Teknologisk: Her er vores testzone for de bedste energi-boliger

Et traditionelt lavenergihus proppet med blandt andet brændselsceller, biomassefyr, fjernvarmeanlæg, lavenergivinduer og varmepumper, hvor danske virksomheder tester og udvikle deres produkter.

Det er opskriften på Teknologisk Instituts eksperiment Energyflexhouse, som skal opføres i Taastrup frem mod klimatopmødet næste år.

»Energyflexhouse er en byggelegeplads, men det er på en alvorlig og nødvendig baggrund,« påpeger Mikael Grimmig fra Teknologisk Institut med henvisning til, at Danmarks samlede energiforbrug skal reduceres med 25 procent frem til 2025.

Han tilføjer, at projektet adskiller sig væsentligt fra traditionelt passivhusbyggeri, idet der ikke arbejdes hen imod at bygge et hus, der kun lever op til kravene i én energiklasse.

»Energyflexhouse er ikke bare et passivhus, for vi lægger os ikke fast på én bestemt løsning. Huset kan ændres, så det svarer til de forskellige energikrav, og vi kan løbende afprøve og udvikle omkostningseffektive løsninger,« siger Mikael Grimmig.

Måden at gøre det på bliver at opføre et hus, som er fyldt med såvel nye som velkendte komponenter. Solcelleanlægget på taget og hybridventilation i vinduerne suppleres af mere traditionelle varmeproducerende anlæg som brændeovn og gasfyr, ligesom den vandbaserede radiator og gulvvarmen bringer minder frem om et traditionelt parcelhusbyggeri.

****Det giver med Mikael Grimmigs ord mulighed for at "hive ting ind og ud af huset", tilpasse bygning og installationer og teste de forskellige komponenter for at afprøve, hvilke der fungerer bedst til hvilket formål:

Hvordan styres varmeanlægget bedst? Kan fjernvarmeopvarmning stadig være et alternativ, når man snakker lavenergi-etagebyggeri? Og hvordan udnytter man den elektricitet, bygningen producerer, til at oplade husstandens elbil?

Danfoss: Fleksibiliteten tiltaler os

Danske virksomheder kan i samarbejde med Teknologisk Institut teste deres produkter i huset, inden de sendes på markedet. Det skal bane vej for mere optimerede og gennemprøvede løsninger.

Et af de firmaer, som kan få glæde af denne nye legeplads, er Danfoss, som håber på at teste brugen af varmepumper og fjernvarme i forsøgshuset. Netop fleksibiliteten tiltaler den danske producent af blandt andet varmepumper.

»Bygningsreglementerne bliver strammet i de kommende år, og derfor er vi glade for ambitionen om at skabe en energirigtig bolig med stor fleksibilitet. Passivhuse er én måde at skabe en sådan bolig på, men der er mange forskellige måder at opnå den samme effekt,« siger Michael Glass, direktør for strategi og forretningsudvikling i Danfoss Heating.

Energyflexhouse er ikke ét, men tre huse. Foruden det egentlige udviklingshus opføres en familiebolig og en præsentationsbygning. Alle tre bygninger tegnes af Henning Larsen Architects. Planen er, at en familie skal flytte ind i boligen fra november 2009 og i praksis afprøve og leve med de forskellige løsninger, som de involverede virksomheder og Teknologisk Institut inden da er kommet frem til i udviklingshuset.

Fakta: Et lavenergihus i nye klæder

  • Energyflexhouse opføres på Teknologisk Instituts grund i Taastrup og består af tre huse: Et udviklingshus, en beboelsesejendom og en præsentationsbygning, der tegnes af Henning Larsen Architects.

  • Udviklingshuset skal tages i brug i løbet af foråret 2009, og beboelseshuset skal være klar til indflytning før klimatopmødet i december 2009. Husene kan ændres løbende, så de opfylder standarderne for såvel byggeri fra 1980 (BR77), nybyggeri (BR08) og Lavenergi klasse 1 (BR18).

  • Energyflexhouse støttes økonomisk af Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Desuden deltager en lang række store og mellemstore danske virksomheder.