Teknologirådet: For dårlig lovgivning om nanoteknologi

Arbejdsgruppe under Teknologirådet anbefaler også, at man forbyder markedsføring af produkter, der indeholder nanopartikler, hvis man ikke ved nok om dem og de indledende undersøgelser tyder på at mennesker, dyr eller planters sundhed er i fare (forsigtighedsprincippet).

For øjeblikket ved man meget lidt i Danmark og på verdensplan om de sundhedsmæssige konsekvenser af at bruge produkter med nanopartikler i, og flere danske politikere har meldt ud, at man derfor i det mindste bør trække produkter med de såkaldte frie nanopartikler tilbage (spray- og væskeprodukter), indtil man ved mere om dem.

Teknologirådet har syv anbefalinger til Folketinget, regeringen og andre kompetente myndigheder om, hvad der bør gøres på det nanoteknologiske område:

  1. Udbyg eksisterende lovgivning og regulering om miljø og sundhed.
  2. Styrk den danske indsats i det internationale standardiseringsarbejde.
  3. Styrk opsamling af viden og erfaringer samt formidling om risici.
  4. Etabler et særskilt forskningsprogram.
  5. Styrk den offentlige dialog om nanoteknologi.
  6. Styrk gennemsigtigheden i beslutningsprocesser.
  7. Brug forsigtighedsprincippet.

Nogle nanopartikler giver dna-skader

Brugen af forsigtighedsprincippet var især til diskussion da det kom frem at det tyske produkt, Magic Nano, som angiveligt skulle indeholde nanopartikler, havde gjort over 100 tyskere syge.
Det viste sig imidlertid, at produktet ikke indeholdt nanopartikler, og derfor, og derfor kunne sagen ikke bidrage til at af- eller bekræfte nanopartiklers sundhedsskadelige effekter på hverken kort eller langt sigt, sagde seniorforsker på Arbejdsmiljøinstituttet Keld Alstrup Jensen til Ingeniøren i slutningen af maj.

Ved denne lejlighed understregede han imidlertid, at videnskaben flere gange har bevist, at der er nogle risici for mennesker ved at blive udsat for nanopartikler.
"Vi ved, at visse partikeltyper har en sundhedsskadelig effekt. Nogle kan give betændelsestilstand i kroppen, andre kan give dna-skader og andre i en meget fin partikelstørrelse har meget let ved at gå igennem cellemembraner. Det kan betyde at uønskede stoffer kommer i blodet og derved giver effekter på hjertekarsystemet eller ophobes i andre indre organer og fostre hos gravide. Det er hvad der står i den internationale videnskabelig litteratur," sagde Keld Alstrup Jensen dengang.
Han vurderede, at man allerede inden for det næste år ville være nok viden til at kunne vurdere, om man skal applicere forsigtighedsprincippet og dermed forbyde visse stoffer i nanopartikelform.