Thorning: Danmark skal have indflydelse på Grønlands sjældne jordartsmetaller

Sjældne jordarters metaller er strategisk ressource, der kræver dansk involvering, skriver statsminister Helle Thorning-Schmidt i sin redegørelse forud for tirsdagens forespørgselsdebat i Folketinget om rigsfælleskabet. Det er en konklusion, der mødet modstand fra statsministerens politikerkollegaer i Grønland

Statsministerens redegørelse skal til afstemning i Folketinget den 6. maj. Af den fremgår blandt andet:

»Det er regeringens opfattelse, at et fåtal af andre råstoffer end uran også kan have udenrigs-, forsvars- eller sikkerhedspolitiske aspekter – afhængig af forholdene vedrørende det enkelte råstof/råstofprojekt. Det gælder f.eks. sjældne jordarters metaller. Også her vil regeringen lægge vægt på samarbejde og informationsudveksling mellem de danske og grønlandske myndigheder for bl.a. at kunne sikre varetagelse af Kongerigets samlede udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitiske interesser.«

Læs også: Helle T: Danmark kan ikke blande sig i grønlandsk minedrift

Siden 2009 har Grønland selv haft råderet over råstofområdet, men ikke over det sikkerhedspolitik. Derfor er afgrænsningen af, hvad der kan kaldes sikkerhedspolitik, til heftig debat for tiden.

Den grønlandske landsstyreformand Aleqa Hammond og ministeren for erhverv, råstoffer og arbejdsmarked, Jens-Erik Kirkegaard, afviser dansk indflydelse på området i en pressemeddelelse udsendt på vegne af den grønlandske regering (Naalakkersuisut).

'Naalakkersuisut er ikke enig i denne opfattelse, og finder derfor medtagelsen af dette afsnit uheldigt,' skriver de med henvisning til Helle Thornings redegørelse.

'Råstofområdet blev overtaget af Grønlands selvstyre med virkning fra den 1. januar 2010. Der er enighed mellem den danske regering og Naalakkersuisut om, at området indbefatter alle mineraler. Det betyder så samtidig, at mineraler ikke falder inden for andre sagsområder. Efter selvstyreloven afgrænses sagsområder entydigt og generelt. Der er ikke overlap mellem sagsområderne,' fortsætter de grønlandske ministre.

Såvel den danske regering som den grønlandske argumenterer for at have juraen på sin side, hvilket blev tydeligt i forbindelse med afskaffelsen af nultolerancepolitikken overfor uran i Grønland i efteråret 2013. Også her mente Danmark at have mere at skulle have sagt, end den grønlandske ledelse fandt grund til.

I dette tilfælde peger den grønlandske regering på et såkaldt responsum, den har fået udarbejdet af den danske advokat Ole Spiermann. Naalakkersuisut henviser til, at Spiermann konkluderer, at Grønland har den fulde kompetence på området. Papiret peger blandt andet på, at den danske regerings betegnelse 'strategiske råstoffer er meget uklar.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Grønland bør tænke sig om, det er en stor udgift for os andre, skal de 100% bestemme alt selv, må de også sige farvel til tilskud af enhver art.

Ud over det juraen, må vi også se på miljøet og påvirkning af økonomien i verdenssamfundet.

Om nødvendigt må Grønlænderne helt fratages deres ret til selvstyre, hvilket jeg selvfølgelig ikke håber bliver nødvendigt, men heller ikke afviser som en umulighed.

Selv om Grønland kunne sige farvel til alle tilskud, er det stadig et problem hvis der ikke holdes kontrol med udviklingen, det er til fare for hele verdenssamfundet, hvilket jeg syntes er meget vigtigere end at de har selvstyre.

Man skal tænke på at ekspertisen i et område med en ret lille befolkning, nødvendigvis vil være mindre end i områder med meget større befolkning. Det nytter ikke noget at nogle få politikere, der formodentlig ikke aner en brik om hvad de gør, skal skalte og valte med hele verdens miljø, herunder uhæmmet udvinding af råstoffer.

Det svarer til at en enkelt kommune i Jylland skulle have ekspertise til administration, styring af sikkerhed med mere, af hele Grønlands råstofudvinding som vist nedenfor. Vi kunne også se på hvilken af disse kommuner der har flest ingeniører, geologer og anden realistisk ekspertise. Chancen for at nogen af disse kommuner har nok eksperter er meget lille.

Den 1. januar 2013 boede der 56.370 personer i Grønland. Den 1. januar 2013 boede der 65.767 personer i Hjørring Kommune:

 • 10
 • 3

Ivar, Grønland er stadig en del af Danmark og har i historisk tid altid været det, så det er en ny opfunden utopi at inuitterne nogensinde har haft noget der kunne defineres som et selvstændigt land.

Inuitterne rejste efter årstiderne, både i Grønland, Canada osv. Alt lige fra permanente byer og bygder, handel, uddannelse osv. er opstået på dansk foranledning, så det med, at efterkommere efter inuitterne i Grønland skulle have mere ret til noget end f.eks. nordboer/danskere er en ny ide, som så mange andre er opstået ud fra dansk tossegodhed og lalleglade politikere der underminere deres egen stat.

I stedet burde og bør politikere med andre kæmpe for at bevare det danske riges sammenhold, fremfor at skabe splid og enddog tilskynde til landsdeles løsrivelse, hvilket ud fra mit bedste perspektiv kun vil komme de få til gode, som i forvejen har nok i f.eks Grønland.

Grønland bør gøres til en dansk region under samme statlige kontrol og forvaltning som andre danske regioner, og dette vil så også betyde, at befolkningen skal have samme rettigheder og pligter, plus økonomisk udligning og udvikling som resten af landet/riget, så vil der være ligeværd begge veje, andet vil være utopi, og hvorfor det ville være det kan der nævnes mange grunde til, men et af dem er som John Vedselgaard også nævner befolkningstallet, som i sig selv gør, at "alle" kender alle, dvs. at de få mennesker der også har kvalifikationerne, de sidder på flere ledende poster, hvilket ofte er et paradoks pga. interessekonflikter med mere.

 • 11
 • 0

Mht. befolkningstal, så kunne Danmark vel lige så vel være en delstat i Tyskland - endda en af de mindre. Hessen, der er den 5. største, har eksempelvis godt 6 mio. indbyggere. Qatar var f.eks. en britisk koloni indtil 1971 og før det skiftende herskere fra naboerne, og de aktuelle begivenheder i Ukraine viser også, at landegrænser og tilknytninger ikke er eviggyldige.

Men diskussionen her er allerede afsporet - spørgsmålet er et ikke befolkningstal, små samfund, den gældende Selvstyrelov, men mere juridisk om hvilke love, der er stærkest og mest tydelig om råstoffer og sikkerhedspolitik. Så vidt jeg kender Selvstyreloven, så er det jo først og fremmest Danmark, der kommer til at tjene/spare på bloktilskuddet i den første lange tid.

Hvorfor er det nu, at REE er strategiske råstoffer? De er vist ikke særligt sjældne?

 • 0
 • 3

Korrekt i at REE mineralerne er ikke så sjældne, grund til at man kalder dem for 'sjældne jordarter' er faktisk begrundet i at processen i raffinering er meget meget messy og endda dyrt. -pt. Har Kina nærmest monopol i REE produktion og videresalg. Deres 'bayan obo' REE raffineringsanlæg i mongoliet er idag så forurenet at man faktisk kan se det fra den internationale rumstation. Grund til det er strategisk vigtige råstoffer er at færdigproduktet bruges primært til militært formål og lidt til f.eks iPhones, fladskærms tv og lign. I dk's tilfælde bruges noget af det osse til f.eks vindmøller.

Mit bud på at dk lige pludseligt kommer med den klausul er at de har fået nys om at det mest fremtrædende firma, der vil udvinde og raffinere REE, samt Uran; GME, lige har lavet en stor aftale med en kinisisk masdodont firma, som bl.a går ud på at de vil være aftagere af det produceret REE.

Dk ser det vidst med flere vinkler, først og fremmest er de nok bange for at USA vil se det ilde og for det andet er de vidst osse bange for at grl vil blive snydt, lidt ala som Afrika, der dermed vil betyde at udsigten for at få del af kagen, via den famøse 'råstoffond', svær. -jeg tror ikke så meget på at Helle T bekymrer sig om de farlige miljø konsekvenser, hun er nok mere bekymret i at det vil skade 'den gode samarbejde' med USA og at de økonomiske forventninger forværres.

 • 8
 • 0

Derudover skal man jo heller ikke glemme at grunden til at Danmark i det hele taget fik lov til at komme med i NATO i 1949 var at det sikrede USA kontrol med hvad er skete i Grønland og mulighed for at oprette militærbaser der (overvej f-eks hvorfor der aldrig permanent har været stationeret amerikanske soldater eller fly i (syd) Danmark siden vi kom ind i NATO).

Jeg er ikke helt sikker på at USA vil se ret mildt på at der rykker massive kinesiske interesser ind i Grønland. Selv om de ikke siger det højt, så gælder Monroe doktrinen stadig.

 • 7
 • 3

Derudover skal man jo heller ikke glemme at grunden til at Danmark i det hele taget fik lov til at komme med i NATO i 1949 var at det sikrede USA kontrol med hvad er skete i Grønland og mulighed for at oprette militærbaser der

- hvis kan ikke skal 'glemme' det, skal man jo først dokumentere, at det forholdt sig sådan...så det gør du lige, ikk'? :)

(overvej f-eks hvorfor der aldrig permanent har været stationeret amerikanske soldater eller fly i (syd) Danmark siden vi kom ind i NATO).

 • det har der ikke, fordi danske regeringer ikke har ønsket noget sådant (i fredstid).
 • 0
 • 2

Det er ikke af rent økonomiske årsager jeg skriver hvad jeg gør. Men af miljømæssige årsager, økonomien er sekundær, men hvis der kommer elektriske biler på Grønland vil i opdage hvad det betyder hvis batteriernes pris 10 dobles.

Grønland vil være en stor udgift for resten af Danmark i mange år, og har for øvrigt altid været det. Vi kan sagtens leve med det, de fleste en denne ende af Danmark føler at Grønland er en del af riget og derfor skal have hjælp så borgerne har det lige så godt som her.

Som tingene er nu, har Grønland ikke skyggen af en chance for at klare sig selv, hverken økonomisk, eller teknologisk, men som en del af Danmark er historien en helt anden. Det er altså for Grønlands eget bedste hvad jeg skriver, ikke fordi der skal fyldes flere penge i statskassen.

I øvrigt er jeg, som de fleste Danskere, bedøvende ligeglade med hvad Amerikanerne mener om vores interne forhold, de selv har meget at lære, særligt på det sociale område.

 • 8
 • 1

Om nødvendigt må Grønlænderne helt fratages deres ret til selvstyre

Det vil helt sikkert ødelægge det gode forhold, stride mod folkeretten og bringe en FN resolution ned over os! Den går altså ikke. Grønlænderne har som oprindeligt folk en særlig beskyttelse i FN systemet. Det ved de selvfølgelig godt i Folketinget, så det kommer aldrig på tale.

Mon ikke den nuværende uenighed bare er en forhandlingstaktik?

Mvh. Peter

 • 2
 • 3

Det er klart at man må tilbage til før ruder konge for at kunne argumentere for at genoptage Grønland som de facto koloni og det viser beklagelivis at man ikke har forstået den udvikling som gør at vi befinder os i 2014.

Alle andre - herunder den danske stat - har forstået at kolonimagter rettelig bør frigive deres tidligere kolonier samt hjælpe disse til at fremskynde en udvikling til selvstændighed. Dette har den danske stat med passende samvittighed forsøgt at efterleve hvilket har ført til Hjemmestyreloven og senere Selvstyreloven.

Den verserende diskurs mellem det grønlandske Selvstyre og den danske stat om såkaldt sjældne jordarter bør uden tøven forhandles mellem parterne - og dermed ikke sagt at det grønlandske Selvstyre nødvendigvis må renoncere på deres krav.

Med venlig hilsen

 • 4
 • 2

Det der bekymre mig, er ikke kun sjældne jordarter, men også olieboringer. Det er vist ikke nødvendigt at beskrive hvor omfattende udslip kan blive, for ikke at tale om oprydning som måske slet ikke vil være muligt.

Og ja, der skal forhandling til, det burde kunne lade sig gøre.

 • 3
 • 0

Ivar Henrik Hansen, når du linker, så husk at læse på lektien!

Jeg har ikke tænkt mig, at foretage en større historisk udredning her, men ikke desto mindre kender jeg den skam fint, f.eks kom de nuværende efterkommere efter de oprindelig inuitter først efter nordboerne, så der er ikke noget der er sort og hvidt, men jeg er ikke tvivl om, at nogen gerne vil gøre historien, ejerskab m.v. Sort og hvidt, men spørgsmålet er hvem der vil have fordel af det, om nogen.

Iøvrigt ser jeg i dag grønlændere som en blandings befolkning, hvis altså vi skal tale etnicitet, der er ikke længere nogen oprindelig kultur, der er en moderne vestlig kultur, som er meget lig den i resten af riget, men naturligvis med et stærk lokalt præg, og det er der intet skidt eller forkert i, men det giver bare ikke nogen mere ret til noget end andre bare fordi de måske har en lidt anden hudfarve.

Det har intet, at gøre med, at jeg føler mig bedrevidende, men med, at jeg betragter den grønlandske befolkning som ligeværdige danske statsborgere, og det jeg nu ser og læser, det er, at visse politikere med flere, prøver på, på bekostning af etnicitet, at skabe splid i det grønlandske samfund.

Ej heller lever beboerne i Grønland i dag som inuitter, så det meste er spin, og efter min overbevisning desværre skabt for egen magt og berigelsens skyld for en lille elite, som dermed tager resten af befolkningen som gidsel, for jeg tror ikke en pind på, at den almindelige lønmodtager på Grønland bliver rigere eller får det bedre af et selvstændigt Grønland, tvært i mod.

Grønland har heller aldrig været behandlet som koloni i gængs forstand, for lige fra starten er befolkningen blevet behandlet som landsmænd og har fået lov til at bevare eget sprog, fået indført eget skriftsprog på dansk foranledning, og har haft medindflydelse på stort set alle beslutninger, og dem der er uenig i dette skal prøve at studere historien lidt mere grundigt og i dybden, for i dag bliver historien forvansket og misbrugt i før nævnte splittelses ærinde, og det bør modsiges, i stedet for, at man bare sluger det hele råt.

Jeg beklager hvis jeg til tider lyder lidt skarp i tonen, men jeg er så træt af den grønlandske offerrolle, misbrugen og manipulationen af denne, og det nuværende landsstyres skabelse af splid og problemer hvor der ingen er, og derfor er det på tide, at modsige disse ting der siges og skrives ind imellem, for de er simpelthen i stor stil forvanskede og usande.

 • 7
 • 1

Til Napa Wilche - det har du formentlig ret i. Selvom det kan virke dobbeltmoralsk efter et nys overstået kongeligt med flere besøg i Kina (der dog også havde et mindre, grønlandsk islæt i form af GTE turismefremstød) med panda-gave og skåltaler.

 • 3
 • 0

Ja panda gaverne er ret betænkelige, kineserne er kendt for kun at 'leje' pandaer når de ved de også for noget ud af det. -Kina har i længere tid prøvet på at få deres fod inde i arktis, bl.a andet med at de for nydeligt også fik obsørverstatus i arktisk råd klubben. Men jeg tror nu ikke helt på at pandaerne, trods flere artikler, at Kina låner pandaerne ud for at få mere 'legerum' i arktisk, det ku jo osse være at det er en slags tak for at der snart vil komme en LEGO World derover.. Eller måske er det en kombination, for der er hellere ingen tvivl i at Kina vil for enhver pris opretholde deres nærmest monopolstatus som REE producenter.

Lige nu er det lidt uklart i hvad de vil ha for at leje de pandaer, men mon ikke de snart kommer med nogle krav..

http://arcticjournal.com/politics/590/chin...

 • 2
 • 0

@var Ingolf Nielsen

Du kunne jo starte med selv at læse det du linker til !

Fra dit wikipedia link:

"Det er Thule-kulturens folk, der er forfædre til den nuværende befolkning i Grønland.[11] De begyndte at migrere fra Alaska omkring år 1000 e.Kr. og nåede Grønland omkring år 1300."

....Altså mindst 200 år EFTER vikingerne/nordboerne.

Det bør her også bemærkes at de mennesker der boede i (nordvest) grønland før Thule-folket , nemlig den nu uddøde Dorset kultur, tilsyneladende ikke har nogen hverken genetisk eller kulturel forbindelse med moderne inuitter, deriblandt grønlænderne .

 • 6
 • 0

Kina har rigtig meget brug for Danmark, fordi vi er så langt fremme med miljøbeskyttelse, vi har et yderst rent landbrug, grundigt styr på de giftstoffer der anvendes og meget andet.

Man behøver ikke åbne ret mange aviser, for at se hvordan en miljøkatastrofe sniger sig ind på Kina, det vil de naturligvis gerne forhindre, medens de endnu kan.

Samtidig har flere forskellige Danske fødevare industrier investeret i Kina, hvilket kraftigt er med til at højne standarden og flere er på vej, i øjeblikket ser vi forarbejdet Dansk kød blive tilladt, noget som ellers ikke har været en mulighed.

Så med hensyn til Kina drejer det sig ikke kun om sjældne jordarter. At de gerne vil sidde på verdensmarkedet, kan ingen fortænke den i. Driver man en industri som er nødvendig for resten af verden, er et monopol drømmen, derfor skal man passe på ikke at skyde sig selv i foden, ved at sælge med bind for øjnene.

I øvrigt syntes jeg i skulle lade være med at bruge det som angreb på hinanden, i stedet handler en debat som denne om at opnå gode resultater, altså er ideer til løsninger mere velkommen, frem for noget andet.

 • 2
 • 0

@Peter D. hansen

Iøvrigt ser jeg i dag grønlændere som en blandings befolkning, hvis altså vi skal tale etnicitet, der er ikke længere nogen oprindelig kultur, der er en moderne vestlig kultur, som er meget lig den i resten af riget, men naturligvis med et stærk lokalt præg

Du har givetvis aldrig været der. Grønlænderne har eget sprog, egne traditioner, egen nationalfølelse osv. Etnicitet og nationalitet er det som folk opfatter sig selv om. At Danskere, hvalfangere og prædikanter har afleveret nogle gener har intet med sagen at gøre.

Ej heller lever beboerne i Grønland i dag som inuitter

Det er der faktisk nogen som gør. Og mange af lønmodtagerne gør det lejlighedsvis.

Grønland har heller aldrig været behandlet som koloni i gængs forstand, for lige fra starten er befolkningen blevet behandlet som landsmænd

Kun fra og med selvstyret. Før da blev de styret af danske embedsmænd, uden at have hverken stemmeret eller medbestemmelse. Det er da kolonialt!

Jeg beklager hvis jeg til tider lyder lidt skarp i tonen, men jeg er så træt af den grønlandske offerrolle

I dit sted ville jeg sætte mig ind i emnet før jeg udtalte mig. Det er oplagt at du aldrig har opholdt dig i Grønland. Det har jeg.

Mvh. Peter

 • 4
 • 2

@Ivar Ingolf Nielsen

"Altså er der evidens for at der først var eskimoiske befolkninger i Grønland.... "

Ja .. .men ingen af disse for længst uddøde kulturer, har noget som helst med hverken thulefolket eller de moderne grønlændere at gøre, udover at de MÅSKE har haft en fælles stamfader/kultur. Og her snakker vi altså 3-5000 år før vor tidsregning.

http://natmus.dk/forskning-og-formidling/n...

http://www.greenland.com/en/about-greenlan...

@Peter Larsen

"Ivar, tag dig ikke af den mange tomler nedad. I dette tilfælde vil jeg give dig fuldstændig ret"

Så må du jo komme med noget bevis på at grønlænderne er enten genetisk eller kulturmæssigt forbundet til palo-eskimoerne .

Indtil videre har jeg ihvertfald kun kunne finde bevis på det modsatte.

 • 2
 • 0

Så må du jo komme med noget bevis på at grønlænderne er enten genetisk eller kulturmæssigt forbundet til palo-eskimoerne . Indtil videre har jeg ihvertfald kun kunne finde bevis på det modsatte.

Det har absolut intet med sagen at gøre. Da Hans Egede kom til Grønland fandt han Thule kulturen langs hele vestkysten. Der går en ubrudt linje fra hans Egedes Grønlændere til vore dages Grønlændere, både genetisk og kulturelt. Det er et folk med deres egen kultur og deres eget sprog. Om de er beslægtede med Dorset eller palæo folket eller ej har ingen juridisk eller politisk betydning. De kom før Hans Egede og dermed før Dansk kolonistyre, og det er afgørende for deres status som oprindeligt folk.

Mvh. Peter

 • 2
 • 0

@peter Larsen, og hvad så med de 30 procent som taler dansk til hverdag, er de så ikke ligeså meget grønlændere som de andre, og vi taler ikke om tilrejsende, men fastboende?

Og kom så lige tilbage til realismen, for hvad tror du der sker, hvis vi skriver Grønland ud af grundloven, hvis vi altså skulle tage dig på dine argumenter, og Grønland blev selvstændigt, der ville ikke gå ret lang tid, inden der var stærke pengemænd (russere, kinesere, amerikanere osv.), som reelt ville have magten på øen.

Det er hvis ingen hemmelighed, at der allerede har været tendenser i den retning hvor både nepotisme og pengemagt har spillet en rolle, og sådan er det jo, når befolkningen ikke er større, og det derfor er familie, venner og bekendte der skal kontrollere hinanden med forskellige kasketter på, og der skal altså ikke mange millioner til at købe de små 40 personer som f.eks i dag stort set styre landet hvis nogle altså skulle få den ide direkte eller indirekte.

Men i dag er der heldigvis staten, som så i sidste ende kan komme den slags i møde, hvilket jeg absolut ser som en kæmpe fordel for den menige almindelige grønlænder, hvoraf mange måske ikke har en chance enten pga. De ikke er så uddannede, eller at de bor ude i en lille bygd langt ude, hvor de alligevel ingen indflydelse har på hvad der sker inde i Nuuk.

Hvis Danmark lader Grønland blive selvstændigt, så er min påstand, at så løber Danmark fra sit ansvar, og svigter især den menige og almindelige grønlænder, og det mener jeg ikke vi som stat og land kan være bekendte, og her vil jeg igen gerne påpege, at jeg ser på grønlændere som ligeværdige danske statsborgere, som så bare i dette tilfælde vil få frataget deres danske statsborgerskab og de rettigheder og muligheder der følger med dette.

 • 3
 • 0

Og kom så lige tilbage til realismen, for hvad tror du der sker, hvis vi skriver Grønland ud af grundloven, hvis vi altså skulle tage dig på dine argumenter, og Grønland blev selvstændigt

Jeg har overhovedet ikke argumenteret for et selvstændigt Grønland. Jeg har derimod argumenteret for: 1. Grønlænderne er et folk med eget sprog og egne traditioner. 2. Selvstyret kan ikke afskaffes, end ikke af Folketinget. Danmark har forpligtet sig over for FN til at bevare selvstyret. Det kan man ikke bare løbe fra.

Det er hvis ingen hemmelighed, at der allerede har været tendenser i den retning hvor både nepotisme og pengemagt har spillet en rolle, og sådan er det jo, når befolkningen ikke er større, og det derfor er familie, venner og bekendte der skal kontrollere hinanden med forskellige kasketter på, og der skal altså ikke mange millioner til at købe de små 40 personer som f.eks i dag stort set styre landet hvis nogle altså skulle få den ide direkte eller indirekte.

Det er klart et problem for alle småstater mm., men det skal løses inden for selvstyret. Der er ikke andre muligheder. I øvrigt finder du præcis samme problem i mange stater med 8-9 cifret indbyggertal, så det er ikke entydigt et spørgsmål om befolkningstal.

Men i dag er der heldigvis staten, som så i sidste ende kan komme den slags i møde, hvilket jeg absolut ser som en kæmpe fordel for den menige almindelige grønlænder, hvoraf mange måske ikke har en chance enten pga. De ikke er så uddannede, eller at de bor ude i en lille bygd langt ude, hvor de alligevel ingen indflydelse har på hvad der sker inde i Nuuk.

Der er faktisk Grønlændere som har en uddannelse. De problemer vil blive mindre i fremtiden. Og de har alle indflydelse i Nuuk via stemmesedlen.

Hvis Danmark lader Grønland blive selvstændigt, så er min påstand, at så løber Danmark fra sit ansvar, og svigter især den menige og almindelige grønlænder, og det mener jeg ikke vi som stat og land kan være bekendte

Eventuel Grønlandsk selvstændighed vil være en Grønlandsk beslutning, og ikke noget Danmark kan forhindre. Vi er forpligtede i forhold til FN. Men betingelserne kan og bør selvfølgelig forhandles.

her vil jeg igen gerne påpege, at jeg ser på grønlændere som ligeværdige danske statsborgere, som så bare i dette tilfælde vil få frataget deres danske statsborgerskab og de rettigheder og muligheder der følger med dette.

Der er en del grønlændere som ikke ser så enkelt på det.

Mvh. Peter

 • 1
 • 0

@peter Larsen, jeg tror bare vi må konkludere at vi ikke er enige, selvstyreloven er en lov ligesom alle andre love der er vedtaget i folketinget, og her kan den ophæves eller ændres hvis der er et flertal.

Selvstyreloven står ikke over grundloven.

 • 3
 • 0

@peter Larsen, jeg tror bare vi må konkludere at vi ikke er enige, selvstyreloven er en lov ligesom alle andre love der er vedtaget i folketinget, og her kan den ophæves eller ændres hvis der er et flertal. Selvstyreloven står ikke over grundloven.

Prøv at læse på lektien: http://www.stm.dk/_a_2566.html

Citat: Sammen med grundloven udgør selvstyreloven Grønlands forfatningsmæssige stilling i riget.

Citat: Udenrigsministeriet har udstedt retningslinjer for samarbejdet mellem regeringen og landsstyret om fuldmagtsordningen samt udsendt en cirkularnote til underretning af FN og dets medlemslande om fuldmagtsordningen fra 2005 m.v.

Baggrunden er, at det Dansk Grønlandske forhold flere gange har været behandlet meget kritisk i FN. En ensidig Dansk ophævelse af selvstyret vil med sikkerhed medføre fordømmelse i FN, med risiko for sanktioner.

Mvh. Peter

 • 0
 • 3

@Peter Larsen, jeg er sikker på,at grundloven trumfer i sidste ende, og står ved hvad jeg har skrevet, men lad det nu ligge, for her blive vi ikke enige, plus det jo ikke er aktuelt.

Men det undre mig faktisk, at du er så insisterende på, at bevare selvstyret for alt i verden, for hvad nunhvis det f.eks ikke er det bedste for rigsdelen og dens befolkning, i princippet har jeg intet i mod mere selvstyre, om det er i kommune, regioner eller generelt, men der skal også være gode argumenter for det, plus at det bør være til gavn for den brede befolkning, og ikke kun de få.

 • 5
 • 0

Nu er det jo ikke kun et spørgsmål om at afskaffe selvstyret, men om at begrænse det til noget som er helt uskadeligt for resten af verden. Det Arktiske område er et af verdens mest følsomme over for påvirkninger, skabt af mennesket.

Personligt har jeg ikke tiltro til at Grønland har tilstrækkelig ekspertise på området, end ikke til at ansætte de rette eksperter udefra. Det nytter jo ikke noget at få ekspertbistand fra de firmaer som vil udnytte ressourcerne, skal den slags virke skal det være uvildige.

Taler vi der imod om et selvstyre, svarende til det Hjørring Kommune har, er det naturligvis noget helt andet, de kan heller ikke beslutte om der må udvindes råstoffer i undergrunden, men gerne hvilke aktiviteter der må laves for borgerne. Jeg tror Grønland ville have det meget nemmere vel at have status som kommune, naturligvis med væsentligt højere tilskud end Hjørring Kommune, da alt er dyrere alt lave på Grønland.

Dyrk hvad der er tilbage af Grønlandsk kultur, det vil skabe et sammenhold og er rent faktisk mere spændende end diskussioner og råstoffer. Lav musik, malerier, tupilakker, perlearbejder, lær flere at vende kajakken, bygge den og alt muligt andet.

 • 4
 • 0

@Peter Larsen, jeg er sikker på,at grundloven trumfer i sidste ende

Ja, det gør den, og det er lige præcis en af grundene til at selvstyret ikke kan afskaffes ensidigt. Danmark har forpligtet sig til at overholde internationale konventioner, og helt specifikt forpligtet sig over for FN til at give Grønland selvstyre.

Læs dette citat fra http://www.stm.dk/_a_2566.html igen: *Sammen med grundloven udgør selvstyreloven Grønlands forfatningsmæssige stilling i riget.*

Men det undre mig faktisk, at du er så insisterende på, at bevare selvstyret for alt i verden

Jeg har faktisk ikke insisteret på at bevare det. Jeg har påvist at det ikke kan afskaffes uden konsekvenser.

for hvad nunhvis det f.eks ikke er det bedste for rigsdelen og dens befolkning

Hvem afgør hvad der er bedst for en befolkning? Befolkningen selv via stemmesedlen, eller overformynderiet i København? Hvordan kan du være sikker på at du selv ved bedre? Hvordan overbeviser du 50.000 Grønlændere om at du ved bedre end de selv gør? Hvordan retfærdiggør du afskaffelsen af demokratiet?

Mvh. Peter

 • 1
 • 1

@peter Larsen, de 50.000 danske statsborgere der bor i Grønland, skal have et seriøst alternativ naturligvis!

Jeg siger f.eks ikke, at et evt. Alternativ skal være billigere, faktisk går jeg ind for, at staten burde gøre mere for Grønland og netop behandle rigsdelen indenfor samme love og rammer som resten af landet, f.eks burde blok tilskudet naturligvis følge med udviklingen og forhandles lige så ofte som i kommuner og regioner.

Det vil så betyde en bedre økonomi her & nu for Grønland pga. Udligning, og statsinvesteringer med mere, som det er i dag har de danske politikere jo fået berøringsangst for overhovedet at blande sig i noget som helst, og det alene mener jeg igen ikke kommer den almindelige danske statsborger bosat i Grønland tilgode.

Hvis Grønland i dag havde været en oprigtig dansk kommune eller region, så ville mange ting have været helt anderledes, og her tænker jeg indenfor socialforsorg, sygehusvæsen, generelle statslige investeringer og arbejdspladser osv.

I dag med internettets komme, der betyder afstande ikke så meget, og du kan komme til Grønland med fly på 3-4 timer, det samme tager det fra Aalborg til København, længere er der ikke.

Faktisk synes jeg Danmark som stat skylder Grønland mere fokus, også i kroner og øre (investeringer, infrastruktur m.m) men det skal ikke fremtvinges ved offerrolle kommissioner, eller andre ublu koloni utopiske fortidspåstande bare for, at få nogle hurtige kroner i kassen, nej prøv at tænke helt anderledes.

Faktisk tror jeg, at alle her ønsker det bedste for Grønland, men spørgsmålet er hvilken vej der er den bedste og klogeste set fra alles sider.

 • 3
 • 1

For det første er Israel et land, det er Grønland ikke.

Israel blev dannet i kølvandet af forfølgelse i hele det Tyske rige, jøderne har været forfulgt i flere tusind af år. Grønlænderne har aldrig været forfulgt.

Så jeg syntes ikke man skal blande de 2 ting sammen.

 • 3
 • 0

For det første er Israel et land, det er Grønland ikke.

Jeg bruger Israel som eksempel på at FN kan vedtage ikke bindende resolutioner mod et medlemsland, og at FN i givet fald kunne gøre det samme mod Danmark. Og Danmark er visknok et land ikke?

Faktisk tror jeg, at alle her ønsker det bedste for Grønland, men spørgsmålet er hvilken vej der er den bedste og klogeste set fra alles sider.

Jeg prøver at påpege at hvis Grønland skal være en kommune i Danmark, så kan dette udelukkende ske hvis et flertal af Grønlændere accepterer dette. Det er ligegyldigt om kommune status er bedst hvis Grønlænderne ønsker noget andet.

Jeg kan ikke spå om Grønlands fremtid. Fuld selvstændighed er en mulighed. Island har realiseret dette med en befolkning på 250.000. Færøerne ligger på spring. Men du ville måske også gøre Færøerne til en kommune?

I øvrigt har Canada flere gange vist meget stor interesse for at gøre Grønland til Canadisk territorie. Det var formentlig lige efter WWII, hvis ikke USA havde blokeret den løsning. Og den er nok ikke helt ude af billedet: http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/04/1...

Mvh. Peter

 • 1
 • 0

Udenrigsministeriet har udstedt retningslinjer for samarbejdet mellem regeringen og landsstyret om fuldmagtsordningen...

Begrebet 'fuldmagt' er det centrale her. Peter D. har ret. Groenlands selvstyre administerer paa vegne af Folketinget, og Folketinget kan afskaffe selvstyreloven igen.

Rigtig autonomi er noget man faar, naar man smider kolonimagten paa porten, sammensaetter en grundlovsgivende forsamling, skriver en forfatning og udraaber en selvstaendig stat. Det er i sagens natur ikke noget, man kan faa tildelt af kolonimagten.

 • 5
 • 1

Begrebet 'fuldmagt' er det centrale her. Peter D. har ret. Groenlands selvstyre administerer paa vegne af Folketinget, og Folketinget kan afskaffe selvstyreloven igen.

Prøv lige at læse her igen: http://www.stm.dk/_a_2566.html *Sammen med grundloven udgør selvstyreloven Grønlands forfatningsmæssige stilling i riget*

Der står meget klart at selvstyreloven fungerer som Grønlands forfatning.

Og Udenrigsministeriet har udstedt retningslinjer for samarbejdet mellem regeringen og landsstyret om fuldmagtsordningen samt udsendt en cirkularnote til underretning af FN og dets medlemslande om fuldmagtsordningen fra 2005 m.v.

Folketinget kan ikke afskaffe selvstyret uden aftale med FN.

Mvh. Peter

 • 1
 • 2

Selvstyreloven er een af nyere dansk politiks mestervaerker, et laerestykke i jura. Paa den ene side giver den Groenland raaderet over mineralerne, men paa den anden side stipulerer den, at Danmark skal have en bid af kagen - en bid hvis stoerrelse skal forhandles den dag hvor raavareindtaegten modsvarer bloktilskuddet. Med andre rod: paa et tidspunkt hvor Groenland endnu ikke har faaet een eneste krone ekstra i statskassen og derfor stadig er 100% afhaengig af Danmark.

Samtidig goer selvstyreloven, at enhver klage over miljoesvineri, korruption, underbetaling eller arbejdsforhold i sektoren, bliver direkte videresendt til de groenlandske beslutningstagere uden at passere Christiansborg.

 • 7
 • 1

Folketinget er ikke underlagt FN.

Folketinget har underskrevet FN's charter, og har dermed afgivet suverænitet til FN. Det begrænser handlefriheden.

Prøv så lige et sanity check. Lad os sige at Folketingen afskaffer det grønlandske selvstyre ved lov. Det Grønlandske landsting svarer tilbage ved at erklære sin selvstændighed, ansøge om medlemskab af FN og indklage Danmark for FN ved samme lejlighed.

USA ønsker at bevare baser og faciliteter, men er inderligt ligeglad med hvem som styrer Grønland.

Canada har i forvejen et horn i siden på Danmark i forbindelse med Grønland.

Mange lande på begge sider af Nordatlanten ønsker adgang til Grønlandske mineraler. De er sikkert også ret ligeglade med hvem som styrer Grønland, så længe deres interesser varetages.

Danmark har desuden overtrådt en aftale med FN.

Helt ærligt: har Danmark en chance?

På den anden side tror jeg absolut at Folketingets flertal udmærket ved at Folketingets magt har sine begrænsninger. Og at de absolut ikke ønsker en eskalerende konflikt med Grønland.

Mvh. Peter

 • 0
 • 2

Grønland er ikke mere koloni, end Samsø er det ! Grønland er en ø, som har været en del af Danmark i længere tid, end visse dele af Sønderjylland.

Regner man konservativt fra Hans Egede i 1721 og ignorerer at Dansk tilstedeværelse reelt er langt tidligere, så har Grønland været en del af Danmark samme tid som Skåne har hørt til Sverige ! Skåne kom først reelt under Sverige i 1720, men var indtil da "inrikes, utländskt land".

Så man kan vel også diskutere, om ikke Grønland har været under Danmark mere, end Bornholm...?

Men det er jo så "smart" at kunne kalde sig kolonimagt (nok en konge, Frederik d. 4.., som fandt på dét) og nogle politikere holdt så ikke fast i det naturlige i, at Grønland selvfølgelig var et amt i Danmark, som det opnåede i en alt for kort periode.

 • 3
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten