Ti gange så mange Katrina-cykloner i vente

Ny dansk forskning viser, at globale temperaturstigninger fører til langt flere orkaner og stormfloder.

Faktisk kan amerikanerne regne med at blive ramt af en cyklon på størrelse med Katrina hvert andet år, hvis temperaturen stiger med to grader, hvilket er ti gange så ofte som nu. Katrina ramte USA i 2005 medførte enorme ødelæggelser og 1.800 dræbte.

Forskningen er et resultat af, at to beregningsmodeller er lagt sammen. Den ene er baseret på regionale havtemperaturer og den anden på forskellene mellem de regionale havtemperaturer og middeltemperaturerne i tropiske oceaner.

»I stedet for at vælge mellem de to metoder, har jeg valgt at bruge temperaturer fra hele verden og kombinere det til én model,« fortæller klimaforsker Aslak Grinsted, Center for Is og Klima på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet, i en pressemeddelelse.

Tropiske cykloner opstår over varme havoverflader med stærk fordampning og opvarmning af luften. De starter typisk ude på Atlanterhavet og bevæger sig ind mod den amerikanske østkyst og Den Mexikanske Golf.

»Vi finder, at 0,4 graders opvarmning af klimaet svarer til en fordobling af frekvensen af ekstreme stormfloder som den efter orkanen Katrina. Med den globale opvarmning, vi har haft i det 20. århundrede, har vi allerede krydset grænsen for, at flere end halvdelen af alle 'Katrina'er' skyldes global opvarmning,« fortæller Aslak Grinsted og fortsætter:

»Stiger temperaturen med yderligere én grad, vil frekvensen stige med 3-4 gange, og bliver det globale klima to grader varmere, vil der komme omkring 10 gange så mange ekstreme stormfloder. Det betyder, at der vil komme en stormflod af Katrina-størrelse hvert andet år,« siger Aslak Grinsted.

Stormfloderne bliver formentlig også mere ødelæggende, fordi temperaturstigninger fører til stigning i havet.

Læs mere på nob.ku.dk

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Med den øget energi der er i luften, bør "energirenoverings fokuseringen" måske tænkes også i retning af "storm sikrings opgraderinger". Kunne man forestille sig af forsikringsselskaberne ville værdsætte huse der opfylder en "super storm sikker standard" (Byggestandarder der måske er inspireret af de Islandske ?)

 • 0
 • 0

Niels Bohr instituttet er i Statens lommer, derfor spilles der med på alle scenarier, og modeller og beregninger er fortsat god økonomi. Arkimedes lov og Isbjerge er Kausalitet og denne humor , hvor vores brudflader driver væk fra hinanden. Isbjerge med ca 20% luft, gør at de flyder og når de smelter fortrænges ca 10% og vandstanden giver Kystforandringer. Co2 , en luftart som fortrænger O (ilt i luften ca 18%) samtidig med den er tungere end luft, men aldrig udrydder dræbersneglene, er nutidens største fjende (politisk) BBC har udtalt i et naturvidenskabligt program, USA har via store vandbassinner forsinket Jordklodens rotation ca 1/4 sekund, og Solens indflydelse på klimaet , har måske en forklaring. New Orleans, har de bygget store nye diger ? som blev glemt i Japan ud for A kraftværket, hvor andre byer med dige ikke blev en del af katastrofen. At tale om temp.stigninger, så er denne cyklus foreløbig i nedsat retning, vi har nemlig fået det koldere i Danmark, men Københavns Brandvæsen har indkøbt 2 store pumper tilværn mod oversvømmelser i stedet for rene og store kloakker. Alle taler om klimaet, og selv vores snestorm blev væk. Livet er forunderligt.Finn Bjerrehave Vig

 • 2
 • 4

Heldigvis er den forudsagte katastrofe kun modeller, ligesom stormfloderne også er modelstormfloder. De er altid værre end vi troede. Jeg så en der havde regnet lidt på hvor mange orkaner i Atlanterhavet der skal til for at få denne tidobling i stormfloder. Der skulle i så fald dannes en orkan hver eller hver anden dag, eftersom kun få når kysten. Det er en fysisk umulighed, da en orkan køler havoverfladen og sender en masse energi op i de højere luftlag.

 • 1
 • 1

Den kommende "World Water Day", i Holland d. 22 marts 2013, har også fokus på emnet. " The World Water Day celebrations organized by the United Nations and the Government of The Netherlands in The Hague will address both water cooperation and the outcomes from the Thematic Consultation on Water in the post-2015 agenda. "

http://www.unwater.org/water-cooperation-2...

 • 0
 • 0

Fint nok med teorier. Men holder Grinsteds teorier for en nærmere analyse? Det mener Mikkel Fruergaard ikke, han har taget et lille forbehold. Under Den Lille Istid (kuldeperiode, som varede ca. fra 1200-tallet til 1800-tallet) var en forøget stormfrekvens, hvilket ikke stemmer med Grinsteds teori.

Det vil sige, at der under en kold periode var flere storme, hvilket står i kontrast til Aslak Grinsteds resultater.

 • 2
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten