Teleselskabet 3 kan tvinges ud i ny dyr frekvens-auktion

Hvis teleoperatøren 3 vil have adgang til det attraktive 900-frekvensbånd, må de byde på det i konkurrence med andre europæiske interessenter. Ganske som det skete i 2001, da der blev afholdt en auktion om UMTS-licenserne, der koster teleoperatørerne knap en milliard kroner hver.

TDC, Telia og Sonofon får til gengæld adgangen gratis, fordi man kan nøjes med at omfordele de frekvenser, som de allerede har.

Sådan lyder oplægget i et notat fra IT- og Telestyrelsen fra den 29. september 2008, som Ingeniøren i dag har fået fat i.

Spørgsmålet om, hvordan det attraktive 900-bånd skal fordeles, er opstået, fordi en EU-direktivændring vil gøre 900-båndet teknologineutralt.

900-båndet har hidtil været udlagt udelukkende til GSM-teknologien, som TDC, Sonofon og Telia brugte i en tid, hvor UMTS-teknologien ikke eksisterede. UMTS-teknologien, som teleselskabet 3 udelukkende har baseret hele sin teknologiske platform på, ligger derimod i 2,1 gigahertzbåndet.

Men nu ønsker EU altså, at 900-båndet kan bruges til både UMTS- og GSM-teknologi, og det skal EU-landene sørge for sker på en ikke-konkurrenceforvridende måde.

900-frekvensbåndet er attraktivt, fordi radiobølger i dette frekvensbånd rækker meget længere end radiobølger i 2,1 GHz-båndet og dermed giver bedre dækning. Der behøves altså langt færre master i 900-båndet, hvilket giver færre anlægsudgifter.

Ifølge notatet søgte 3 da også allerede den 18. november 2005 om en frekvenstilladelse i 900 MHz-båndet, hvilket dog ikke kan lade sig gøre med den nuværende frekvensfordeling.

"Og også andre selskaber har udtrykt interesse for tilladelse i frekvensbåndet," står der i notatet.

Fordelingen af 900-båndet på en ikke-konkurrenceforvridende måde kan ifølge notatet sikres ved, at IT- og Telestyrelsen omfordeler de allerede udstedte tilladelser, som TDC, Telia og Sonofon her, hvilket efterlader 2x5 MHz i overskud "til brug for en eventuel ny operatør på området".

Men da 3 ikke er det eneste teleselskab som tilsyneladende er interesseret i at få adgang til de sidste 2x5 MHz, opstår der frekvensknaphed. Og det betyder at IT- og Telestyrelsen indstiller til, "at ministeren træffer en beslutning om gennemførelse af offentlig udbud eller afholdelse af auktion".

Kommunikationschef i 3, Stine Green-Paulsen, hæfter sig ved, at notatet netop kun er et notat og ikke en beslutning, og at man stadig afventer et mere konkret oplæg fra myndighederne om, hvordan 900-båndet skal fordeles på en ikke-konkurrenceforvridende måde.

Ingeniøren har tidligere beskrevet, hvordan også fordelingen mellem TDC, Telia og Sonofon kan volde problemer, da Telia muligvis skal tvinges til at afgive frekvensbånd til TDC og Sonofon, for at regnestykket kan gå op.

I den forbindelse sagde Telias direktør Jesper Brøckner til Ingeniøren,
at Telias lyst til at investere og skabe arbejdspladser i Danmark ville blive kølnet meget, hvis frekvensbåndet blev tvangsfordelt på deres bekostning.