Texas er USA’s førende vindkraft-stat, og nu kommer solcellerne

Illustration: Ørsted

Hvis du tænker på Texas som en oliestat, så tænk om igen. Vindmøller og solceller har længe været i fokus og har gjort Texas til USA’s førende stat, når det gælder vedvarende energi.

Kort før nytårsaften 2019 gik en ny vindmøllepark på 307 MW i drift i det sydlige Texas cirka 180 km syd for San Antonio. Parken består af 124 møller fra GE og dækker et område på cirka 7.300 hektar.

Energien fra vindmøllerne leveres til energiselskabet Austin Energy og sportsudstyrsproducenten Nike, som begge har mål om at gøre deres forretning bæredygtig.

For Austin Energy er målet, at 65 procent af al den energi, de leverer til deres kunder, skal være bæredygtig i 2027, og Nike vil i 2025 kun have bæredygtig energi til produktionssteder i USA.

Læs også: Ørsted er verdensleder på potent havvindsmarked

Dét er noget, som Texas kan levere. Med udgangen af 2019 rundede den installerede kapacitet 28.843 MW vindkraft eller cirka en fjerdedel af al vindkraft i USA.

Oven i det kom cirka 3.400 MW solceller. Vindkraft stod i 2019 for over 16 procent af elproduktionen i staten, mens solcellerne bidrog med cirka en procent.

Men det er også en gammel historie om at have en plan, siger Jan Hylleberg, der er adm. direktør i brancheorganisationen Wind Denmark, som organiserer virksomheder og vindmølleejere i den danske vindkraftsektor:

»Faktisk ligner det meget den danske historie. Allerede i 1990’erne blev der opsat mål i staten for at kunne udnytte de store vindressourcer, der er. Det tiltrak virksomheder, også danske, og i dag er det det suverænt største marked i USA,« siger han.

I dag ville Texas, hvis det altså var et selvstændigt land, komme ind på en femteplads over lande med mest vindkraft installeret.

Læs også: Ørsted vælger verdens største møller til havvindparker i USA

Den store fokus fra politisk hold i Texas betød ifølge Jan Hylleberg også at der især i 00’erne blev investeret på statsligt niveau i udbygning af infrastrukturen, især elnettet, for at kunne imødekomme den store vindkraftproduktion.

Her skal det bemærkes, at det meste af Texas nærmest udgør en isoleret el-'ø' i forhold til resten af USA.

Bliver på land

Hvor vi i Europa i dag taler rigtig meget om offshore-vindkraft, så befinder texanerne sig stadig solidt plantet på landjorden. Der er nemlig masser af plads, og vindforholdene er meget fine.

Det er noget, som det danske energiselskab Ørsted har engageret sig i. Her købte man for halvandet år siden selskabet Lincoln Energy Group LLC, med hovedkvarter i Chicago.

Selskabet har vindmøller i flere stater i USA, men allerflest i Texas, fortæller Ulrik Frøhlke, der er pressechef for forretningsområdet onshore, der både dækker landvind, sol og energilagring i Ørsted:

»Mens mulighederne for store vindmølleparker på land er begrænset i Danmark og Europa, så ser vi bedre muligheder i USA. Der er nogle store stater med meget plads og gode vindforhold, og vi bygger både i Texas, Nebraska og South Dakota. Men Texas er kernen i vores onshore-forretning,« siger han.

Læs også: Nu kommer sol- og vindparker med batterilagring

Så hvor vindkraft har været godt i gang i to årtier, så er der også kommet en bølge af solcelleanlæg til i de senere år både i USA generelt og i Texas, hvor der fra statsligt niveau gives tilskud.

Det er en udvikling, som også Ørsted deltager i. Indtil videre har det været et mindre anlæg på 10 MW i New Jersey, men i Texas er der gang i noget meget større.

Her er Ørsted i gang med at etablere et solcelle-anlæg på 420 MW kombineret med energilagring, fortæller Ulrik Frøhlke.

Nedenstående youtube-video er produceret af World Economic Forum.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"""Hvis du tænker på Texas som en oliestat, så tænk om igen."""

Ingeniøren måtte i stedet gerne kalde sig f.eks. "Journalisten", for således i mindre grad at sælge ud af Ingeniørernes troværdighed med sådan misledende "kulør". Eller lad hellere lobbyisterne selv lægge navn til deres reklamerende indlæg, - ligesom det ofte ses på energy-supply.dk.

Mere retvisende kommentarer til de (primært interessante og isoleret set udmærkede) 16 % af elproduktionen opnået vha. vindmøller og 1 % vha. af solceller, kunne f.eks. være, at elproduktionen kun udgør en mindre del af den samlede energiproduktion (bl.a. også inkl. "proces", opvarmning og transport), og at der er tale om fluktuerende bidrag, hvorfor der stadig er meget meget langt til 100% VE i energifrådsende Texas.

Trods det citerede er der således rigelig grund til også at tænke i både besparelser/effektivisering og inkludering af - ikke kun meget mere "sol" - men også mere regulerbare VE-bidrag. Ellers vil der - ligesom her til lands - blive behov for unødig meget dyr og tabsbehæftet energilagring o.a. "infrastruktur", og hvor store lagrings- og transmissionstab vil skulle opvejes af ekstra (primær) produktion. - Svarende til, at de 100%, som de 16 + 1 % elproduktion er beregnet af, slet ikke rækker.

Det sidste er naturligvis kun godt, hvis man gerne ser det størst mulige salgspotentiale for fluktuerende VE-anlæg og kan håbe, at den fornødne effektilpasning/forsyningssikkerhed i høj grad vil være for andres regning, men hvad er Ingeniørens motiver til at skrive om VE på sådanne stærkt misledende måder, og hvorfor bekymrer det tilsyneladende ikke IDA, at noget lignende må formodes at florere bag især Ing\Gridtech.dk's (ekstra-)betalingsmur?

Uvildig er jeg (heller) ikke.

 • 9
 • 22

Rolf Hansen

Investeringerne flyder jo naturligt derhen, hvor staten giver de største subsidier.

USA er gennemsnits PPA kontrakten for vindenergi nu lavere end indkøbsprisen for kul til produktion af en kWh og mindre end subsidierne per produceret kWh kulkraft.

Kul ville således være stendødt uden subsidier i USA.

For naturgas er billedet nogenlunde det samme.

Der ville kort og godt ikke være en fossil energi ekstraktion i USA uden subsidier, da olieindustrien heller ikke ville være rentabel uden subsidier.

Vind og sol energi i USA er ramt af et sammensurium af lovgivning, der stiller dem værre end alle andre energiformer.

På trods af den massivt negative særbehandling af VE i USA, så var tæt på 75% af ny kraftværkskapacitet i USA i 2019 VE simpelthen, fordi VE er så meget billigere end alle andre muligheder for at producere elektricitet.

Hvis der var et fair og åbent marked uden beskyttelse af særlige teknologier og uden beskyttelse af særlige udbydere, så ville hele USA skifte til VE ligeså hurtigt som det rent praktisk lod sig gøre.

 • 16
 • 4

Alligevel nogle vilde tal der ligger skjult. Texas har ca. 5 gange så mange indbyggere som Danmark. Danmarks peak el forbrug ligger, lad os for nemheds skyld sige på omkring 5GW. Og Texas har altså nu knap 29GW Vind installeret, som.åbenbart giver 16% af forbruget. Det er jo et sindssygt strømforbrug. Måske skulle man se på lidt energirenovering af bygningsmassen...

 • 8
 • 0

Vindkraft kunne være oplagt for det amerikanske "rust bælte". Gode flade områder, temmelig tyndt befolket, en "gammel" industri og behov for pengene.

 • 1
 • 0

Jeg er overrasket over de mange nedadrettede tomler til mit indlæg herover. Skulle nogen have opfattet, at det er (klimafornægtende) fortsat fossil forsyning og/eller a-kraft, der er mit ærinde, er det en misforståelse. Jeg er enig med vist de fleste i, at der ”slutteligt” er behov en dominerende andel ”brændselsfri” elproduktion og jeg har endda - i efterhånden mange år - været en glad små-aktionær i Vestas.

Det er primært Ing.dk´s vanligt kulørte og misleledende VE-journalistik, jeg er ked af, ligesom jeg heller ikke synes om meget salgspotentiale-fokuserede ”fluktuerende lobbyisters” – forsøg på at ned-/usynliggøre behovet for at supplere den fluktuerende elproduktion med en væsentlig regulerbar andel baseret på biomasse, - herunder mange lokalt forekommende organiske restprodukter, der – ligesom aldrende skove- ikke blot vil emittere CO2 men også CH4, hvis - især effektiv termisk – processering undlades. Konsekvensen af bare at lade biomassen stå/ligge kan endda blive voldsomt kulstoffrigivende, stærkt forurenende, iskapperne sortsværtende og livstruende naturbrande.

Uden en væsentlig andel regulerbar elproduktion vil behovet for fluktuerende kapacitet blive forøget langt mere end blot 1 : 1 set i forhold til den evt. udeladte regulerbare kapacitet. Der vil således være behov for at dimensionere peak-kapaciteten for langt mere end til det maksimale el-forbrug for at kunne matche el-behovet med direkte produktion det meste af tiden og for at kunne dække resten hen over langringstab, der typisk vil være hele 50 – 75 % ved lagring udover blot ét døgn (hvortil mere effektive batterier formentlig også langsigtet vil være uøkonomiske).

Når jeg hører om dårligt udnyttede arealer på mange tusinde ha tænker jeg primært i muligheder for skovrejsning, produktion af fødevarer og de tilsvarende muligheder i retning af produktion af bio-brændsler. Dette for: a) levering af back-up til den fluktuerende el-produktion, b) samtidig termisk oprensning af også byernes forurenede restproduktstrømme, c) billig, lugtfri og ikke sygdomsspredende askebaseret regional omfordeling af lokalt overskydende næringsstoffer, samt d) deponering af kulstof i dykningslaget baseret på biokoks og andre kulstofophobende dyrkningsmetoder.

Vindmølle- og solcelle-aktører vil naturligt snarere tænke i hhv. vindmølle- og solcelleparker, hvilket der helt klart også er gode grunde til i ikke mindst energi-fråsende Texas.

Men hvorfor ikke ”komme ud over stepperne” med en (alt taget i betragtning) hensigtsmæssig og samfundsøkonomisk blanding af både energibesparelser/effektivisering, fluktuerende ”vind + sol” og back-up – ydende ”bio”? Bliver den besluttede hurtige overgang til 100 % VE og undgået CO2-emissionen så en for lille udfordring?

Også i Texas kunne især ”vind” og produktion af biomasse/fødevarer formentlig endda i høj grad kombineres på de samme arealer, medens solceller med fordel kan placeres i mere ørkenagtige områder.

Måske er der ikke så meget belæg for at påstå, at vindmøllelobbyisterne og Ing.dk direkte bekriger muligheden for back-up -ydende biomassebaseret el-produktion i den aktuelle artikel, men se så f.eks. denne: https://ing.dk/artikel/vindmoellefolk-kaem... - inkl. den til grund liggende pressemeddelelse. Argumenterne er her så søgte og brødnidsbetonede, at man knapt forstår, at gamle hæderkronede selskaber som Vestas vil være sådan lobbyisme bekendt, og igen-igen undlod Ing.dk at forholde sig bare en lille smule kritisk.

 • 0
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten