Ukendt

  • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Teknisk opgradering af beredskabsradioer forsinkes med fire år

PLUS.
Illustration: Lasse Gorm Jensen

Rigspolitiet kontrakt på beredskabets radionetværk, SINE (Sikkerhedsnettet), udløb i maj i år med det Motorola-ejede Dansk Beredskabskommunikation A/S. Men hverken politi, brandvæsen eller beredskab skal regne med at få et nyt system før udgangen af 2024.

Den forsinkelse har undret folketingsmedlemmet Peter Skaarup (DF), som har stillet en stillet en række spørgsmål til justitsminister Nick Hækkerup (S) om forsinkelsen af udbuddet og spurgt ind til, hvorfor man først forventer at kunne tage et nyt system i brug i 2024, altså fire år efter at den oprindelige kontrakt er udløbet.

»Beredskabernes fælles radionet er ekstremt vigtigt for myndighederne. Vi skal have de bedste muligheder for at kommunikere myndighederne imellem i tilfælde af terror eller andre nødsituationer. Derfor har jeg bedt om en forklaring på, hvorfor udbuddet er blevet forsinket med flere år,« siger Peter Skaarup.

Læs også: Politi vrager hjertet i ny nødradio

Det er dog yderst begrænset, hvad justitsministeren og Rigspolitiet fortæller om årsagen til forsinkelsen.

»Der pågår i øjeblikket en proces, hvor rammerne for tilvejebringelsen af et fremtidigt beredskabskommunikationsnet til det samlede danske beredskab overvejes. Rigspolitiet har oplyst, at det på nuværende tidspunkt ikke længere er muligt at gennemføre et udbud og færdigforhandle en ny kontrakt, inden den eksisterende kontrakt inkl. forlængelse udløber i maj 2021,« skriver Nick Hækkerup i et svar til Peter Skaarup.

Sikkerhedskrav ikke ændret

Over for Ingeniøren fastslår Center for Beredskabskommunikation, at det ikke er øgede krav til sikkerheden, der er årsagen til forsinkelsen.

»Jeg kan oplyse, at der ikke er ændret på forudsætningerne til sikkerheden forbundet med SINE i forhold til de oprindelige forudsætninger. Rigspolitiet vil fortsat lægge vægt på, at SINE også fremadrettet lever op til beredskabernes behov, herunder at nettet udgør et sikkert, sammenhængende net, der giver fuld geografisk dækning i Danmark,« skriver Katja Roitmann, Specialkonsulent i Rigspolitiet og fortsætter:

»Det kommende udbud af beredskabsnettet vil tage udgangspunkt i de standardfunktionaliteter, der stilles som væsentlige krav til understøttelse af den kritiske talekommunikation i det nuværende beredskabsnet. Det gælder bl.a. krav om kryptering af informationsoverførsler, sikring mod aflytning og forvanskning af kommunikation mv.«.

Læs også: 14 år efter fyrværkerikatastrofe: Vital software til vagtcentraler syltet

Radionetværket SINE har i forvejen været forsinket i flere omgange, og det var oprindelig planlagt, at det skulle sendes i udbud i 2017.

Ifølge Center for Beredskabskommunikation fortsætter den nuværende SINE-løsning, som drives af Dansk Beredskabskommunikation A/S, uændret, frem til en ny kontrakt indgås og tages i brug.

Egentlig havde myndighederne kun mulighed for at forlænge kontrakten med et år, men Center for Beredskabskommunikation gør nu brug af kontraktens nødbestemmelse, som indebærer, at Dansk Beredskabskommunikation er forpligtet til at fortsætte med at levere adgang til nettet på de hidtil gældende vilkår, indtil en eventuelt ny leverandør overtager leveringen.

Illustration: MI Grafik / Lasse Gorm Jensen

Fra tale til data-tjeneste

Den største tekniske opgradering i forbindelse med udbuddet bliver formentlig, hvordan man får implementeret en beredskabsradio, der ikke bare fungerer som et rent tale-netværk, men snarere fungerer som en databaseret tjeneste, som vi kender fra LTE-mobilnetværk som 3G og 4G.

Radiosystemet bygger i dag på den såkaldte Tetra-standard, der primært består af ‘gammeldags’ push-to-talk-radiokommunikation over en digital forbindelse, hvilket blandt andet giver mulighed for talegrupper, kryptering og sms-­lignende tekstbeskeder. Hvis politiets mobil-apps og fotos af mistænkte eller beredskabets drone­videoer skal integreres i mandskabets primære kommunikationsredskab – radioen – kræver det en anden teknologi end Tetra.

Det er Motorola og konkurrenter og kolleger fra hele branchen enige om. Derfor foreslår både Motorola og Cibicom( tidl. Teracom, red.), som begge forventes at konkurrere om at drive SINE-nettet fremover, nogenlunde samme løsning: Bevar Tetra-nettet, men kombinér det med et LTE-netværk, som vi kender det fra mobilselskabernes 4G-netværk.

Læs også: Fremtidens politiradio handler mest om data

Begge selskaber foreslår at blive en såkaldt virtuel operatør af et mobilnet, der i praksis skal benytte sig af de eksisterende mobilnetværks fysiske basestationer, master osv. Det skal supplere Tetra-nettet, indtil LTE-netværket endeligt kan overtage opgaven i 2030’erne eller 40’erne.

Uanset hvem der ender som leverandør af en nyt beredskabsradio, skal de formentlig sende i frekvensområderne hhv. 409,9875-414,2875 MHz (båndgrænser) og 419,9875-424,2875 MHz (båndgrænser), hvor Rigspolitiet har købt en sendetilladelse fra Energistyrelsen.

11 mio brugt før udbuddet blev udskudt

Center for Beredskabskommunikation har anslået, at selve udbuddet kommer til at koste 36 mio. kr., hvoraf omkring 20 mio. kr. skal bruges på ekspert- og konsulentbistand, mens 6 mio. kr. går til analyse af, hvordan og hvornår talekommunikationen kan suppleres med datakommunikation.

I 2019 havde man budgetteret med udgifter på 13,3 mio. kr. i forbindelse med udbuddet af SINE. I et svar til Peter Skaarup oplyser Rigspolitiet, at der har været udgifter svarende til 11,5 mio. kr. i 2019.

Over for Ingeniøren fastslår Center for Beredskabskommunikation, at forsinkelsen ikke har givet anledning til at ændre på den samlede budgetramme for udbuddet.

Peter Skaarup vil nu tage sagen op i Retsudvalget og bede justitsministeren forklare sig.

»Jeg vil meget gerne vide, hvorfor det ikke er muligt at gennemføre udbuddet nu, og hvad det har af konsekvenser for beredskabernes kommunikationsmuligheder,« siger han.

Læs også: Rigspolitiet: Kan man overhovedet lave en digital beredskabsradio i Grønland?

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Jeg kan se indtil flere årsager til forsinkelser. Man vil gerne have mulighed for dataoverførsel men er den købte båndbredde, ca. 10 MHz nok til den tiltænkte trafik, især med tanke på at moderne kommunikation har et stigende overhead på de egentlige data. Hvis man går op i frekvens bliver rækkevidden, alt andet lige, reduceret (Friis lov). Det betyder så behov for flere sendemaster. Efter de store skovbrande i Sverige sidste år hvor dansk beredskab også deltog så man systemets svaghed når der ikke er et fast mastenet. Hvis man skal til at have et net, der i en krisesituation, kan baseres på en stribe mobile master så er det formodentlig et helt andet system der er tale om. Her kan der være tale om ønsker/krav til en fælles europæisk løsning så man også kan kommunikere på tværs.

Til sidst så en korrektion. Terracom var en del af et svensk firma der ejede den svenske og danske infrastruktur. Den svenske stat har sidenhen købt den svenske del ud, da det er kritisk national infrastruktur. Den danske del hedder nu, mig bekendt, Cibicom.

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten