Teknikkens Grænseland: Det venstreorienterede liv kom fra rummet

Livets byggeblokke, aminosyrerne, findes som mange andre molekyler i to spejlvendte former: de højrehåndede og de venstrehåndede. For at være grundlag for liv må der dog kun være den ene form til stede, på Jorden er det de venstrehåndede. Roger Breslow fra Columbia University i New York forklarer, at aminosyrerne er kommet til Jorden med meteorer. Ved deres dannelse har meteorerne haft lige store mængder af begge former, med ved deres passage gennem universet har de været udsat for cirkulært polariseret lys fra neutronstjerner. Det har betydet, at den venstrehåndede form dominerede ved ankomsten til Jorden. Breslow har desuden nu vist, hvordan de kosmiske ankomne aminosyrer har kunnet overføre deres håndethed (kiralitet) til de aminosyrer, vi i dag finder i levende organismer. Illustrationen viser et ribosom (hvid og lilla) som er i færd med at behandle en aminosyre (grøn). 235th National Meeting og American Chemical Society, april 2008.