Tavshed fra Femern-selskabet om bremsede aktiviteter

Femern A/S er tavse omkring de organisationsændringer, selskabet har annonceret her til morgen. I lyset af usikkerheden om tidsplanen for den tyske godkendelsesproces har Femern A/S fyret 20 medarbejdere og sat 20 planlagte rekrutteringer i bero, indtil der er klarhed om påbegyndelsen af den egentlige anlægsfase.

Selskabet ønsker dog i øjeblikket ikke at besvare spørgsmål om tiltagenes praktiske betydning for selskabets arbejde. Medarbejderne er endnu ikke orienteret, fortæller Ajs Dam, kommunikationsdirektør for Femern A/S.

»Jeg kan oplyse, at det primært er blandt de stabsansatte, de 20 stillinger bliver nedlagt,« siger Ajs Dam.

Inden for hvilke områder?

»Det kan jeg ikke gå længere ind i. Medarbejderne er ikke orienteret endnu,« siger Ajs Dam.

Femern A/S fokuserer nu på tre hovedopgaver: den tyske godkendelsesproces, evalueringen af de netop modtagne tilbud fra entreprenører på de store tunnelkontrakter og arbejdet med en opdateret finansiel analyse.

Hvilke aktiviteter sætter I nu på vågeblus?

»Der er jo ikke flere fremrykkede aktiviteter nede på Rødbyhavn. Og anlægsloven i Danmark er jo vedtaget, så den er der ikke brug for at arbejde mere med,« siger Ajs Dam.

De fremrykkede aktiviteter ved Rødbyhavn har bestået af at klargøre infrastrukturen i området, så entreprenører, materiel og tunnelarbejdere kan komme effektivt til og fra tunnelelementfabrikken, når anlægsarbejdet går i gang.

Begge de forhold kræver heller ikke mere arbejde i øjeblikket. Men hvilke planlagte opgaver sætter I på vågeblus?

»Det vil jeg slet ikke begynde at gå ind i,« siger kommunikationsdirektøren.

Femern A/S vil i løbet af formiddagen orientere medarbejderne om situationen og forventer ikke at besvare flere spørgsmål inden middag.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er jo økonomisk set en død sild. Få det lukket og invester i noget, der gavner danskerne.

@ Lars F. Jensern

Staten har et budgetunderskud i nærheden af EU´s budgetgrænse.

Femernforbindelsen skulle være selvfinansieret, og trafikanter på kyst-kyst forbindelsen skulle også betale for de danske landanlæg. Hele projektet skulle altså ikke koste staten noget som helst.

Så hvilke penge vil du bruge til "investeringer der gavner danskerne"?

Fantasilliarder? Willyarder? Larsiarder?

Ville den opgradering af Ringsted-Næstved-Nykøbing F-Rødby Havn-banen til dobbeltspor, elektrificering og fra 120/160 km/t til 200 km/t som kyst-kyst-forbindelsen skulle betale og som artiklen beskriver nu også står overfor at skulle sættes i bero, ikke gavne dansker, herunder pendlere på Sydsjælland og Lolland/Falster?

Opgraderingen af Lille Sydbanen og ny Storstrømsbro kan også blive sat i bero, som artiklen foreskriver.

 • 6
 • 1

..Femernforbindelsen skulle være selvfinansieret,..

Hvad er årsagen til, at vi i Danmark stædigt fastholder at ville gennemføre projektet???

Projektet var baseret på trafikprognoser - som at sælge elastikker i metermål - og det er da vist længe siden man har erkendt, at det grundlag ikke holder. Tyskerne ser ikke en "guldmine" i sådan forbindelse., og er meget "slatne" i deres holdning til forbindelsen.

Hvorfor skal Danmark pinedød insistere på at gennemføre et projekt, som efterhånden ikke mange tror på??

 • 5
 • 4

Dette projekt er kørt for langt frem fra start..

Jeg er selv studerende på DTU byg og må fortælle om delte vande på stedet. Det lader til at mange mener projektet er jobskabende for danske ingeniører, mens andre argumentere imod et unødigt projekt. Der er vel ingen der er i tvivl om, at det praktiske arbejde bliver afsat til billig arbejdskraft fra østvendte lande, hvormed byggepladsen ville ligne mange andre store byggepladser. -Ikke at der er noget galt i EU arbejdskraft, men den økonomiske dynamik bliver nok mindre end forventet-

Der er vel heller ingen tvivl om lidt ulækre metoder, hvormed projektet er talt op til skyerne.. Det bliver forhåbentlig sat i glemmebogen, således at pengene kan bruges til andre projekter. Der kunne måske kigges på kystsikring eller bedre boligforhold for en masse unge. Disse projekter kunne også skabe økonomi for byggeriet.

Personligt håber jeg på dødsstødet, så vi kunne få politikernes præstige-løftede arme lidt ned.

 • 5
 • 2

Det lader til at mange mener projektet er jobskabende for danske ingeniører,

Det kaldes beskæftigelsesarbejde - nu om dage til tider aktiverings-job eller lignende folketingsteori.

Det er slet ikke et relevant samfundargument argument. Det er end ikke et relevant argument på den korte bane. Men bare på den middellange bane er der allerede udsigt til en pensionering af mange ingeniører. Det er da helt i skoven at uddanne ekstra nye ingeniører, bare for at bemande et beskæftigelsesprojekt.

Projektet skal have en samfundsnytte der er klart større end omkostningerne - og det er ikke tilfældet her.

Det er som du påpeger, Valdemar, ganske sikkert at store dele af det manuelle arbejde vil blive udført af ikke lokal eller dansk arbejdskraft. Men et ekstra ret kortvarigt behov for arbejdskraft vil også en meget beskeden fordel for Lolland. Der vil næppe være fordel på langt sigt for LollandFalster og der vil meget muligt være ulemper - a'la Korsør.

De skulle læse lidt mere samfundsøkonomi. Det med finansieringen er for en solvent person/ et solvent land ikke ikke noget alvorligt problem. Det er den langsigtede samfundsmæssige rentabilitet i investeringen der tæller alt. Det forstår projektfolk ofte ikke, men det bliver det ikke mindre rigtig af.

Femern er slet ikke rentabelt. Tallene er manipulerede og vildt ensidige.

Lars :)

 • 2
 • 1

Kan godt lide det du skriver Lars. En lille tanke angående samfund og udvikling. Så vidt jeg er klar over, er der ingen der benytter sig af fortidens lærdom.. Lars? Er der nogen der ved, hvilken vej samfundet bevæger sig?? For mig lader det til, at der ligger en underordnet agenda. En agenda selv ikke de danske politiker kender til. Alle større ændringer i verden kommer altid, som et chok...

Umiddelbart kan vi blive enige om at projektet er dårligt? Gider ikke diskutere økonomi, da den i forvejen er misvisende..

 • 0
 • 2

Der er mange der argumenterer for at "pengene kan brugs bedre til noget andet".

Hvilke penge? Som jeg ser det, er der ikke afsat penge på statens budget til dette projekt (bortset fra en ny Storstrømsbro). Financieringen skal komme gennem lån som garanteres af staten og disse lån betales tilbage gennem taksterne. Om det regnestykke så holder skal jeg ikke gøre mig klog på.

Men jeg kan ikke se at et stop for projektet frigør midler som kan flyttes "tilbage" i statens investeringskasse og bruges til andre projekter.

 • 1
 • 0

Jeg er desværre ikke en så erfaren debattør, men ville mene at du har ret Erik.. Min tanke var mere henledt på, hvis man ville låne penge til et samfundsgavnligt projekt. I dette øjemed, kunne der nok findes bedre muligheder for investering. Ja i bund og grund er der ingen penge i kassen. Det bliver der heller aldrig med "brug budgettet" tankegangen.

Det med at frigøre penge fra projektet kan vel anses, som i at der ikke kan lånes disse penge flere gange. Projektet ville vel tage år at afdrage.? I denne periode kan der ikke bare lånes oveni, hvis altså andre muligheder bød sig. God dag til alle

 • 0
 • 0

Hvorfor skal Danmark pinedød insistere på at gennemføre et projekt, som efterhånden ikke mange tror på??

@ Max Kjeldgaard

Fordi et stort flertal i folketinget tror på det, er det så svært at forstå?

Politik og demokrati handler ikke altid om økonomi, trafikprognosers troværdighed og egenkapitalsforrentning. Politik handler også om værdier, at vi skal være en del af Europa og ikke en del af Nordpolen, et ønske om at give godstog en genvej på 150 kilometer, muligheder for højhastighedstog mellem Skandinavien og Centraleuropa med København placeret lige i midten på linien, øget kapacitet så vi ikke i fremtiden skal opleve de 10-12 kilometre lange køer ved Rødby igen med videre.

 • 1
 • 2

Læs mit indlæg ovenover dit.

Hvorfor jeg igen beder dig redegøre for hvad det i længden er vores økonomi skal overleve på.

Hvis du smider så mange midler efter et projekt med så dårlig en samfundsøkonomisk rentabilitet, skal der rigtig meget til at holde de klassiske parametre for konkurrenceevne mv. oven vande.

 • 0
 • 1

Det med at frigøre penge fra projektet kan vel anses, som i at der ikke kan lånes disse penge flere gange. Projektet ville vel tage år at afdrage.?

@ Valdemar

Du kan låne alle de penge du vil - til fornuftige projekter med finansieringen i orden. Penge er ikke en mangelvare, betalingsevne er en mangelvare. Ressourcer er heller ikke en mangelvare, da vi har masser af arbejdsløse (20% i Spanien for eksempel), og naturlige ressourcer repræsenteres ved den værdi de skal købes til i de økonomiske beregninger set i forhold til andre som ville købe de samme ressourcer til andre formål (udbud og efterspørgsel).

Det drejer sig om trafikanterne i stedet for at lægge penge i det kapitalfondsejede Scandlines pengekasse, skal de bruges til at betale forbindelsen tilbage på 39 år, herefter er forbindelsen en ren indtægtskilde for samfundet i 81 år, da den bygges til at holde i 120 år (eksklusiv lidt til vedligeholdelse og drift).

 • 1
 • 0

Hvis du smider så mange midler efter et projekt med så dårlig en samfundsøkonomisk rentabilitet, skal der rigtig meget til at holde de klassiske parametre for konkurrenceevne mv. oven vande.

@ Jens Haugaard

Femernforbindelsen giver et samfundsmæssigt afkast på 5,6% for Danmarks vedkommende og 5% for Europas vedkommende. Regnet på de første 40 år, hvorefter forrentningen stiger voldsamt da anlægsudgifterne forventes tilbagebetalt, og forbindelsen derfor kan blive gratis at benytte (undtagen vedligeholdelse og drift).

Bruges de samme modeller, som er finansministeriets gængse regnemetoder, godkendt af alle stor partier i folketinget (vist kun undtagen Enh.listen og Alternativet), har Letbanen i Ring 3 en forrentning på 1% og Togfonden har negativ samfundsværdi.

Metrostrækningerne har også negativ samfundsøkonomi, men udbygningen af Køge Bugt Motorvejen giver en enormt positivt samfundsgevinst.

Havde vi ikke politikerne, men styrede ud fra økonomien alene, skulle vi lukke alle jernbaner undtager Valby-Hellerup, droppe alle letbaner og nye metrostrækninger, og investere massivt i motorvejsnettet.

I øvrigt skulle vi også lukke vindmølleparker og investere i kulkraft i stedet. Næppe politisk gangbart, måske undtagen i Liberal Alliance :-)

Kilde: http://borsen.dk/nyheder/generelt/artikel/...

 • 1
 • 1

Femernforbindelsen giver et samfundsmæssigt afkast på 5,6% for Danmarks vedkommende og 5% for Europas vedkommende. Regnet på de første 40 år, hvorefter forrentningen stiger voldsamt da anlægsudgifterne forventes tilbagebetalt, og forbindelsen derfor kan blive gratis at benytte (undtagen vedligeholdelse og drift).

Hvilket er det, som kompetente fagpersoner sætter stort spørgsmåltegn ved om holder. Læs fx Ingeniøren siden du stadigvæk er i tvivl.

Politisk sludder holder vi til et andet medie.

...og investere massivt i motorvejsnettet.

Hvilket der også er regnet på - af kompetente fagpersoner - og som heller ikke (altid) holder vand: Se diverse motorveje i Nordjylland. Og husk at regne de ikke prissatte eksternaliteter ind.

 • 2
 • 1

Hvilket er det, som kompetente fagpersoner sætter stort spørgsmåltegn ved om holder

@ Jens Haugaard

Enhver kværulant kan sætte spørgsmålstegn ved tal. Kunsten er at modbevise dem. Hvor er modbeviserne?

Findes der gængse trafikmodeller som for eksempel tyskerne, amerikanerne eller englænderne bruger, som kan bevise trafikken bliver markant mindre?

Hvor er beviserne, Jens?

Det nytter ikke at man er kompetent, det er Femernforbindelsen, Transportministeriet og Finansministeriets regnemodeller altså også. Så stop nu den ensidige fokusering på latterlige konspirationsteorier og lad os vende os mod hvad der er fakta i disse sager.

Her er Transportministeriets beregning af en samfundsmæssig gevinst af Femernforbindelsen på 5,4% fra januar i år: http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esr...

Hvor er dine tal, Jens?

Er der overhoved nogen kompetent person som via gængse regnemoddel overhoved har forsøgt at modbevise Femernforbindelsens tal? Hvis svaret er "nej", så stop den ensidige kværulering. Minder mig så frygteligt om den tykke mand som modbeviser lægens råd om en slankekur med det gennemlyste og fagligt velbegrundede argument: "jeg kender min krop".

 • 1
 • 2

Bent du vil klart ikke forstå, at et afgrænset privat-økonomisk regnskab/budget for Femern ikke er en samfundsmæssig rimelig eller på nogen måde rigtig måde at vurdere projektet.

De synes ude af stand til at forstå,

 • at det er statstilskud, når man flytter overskud fra Storebælt der ellers helt tilfalder staten til Femern.
 • at den skat, som Storebælt ellers skulle betale nu modregnes i underskud fra Femern og dermed ikke kommer i statskassen, er også et skjult statstilskud.
 • at de biler, der vil flytte fra Storebælt til Femern udgør et tab for Storebælt og dermed for statskassen, når man regner sådan privat-økonomisk.
 • at trafikprognosen fra Femern er klart over de faktisk tal for 2014
 • at smuglertrafikken er medregnet og til fuld pris - det er et (dansk) tab.
 • at den nuværende færgefart har kunstigt høje priser, beregnet udfra afskrivning inden 2022 eller bare udfra det reelle monopol, Scandlines pt. har
 • at godstog fint kan anvende den eksisterende bane over Jylland. Og endnu mere når Kbh-Ringsted og den nye Fyn vestbane alligevel er bygget pga. timemodellen.
 • at der ikke er fugls føde på nogen påstand om udvikling på LollandFalster efter byggeperioden.
 • at ......

Det er da Femern, der skal opstille en valid og kritisk samfundsanalyse, der viser overskud - samfundsoverskud - ikke en eller anden lidt tilfældig privatøkonomisk tal-manipulation.

Lars :)

 • 1
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten