pris svarer til gennemsnitsprisen for vindmøllestrøm på danske landplaceringer i dag. "

Derudover generer havmøller ikke folk på landjorden.

 • 0
 • 0

Kære Paul

Overgang til ikke-fossil forsyning er da en selvfølge for os alle. Se blot Varmeplan Danmark, der anviser hvorledes fjernvarme INKL: den tilhørende el-produktion allerede er nået langt og hvordan det arbejde kan gøres færdigt.

se www.danskfjernvarme.dk

Vi kan tales ved når du har sat dig ind i Varmeplan Danmark.

 • 0
 • 0

Hvis vi nu ser bort fra brandbeskatningen af havmøllestrøm herhjemme, og kigger lidt på kostpriser, jamen så får vi et helt andet regnestykke

 • det er da meget muligt(?) Men det er nok næppe sådanne 'kostpriser', der driver den enkelte forbrugers valg af opvarmningsform!
 • 0
 • 0

Hej Mogens

De 2.000 l olie udleder ca. 5,4 ton co2. De 5.171 kwh el udleder ca. 2,8 ton co2, hvis forbruget ligger i Østdanmark. Lidt mindre i Vest, hvor vindkraft jo er mere fremherskende.

 • 0
 • 0

Kære Flemming!

Hvis du mener vi er nået langt, jamen så siger det en hel del om fjernvarmelobbyen´s tankegang.

Danmark ligger helt i top på verdensplan hvad CO2 udledning angår, og vi tvinger fortsat borgerne i dette land til at være tilsluttet fossil fjernvarme / naturgas.

Det kalder jeg ikke at være nået langt.

Jeg ved godt hvordan fjernvarme lobbyen ønsker at færdiggøre arbejdet...vha. tvang (tilslutningspligt) og en lovgivning der favoriserer fjernvarmen. 70% fjernvarme i Danmark er fjernvarmesektorens våde drøm.

Fjernvarmebranchen har haft deres chance her i landet, og se hvad der kom ud af det.

Jeg ønsker ikke et Danmark hvor det bliver svært at finde en bolig hvor man frit kan vælge opvarmningsform i sin private ejendom, og jeg ønsker ikke at fjernvarme sektoren fortsat skal blokere for vindmøller med tilhørende varmepumper i de små hjem.

Jeg ønsker ikke at være en del af det store fossile fællesskab.

Så tror vi har forskellige fremtids drømme Flemming.

 • 0
 • 0

Hej Mogens

De 2.000 l olie udleder ca. 5,4 ton co2. De 5.171 kwh el udleder ca. 2,8 ton co2, hvis forbruget ligger i Østdanmark. Lidt mindre i Vest, hvor vindkraft jo er mere fremherskende.

Og 5171 KWh el kan komme ned på næsten 0 i CO2 udledninger når vi har fået Havmøller og KK til at forsyne lokale varmepumper med el.

Så ja tak! til havmøller, KK og varmepumper, Nej tak! til mere bedrevidenhed fra den fjernvarmesektor der har bidraget til at få Danmark helt i top på verdens CO2 synder register.

 • 0
 • 0

En lille finurlighed ekstra ved at benytte varmepumper er, at vi det meste af tiden opnår et positivt samfald i vindmølle effekt og varmeforbrug, idet større vindhastighed også medfører større varmetab fra vore bygninger. Altså vil de to elementer tilsammen have en stabiliserende effekt på elnettet. Det dækker dog ikke hele billedet, idet hård frost i vindstille, eller god blæst om sommeren ikke modsvares i varmepumpens forbrug.

 • 0
 • 0

Det dækker dog ikke hele billedet, idet hård frost i vindstille, eller god blæst om sommeren ikke modsvares i varmepumpens forbrug.

Her er det så at de vindmøller vi har HVDC forbindelser til i Skotland og Themsen området kan træde til. Og skulle alt svigte må vi tage HVDC forbindelserne i til øvrige områder i brug, bla. den Norske og Svenske vandkraft, og som sidste udvej kan vi så starte lokale kraftværker.

 • 0
 • 0

Vi skal da ikke kun have een energikilde. Vi skal bruge dem alle, på tværs af grænserne. Endelig er der noget EU kan bruges til. Et stort elnet, der binder solel fra Spanien sammen med vandkraft i Sverige samt gylle- og vindkraft i Danmark. Når så der er lavvande i produktionen kan man tilføre lidt fossilt brændsel.

Det dummeste man nogensinde har gjort er at lægge gasrør ud til enkelthusstande. Når der ikke er mere gas, så er investeringen spildt. Havde vi alle en varmepumpe, og dermed elvarme, så var investeringen i distributionsnettet ikke spilt. Kraftværket skulle blot modificeres, når teknologien udviklede sig.

Lad EU vise, at de kan bruges til noget, lad dem bygge en superleder fra Nord til Syd og Øst til Vest i Europa, til udveksling af grøn energi.

 • 0
 • 0

Det er godt nok koldt fortiden, men er det nødvendigt at varme jorden op med et jordvarmeanlæg. :-)

;-) Ja det har jeg heller aldrig forstået....ikke desto mindre er det præcis det der foregår i halvdelen af landet, hvor fjernvarme mafiaen tvinger deres kulvand ind i de private hjem.

Hvor jordvarmeanlæg hiver solvarme ud af jorden, pumper fjernvarmerør kulvarme ned i jorden.....det bedste sted at lægge sine jordvarmeslanger er nok langs fjernvarmeledningerne ;-).

 • 0
 • 0

[quote.....det bedste sted at lægge sine jordvarmeslanger er nok langs fjernvarmeledningerne ;-).[/quote]

 • eller at erstatte det varme fjernvarmevand med kold fjernvarme, som kan benyttes til køling af bygninger om sommeren og som varmekilde/jordslange om vinteren til varmepumper ;-)
 • 0
 • 0

En lille finurlighed ekstra ved at benytte varmepumper er, at vi det meste af tiden opnår et positivt samfald i vindmølle effekt og varmeforbrug, idet større vindhastighed også medfører større varmetab fra vore bygninger. Altså vil de to elementer tilsammen have en stabiliserende effekt på elnettet. Det dækker dog ikke hele billedet, idet hård frost i vindstille, eller god blæst om sommeren ikke modsvares i varmepumpens forbrug.

Dette indlæg tvinger mig desværre ud af skabet.Jeg var omkring 1990 ansat på et sted i Thy fordi jeg troede at husstandsvinddrevne varmepumper var en god idee. For at få lidt tal på fik jeg fat i den daglige senden varme ud fra fjernvarmeværket i Vrå over et år og fik tal for vindhastigheden samme periode fra DMI eller hvad det nu hed dengang.Når disse to ting blev sammenholdt var der to klingrende klare konklussioner. A: Der er IKKE nogen korelation mellem vindhastighed og varmeforbrug i Vrå. B:Ledningstabet som værende værkets dominerende ydelse i midten af Juli kom aldrig under 25 % af værkets maksimalydelse i Januar.

Denne teknik med at stille en model for varmeforbrug per time overfor ydre omstændigheder som vind,temperatur,solindstråling, energiafgifter ect levede jeg rigtig godt af som lektor i mange år.

Det blev også flere gange simuleret at vindmøller og varmepumper skulle holde varmen i Nordjylland.

Det fejlede hvergang fordi det stort set blæser en tredjedel af tiden og lunkent vand er en dårlig energi bank.Det vil også sige at varmepumpen kun kan køre en trediedel af tiden og derfor skal være tre gange overdimensioneret.Ergo skal der Kærne til og der er problemet ,at det er billigere at lave firedobbelt Kærne kapacitet,direkte Ohmsk opvarmning og så bruge strømmen til at lave syntetisk brændstof,gylleinddampning ect om sommeren. I øjeblikket synes varmepumper at at skulle være redning for den totale fallit som dansk energipolitik har været siden 1973 og det er synd for Carnot og alt det der ,som har stor værdi i en undervisningssituation.

 • 0
 • 0

Det er forvirrende at CO2 regnskabet hele tiden blandes ind i beregninger på en optimal opvarmningsform, da økonomien i sådan et projekt er krumtappen for de fleste.

Jeg har forstået, at CO2 ved håndsoprækning er udpeget som den store skurk, men det er lige så irrelevant en faktor som havenisser eller lampeånder når man som lægmand forsøger at få et overblik over hvad det kan betale sig at investere i. Til helvede med grøn energi, hvordan bringer jeg varmeomkostningerne ned med det jeg har til rådighed, og hvad koster det?

Det er heller ikke interessant med løsninger der forudsætter teknologier der måske engang i fremtiden bliver tilgængelig for almindelige dødelige. Det er interessant med løsninger der her og nu tager udgangspunkt i de huse der findes i de forskellige områder folk nu bebor med alle de fejl og mangler de nu engang har.

 • 0
 • 0

Niels!

Det er utroværdigt hvis du påstår at der ikke er sammenhæng mellem udendørstemperatur, vindhastighed og opvarmningsbehov.....enhver 10 årig skoledreng kan gennemskue at den ikke holder.

Det er også et faktum at det blæser mest i de koldeste måneder, og mindst i de varmeste....ja i Danmark blæser det ca. dobbelt så meget i Januar sammenholdt med Juli.

Mht. at det ikke blæser hele tiden, er det jo netop grunden til at vi skal have et HVDC supergrid, der kan udjævne lokal under/over produktion.

Placerer vi f.eks halvdelen af vore møller i England/Skotland, vil vi kunne udnytte vindressourcerne fra et enkelt lavtryk under hele dets passage fra det geografiske areal vi er tilkoblet, frem for et enkelt lille punkt, som det er tilfældet med husstandsmøller.

Se dokumentet fra Risø herunder.

http://powwow.risoe.dk/publ/GGiebel-SomeFa...

 • 0
 • 0

Det er forvirrende at CO2 regnskabet hele tiden blandes ind i beregninger på en optimal opvarmningsform, da økonomien i sådan et projekt er krumtappen for de fleste.

Jeg har forstået, at CO2 ved håndsoprækning er udpeget som den store skurk, men det er lige så irrelevant en faktor som havenisser eller lampeånder når man som lægmand forsøger at få et overblik over hvad det kan betale sig at investere i. Til helvede med grøn energi, hvordan bringer jeg varmeomkostningerne ned med det jeg har til rådighed, og hvad koster det?

Det er heller ikke interessant med løsninger der forudsætter teknologier der måske engang i fremtiden bliver tilgængelig for almindelige dødelige. Det er interessant med løsninger der her og nu tager udgangspunkt i de huse der findes i de forskellige områder folk nu bebor med alle de fejl og mangler de nu engang har.

Hej Johan!

Hvis du mener det er overtro at Kul belaster miljøet / klimaet, jamen så er der vel ikke så meget vi kan gøre ved din tro.

Men selvom du skulle tro på "clean coal, clean gas, clean oil", jamen så er der mange andre gode grunde til at gøre os uafhængige af kul, gas og olie.

http://www.externe.info/externen.pdf

Det er politikerne der bestemmer hvad der skal være billigt og dyrt.

PT. beskatter politikerne kulvand meget lempeligt, mens vindmøllestrøm brandbeskattes. Og for at være helt sikre på at Danskerne fyrer fossilt, og ikke grønt, tvinger de os samtidig til at være tilsluttet kul/gasvand samt et stort naturgasnet.

Kigger du på den rå kostpris, er KK og VE el der driver varmepumper den billigst løsning for dig.

Så vil du have value for the money, skal du stemme for at vi får afskaffet tilslutningspligten til det store fossile fællesskab.

 • 0
 • 0

Hej Paul.

Jeg er egentlig ikke uenig med dig, men dit svar viser meget godt hvad jeg mener:

Nogle af vores danske venner er i gang med en større renovering af en gammel ejendom. Undervejs skulle der også tages beslutning om opvarmningsformen, hvor varmepumper også var oppe at vende.

Naturligvis blev der spurgt om bl.a. driftsikkerhed, garanti for besparelse og lignende helt indlysende spørgsmål. Mange af svarende var bundet op på CO2 reduktionen, hvilket sådan set var udmærket - det var bare ikke det de spurgte om.

Spørgsmål om sikkerhed for reservedele o. lign. var åbenbart heller ikke besvaret tilfredsstillende, for nu er deres fokus på bl.a. masseovne.

Min pointe er, at selv de fineste beregninger kommer til kort, hvis leverandørerne ikke lytter til kundernes spørgsmål og kun svarer på hvad de tror de hører, eller endnu værre - fokusere på det de selv anser for væsentligt.

Dit råd om at stemme på dem der vil afskaffe det store fossiltvang, kan jeg desværre ikke bruge. Jeg bor ikke mere i Danmark. Jeg er heller ikke dansk statsborger og har aldrig kunne stemme i Danmark. For øvrigt mener jeg man kun skal give magten til dem der for alt i verden ikke vil have den, men det er en helt anden historie.

 • 0
 • 0

Det dummeste man nogensinde har gjort er at lægge gasrør ud til enkelthusstande. Når der ikke er mere gas, så er investeringen spildt.

Hvorfor kan gasrørene ikke bruges til lavtemperatur fjernvarme - altså som en jordslange til en masse varmepumper væske/væske?

 • 0
 • 0

Lige en kort kommentar til det sidste indlæg. Det er nemlig et af de områder, hvor der er total tavshed. Allerede i 1970'erne blev der talt om tilbagebetalingstid og hvis jeg husker rigtigt var det en gang i 2020'erne. Er der nogen der ved mere om dette? Og gasrør ere langt ud parallelt med eksisterende vfjernvarmerør, hvilket bringer mig til at gentage: DER FINDES INGEN OVERORDNET ENERGISTRATEGI I DANMARK. Det gælder områder som boligisolering især for den eksisterende boligmasse, for forsyningssikkerhed ved at konvertere så meget til el og evt. jordvarme som muligt. Og jeg hører ikke til de frelste eller n ærmest religiøse med hensyn til CO2, når man i denne sammenhæng overhovedet ikke taler om metan (23 gange værre end CO2 eller ethylenoxid fra planter 123 gange værre end CO2). Der er ingen sammenhæng mellem stigende CO2 og den globale temperatur hvad de sidste 10 år har vist. Og med hensyn til vindmøller så er det med dem som med Christiania - ingen kan eksistere uden velfungerende systemer eller samfund omkring. Og kan vi tale om forurening så er det i mine øjne en ekstrem visuel forurening med de eksisterende vindmøller så hvordan bliver det ikke med de nye landbaserede vindmøller?

 • 0
 • 0

kan måske bruges sammen med fremtidens SOFC brændselsceller med 70% el-virkningsgrad, monteret lokalt indenfor klimaskjoldet, og som standby til ustabil VE el-forsyning.

Og til Kaj. Enig i at vi ikke skal have flere landbaserede vindmøller, vi skal have færre. Alle fremtidige vindmøller skal være havmøller.

Den bedste energistrategi vi kunne få herhjemme var at holde op med at tvinge folk til at fyre fossilt, lade den frie konkurrence råde, og beskatte fossilt brændsel hårdt, og VE/KK lempeligt.

Der er absolut ingen sammenhæng når politikerne siger at vi skal være grønne, samtidig med at de sætter den frie konkurrence ud af spillet ved at tvinge os til at fyre fossilt.

Det går galt hver eneste gang "storebror" tvinger nogle af hans Ironi on / "fantastiske" Ironi off / løsninger ned over hovedet på os.....så jo, mindre magt til dem der så gerne vi have magt.

 • 0
 • 0

for nu er deres fokus på bl.a. masseovne.

Jeg kender nogen der har en masseovn og det kan slet ikke anbefales: 1. Man skal være fysisk i god form langt op i alderen for at slæbe al det brænde ind i huset, 2. Der er problemer med husopvarmningen når du er bortrejst mere end et døgn og 3. Det sviner utroligt meget, således at selv om der er gjort grundigt rent om fredagen så kan man begynde forfra om mandagen. Kaj Kingo

 • 0
 • 0

Min pointe med manglende ovreordnet energistrategi ses tydeligt når man læser det sidste nummer af bladet Ingeniøren fra 6. februar. På side 11 udtaler Miljøminister Connie Hedegaard til kommunerne, at de skal nedlægge gasrør til fordel for fjernvarme. På side 12 skal solprismer gøre huse uafhængige af fjernvarme og el: "Vi klipper strengen over til fjernvarmen." siger arkitekt Martin Rubow. Jamen det sejler da! Men Danmark er jo også en sejlernation!!!

 • 0
 • 0

Jamen det sejler da! Men Danmark er jo også en sejlernation!!!

Ja det sejler...Danmark har ikke nogen energipolitik....det eneste vi har er fossile fjernvarme og naturgas monopoler.

Svenskerne er langt mere målrettede....her installeres varmepumper i 95% af alle nybyggede huse.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten