TDC taber retssag om stor teleregning

Hvor det tidligere har været op til kunderne at bevise fejl i sager om meget store teleregninger, så er bevisbyrden nu lagt over på teleselskaberne. Det fastslår byretten i Ballerup i en ny dom, som går TDC i mod.

Forbrugeren har sjældent den fornødne tekniske indsigt, og de tekniske undersøgelser foretages typisk af teleselskabets egne folk. Retten finder derfor, at bevisbyrden i en sådan sag bør ligge hos den, der har mulighed for at føre et positivt bevis, hvilket er i overensstemmelse med almindelige bevisregler, skriver Ritzau.

I den konkrete sag har TDC fremsendt en regning på cirka 51.000 kroner til en kvindelig kunde. Den store regning skyldtes omkring 350 dyre samtaler via computerstyrede opkald til erotiske sider på Sct. Helena.

Kun kunden og hendes kæreste havde adgang til telefonen, men de afviste ansvaret for de mange opkald, hvoraf en del var foretaget, mens ejerne af telefonen var på arbejde eller om natten, mens de sov.

Ledningsnettets fordelerskab stod i en kælder i et højhus. Døren til skabet kunne ikke låses og havde tilsyneladende været brudt op. Retten kunne derfor ikke udelukke, at der var sket et misbrug gennem fordelerskabet, som er TDC's ansvar.

Retten vurderer også, at andre kan have hacket sig ind i kundens computer og ad den vej indlagt programmer, der muliggjorde opkald fra uvedkommende. TDC, der stiller ledningen til rådighed, må ifølge dommen bære ansvaret for dette.