Testcenter: Minister afviser uvildig undersøgelse af støj-fejl

Der bliver ikke nogen uvildig undersøgelse af, hvordan det kunne gå til, at Miljøministeriet kunne 'glemme' en lokalplan for Thylejren, som ministeriet selv har udarbejdet.

Det var en af de ting der kom frem på et samråd i miljø- og planlægningsudvalget indkaldt af Per Clausen (EL) her til morgen.

»Vi har opdaget en meget uheldig sagsbehandlingsfejl. Det beklager jeg dybt. Ingen i mit ministerium er i tvivl om, hvor uacceptabelt jeg synes, det her er. Jeg erkender fejlen og konsekvenserne, men det er ikke en sag, der kræver en uvildig undersøgelse,« sagde miljøminister Karen Ellemann (V) på samrådet.

Fejlen kom frem, efter Ingeniøren fik akustik og GIS-eksperter fra Aalborg til at kigge på støjgrænserne for det nationale testcenter for kæmpevindmøller i Østerild Klitplantage.

Det resulterede i en rapport, der dels slår fast, at området ved Thylejren er udlagt som støjfølsomt beboelsesområde - i modstrid med miljøundersøgelsen af projektet - dels at der kun er lavet støjberegninger for 12 MW vindmøller, selvom der på sigt planlægges at opføre 20 MW vindmøller.

Departementschefen skal komme med redegørelse

På samrådet i dag afviste ministeren en uvildig undersøgelse, der skulle afdække, hvordan fejlen kunne opstå. I stedet har hun bedt sin departementschef om at komme med en redegørelse.

Tidligere på året henvendte en beboer fra Thylejren sig til daværende miljøminister Troels Lund Poulsen (V) med sin bekymring over støjen fra de nye vindmøller.

Ministeren slog dengang fast, at der ingen problemer var, fordi støjen ikke ville overskride 44 dB.

Men det betyder, at ministeren allerede dengang gav forkerte oplysninger, fordi støjgrænserne for Thylejren ligger på 39 dB.

Det står i lokalplanen for området, som Miljøministeriet selv har udarbejdet.

Desuden kom det på samrådet frem, at en medarbejder fra Miljøcenter Århus tilbage i december 2009 gav udtryk for, at han ikke mente, at testcenteret kunne etableres i Østerild, uden at Thylejren måtte eksproprieres.

Det mente Per Clausen (EL) var det helt centrale emne på samrådet; nogen i Miljøministeriet havde kendskab til lokalplanen for Thylejren, selvom den ikke indgik i miljøundersøgelsen.

»Er det virkelig sådan, at foruden en medarbejder i Århus, så er der ingen i Miljøministeriet, der ved, at man har en lokalplan for området, som man selv har vedtaget? Eller er det sådan, at man godt ved, den her sag er lidt halvrådden, og man har kludret i det med VVM-undersøgelsen? Der er kun de to muligheder: grænseløs uduelighed eller forsøg på at føre Folketinget og borgerne bag lyset,« sagde Per Clausen på samrådet.

Stadig opbakning til centeret

På trods af kritik fra forligspartierne S og SF, er der stadig opbakning til planerne om at etablere testcenteret.

Men anlægsloven, der blev vedtaget før sommerferien, er vedtaget på et forkert grundlag, og derfor arbejdes der i øjeblikket på at lave nye støjberegninger som tillæg til VVM-undersøgelsen.

Det var da også en tydeligt lettet miljøminister, der kunne konstatere, at der efter samrådet stadig var politisk flertal for testcenteret.

Emner : Vindmøller
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

grænseløs uduelighed eller forsøg på at føre Folketinget og borgerne bag lyset,« sagde Per Clausen på samrådet.

Begge dele har vi set rigeligt af siden 2001. Selve det, at kalde hende for [b]miljøminister[/b], er at føre borgerne bag lyset.

dels at der kun er lavet støjberegninger for 12 MW vindmøller, selvom der på sigt planlægges at opføre 20 MW vindmøller.

Og så er støjniveauet alligevel for højt. Men det stopper ikke venstres [b],,miljøminister"[/b].

 • 0
 • 0

Det er lidt lidt ligesom med motorveje; enten generer de mennesker, eller også går det i et eller andet omfang ud over dyre- og planteliv. Men når de først er der, bliver vi glade for dem, og livet går videre. Det kommer det nok også til for beboerne i Thylejren.

 • 0
 • 0

Efter dagens samråd er der trods alt kommet nogle flere faktuelle ting frem i lyset, men "miljøministeren" prøver stadig at manipulere og er ikke korrekt i sin fremstilling overfor Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg.

Dette vil komme for en dag sidenhen.

Det er af ministeren fremført, at hun vil inddrage hele forligskredsen samt yderligere repræsentanter for både industri og de akustiske eksperter fra Aalborg Universitet. Dette sagde hun under samrådet. Efter samrådet var slut blev det rettet til, at ministeren vil spørge det private lydfirma EMD til at hjælpe med at løse problemstillingerne omkring støjforholdene.

Uagtet ministeren ved, at EMD var ansvarlig for støjafsnittet i VVM-redegørelsen, der blev erklæret utilstrækkelig og ikke kunne danne grundlag for anlægsloven, går ministeren nu ud og foreslår, at selvsamme firma skal hjælpe påny ?

Hvorfor skulle man da have tillid hertil ? Jeg spørger bare ?

Det havde været meget bedre at erkende, at testcenterloven hviler på helt forkerte forudsætninger, hvorfor placeringen ved Østerild helt og aldeles bør opgives. Ikke mindst for industriens skyld, der efterhånden burde henvende sig til regeringen og pænt takke nej, for industrien vil blive jagtet i egen hule, såfremt placeringen af vindmølletestcenteret medvirker til naturødelæggelse og tilsidesættelse af hensyn til biodiversiteten !

Det bliver ikke let at være vindmølledirektør i Siemens og Vestas, hvis de ikke accepterer en anden løsning.

For yderligere informationer om sagen kan der henvises til www.NATIONALTTESTCENTER.dk

 • 0
 • 0

Hvad er det for en omgang sludder? Motorveje er almenvælde, testcenter i Østerild er til Siemens og Vestas (eller deres aktionærer) en juridisk konstruktion med RISØ/DTU i spidsen som mod, på papiret, at have ansvaret for testcentret sikkert får tilført nogle forskningsmidler den anden vej (læs tvang). Vestas og Siemens deler jo ikke måleresultater med offentlige institutioner!

Embedsmændene i By- og Landskabsstyrelsen med vicedirektør Sven Koeofed Hansen i spidsen, der trolig sad ved Miljøministerens side under samrådet idag HAR kendt til problemstillingen. Negligeringen er bestilt af forhenværende miljøminister, nu skatteminister Troels Lund Poulsen hos Ole Gregor i Miljøcenter Århus (ansvarlig for VVM), der allerede i december 2009 var opmærksom på problemstillingen. Det bliver spændende at se redegørelsen fra depardementschefen, selvom det med sikkerhed bliver endnu engang fusk og manipulation, hvor man prøver at smyge sig uden om. Selvfølgelig burde man iværksætte en uvildig undersøgelse!

Regeringen og skiftende miljøministre har ødslet skattekroner væk i dette groteske sagsforløb med utallige tillægsrapporter, aflyste møder, nye lovbehandlinger osv. osv. Alt sammen for at imødekomme en trængt industri man har forsømt i årevis, hvor det eneste man opnår er at gøre kløften mellem vindmøller og lokalbefolkninger større i Danmark.

Rigsrevisionen burde dykke ned i Miljøministeriets betændte sår: By- og Landskabsstyrelsen, så vi kan se hvad der er foregået. Det er vores penge de misbruger.

 • 0
 • 0

Det er logisk, at ministeriet ikke tør tage imod tilbuddet om en uvildig undersøgelse af hele området angående store vindmøller og støj, hvis de har noget at skjule. Det er ulogisk, hvis ministeriet virkeligt ønskede at genskabe tilliden i befolkningen angående embedsmændenes neutralitet og saglighed i forbindelse med de store vindmøllers støjforurening. Det er derfor meget beskæmmende at se på, hvordan miljøministeren manglede modet til at få skabt den gennemsigtighed til forvaltningen af almindelige borgeres krav på ordentlig beskyttelse mod store vindmøllers støjgener. Ministeren valgte tildækningen af de mange tildækninger.

I sidste ende fører det til, at vindmølleindustrien i Danmark og alle vindmøller bliver lagt for had - nu med god grund. Måske er det allerede sket, så ministeren og vindmølleindustrien samarbejder bare videre om at tilgodese private virksomheders interesser mod den almindelige borger, der risikerer, at komme til at bo indenfor de meget store arealer, som de store vindmøller gør ubeboelige. Det forklarer i det mindste det umiddelbart ulogiske i at arbejde videre med det sagligt set uduelige EMD lydfirma, for i den situation er det jo logisk nok, at vælge det usaglige og ikke-neutrale firma igen. Når industrien og ministeriet i forening vælger at arbejde imod naboernes ve og vel, har de mest brug firmaer som EMD, der en gang har vist den rette form for inkompetence.

Men det er jo mindst lige så beskæmmende at se, at DF, som også har været kritiske overfor den manglende kompetence i ministeriet, sammen med de øvrige forligsparter ikke gør noget overfor så åbenlys og grov tilsidesættelse af fakta, som folk venligst har oplyst miljøstyrelsen om undervejs. Desværre for naboerne til vindmøller i det ganske land, skal vi sikkert regne med, at næste skridt fra vindmølleindustrien bliver at få denne miljøminister til at slække yderligere på støjbekendtgørelsens krav og grænser, helt i den ånd, som den forhenværende miljøminister gjorde det for ca tre år siden. Partierne i folketinget har jo lige givet "grønt lys til at de skal gøre forsøget".

For tre år siden forlangte industrien at ministeriet skulle indskærpe overfor ansvarlige lokalpolitikere, at de ikke måtte iagttage Professor Henrik Møllers resultater om at de store møller støjer mere end de små. Derfor er der i realiteten opstillet store vindmøller i dag, som sikkert ikke er lovligt opstillet med de nugældende regler. Men i samme ånd, kan vindmølleindustrien nu gå til Karen Elleman og bede hende om at se på, om ikke man med fordel burde sænke grænseværdierne lidt. Så bliver man jo fri for problemer med de store vindmøller, der allerede er rejst indenfor de senere år, når det nu langsomt viser sig, at de støjer mere end bekendtgørelsen havde intentioner om at de måtte. Det må desværre forventes, at folketinget vender det blinde øje til vindmølleindustriens fortsatte lobbyarbejde.

Forskellen er vel kun blevet den, at nu ved alle nuværende og kommende naboer til store vindmøller, at alle andre ved også godt, endda meget bedre end tidligere, at møllerne gør deres boliger ubeboelige. Ingen vil naturligvis købe disse boliger. Alle ved jo godt, at den er helt gal fat. Og folketinget vender det blinde øje til. De ved jo også godt, at vindmøller gør store arealer ubeboelige. Man kan jo bare tegne en cirkel rundt om de store møllers placeringer og ud til det sted, hvor støjniveauet er mindre end de 35 dB, som gælder for støj i almindelighed. Så har man grænsen for den alment accepterede beboelighed. Inden for cirklen, indenfor radius, vil alle beboerne vide, at de bor et sted, som dem uden for cirklen er enige om, er ubeboeligt!

Det er meget store arealer vi taler om, hvis man fortsætter som hidtil med at opføre store vindmøller på land. Meget store dele af Danmark bliver ubeboeligt i fremtiden!

På papiret vil man imidlertid forsøge at opgøre det til et mindre areal ved at holde fast i 44 dB eller sænke beskyttelseshensynet til endnu højere dB værdi. Men i forhold til den almene beskyttelse, som de fleste danskere nyder godt af på maksimalt 35 dB, så er 39 dB og 44 dB jo helt arbitrære. Det vil ikke mig, hvis man begynder at sysle med at hæve de to arbitrært fastlagte grænser for vindmøllestøjen, nu hvor folketinget alligevel er imod naboerne til de store vindmøller.

 • 0
 • 0

Det er ulogisk, hvis ministeriet virkeligt ønskede at genskabe tilliden i befolkningen

Ministeren er da præcis, akkurat, ligeglad med befolkningen og dens eventuelle mangel på tillid. Det er slet ikke en prioritet.

Ud fra en "cost-benefit"-analyse så er det eneste befolkningen konkret kan gøre for Ministeren at stemme på hende een gang hvert femte år. Det eneste befolkningen kan gøre imod Ministeren er at brokke sig i fem år.

Dette skal holdes op imod at Partiet, Embedsmænd, og Særinteresser (i den orden) direkte, hver dag, enten kan hjælpe Ministeren med at bane vejen for en lukrativ og spændende karriere - eller spænde ben for den, om nødvendigt!

Hvis Partiet stiller hende højt nok på valglisten bliver hun såmænd genvalgt uden een eneste personlig stemme (udover fra oppositionen). Partiet er den allerførste prioritet for en karriere-politiker.

 • 0
 • 0

Hvis Partiet stiller hende højt nok på valglisten bliver hun såmænd genvalgt uden een eneste personlig stemme (udover fra oppositionen)

 • jo, men for Venstres vedkommende bli'r der nok kamp til stregen om de gode (nok) 'pladser' ifm. næste valg! :)
 • 0
 • 0

Hvis Partiet stiller hende højt nok på valglisten bliver hun såmænd genvalgt uden een eneste personlig stemme (udover fra oppositionen). Partiet er den allerførste prioritet for en karriere-politiker.

Selvom hun ikke bliver genvalgt til folketinget, kan hun da sagtens forsætte som miljøminister, hvis statsministeren finder hendes utroværdighed tilstrækkeligt befordrende for hans/hendes planer.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten