Tetra forstyrrer pacemakere

Medical Devices Agency (MDA), en afdeling under det britiske sundhedsministerium, har undersøgt en serie hospitalsudstyr med henblik på følsomhed for udstråling fra mobiltelefoner og Tetra-radioer og fundet, at Tetra-radioerne forstyrrer mest.

I England er Tetra for længst taget i brug - med et lovkrav om, at offentlige myndigheder skal kunne tale sammen over systemet.

Ambulancefolk og politi færdes på hospitaler, og derfor har MDA undersøgt, om Tetra-radioer udgør en risiko for elektronisk hospitalsudstyr. Det var et mindre forsøg, hvor skiftevis en aktiv Tetra-radio og en aktiv mobiltelefon blev anbragt i berøring med udstyr i drift.

Ifølge MDA's rapport var en række af de undersøgte apparater upåvirkede af de to sendere, mens andre gik i baglås, gav forkerte udskrifter eller på anden måde viste unormal funktion.

Tetra-radioen var tilsyneladende værst. Den var for eksempel i stand til at starte en blodtryksmålers printer, som ikke lod sig standse på anden måde end ved at slukke den. Mobiltelefonen påvirkede ikke blodtryksmåleren. På samme måde kunne Tetra-radioen forstyrre en doseringspumpe og et elektronisk øretermometer på en meters afstand.

Både Tetra-radio og mobiltelefon kunne forstyrre intravenøse pumper, defibrillatorer og pacemakere. Men her var Tetra-radioen igen værst, idet den forstyrrede i op til tre meters afstand.

Begge typer har imidlertid dynamisk regulering af sendestyrken, dvs. at de skruer ned for sendestyrken, hvis transmissionsforholdene er gode. Rapporten angiver ikke, om sendeforholdene var lige gode i begge netværk under testen. Til gengæld blev feltstyrken målt til 148 V/m for Tetra-radioen og 41 V/m for mobiltelefonen. Men det vides ikke, om disse tal er udtryk for fuld sendeeffekt, og om resultatet kan generaliseres til alle situationer.

Tetra-radioer kan sende med en maksimal effekt på 1 W, mens mobiltelefoner har en maksimal effekt på 2 W. Tetra-radioer fungerer omkring 400 MHz samt i England desuden ved 900 MHz, mens mobiltelefoner virker på 900 og 1.800 MHz.

Direktør Ole Niss, Motorola i Danmark, siger:

»Der er flere usikkerhedsmomenter i forsøget. Nogle mobiltelefoner sender kun med 700 mW, og der kan også være forskel på, hvor godt hospitalsudstyret er EMC-beskyttet (mod indstråling, red.).«

Netop denne problemstilling har ifølge Ole Niss fået den europæiske standardiseringsorganisation ETSI til at indføre en ny funktion, som findes i blandt andet Motorolas Tetra-radioer. Det er en "transmit-inhibit", som bl.a. forhindrer telefonen i at reagere automatisk, når basestationen spørger, hvor den er. Dermed kan man stadig lytte på radioen, men ikke sende, når knappen er slået til.

Politi slukker for radioen

Efter forsøget i England har MDA indskærpet, at tovejs radioer ikke må benyttes på engelske hospitaler, og det anbefales, at ambulancer og andre køretøjer med fastmonterede Tetra-radioer parkeres langt fra skadestuer og behandlingsafsnit, idet de sender med effekter op til 20 W.

Herhjemme har ambulanceførere og politifolk endnu ingen Tetra-radioer. Men for eksempel Politiet bruger ikke deres analoge, bærbare radioer på hospitaler.

»Der er vist ingen skrevne regler om det, men vi slukker vores radioer, når vi går ind på skadestuer og hospitaler af hensyn til deres elektroniske udstyr,« siger chefen for Rigspolitiets radioafdeling, politikommissær Allan Christensen.

Korpslæge Sven Trautner hos Falck fortæller, at han aldrig har hørt om, at hospitalsudstyr skulle have været generet af en sender fra en ambulance, parkeret uden for hospitalet.

»Men jeg så for mange år siden, at et kritisk udstyr i en ambulance holdt op med at virke, fordi bilens radio blev brugt. Og siden har vi testet alt nyt medicinsk udstyr sammen med radiosenderne,« siger han.

Desuden har Falck den regel, at al transmission fra ambulancer skal ske via udvendig antenne. Det gælder også eventuelle mobiltelefoner.

Fra Rigshospitalet siger telechef Ole Weiss, at reglerne for brug af radioudstyr, herunder mobiltelefoner, er forskellige fra hospital til hospital. Mest almindeligt er det, at man ikke må bruge dem. Men han mener dog, der er en opblødning på vej, for eksempel i hospitalsbiblioteker, hvor der ikke er patienter.

De moderne Tetra-radioer er endnu ikke udbredt i Danmark, selv om der for længst er to adskilte systemer parat til både ambulancer, brandvæsen og politi. En væsentlig årsag er, at markedet afventer en samlet Tetra-rapport, som skal komme fra en arbejdsgruppe ledet af Indenrigsministeriet, og som er meget forsinket.