Telelaboratoriet lukker

Det sidste akkrediterede prøvningslaboratorium for mobiltelefoner forsvinder kk@ing.dk Telelaboratoriet i Taastrup lukkede 31. oktober. Det danske testcenter, som var med i forreste linie under det danske mobileventyr i 1990'erne, var ikke længere "Core Business" for TDC Mobil. De fleste medarbejdere har fået nyt job i TDC's tekniske afdelinger, og resten følger efter, når de sidste opgaver er løst. For eksempel test af GSM-telefoner, Bluetooth-udstyr og Tetra-ra dioer. Lukningen er er derfor ikke blodig, men medarbejderne er alligevel vemodige.

Vi ville gerne have testet UMTS også, men det krævede investeringer i nyt testudstyr, siger marketing manager Henrik Vinther. Han kan se tilbage på en spændende tid for eksempel i 90'erne, da Telelaboratoriet som verdens første og eneste kvalificerede GSM-prøvningshus te stede den første kommercielle GSM-mobiltelefon. Dengang lå de nordjyske ingeniørfirmaer allerforrest i kapløbet om at få andengenerations mobiltelefoner først på verdensmarkedet. Siden er udviklingen af 3G-telefoner i store træk forsvundet til udlandet, og Danmark er ikke længere i spidsen. Telelaboratoriet var dengang stadig en statsinstitution, som det har været siden 1917 ifølge Rigsarkivets samlinger. Men da Teledanmark blev privatiseret og solgt til det amerikanske SBC Communications i 1997, fulgte prøvningslaboratoriet med i købet. Der har nok ikke inden for firmaet været tid til at finde ud af, hvem vi egentlig var. Måske har det ikke været den rigtige ejer. Der er nu kræfter i gang med at sælge laboratoriets udstyr, men det kunne måske have været solgt tidligere som et arbejdende laboratorium med ansatte, siger han. Producenter tester selv Telelaboratoriet er det sidste af sin art. Et EU-direktiv har medført, at producenterne selv kan afprøve deres produkter, blot de sikrer, at specifikationerne overholdes. Det har medført en ny pro ducentkultur - man mødes i såkaldte "unplug-fests" for at sikre, at de forskellige fabrikater virker sammen. Den slags har Telelaboratoriet før sørget for, blandt andet med Tetra-terminaler. Er det billigere på den nye måde? Nej, det kan man ikke sige. For eksempel er Bluetooth-kvalificeringerne meget kostbare. Men fordi Telelaboratoriet oprindeligt var en statsinstitution, så følte mange firmaer, at de betalte en slags skat, når de skulle betale for afprøvning, og det brød de sig ikke om. Men hvis man ser på GSM Certification Forum, så har de nu strengere krav til GSM-produkter end myndighederne har stillet tidligere, siger han. Et testudstyr til mobiltelefoner kan nemt løbe op i syv-otte millioner kroner, og hver ny stramning af specifikationerne kræver nyt udstyr, nu til alle fabrikanter. Derfor opbygger producenterne deres egne testcentre, men det binder mange udviklingsfolk. Så det kan tænkes, at de bliver trætte af det med tiden og ønsker sig et fælles prøvningshus. Men så er løbet altså kørt, siger han. Vicedirektør i TDC Mobil, Per Ole Heltov, har været den øverst ansvarlige for Telelaboratoriet. Han siger: Telelaboratoriet var ikke længere nogen god forretning. Det var ikke fornuftigt at fortsætte. Vi har været i forhandlinger for at sælge det som en fungerende enhed, men der kom ikke noget ud af det. Men TDC vil fortsat være i stand til at teste sine telefoner. j