Teknikere ødelægger Danmarks eneste cyklotron til partikelterapi til kræftpatienter

Cyklotronen på Aarhus Universitetshospital virker ved at sende protoner gennem vakuum-rør til tre behandlingsrum. Illustration: Dansk Center for Partikelterapi

Kræftpatienter, der venter på behandling på Dansk Center for Partikelterapi, må vente yderligere i mindst to uger på behandling.

Danmarks eneste cyklotron til partikelterapi er nede.

Årsagen er »en alvorlig og uheldig« hændelse for nylig, der skete under en større service udført af leverandøren Varian Medical System, fortæller cheffysiker på centret på Aarhus Universitetshospital, Ole Nørrevang.

Cyklotronen er en 71 ton maskine, der er indkapslet af fire meter tykke mure og fungerer ved at skyde protoner gennem vakuum-rør til tre behandlingsrum. Partikelterapien har den fordel, at der kan udføres særlig præcis strålebehandling uden at skade det omkringliggende væv, hvilket fx. er smart, når kræftknuder er tæt på kritiske områder som øjet eller hjernen.

Cyklotronen består af to halvdele, der kan løftes fra hinanden. Under normale serviceeftersyn skiller man ikke de to dele ad, men denne dag skulle der udskiftes en deflektorplade, som bruges til at regulere strømmen ud af cyklotronen.

Så toppen skulle af.

Den del af operationen gik sådan set fint, men da et hold lokale teknikker fra Varian Medical System skulle sænke den øverste del ned igen, gik det galt:

»Da teknikkerne sænker toppen ned, så gør de det skævt. Det skaber en masse ridser, så der ikke kan skabes vakuum, og det ødelægger og bøjer kritiske komponenter,« siger Ole Nørrevang.

Patienter bliver sendt til Sverige

Cyklotronen har været i drift siden 2019. hvor centret blev etableret til en samlet udgift på 800 mio. kr. Cyklotronen er en del af en samlet pakke fra Varian Medical System, der nu knokler for at reparere den igen.

Overlæge Morten Høyer arbejder samtidig på at finde alternative løsninger til de 35 patienter, der nu må stoppe deres daglige behandlinger.

»Vi har et samarbejde med Skandion-klinikken i Uppsala, hvor de har en tilsvarende cyklotron og her håber vi at sende nogle af patienterne hen. Andre må overgå til traditionel strålebehandling,« siger Morten Høyer, der har varslet de danske kræftafdelinger, som har henvist patienter til den avancerede partikelbehandling, at de måske kommer til at behandle patienterne selv.

»Det er selvfølgelig ikke optimalt, men vi har ingen andre muligheder nu, og vi vil ikke have, at de har får længe pause i deres behandling,« lyder det.