Testcenter for vindmøller rykker 400 meter til venstre

Miljøministeriet har valgt at lytte til en række høringssvar omkring placeringen af et testcenter for vindmøller, som regeringen besluttede i juni 2009.

På testcentret for prototypemøller, kan vindmølleindustrien afprøve prototyper af nye møller på helt op til 250 meter.

Ifølge ministeriet har det vist sig mere hensigtsmæssigt at rykke testcenteret 400 meter i vestlig retning, så man undgår at ekspropriere to boliger, og så man kan bevare mere bynær skov ved Østerild i Thisted. Desuden undgår man at gribe ind i to våde § 3 områder.

På nuværende tidspunkt har det dog ikke været muligt at få oplyst om flytningen kommer til at redde en del af de 1500 hektar fredskov, som skal fældes for at gøre plads til testcentret.

»Vi har været igennem en meget frugtbar høringsfase med mange konstruktive tanker og forslag. Det er altid en glæde, når høringer medvirker til, at projekter bliver bedre, end de var tænkt, og det er tilfældet her,« siger miljøminister Troels Lund Poulsen.

Ændringen betyder, at By- og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Århus, der er i gang med at foretage en miljøvurdering af projektet (VVM), er nødt til at ændre og justere i det nuværende materiale for at justere støjberegninger og kortmaterialer, skriver Miljøæministeriet i en pressemeddelelse.

Derfor vil forslaget til VVM-vurdering for det samlede projekt først være klar i starten af 2010, hvilket er senere end oprindelig fastsat. Efter offentliggørelsen vil der være en høringsperiode på 8 uger.

Emner : Vindmøller
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er da komplet ligemeget.

Deres huse vil alligevel gynge og lyden opleves som et maskinrum. Flyt hellere de mennesker og skoven ud på havet. Kun som 20 årig forsøg naturligvis.

 • 0
 • 0

Marek Andraszek:

Deres huse vil alligevel gynge og lyden opleves som et maskinrum.

Er dét noget du ved, Marek, eller bare fordomme?

 • 0
 • 0

John Johansen: Jeg bor ca. 1500 meter fra 8 møller. Iser når vinden er fra dem; er det et helvede.

Det er altså noget jeg ved.

 • 0
 • 0

Tja, det vil jeg jo sige, ud fra egne erfaringer, at det er nok lige at skrue op for klagesangen.. Hjemme hos de gamle er der kommet nye vindmøller op, og nolge brokker sig skønt. Andre siger de aldrig hører en lyd.. Jeg tror måske bare nogen hører det de vil høre?

 • 0
 • 0

John Johansen: Jeg bor ca. 1500 meter fra 8 møller. Iser når vinden er fra dem; er det et helvede.

Det er altså noget jeg ved.

Det var pudsigt. Jeg har udsigt til vest fra mine stuevinduer til en gruppe med 4 store møller, hvoraf den nærmeste står 1.356 m (har jeg lige målt på Google Earth) fra vores altan.

Vor stue ligger i 1.-sals højde, hele vinduespartiet kan skydes til siden, så stuen og vor store altan går ud i ét næsten hele sommeren igennem.

Vi har i øvrigt en pragtfuld udsigt over Flensborg fjord og et totalfredet naturområde lige foran boligen, og nyder at tilbringe sommerdagene på altanen om sommeren.

Jeg kan ikke mindes nogensinde at have hørt en lyd fra de møller, eller på nogen anden måde følt mig generet af dem - og rystelser er da fuldstændigt sort snak.

Faktisk er de flotte at se på, når de bevæger sig synkront i deres adstadige omdrejningstal, og vi kaster ofte et blik på dem, da de giver en perfekt melding om vindretningen, vindstyrken og sigtbarheden !

Hvis man fjernede dem, ville vi faktisk komme til at savne dem.

 • 0
 • 0

Marek har beklaget sig i mange år over møllenærhed. og det er givet at nogle møller støjer. Men hvorfra støjen kommer fra er ikke entydigt. Enhver der står tæt på en mølle kan høre suset og føler man på tårnet kan man også føle at der sker ting og sager.

Og denne vibration kan givet frembringe lavfrekvent støj som nogen elkelte kan høre og lavfrekvet støj kommer meget langt omkring.

De fleste af os er bare så heldige at vi ikke kan høre det, som voksne.

 • 0
 • 0

Jeg har overnattet i en campingvogn på den plads ved Rødby gokartbane, hvor man havde opstillet en stor forsøgsmølle i 2002.

Jeg medgiver, at på den aftsand (ca 50 m) er støjen bestemt generende, når der kun er væggen af en campingvogn imellem. Lavfrekvent støj eller vibrationer mindes jeg ikke, men den støj der opstod hvergang rotoren regulerede omdrejningshastigheden, ved at dreje vingespidserne på tværs af vinden, holdt mig vågen en hel nat i campingvognen.

Den konstruktion opstilles heldigvis ikke mere.

Mig bekendt er der meget strikse grænseværdier for lavfrekvent støj, som i øvrigt nemt kan måles, så det må jo være et problem Marek kan klage sig ud af, hvis det er reelt.

Men mon ikke de fleste trafikerede veje, som ofte passerer tæt forbi folks boliger, giver mere støj end en mølle der står flere hundrede meter væk ?

Da jeg boede på Nordfyn frem til 2006, oplevede jeg mange møller skyde op i landskabet, hele vejen rundt om vores hus. Den nærmeste stod 1.320 m nord for os (har jeg lige målt).

Jeg mindes at tanken slog mig, at hvis nogen opstillede møller 2-300 m fra huset, kunne det måske koste mig penge, i form af ejendomsværdien. Jeg har en svag mistanke om, at det er det der bekymrer folk mest, når det kommer til stykket.

Selvfølgelig skal man ikke opføre vindmøller tættere på folks ejendomme, end mindst det 3-dobbelte af møllens totale højde, uden at give fuld kompensation for tabet. Folk der bor fra 500-1.000 m fra en mølle, kan evt tilbydes en mølleanpart til favorabel pris. Så er der ikke længere tale om støj, men om lyden af penge der ruller ind på bankkontoen, hvis den overhovedet kan høres.

 • 0
 • 0

Marek Andraszek:

John Johansen: Jeg bor ca. 1500 meter fra 8 møller. Iser når vinden er fra dem; er det et helvede.

Det er altså noget jeg ved.

Dét er undeligt! - Min gamle mor bor godt 400 meter fra en vindmølle. Når man er ude, på den side af huset, en stille sommeraften, med en svag vind fra netop dén retning, kan man høre en rytmisk, susende 'støj' fra vingerne, ellers intet. (Den gamle mølle havde desuden en 'snurren' fra nacellen/gearkassen)

 • Måske du skulle tale med en professionel, om dine problemer, Marek!? ;-)
 • 0
 • 0

mon ikke de fleste trafikerede veje, som ofte passerer tæt forbi folks boliger, giver mere støj end en mølle der står flere hundrede meter væk ?

JO!!! - Flere vindmøller, mindre trafik!

Men, jeg mener nu vi skal have flest havvindmøller. :-)

 • 0
 • 0

Marek Andraszek:

Jeg bor ca. 1500 meter fra 8 møller

Jeg beklager meget, Marek Andraszek, hvis jeg har overset noget, men jeg [i]kan[/i] altså kun få øje på én vindmølle, i nærheden af dit hjem! (Stik øst)

 • 0
 • 0

Tangerne ved Ringkøbing Fjord, Nissum Fjord og Nissum Bredning synes mere oplagte som testcentre - åbent vand til begge sider. Og tættere på både Vestas i Lem og Siemens i Brande. Måske er de fredet af hensyn til udsigt og klitter.

Der er lige rejst nye møller i Nørrekær Enge, og parallelt 1km syd for dem bør det være muligt at rejse fx 8 nye testmøller, eller 2-4 nord/syd uden at de forstyrrer hinandens luftstrøm til testformål. http://www.vattenfall.dk/da/file/norrekar-...

Selbjerg Vejle 5km øst for Østerild ville være oplagt hvis det ikke var for den store fuglebestand.

 • 0
 • 0

John Johansen: Med fingermåling på Google Map;

Mod øst ca. 800 meter 1 mølle. Mod syd 8 møller ca. 1800 meter. Mod nord-vest 6 møller ca. 3 km .

 • alle dem mod syd-øst mod Rødby eller dem mod vest.

John: jeg bruger også briller. D:

Luften er tyk af støj.

 • 0
 • 0

Marek Andraszek:

Mod syd 8 møller ca. 1800 meter

Marek! Den nærmeste af de otte mølle mod syd, er [i]mindst[/i] 2 km væk, og den fjerneste en lille km længere. - Hvis de virkelig kan genere dig? Ta' en tudekiks!

 • 0
 • 0

Tja, det vil jeg jo sige, ud fra egne erfaringer, at det er nok lige at skrue op for klagesangen.. Hjemme hos de gamle er der kommet nye vindmøller op, og nolge brokker sig skønt. Andre siger de aldrig hører en lyd.. Jeg tror måske bare nogen hører det de vil høre?

Ja du har ret. dem som tjener penge på at sætte møllerne op, de kan intet hørere, men vi andre som skal lave med dem, vi kan godt høre dem.

 • 0
 • 0

men vi andre som skal lave med dem, vi kan godt høre dem.

Måske, Lars, du er blevet lidt oversensitiv? ;-)

(Køb nogle vindmølleaktier. Så kan du pludselig heller intet høre!)

 • 0
 • 0

Med fingermåling på Google Map;

Mod øst ca. 800 meter 1 mølle. Mod syd 8 møller ca. 1800 meter. Mod nord-vest 6 møller ca. 3 km

Er det de møller der får dig til at opleve at:

Deres huse vil alligevel gynge og lyden opleves som et maskinrum.

???

 • 0
 • 0

Forskellige vindmøller støjer forskelligt. Nogle møller, konstrueret til havmøller, er nu rykket ind på land, efler at max. højdegrændsen på land er hævet til 150 m. Ofte har disse møller en køleblæser monteret i den nederste del af tårnet. Denne blæser støjer ret meget, men det regnede man ikke var et problem, da de jo blev lavet til havbrug. Møller, der ikke har en sådan køleblæser, er nødt til en gang imellem at holde stille, fordi gearkassen er blevet for varm. Fordi det giver et produktionstab er det altså at man er begyndt at bruge havvindmøller på land.

Vh mogens bülow, SDE med underafd.: Landsforeningen naboer til vindmøller

 • 0
 • 0

Nedenstående pressemeddelselse er netop modtaget fra miljøministeriet -

Pressemeddelelser fra Miljøministeriet
BEMÆRK: Du kan ikke svare på denne mail!
 1. december 2009

På en international skovkonference i dag i København underskrev miljøminister Troels Lund Poulsen og den britiske miljøminister Hilary Benn en fælles erklæring, hvor de opfordrer EU til at vise lederskab og handlekraft i kampen mod ulovlig skovhugst. Illegal tømmerhugst og afskovning bidrager til 20 procent af CO2-udledningen globalt og fører til skovødelæggelse og tab af biologisk mangfoldighed.

Læs hele pressemeddelelsen her: http://www.mim.dk/Nyheder/Pressemeddelelse...

==================================

Det er til at grine af, hvis ikke det lige var for 1500 HA skov.

 • 0
 • 0

Lydudbredelse udendørs er et kompliceret fænomen på trods af at det umiddelbart kan virke simpelt sammenlignet med indendørs lyd.

Ved udendørs lydudbredelse er der ganske vist typisk kun een reflekterende flade (jorden), men til gengæld er der temperaturen, vinden og luftfugtigheden som komplicerer det hele mange gange mere end de ekstra reflekterende vægge og lofter gør indendørs.

Lokale geografiske og geologiske forhold (bakke/dalssænkninger, grundvandsspejlets højde, effekten af levende hegn mm.) kan ligeledes have meget stor betydning for lydudbredelsens karakter og styrke.

Så bare fordi en given mølle i en given afstand ikke giver nogen generende lydproblemer hos en given bedstemor, betyder det ikke at den samme mølle i den samme afstand (men i en anden retning) ikke giver problemer for Maren i Kæret.

Det er simpelthen for arrogant at affeje andres støjproblemer uden i det mindste at have oplevet dem selv - på det rigtige tidspunkt af dagen, med den rigtige vindretning etc.

Brugen af simple standard vægtninger som A-vægtning i støjberegning kan desuden være med til at bagatellisere betragtelige fysiske lydtryk ved lave frekvenser da det antages at de ikke kan høres. Faktum er at ganske vist skal der et betragteligt lydtryk til for at lavfrekvent lyd kan høres, men når denne grænse er passeret skal der til gengæld ikke en særlig stor stigning til for at lyden opfattes som værende meget høj.

Ørets intensitets-følsomhed er simpelthen komprimeret ved lave frekvenser i forhold til midten af høreområdet (100phon stigning ved 100Hz svarer til 100dB. Ved 20Hz svarer 100phon stigning kun til ca 57dB)

Når man bruger A-vægtning til støjmåling ignorerer man dette, så lavfrekvent støj der lyder meget høj måles som værende kun halvt så kraftig som den opleves.

mvh. Claus P. Nielsen

 • 0
 • 0

Søren Lund: "Jeg har udsigt til vest fra mine stuevinduer til en gruppe med 4 store møller, hvoraf den nærmeste står 1.356 m… Faktisk er de flotte at se på, når de bevæger sig synkront i deres adstadige omdrejningstal, og vi kaster ofte et blik på dem, da de giver en perfekt melding om vindretningen, vindstyrken og sigtbarheden !

Hvis man fjernede dem, ville vi faktisk komme til at savne dem."

Jeg bor nabo til 24 små vindmøller (totalhøjde 49 m). Nærmest vindmølle 430 meter fra huset. ”Danmarks Smukkeste Vindmøllepark” har vi kaldt det i mange år og din beskrivelse passer meget rammende på Kappel, Vestlolland.

Engang tænkte jeg også, at hvis man fjernede vindmøllerne, så ville jeg komme til at savne dem, men sådan er det desværre absolut ikke mere. Møllerne støjer mere og mere jo ældre de er blevet. Efter at Dong Energy har overtaget møllerne og vedligeholdelsen er støjen blevet betydeligt værre. Det er ikke vedligeholdelse og nabohensyn de prioriterer. Hvis ikke vi klager, så gør Dong intet for at overholde gældende lovgivning m.h.t. støj.

Vi må i perioder skrue op for fjernsynet for at overdøve støjen fra vindmøllerne. Specielt i vintermånederne hører vi og generes vi af støjen indendørs.

Vindmøller der drejede synkront har vi heller ikke mere. Max. 12 af de 24 vindmøller er i drift på gode dage. Flere af møllerne har stået stille i årevis – i strid med gældende lokalplan.

Søren Lund: "Mig bekendt er der meget strikse grænseværdier for lavfrekvent støj, som i øvrigt nemt kan måles, så det må jo være et problem Marek kan klage sig ud af, hvis det er reelt."

DER ER INGEN GRÆNSEVÆRDIER FOR LAVFREKVENT STØJ FRA VINDMØLLER I DANMARK!

http://www.ft.dk/samling/20061/spoergsmaal...

Vindmøller er ikke omfattet af Miljøstyrelsens Orientering nr. 9 – 1997 vedr. lavfrekvent støj og vibrationer i eksternt miljø. Vindmølleindustrien er fredet og Miljøstyrelsen nægter at lytte til eksperterne fra f.eks. Aalborg Universitet.

Desuden er naboer til vindmøller dårligere stillet end hvis vi var nabo til et kraftværk, en restaurant eller anden virksomhed med hensyn til almindelig støj.

I Kappel ønsker Dong Energy også en testplads for 7 havvindmøller (156-200 meter høje). Jeg er en af dem der kæmper imod med næb og klør. Vi kender generne fra vindmøller.

Spørg vindmøllenaboerne f.eks. i Tåsinge, Høvsøre, Ny Bjergby m.m. Svaret er det samme.

Vindmøllestøjen er ulidelig.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten