Teknologisk træg branche kan true dansk oliegevinst

Siden 2005 er den danske olieproduktion dalet med mellem tre og ni procent årligt. Resultatet er, at de fleste danske felter har nået et kritisk punkt, hvor de enten skal afvikles eller udvikles.

Derfor haster det med at indføre nye teknologier som CO2-injektion, der kan sikre langt større indvindingsgrader og dansk selvforsyning i årtier endnu.

»Der hviler sikkert et stort tidspres på at få udviklet teknologier til at øge indvindingsgraden i Nordsøen,« siger Nigel Jenvey, der er director for Enhanced Oil Recovery (EOR) i Maersk Oil.

Desværre har olie- og gasbranchen ikke ry for at være hurtig til at implementere ny teknologi. Kommercialisering af teknologier i olie- og gasbranchen er tidskrævende og dyrt, og resultatet er et gennemsnit på 16 år fra koncept til bred anvendelse i industrien, hedder det i en rapport fra University of Texas.

Ikke gode nok til at samarbejde

Eksempelvis viste et gennemsnit fra 15 forskellige teknologier inden for Exploration & Production, at branchen i gennemsnit brugte dobbelt så lang tid på at adoptere de 15 teknologier, som det tog telebranchen at adoptere ADSL, hedder det i rapporten.

»Der har nok været en tendens til, at man så olieproduktion som noget meget kortvarigt på bekostning af de langsigtede perspektiver. Traditionelt har det handlet meget om at få så meget ud af feltet som muligt på så kort tid som muligt. Det har måske betydet, at vi nok ikke har været så gode til at samarbejde på tværs i branchen, som man måske kunne ønske,« lyder vurderingen fra Morten Aagesen, Senior Director i Dong E&P og ansvarlig for selskabets udbygning af de danske felter.

Historisk set har tendensen med den langsomme teknologiudvikling været dårligt nyt for den interne konkurrence og dæmpet interessen fra eksterne investorer. Samtidig har det begrænset branchens evne til at reagere på forandringer, hedder det i rapporten.

Det er noget skidt, for det er præcis det, der er brug for i de danske felter. Og gerne lidt kvikt.

Energistyrelsen har i en rapport fra juni opgjort de teknologiske ressourcer, det vil sige ressourcer, der kun kan hentes op med ny teknologi som CO2-injektion til 100 millioner m3 eller lidt under en tredjedel af den olie, der er produceret i Danmark til dato. Det er dog behæftet med stor usikkerhed netop på grund af den teknologiske sårbarhed.

Brug for offentlige midler

Potentielt ligger der altså ressourcer for milliarder af kroner og venter på at blive hentet op. Men branchen kan ikke gøre det selv, understreger John Sørensen, der er næstformand i Dansk Offshore Industri og administrerende direktør i Rambøll Olie & Gas.

Der er for mange interessenter uden for branchen, og udviklingen af teknologierne er for dyre i en sektor, der opererer på uvejsomme og ugæstfrie områder, lyder forklaringen.

»Vi taler om investeringer for milliarder af kroner i de kommende år. Men man skal huske, at olieselskaberne er kommercielle virksomheder, og at Danmark udgør et meget lille marked, der ikke kan bære så store milliardinvesteringer alene. Risikoen er derfor, at selskaberne trækker til andre regioner, hvor olien er lettere at hente op,« siger John Sørensen.

Han fastholder, at selv om branchen står til at få store økonomiske fordele ved selv at presse på udviklingen, skal der offentlige midler på banen.

»Staten skal hjælpe til med midler til udviklingen, som man ser det i andre lande som Norge. Staten har også en stor interesse i det her, da den jo får op til 75 procent af indtægterne. Som jeg ser det, er det i alles interesse, at vi får udviklingen skudt i gang,« siger John Sørensen.

Store forhindringer forude

Denne gang er det heller ikke kun op til branchen selv at udvikle de nye teknologier, fremhæver EOR-chef Nigel Jenvey fra Maersk Oil. Fremtidens store håb, CO2-injicering, kræver, at Maersk får adgang til hundreder af millioner ton CO2.

Det skal komme fra kraftværkerne, som i dag ikke kan ekstrahere tilstrækkelige mængder CO2 på kommercielle vilkår, og senest er et CCS-projekt i Italien og et i Finland bukket under for økonomisk pres.

»Der er flere store forhindringer forude, og det er ikke kun op til olie- og gasbranchen at løse problemerne med CO2-injicering. Hele kæden skal med i det her, ellers bliver det svært at få det til at lykkes. Men tingene flytter sig i øjeblikket, ikke mindst i Danmark, hvor lovgivningen nu er ved at være på plads. Så vi er optimistiske,« siger Nigel Jenvey.