Temperaturstigninger kan få træer til at vokse stærkt og dø unge

Illustration: Fahroni / Bigstock

Temperaturstigninger forårsaget af globale klimaforandringer kan ifølge et studie, som forskere fra University of Cambridge står bag, være skyld i, at verdens træer vokser hurtigere og får et kortere liv. Det kan betyde, at træernes evne til at optage og lagre CO2 nedsættes, skriver Newscientist.com.

I forsøget har man kigget på i alt 1.800 træer fra bjergkæden Pyrenæerne og den sibiriske del af Rusland, hvor man har indsamlet data fra træer, der voksede på Jorden for op til 2.000 år siden.

Hvor de disse træer normalt kan blive op til 800 år gamle, konstaterer forskerne, at klimaforandringerne kan være skyld i, at disse træer kun bliver op til 150 år gamle på grund af deres hurtigere voksehastighed.

Læs også: Norwegians træplantning for klimaet visner

Intelligent brug af træ

Mens forskerne fra University of Cambridge er bekymrede for, at træernes evne til at lagre CO2 mindskes, ser J. Bo Larsen, der er forsker ved Københavns Universitets afdeling for skov, natur og biomasse, ikke den potentielt kortere levealder for de enkelte træer som et problem.

Uanset træernes levetid vil den oplagrede CO2 i træet blive frigjort, når det en dag dør og går i forrådnelse. Derfor er det også smart at fælde træerne, når de bliver gamle, og bruge dem som en ressource i stedet for blot at lade dem forrådne.

»Man kan brænde træet intelligent og bruge træ, der ellers vil være gået i forrådnelse. Den CO2, der vil blive frigjort i den proces, vil jo alligevel blive frigjort på grund af forrådnelsen, og nu bliver den brugt til energi oveni,« siger han.

Træer kan også bruges som materiale til bygninger og strukturer, hvor det eksempelvis kan erstatte cement, der ellers står for en stor udledning af CO2.

J. Bo Larsen understreger derudover, at træer, der vokser hurtigere, ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at skovens samlede vækst bliver mindre.

»Hvor hurtigt eller langsomt, det enkelte træ dør, er egentlig ikke så interessant. Når det enkelte træ dør, vil dets vokserum erstattes af andre træer,« siger han.

Hurtigere vækst og flere ressourcer

Den danske forsker mener derfor, at det er en fejl at se det som en negativ konsekvens, at det enkelte træ vokser hurtigere. Når træer vokser hurtigere, kan skoven oplagre mere CO2 og producere mere materiale, der i sig selv kan bruges til energi eller produktion fremadrettet.

»På den måde skal man jo gerne have en skov, der vokser hurtigt. Det er noget sludder, at det skulle være dårligt for træerne, at de vokser hurtigere og har en kortere levetid,« siger J. Bo Larsen.

En række forskere ved Københavns Universitets afdeling for skov, natur og biomasse har tidligere kigget på, hvordan globale klimaforandringer påvirker andre træarter end dem i studiet fra Cambridge. Her viser temperaturstigningerne sig at have en noget anderledes effekt på de undersøgte træarter, fortæller Lisbeth Garbrecht Thygesen, seniorforsker ved Københavns Universitet.

»Det overordnede resultat af vores studie var desværre, at flere af skovens træarter ser ud til at kunne få det sværere og derfor vokse langsommere i fremtidens klima,« siger hun.

Træarterne for studiet ved Københavns Universitet inkluderer stilkeg, bøg, japansk lærk, kæmpegran, sitkagran, rødgran, ædelgran og douglasgran.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Sørger vi for at bruge væsentlig mere træ i byggeri og bruger træflis fremfor kul/gas til energi/strømproduktion, skaber vi en bedre ligevægt mht udledning.

Det selvfølgelig ikke den perfekte løsning - men fremfor at "hive" mere fossil brændsel op af jorden vil CO2 massebalancen mht udledning blive forbedret.

Det burde så være lige at gå til, mht investering, økonomi og enkel teknisk problemløsning.

  • 4
  • 0

For vedvarende skov er det vel mængden af stående vedmasse samt kulstofbindingen i jorden der afgør klimaeffekten. Det skal da nok passe, at det bliver mindre for urørt skov, hvis træerne dør unge...

For skov i omdrift må det derimod være en fordel med kraftigere vækst, fordi der så bliver bundet mere kulstof pr. hektar om året.

Så uden at ane noget om det gætter jeg på, at de engelske forskere taler om urørt skov, mens de danske forskere taler om skov i omdrift?

  • 5
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten