Teleindustri: Kommunevalg blokerer for radiomaster

"Glem det til efter kommunalvalget." Det er ifølge Teleindustrien i Danmark ofte den besked, teleoperatørerne får, når de forsøger at opstille telemaster og antenner rundt omkring i kommunerne.

Pt. ligger der 1.300 byggesager og venter på at blive behandlet rundt omkring i de danske kommuners forvaltninger, og foruden at det kan koste teleoperatørerne 3, TDC, Telia og Telenor bøder, fordi de ikke lever op til dækningsforpligtelserne, kan det også betyde en lang række daglige problemer for beboere i områderne.

Alt lige fra almindelig mobiltelefoni (GSM) og 3G-mobiltelefoni (UMTS) til trådløse tyverialarmer, elmålere og vandmålere kan risikere ikke at virke, hvis der ikke er kapacitet nok i nettet på grund af manglende master. TV2 Østjylland bragte således i sidste uge et indslag fra Mols, hvor de lokale havde problemer med at ringe - også 112 - og gå på nettet.

»Vi har svært ved at leve op til vores dækningsforpligtelser som teleoperatører, når kommunerne sylter sager om telemaster og antenner, fordi de er nervøse for vælgernes reaktion,« siger direktør i Telekommunikationsindustrien (TI) Ib Tolstrup.

Og det er ikke kun mobilnettet, men også det jordbaserede digitale tv-sendenet, der skal udbygges over de næste fem år, der kan blive påvirket. Desuden skal Banedanmark opstille et stort antal master og antenner til sine signal- og togstyringssystemer.

Industri klar med penge

Ifølge TI's prognoser skal der opstilles 2.200 antenner og master i år, for at virksomhederne kan leve op til deres dækningsforpligtelser og omkring 5.000 over de næste to-tre år.

»Vores dækningsforpligtelse beror jo på, at vi faktisk kan få lov at opstille masterne, og det har vi altså haft problemer med i en årrække,« siger Ib Tolstrup.

Han fortæller, at teleoperatørerne direkte får at vide, at de kan skyde en hvid pind efter flere master - i hvert fald indtil kommunalvalget er ovre.

»Og det paradoksale er jo, at vi selv betaler gildet. Der er sat penge af til investeringerne, så det koster ikke kommunerne noget,« siger Ib Tolstrup.

Derudover har Teleindustrien regnet sig frem til, at opstillingen af master vil generere omkring 2.000 arbejdspladser især i byggesektoren.

»Meget af dette er jo anlægsarbejde, men der er også en række andre faggrupper end folk fra byggesektoren, der er involveret i at anlægge et site. Det mener vi er positivt i disse krisetider,« siger Ib Tolstrup.

Sander er opmærksom

Videnskabsminister Helge Sander (V) siger, han er opmærksom på problemet.

»Jeg er fuldt ud opmærksom på de udfordringer, teleselskaberne har, når de skal have lov til at bygge telemaster og opsætte antenner rundt om i kommunerne. Jeg deler teleselskabernes bekymring, for det er et vigtigt element i skabelsen af teleinfrastrukturen i Danmark,« siger han til Ingeniøren.

Han understreger, at IT- og Telestyrelsen før jul aftalte med TI, at foreningen skulle udarbejde et notat, som belyser problemets størrelse, men at man ikke har modtaget notatet endnu. Sander mener endvidere, at problematikken vil kunne indgå i bredbåndskomiteens arbejde, hvis komiteen ønsker det.

KL: Afskaf nabohøring

Ifølge kontorchef i KL's kontor for teknik og miljø, Eske Groes, har KL selv foretaget en stikprøve hos kommunerne om sagen, men den viste, at de pågældende kommuner ikke kunne genkende problemstillingen. Samtidig peger Eske Groes på, at kommunerne støder ind i en række problemer, når de skal godkende master.

Blandt andet er det et krav, at kommunerne skal foretage nabohøringer, når der skal opstilles en mast. Men når det sker, protesterer beboerne med henvisning til mulige sundhedsfarer ved stråling, fortæller Eske Groes.

Samtidig sendte Helge Sander i november 2003 et brev til landets kommunalbestyrelser, hvor han indskærpede, at sundhedsfarer ikke er et hensyn, som kan forhindre masternes placering i landskabet, da risikoen ikke er dokumenteret.

»Det betyder jo, at borgerne er til grin, fordi vi på forhånd er afskåret fra at lytte til deres indvendinger på netop dette område, samtidig med at vi skal høre dem. Derfor har vi bedt It- og Telestyrelsen om at tage kontakt til Erhvervs- og Byggestyrelsen og fjerne kravet om nabohøring, fordi det alligevel ikke kan efterkommes,« siger Eske Groes.

Derudover peger han på, at der kan være problemer med mobildækning på åbent land.

»Man må typisk ikke opføre master i det åbne land, siger loven, og det kan skabe problemer dels i Jylland, dels ved grønne områder omkring hovedstaden,« siger Eske Groes.

TI: Årelangt problem

Sidst, men ikke mindst, peger han på, at det er svært for kommunerne at få uvildig teknisk rådgivning om placering af master, da de to virksomheder på området er hovedrådgivere for teleoperatørerne.

»Vi har derfor foreslået, at IT- og Telestyrelsen selv oprettede et rejsehold, der tog ud og hjalp kommunerne,« siger Eske Groes.

Men også han efterlyser notatet fra TI om fakta på området for at kunne komme videre. Og det undrer Ib Tolstrup.

»Dette har været et problem i årevis. Vi har gentagne gange nævnt situationen for ministeren personligt og styrelsen, og vi har så sent som i sidste uge nævnt tallene over for styrelsen. Hverken styrelsen eller KL har sagt, at de var nødt til at afvente tallene, før de kunne foretage sig noget. Det er først noget, vi hører nu. Men notatet er klart, og de skal nok få det,« siger Ib Tolstrup.

Emner : Mobil
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Blandt andet er det et krav, at kommunerne skal foretage nabohøringer, når der skal opstilles en mast. Men når det sker, protesterer beboerne med henvisning til mulige sundhedsfarer ved stråling, fortæller Eske Groes.

Tjah - de fleste vil gerne have en god mobildækning på netop det selskab, de benytter, men masterne vil man ikke have...

  • 0
  • 0

Man kunne jo også spørge, om ikke mobilselskaberne er så grådige, at de vælger at opsætte masterne hvor de får bedst dækning i forhold til omkostningerne. Som kommunalpolitiker (Aalborg Byråd) har jeg ret ofte problemet tæt inde på livet, og forstår til fulde udsagnet omkring vanskeligheder i et valgår. Men de kære mobiloperatører glemmer ganske, at politikerne repræsenterer de borgere der er usikre overfor 3G-senderne, vi repræsenterer IKKE mobilselskaberne. Løsningen med at fratage befolkningen høringsretten bliver naturligvis ikke til noget, sådan noget kaldes jo diktatur, knægtelse af ytringsfrihed o.s.v., det duer jo ikke. Borgerne vil jo gerne, som det også fremgår af artiklen, have trådløs teknologi. Det der går galt er, at man ikke udnytter den viden der er lokalt hvor masterne skal opsættes, men kun bruger skrivebordsingeniørens plan. Hvis man nu, FORUD for ansøgningen til kommunen, tog kontakt med borgerforening, samråd, skole, forsamlingshus eller lign., kunne man få en dialog om hvor en mast eller flere kunne opsættes, og så få en placering til gavn og glæde for borgerne, for mobilselskabet og for samfundet som helhed, og UDEN at genere de borgere der er utrygge ved at have en mobilmast klods op og ned af børnehave eller skole. Sværere er det ikke.

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten