Tårnhøjt energiforbrug præger Dong-forsøg med CO2-fangst

Efter fire års forsøg med CO2-capture hiver Dong nu tjek-listen frem fra baglommen og går i gang med at vinge af.

Mens der er fine flueben ud for målene om at udskille 90 pct. af CO2'en og målet om, at CO2'en skal være af høj kvalitet - så er der et stort rødt kryds ud for energiforbruget.

Der går 3,7 GJ per ton udskilt CO2, hvilket betyder, at CO2-udskilningsanlægget lægger beslag på en tredjedel af værkets effekt, forklarer Rudolph Blum, udviklingschef i Dong Energy Power.

Fakta: Derfor koster CO2-capture energi Røggassen nedkøles og afsvovles. Nu består den kun af CO2, NOx og meget lidt svovl (SOx). CO2’en udskilles ved hjælp af en absorbent, som er en væske. Der er lavet forsøg med metyl-etyl-amin og en blanding af aminer. Dette er en forholdsvis kostbar væske. I absorberkammeret stiger røggassen op gennem et brusebad af absorbentvæsken. CO2’en binder sig i absorbent-dråberne og falder til bunden af kammeret, mens NOx’en fiser ud gennem skorstenen. I en såkaldt stripper, bliver absorbenten varmet op til 120-130 grader, så CO’en bliver frigivet. Dette er den energikrævende proces. Absorbenten bliver efterfølgende nedkølet og genbruges. Kilde: Rudolph Blum Illustration: Uwe Hermann/Flickr

»I det hele taget er alt gået rigtig godt. Vi fik det til at køre og opnåede faktisk alt det vi ville, CO2'en var også af rigtig, rigtig fin kvalitet. Det eneste problem er energiforbruget. Det er stadig alt for stort,« siger han.

Konklusionen kommer kun to uger efter, at Venstre har erklæret, at partiet ubetinget støtter CCS (Carbon Capture and Storage), og ser det som en nødvendighed for at Danmark kan nedbringe sit CO2-udslip.

Går i gang med nyt projekt

Forsøget er foregået på Esbjergværket, hvor anlægget har renset 5.000 kubikmeter røggas i timen, hvilket svarer til 0,5 pct. af røgen fra værket.

Det fireårige forsøg, Castor, var støttet af EU. Formålet med CCS er at skille CO2 ud af røgen fra kulfyrede kraftværker, så der fortsat kan fyres med kul uden at udlede drivhusgasser. Den udskilte CO2 kan så f.eks. pumpes ned i udtjente olieboringer - og bruges til at presse mere olie ud.

Med Castor-projektet afsluttet, går Dong og samarbejdspartnerne nu i gang med et nyt EU-støttet CO2-projekt, Cæsar, hvor Dong skal forfine og optimere processerne.

Her skal kolonnen bygges om, og der skal prøves forskellige absorbenter af - men der kommer ikke nogen radikale ændringer i det nye projekt i forhold til det gamle.

Håber forbruget kommer ned på 20 pct.

»I Cæsar-anlægget skal vi have forbedret den kemiske reaktion, så vi skal bruge mindst mulig varme i processen. Hvis det virkelig går godt, så kan vi - måske - få energi forbruget ned på 2,7 GJ per ton CO2. Det er pejlemærket, vi går efter,« siger Rudolph Blum.

Det betyder, at CO2-udskilningsanlægget i bedste fald vil koste ca. 20 pct. af effekten.

»Om det så er godt nok, er jo et politisk spørgsmål. Altså om verden mener, at det er acceptabelt at bruge 20 pct. af energien for at slippe for CO2. Det vil jeg tro, at det er,« siger han.

Greenpeace: En undskyldning for kulkraft

Men det er et helt håbløst mål i et håbløst projekt, mener Tarjei Haaland, klimamedarbejer i Greenpeace.

»20 pct. af energien er jo ret meget! Og så er der ikke engang regnet ind, hvor meget energi der skal til for at komprimere gassen, og få den fragtet og pumpet ned under jorden,« siger han.

Han understreger, at der jo så vil skulle bruges 25 pct. mere kul, som skal brydes i minerne og fragtes i store bulk-skibe.

CCS er i det hele taget en såkaldt falsk løsning, mener Greenpeace, fordi gør os endnu mere afhængige af kul og fjerner fokus og investeringskroner fra de teknologier, som allerede nu kan give en mærkbar begrænsning af CO2-udslippet, som f.eks. vindkraft, geotermisk energi og bedre isolering af vores huse.

»Det er jo bare blevet en undskyldning for, at Dong og Vattenfall kan blive ved med at bygge flere kulkraftværker. Så siger de, at de er 'capture-ready' og gør plads til CCS-anlægget. Men når CCS-teknologien så om 15 år viser sig at blive for dyr - så har vi bare en masse almindelige kulkraftanlæg,« siger Tarjei Haaland.

Dokumentation

Greenpeace' rapport 'Falsk håb - hvorfor CCS ikke kan redde klimaet'

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Efter 37 år som kernekraft modstander er jeg nu på nippet til at sige jatak alligevel. Co2 udledningerne stiger og stiger, og viser vel at vi ikke vil nedsætte vores overforbrug? Kan prisen for at slippe for KK blive for høj?

 • 0
 • 0

Ideen er et håbløst plaster på et sår.

Glem al den CO2 lagring, det er en politisk martyrdød i er i færd med.

Hvis de kunne opfange CO2 fra røggasen og pumpe det ned i jorden uden at bruge ekstra energi, jamen så var det vel fint.

Den eneste måde jeg kan se hvorpå CO2 lagring har bare den mindste anvendelse er når den såkaldte "overløbsstrøm" eksisterer - brug vindmøllestrømmen til at lagre CO2. Og lad så for f***** være med at lagre CO2 ved at brænde endnu mere kul af.

Det er idioti i mine øjne, men ak, politikerne og andre med magt, har åbenbart ment at det var en rigtig god ide. Vi kender ikke engang langtidsspektret på den lagring, holder den sig i jorden i det hele taget?

Nej, den bedste måde at lagre CO2 på, er at lade de 33% ekstra kul LIGGE I JORDEN.

 • 0
 • 0

Jeg kunne egentlig godt tænke mig at se den termodynamiske beregning der får dem til at tro at CO2 lagring er en god ide og at 20% "overhead" er realistisk.

Er der nogen der har set den beregning nogen steder ?

Eller er det med de 20% bare et tal der faldt ud af et DJØF regnerark ?

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Hvad er det der er så tiltrækkende ved at lave store huller i jorden, slå en masse mennesker ihjel i minerne, lade kulstøv sværte hvid sne sort, producere store dynger radioaktivt flyveaske fuld af tungmetaller, herunder Uran.

Tror jeg ved det.....I Danmark kan man sælge varmt vand til overpris, takket være en forskruet lovgivning med tvangstilslutning sammen med en relativ meget lempelig beskatning af det varme vand....kun 18 øre for en KWh, mod, flere hundrede procent på vindmølle-el.

Kul er simpelthen en hamrende god forretning for DONG, så god en forretning at man har råd til at lave tåbelige lappeløsninger som projektet herover.

Beskat det varme vand lige så hårdt som vindmølle-el, fjern tilslutningspligten, og DONG vil meget snart komme på bedre tanker.

 • 0
 • 0

Så kører lirekassen med CO2 lagring igen -igen -magen til molboagtig adfærd skal man lede længe efter ---

Hvis man har gjort sig den ulejlighed at skille den fra røggassen så kan man da ligeså godt bruge den til at lave syntetisk brændstof af sammen med brint fra spaltning af vand--- se www.projektsamarbejde.dk

 • 0
 • 0

Hvad mener du med termodynamisk realistisk?

Det kan lade sig gøre, men kraftværket har lavere output/skal bruge mere kul for samme output.

Rationalet er vel, at kulkraftværkerne står der, og det er dem, der driver landet. De producerer strøm uanset vejret, men udleder en masse CO2. Det forsøger man så at gøre noget ved.

Ud over hullerne i jorden rundt omkring, hvad er så problemet med kulkraft, hvis man fjerner 90% af CO2'en og alle andre emissioner er væk? (Vaskning af røggas med aminer fjerner den sidste rest af SOx og NOx)

I parantes skal bemærkes, at nye kraftværker med CCS vil have højere elvirkningsgrad en det europæiske gennemsnit.

Man kunne sagtens, som IEA gør, anlægge den tese, at jordens kulressourcer vil blive brændt. Det er simpelhen for nemt og billigt til at alle vil lade være. Er det så ikke bedre, at de bliver udnyttet på værker, hvor CO2'en opsamles og deponeres i ubrugeligt brakvand 2km under jordens overflade og/eller til udvinding af mere olie, som vi har brug for?

Helt ærligt, hvad er problemet med kulkraft, hvis man fjerner al forureningen..?

 • 0
 • 0

Hvad med begge?

CCS gør kulkraft dyrere, hvilket løfter prisgulvet for strøm til fordel for alle former for VE!

Det ene udelukker ikke det andet. Faktisk siger alle, der har forstand på drivhuseffekt, at vi skal gøre alt hvad vi kan på een gang, inklusive CCS, og VE.

Jeg kan ikke se, hvordan CCS gør os mere afhængige af kul, som Tarjei Haaland siger. Vi er afhængige af kulkraft, fordi vi for øjeblikket ikke har noget alternativ, når vinden ikke blæser. Og jeg kan ikke se nogen reelle politiske initiativer, der kan gøre os i stand til at klare os uden kulkraft inden for en overskuelig fremtid...

Uanset hvordan man vender og drejer det, så vil en omstilling til VE tage årtier - jeg selv gætter på mindst 30 år. Jeg ville blive positivt overrasket, hvis det går hurtigere, men jeg tror snarere det tager længere tid. I mellemtiden har vi brug for løsninger, der sænker CO2 udslippet fra vores livsstil.

 • 0
 • 0

...og målet om, at CO2’en skal være af høj kvalitet

 • hvad er kriterierne for (høj) 'kvalitet' af CO2, og hvilken betydning/værdi har denne 'kvalitet'??
 • 0
 • 0

Hvad mener du med termodynamisk realistisk?

Det kan lade sig gøre, men kraftværket har lavere output/skal bruge mere kul for samme output.

Det er præcist hvad jeg mener.

Af artiklen fremgår at de forventer at bruge 20% mere kul, jeg undrer mig over det tal og vil gerne vide om der ligger en termodynamisk udregning eller bare et tilfældigt regneark til grund.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Helt ærligt, hvad er problemet med kulkraft, hvis man fjerner al forureningen..?

Det har du da også ret i, men det er jo ikke renset for al forurening. Der vil være tons og atter tons af partikler, aske, radioaktive stoffer, kviksølv og meget andet pis og lort, som vi ikke ønsker i luften.

Hvis du ser på problemet fra en anden synsvinkel, så kunne du jo se, at det de gør, for at lagre CO2, hive MERE C ud af jorden. Det virker lidt dumt synes jeg. Den nemmeste måde at lagre CO2 på, er at lade C ligge i jorden i første omgang.

Fra den anden synsvinkel virker 100% lagring for 33% mere kul måske som en god løsning. Man bruger 33% for at dække 100%, 1 til 3 lyder jo meget godt.

Men det er bare stupidt, for det bruger flere af vores begrænsede resurser. Brugte vi UBEGRÆNSEDE resurser var det noget andet!! Derfor, brug dog vind-el til at lagre CO2, hvis i ENDELIG skal gøre det.

Det andet er som andre siger, noget værre molbo-nonsens.

 • 0
 • 0

John Jørgensen: Du gav mig næsten tårer i øjnene! Og om CO2-lagring: Det er faktisk underordnet, om det kræver 25, 35 eller 50% mere kul at lagre CO2'en. Ideen er dødfødt, - både fordi kullene giver mange andre problemer, som bl.a. beskrevet af Paul C, og fordi der jo er et temmelig gennemprøvet alternativ, som nu langsomt kan overtage kullenes bidrag. - Dog muligvis ikke i Danmark? - Foreløbig.

 • 0
 • 0

Hej Thomas!

Problemet er at vi ikke kommer videre med elsamfundet.

Den fossile grundlast, hvor spildvarmen ved el-produktionen ad politisk vej gøres til det primære produkt, vil så bare fortsætte yderligere 100 år, hvilket næppe kan kaldes for ønskeligt, et fremskridt, eller særlig visionært.

Prisen for energiproduktionen vil stige endnu mere, når både efterspørgsel på kul, og forbrug stiger med 30%.

Kraftvarmeværkerne vil fortsat være en klods om benene for VE produktionen, fordi det lunkne vand kommer før alt andet, herunder VE og elvirkningsgraden.

Hvad er årsgennemsnittet for el-virkningsgraden egentlig for de danske kraftvarmeværker, når vi indregner alle fjernvarmeværkerne der kører ren kedeldrift?

Og hvordan kan el-virkningsgraden stige, hvis man skal indfyre 30% mere kul for den samme energiproduktion?

Og det er ikke korrekt at vi er afhængige af kulværkerne.

Hvis vi starter med at basere al opvarmning i danmark på varmepumper, jamen så vil energiforbruget for opvarmning af boliger falde til 1/3 lige der.

Hvis vi derefter stopper med at brænde naturgas af i den halve million private naturgasfyr, plus alle de gasfyrede fjernvarmeværker der kører på ren kedeldrift, eller laver kraftvarme med en dårlig årsvirkningsgrad, og istedet brænder al naturgas af som standby produktion for VE, hvor der altid er 60% el-virkningsgrad, jamen så vil gassen også blive udnyttet 3 gange så godt.

Nu er vi altså derhenne hvor energibehovet er en trediedel, samtidig med at naturgassen udnyttes 3 gange så godt, hvilket vil give 9 gange så god udnyttelse af naturgassen.

Stopper vi samtidig eksporten af naturgas, så vi har dobbelt så meget naturgas til os selv, jamen så har vi 18 gange så meget at gøre godt med.

Når naturgas bliver brændt af som standby produktion, jamen så vil de supporte vindmøllerne 100%, så vi aldrig behøver at eksportere vindmølle-el mere (med vores nuværende vindmølle procent), hvorved vindmølle strømmen vi selv kan bruge vil blive fordoblet.

En CC gasturbine med 60% el-virkningsgrad kan opføres på 18 måneder, vi kan også installere varmepumper i hele danmark på 18 måneder, så mon ikke vi kan lukke og slukke for alle DONG´s kul, fjernvarme og kedelanlæg ved udgangen af 2010 hvis vi virkelig ville?

En KWh varme kan i en varmepumpe produceres for en kostpris på 10 øre KWh, plus investeringen til varmepumperanlægget, mon ikke det kan konkurrere med Dong´s nuværende 5 gange så høje kostpris på ca. 50 øre for en KWh varme, plus tilslutningsafgifter?

Og så er vi fuldstændig fri for radioaktivt flyveaske, tungmetaller, fjernvarmetvang, naturgastvang samtidig med at vi er rigtig godt på vej til at blive 100% selvforsynende med energi.

 • 0
 • 0

[quote] Helt ærligt, hvad er problemet med kulkraft, hvis man fjerner al forureningen..?

Det har du da også ret i, men det er jo ikke renset for al forurening. Der vil være tons og atter tons af partikler, aske, radioaktive stoffer, kviksølv og meget andet pis og lort, som vi ikke ønsker i luften.[/quote]

Nej, elfilteret fjerner over 99% af partiklerne og resten, altså 100%, forsvinder i det våde afsvovlingsanlæg og den våde skrubning af røggassen for CO2. Radioaktiviteten sidder i asken, altså: den er også fanget. Flyveasken, som kommer ud af elfilteret, går til cement og beton produktion. Der ligger ikke nogen radioaktive askebunker i Danmark! Jeg er ikke helt sikker på, hvad der sker med kviksølvet, men lur mig om det ikke fanges i alle de våde processer, hvis ikke det allerede sidder i asken..?

Hvis du ser på problemet fra en anden synsvinkel, så kunne du jo se, at det de gør, for at lagre CO2, hive MERE C ud af jorden. Det virker lidt dumt synes jeg. Den nemmeste måde at lagre CO2 på, er at lade C ligge i jorden i første omgang.

Fra den anden synsvinkel virker 100% lagring for 33% mere kul måske som en god løsning. Man bruger 33% for at dække 100%, 1 til 3 lyder jo meget godt.

Men det er bare stupidt, for det bruger flere af vores begrænsede resurser. Brugte vi UBEGRÆNSEDE resurser var det noget andet!! Derfor, brug dog vind-el til at lagre CO2, hvis i ENDELIG skal gøre det.

Det andet er som andre siger, noget værre molbo-nonsens.

Til dette kan jeg ikke andet end gentage argumentet om, at der er brug for ALLE former for CO2 reduktion for at stabilisere indholdet i atmosfæren på 550ppm.

Hør nu lige her; hvis vi installerer CCS anlæg på de kulfyrede kraftværker, samt raffinaderier og cementproduktion, så forhindrer det os ikke i at slukke for kraftværkerne, når vi en gang når dertil, at vi kan klare os uden med andre CO2-fri energiformer.

 • 0
 • 0

Thomas!

Tungmetaller og radioaktivitet forsvinder jo ikke bare ud i den blå luft....har vi gravet det op, og koncentreret det ved at brænde kullene af, står vi med koncentrerede mængder tungmetaller og radioaktivitet der så havner et eller andet sted, blandt andet i beboelser via beton, og under vejene.

Og hvad med alle dem der arbejder med cement, de må jo også blive lidt ekstra udsatte.

Skidtet kommer tilbage i kredsløbet på et eller andet tidspunkt, og i mellemtiden kan det så sidde i vore huse og stråle lidt på os.

Gad vide hvor meget radioaktivitet der lækkes fra alverdens kulkraftværker sammenholdt med de få udslip der er fra KK, og som blæses op i medierne af dem med en KK fobi? for slet ikke at tale om hvor mange ton tungmetaller der graves op, så de kan indgå i fødekæden.

Nej, vi har overhovedet ikke brug for kulkraft, vi har brug for visioner der følges op af handling, og så har vi brug for en masse varmepumper der gearer vores el-produktion 3-400%, så vi kun behøver at producere en brøkdel af den energi vi behøver at producere til opvarmning/køling hvis ikke vi har varmepumper, der også kan passiv køle, kun med det forbrug en cirkulationspumpe og en blæser trækker.

 • 0
 • 0

Hmmm, interessante ideer! Jeg havde selv tænkt, at elsamfundet kunne dække hullerne i sol og vind med gasturbiner drevet af biogas. Men naturgas er også fint. De første 80% reduktion af CO2 udledning må være de vigtigste - resten er luksus. Det kan vi bekymre os om senere.

Jeg er faktisk enig i, at på længere sigt kan fjernvarmen være en hæmsko for el-samfundet. Men det er måske slet ikke så tosset med centrale varmepumper, der kan levere til de områder, der allerede har installeret fjernvarme. Jeg vil tro det ekstra tab i FV ledningerne kan opvejes af højere virkningsgrad i mega-store komponenter ifht. varmepumper i husstandsstørrelse.

 • 0
 • 0

Hmmm, interessante ideer! Jeg havde selv tænkt, at elsamfundet kunne dække hullerne i sol og vind med gasturbiner drevet af biogas. Men naturgas er også fint. De første 80% reduktion af CO2 udledning må være de vigtigste - resten er luksus. Det kan vi bekymre os om senere.

Jeg er faktisk enig i, at på længere sigt kan fjernvarmen være en hæmsko for el-samfundet. Men det er måske slet ikke så tosset med centrale varmepumper, der kan levere til de områder, der allerede har installeret fjernvarme. Jeg vil tro det ekstra tab i FV ledningerne kan opvejes af højere virkningsgrad i mega-store komponenter ifht. varmepumper i husstandsstørrelse.

Enig i at vi alene ved at udnytte naturgassen med 60% el-virkningsgrad, afskaffe kul kraftvarme fuldstændig, og indføre varmepumper overalt der kan geare strømmen 3-400%, kan reducere vores CO2 udslip iforb. med energiproduktion og opvarmning til en lille procentdel af vores nuværende udslip....samtidig bliver vi fri for kulkraftens kedelige flyveaske.

Varmepumper kan være private, eller laves til store boligblokke, rækkehuse osv.

De findes allerede, og bliver installeret verden over.

Det er kun at gå igang......kan umuligt forestille mig andet end at vi med denne model, meget hurtigt vil spare mange penge, samtidig med at vi bliver rene.

 • 0
 • 0

Af artiklen fremgår at de forventer at bruge 20% mere kul, jeg undrer mig over det tal og vil gerne vide om der ligger en termodynamisk udregning eller bare et tilfældigt regneark til grund.

Poul-Henning

20% er den mængde ekstra kul der skal bruges for at opretholde elproduktionen, hvis energiforbruget til regenerering er 2,7 GJ/t. Her forudsættes sikkert et topmoderne værk, da energiforbruget til 90% capture afhænger af CO2 emissionen pr. produceret kWh, altså nettoelvirkningsgraden før capture.

Det næste spørgsmål er, om de 2,7 GJ/t er realistiske? At nå dertil må kræve dels solventer med lavere energiforbrug, optimering af selve capture processen samt integration af captureanlægget i kraftværket, dvs. udnyttelse af spildvarme hvor det kan lade sig gøre. De to sidste faktorer tror jeg Dong har styr på (vha. termodynamiske beregninger), men den første afhænger af, om producenterne af solventer kan, hvad de siger de kan. De har uden tvivl selv regnet stolpe og ned på termodynamikken, men holder det tæt ind til kroppen, da en fremragende solvent kan være milliarder værd.

Hvis jeg har ret, så må du selv bedømme, om det kvalificerer som termodynamiske beregninger, eller djøf-regneark ;-)

 • 0
 • 0

Ja, det fremføres at det vil tage 30år at få VE op på et rimeligt niveau, men det vil det også med CCS. Derfor mener jeg at CCS ikke er et reelt alternativ. Det er som at behandle ovevægtige med fedtsugning uden iøvrigt at ændre noget. CCS er et teknisk fix, som aldrig bør udføres i praksis. Det svarer til at kurere GW med køleskabe.

 • 0
 • 0

CCS er et teknisk fix, som aldrig bør udføres i praksis. Det svarer til at kurere GW med køleskabe.

Vores problem her i DK er imidlertid at vore politikere har en svaghed for lappeløsninger og kassetænkning.....de tænker sjældent længere frem end 4 år, og udover deres egen pengekasse, hvorfor et "teknisk fix" ofte er det der giver mest mening i disse, vore statsmænds, verden.

 • 0
 • 0

Svend,

jeg er ikke 100% uenig... ;-)

Dog vil jeg sige, at du kan placere en ordre på et CCS anlæg hos Mitsubishi i dag, og de leverer med garanteret ydelse - som dog højst sandsynligt er dårligere end de 2,7 GJ/t Dong håber på.

Men hvor er de politiske initiativer, der skal udfase kullene? Hvor er de intelligente elmålere? Hvor er de statsgarantede 10-20-års lån til bedre isolering og installation af varmepumper? Hvorfor betaler vi CO2-10-øre (+ moms!) for vindmøllestrøm? Hvor er de godkendte sites til placering af nye effektive vindmøller på land? Hvor er de attraktive afregningsvilkår for vindmølleparker til vands? Hvor er tilskudsordningerne til solceller? Hvorfor er der aftagepligt for naturgas på steder, hvor man hellere ville varme med solfangere og biokedler? Hvor er de store initiativer til at forbinde EU elektrisk, så vi kan få solstrøm fra Portugal, når det er vindstille i Danmark? Sådan kunne man blive ved...

Teknologierne er enten klar eller i hvert fald klar til endelig udvikling og produktmodning, men de kræver et politisk skub for at komme ud over rampen og kunne konkurrere med teknologier, der har været optimeret i over 100 år! (kedler og forbrændingsmotorer)

 • 0
 • 0

Hej Thomas!

Kunne ikke udtrykke min egen frustration meget mere klart end hvad du gør herover.

Politik er ofte uforståeligt, måske netop fordi mange af de ting politikerne vedtager ikke giver mening.

Men i DK skulle vi jo have folkestyre, så hvis vi ellers kan få folket til at løbe i den rigtige retning, så skulle der være håb for at politikerne kommer halsende efter.

 • 0
 • 0

Poul-Henning Kamp skrev :

Jeg kunne egentlig godt tænke mig at se den termodynamiske beregning der får dem til at tro at CO2 lagring er en god ide og at 20% "overhead" er realistisk.

I Vattenfall er vi ved at udvikle et stort projekt på nordjyllandsvaerket, og der skal vi nok få overheadet ned under 20% og det selv om det kun er et demoprojekt, Det forventes i drift sidst i 2013. At energiforbruget på DONGs anlaeg i esbjerg er hoejt skyldes at det må betragtes som et laboratorie anlaeg som er skaleret lidt op. Og som primaert er bygget for at vise at det kan lade sig goere. Og anlaeget i Esbjerg virker faktisk det er den gode historie.

 • 0
 • 0

I Vattenfall er vi ved at udvikle et stort projekt på nordjyllandsvaerket, og der skal vi nok få overheadet ned under 20%

Hvor meget koster det så at forsikre et CO2 lager de næste 1000 år?

Hvor meget ekstra CO2 bliver der udledt når man skal fremskaffe og transportere 20% ekstra kul.

Hvor meget ekstra flyveaske bliver der produceret, hvis de kulfyrede kraftvarmeværker får lov til at forsinke afskaffelsen af sig selv?

Synes det er bedre at gøre som Arnold Terminator, og istedet Terminate den danske kulkraft.

 • 0
 • 0

At flytte hele den danske befolkning ned til Vestsahara.

Så ville energibehovet til opvarmning af boliger falde drastisk, da en simpel solfanger med et simpelt varmelager vill være tilstrækkeligt.

Man kunne hvis denne løsning vinder fremme, placere vindmøller i kystnære områder, til at afsalte havvand når det blæste og have en overkapacitet, der gjorde, at man havde rigeligt med vand, så man kunne klare perioder uden blæst.

Dernæst skulle vi lave vore arbejdspladser således at de hver især havde en vind og solkraft der var tilstækkelig til at drive maskiner og produktionsudstyr når det blæste. Hvilket jo så ville medføre at man måtte opgive at holde fri i weekenderne når det blæste...

 • 0
 • 0

Jeg skrev:

Efter 37 år som kernekraft modstander er jeg nu på nippet til at sige jatak alligevel. Co2 udledningerne stiger og stiger, og viser vel at vi ikke vil nedsætte vores overforbrug? Kan prisen for at slippe for KK blive for høj?

Paul: (21.11 kl 22.57) "Nu er vi altså derhenne hvor energibehovet er en trediedel, samtidig med at naturgassen udnyttes 3 gange så godt, hvilket vil give 9 gange så god udnyttelse af naturgassen.

Stopper vi samtidig eksporten af naturgas, så vi har dobbelt så meget naturgas til os selv, jamen så har vi 18 gange så meget at gøre godt med.

Når naturgas bliver brændt af som standby produktion, jamen så vil de supporte vindmøllerne 100%, så vi aldrig behøver at eksportere vindmølle-el mere (med vores nuværende vindmølle procent), hvorved vindmølle strømmen vi selv kan bruge vil blive fordoblet."

Jeg kan ikke se dine argumenter og tal skudt ned, Paul. Måske vi bare skal springe kernekraften over og starte dine planer op?

 • 0
 • 0

Jeg kan ikke se dine argumenter og tal skudt ned, Paul. Måske vi bare skal springe kernekraften over og starte dine planer op?

Ja hvorfor ikke, bare der sker noget snart, Og vi skal under alle omstændigheder have varmepumper der kan køle og varme i hele landet.

Vi skal også have standby kapacitet med høj el-virkningsgrad til de vindmøller der under alle omstændigheder vil være, og til at udjævne de døgn/årstids variationer der altid vil være.

Vi skal også have forberedt el-infrastrukturen på elsamfundet.

Det vil stadig blive billigere end den måde vi gør det på nu, som er styret af 4 årig planlægning og kassetænkning, på bekostning af samfundsøkonomien og folkesundheden.

 • 0
 • 0

[quote]

I Vattenfall er vi ved at udvikle et stort projekt på nordjyllandsvaerket, og der skal vi nok få overheadet ned under 20%

Hvor meget koster det så at forsikre et CO2 lager de næste 1000 år? [/quote]

Jo, når en flok ivrige debattører her på ing.dk, som normalt aldrig kan blive enige om noget som helst, tilsyneladende er meget skeptiske mod CO2-lagring i undergrunden, burde hr. Eldrup et consortes nok tænke sig lidt grundigere om!

 • 0
 • 0

Det gør Hr. Eldrup da også.

Han prioriterer da i højgrad det forhold at magthaverne, politikerne, har en større indflydelse på hans forbliven på toppen end, vi "der aldrig kan blive enige" har det.

Derfor igangsætter Dong da et forsøg, som teknisk evnesvage politikere sluger råt! Jo længere tid der går, jo bedre er det da for Hr Eldrup, økonomisk set

 • 0
 • 0

http://www.berlingske.dk/article/99999999/...

"Forskere har bl.a. advaret mod jordskælv og udslip af CO2, f.eks. i Nordsøen, ved deponering af CO2 der, og at det kan blive dyrt at finde effektive reservoirer til lagring af kuldioxid."

Så hvad er den fulde samfundsregning for kul vennernes udskejelser på skatteydernes regning?

 • Hvad koster den øgede afhængighed af kul?

 • Hvad koster det at lagre CO2, incl. følgeskader og forsikring?

 • Hvor mange penge er allerede spildt på disse forsøg på at forlænge kul æraen? Penge der kunne have været brugt på realværdi projekter?

 • Hvormeget vil CO2 lagring forsinke reel CO2 fri energiproduktion?

 • Hvad er omkostningerne i forhold til samfundsøkonomien når borgerne så fortsat skal tvinges til at aftage varmt vand produceret på kul der sælges for 50 øre for en KWh før afgifter, og som bliver endnu dyrere når CO2 skal lagres, hvor borgeren istedet kunne få vindmølle-el til 40 øre for en KWh, som med en lokal varmepumpe kunne lave varme for kun 10 øre pr. KWh i årsgennemsnit?

 • Hvor mange varmepumper og solfangere vil ikke blive installeret i DK, når vi istedetfor at reducere fjernvarmen til 10%, udvider den til 60% samtidig med at vi øger kul afhængigheden med 30%?

 • Hvem skal aftage vindmøllestrømmen der gør os uafhængige, kan geares 3-400% i en varmepumpe, der produceres uden flyveaske, uden behov for CO2 lagring, uden behov for at slå folk ihjel i minerne, uden risiko for jordskælv og udslip der kræver ny deponering af CO2? Er planen at vi skal eksportere endnu mere vindmølle-el til Norske og Svenske indkørsler istedetfor selv at geare den 3-400% i vore varmepumper?

 • 0
 • 0

Nej, elfilteret fjerner over 99% af partiklerne og resten, altså 100%, forsvinder i det våde afsvovlingsanlæg og den våde skrubning af røggassen for CO2. Radioaktiviteten sidder i asken, altså: den er også fanget. Flyveasken, som kommer ud af elfilteret, går til cement og beton produktion. Der ligger ikke nogen radioaktive askebunker i Danmark! Jeg er ikke helt sikker på, hvad der sker med kviksølvet, men lur mig om det ikke fanges i alle de våde processer, hvis ikke det allerede sidder i asken..?

Jeg er stadig meget skeptisk overfor om forureningen bare sådan kan fjernes fra røgen, men lad os for fredens skyld antage at du har ret, og forureningen bliver komplet fjernet fra røgen.

Til dette kan jeg ikke andet end gentage argumentet om, at der er brug for ALLE former for CO2 reduktion for at stabilisere indholdet i atmosfæren på 550ppm.

Hør nu lige her; hvis vi installerer CCS anlæg på de kulfyrede kraftværker, samt raffinaderier og cementproduktion, så forhindrer det os ikke i at slukke for kraftværkerne, når vi en gang når dertil, at vi kan klare os uden med andre CO2-fri energiformer.

Her forudsætter du, at vi har rigelige mængder kul til rådighed til at nå hen til det stadie hvor vi kan forsyne os via VE eller lign. forsyningssikre og forureningsfrie kilder.

Mit argument er at det kan vi ikke være sikre på. Brænder vi 30% mere kul af for at fjerne CO2, mindsker vi vores chancer for at nå hen til stadiet hvor vi kan udskifte vores kraftværker. Altså, hvis vi kun snakker lille DK er betydningen naturligvis meget begrænset.

Derudover, har vi stadig de problemer med om CO2'en vil blive i undergrunden. Gør den ikke, har vi spildt 30% kul og kun fået forureningen tilbage igen.

 • 0
 • 0

Derudover, har vi stadig de problemer med om CO2'en vil blive i undergrunden. Gør den ikke, har vi spildt 30% kul og kun fået forureningen tilbage igen.

Og når det bobler op igennem havbunden fra utætte depoter, grundet de jordskælv det selv samme CO2 depot har forårsaget, ja så kan det nå at lave dobbelt skade på vejen op, når det forsurer det lokale vandmiljø.

 • 0
 • 0

Nu er politikere jo sådan indrettet mere eller mindre som bogholdere, og når kul og olie er nærmest gratis i sammenligning med VE, så får vi ikke fred for kul og olie før ressourcerne er væk. Så det kan da kun gå for langsomt med at komme igang og få det kul/olie/narko fyret af. Først da vil politikere reelt komme igang med at tænke i VE og energieffektivitet. Og der synes jeg da CO2-lagring er et rigtigt godt middel til at få kulforbruget endnu højere op. At der går nogle mennesker til i minerne, og der er lidt uhensigtsmæssigheder generelt ved denne løsning er bare synd, men politikere vælger jo sjældent den optimale løsning alligevel. Det er helt på hovedet at tro at vi skal spare på kul og olie, for indtil det er helt umuligt at spare penge på at svine, så vil vi altid høre om det som om man ikke kan vælge andet af økonomiske grunde.

Jeg kan så trøste med at vi ikke har kul til alt for mange år alligevel, for amerikanerne bliver jo nok så tørstige efter olie, at de ikke kan lade være med at sætte gang i at lave kul om til olie i en horribelt ineffektiv konverteringsproces. Og man kunne jo endelig altid argumentere med at det kul som vi ikke får fyret af i vores "rene" anlæg, bare vil blive fyret af et sted i kina i et "beskidt" anlæg.

 • 0
 • 0

Hej Poul P.

Og her er det så jeg prøver at argumentere for at politikerne rent faktisk kan spare penge ved at omdanne Danmark fra at være et kul land, til at være et varmepumpeland.

For når en KWh kulvand koster 50 øre at fremstille, og en KWh vindmølledrevet varmepumpevand koster 10 øre at fremstille før henholdsvis afskrivning af varmepumpe/fjernvarmenet, jamen så er der jo penge at hente ved at lukke alle de fossile kraftvarmeværker.

Måske er problemet bare at der ikke er hurtige penge at hente fordi det tager lidt over 4 år før investeringen giver et positivt afkast.

Ligesom regningen for forureningen fra kulkraft der idag skubbes ind i børneværelset, jo heller ikke skal betales af nogen af de siddende politikere/fjernvarmedirektører.

Politikere går efter easy-fast money, og som bekendt er det jo altid dyrt at tænke kortsigtet.

Kan vi ændre på det?

 • 0
 • 0

For når en KWh kulvand koster 50 øre at fremstille, og en KWh vindmølledrevet varmepumpevand koster 10 øre at fremstille før henholdsvis afskrivning af varmepumpe/fjernvarmenet, jamen så er der jo penge at hente ved at lukke alle de fossile kraftvarmeværker.

Hvor i alverden har du det tal fra?!?

Jeg kan se, at jeg sidste år betalte 27,46 øre/kWh fjernvarme her i Århus, inklusive skatter og afgifter. Det svarer til ca. 2,75kr pr. liter fyringsolie...

Strøm koster knap 30 øre/kWh at producere, og fjernvarme koster langt mindre. I rene produktionsomkostninger koster det kun den smule el der tabes, ved at kondensere dampen ved 120°C i stedet for 18°C.

Nu da vi ikke længere (tilsyneladende) vil acceptere nye vindmøller på land, så skal de ud på vandet, og placeres i store klumper, så deres produktion varierer synkront :-( Pga. den enorme efterspørgsel på vindmøller, skal prisen op på 60 øre/kWh for at lave en forretning ud af det. Mht. varmepumpernes COP på 4, så synes jeg det lyder optimistisk i de perioder, hvor der er størst varmebehov. Jeg tror det ville være vanskeligt at lave radiatorvand med så høj virkningsgrad.

IDE: man burde lave en to-trins varmepumpe med en primær kreds, der laver varmt vand ved 30°C til gulvvarme med meget høj COP og en sekundær, der laver varmt brugsvand ved ca. 60°C. Den primære kreds ville have en teoretisk COP på omkring 10! Jeg aner dog ikke, hvor stort markedet er for en-familieshuse med gulvvarme, men uden fjernvarme..?

 • 0
 • 0

[quote]For når en KWh kulvand koster 50 øre at fremstille, og en KWh vindmølledrevet varmepumpevand koster 10 øre at fremstille før henholdsvis afskrivning af varmepumpe/fjernvarmenet, jamen så er der jo penge at hente ved at lukke alle de fossile kraftvarmeværker.

Hvor i alverden har du det tal fra?!?

[/quote]

Hej Thomas!

50 øre plus 25% moms = 62,5 øre plus de 18 øre fjernvarmeselskabet betaler i afgift = 80,5 øre, som er gennemsnitsprisen for fjernvarme i DK.

Et jordvarme anlæg kan idag holde over COP 4 i årsgennemsnit, og endnu mere hvis det kombineres med en energifanger/solfanger.

Kommer man vindmølle-el i en sådan varmepumpe, vil man udover at være flyveaske og CO2 fri, selv kunne producere varme til 10 øre pr. KWh varme, og 15 øre pr. KWh hvis vindmøllestrøm koster 60 øre KWh, før afgifter.

Noget billigere end de 50 øre pr. KWh det i gennemsnit koster at producere fjernvarme, der i Danmark primært er baseret på Kul, med flyveaske og CO2 udslip som kedelige biprodukter.

Og begynder vi at bruge 30% ekstra kul på at lagre CO2, vil vi få 30% ekstra flyveaske fuld af tungmetaller og radioaktivt materiale, hvorfor alene prisen for en KWh varmt vand vil stige til 65 øre pr. KWh, plus prisen for de skader flyveasken og CO2 forårsager. Plus den pris det koster at vedligeholde et mere kompliceret kraftvarmeværk.

 • 0
 • 0

Hej John, Paul, Thomas og alle jer andre læsere!

Jeg må sige, at jeg er begejstret over den indholdsrige, ekstremt saglige og givende debat, som min artikel har affødt.

I meget kompetente mennesker er med til at give os almindelige dødelige journalister nye inputs til at tage emnerne videre.

Det er virkelig det, som gør det her site til noget specielt. Tak

mvh Søren Hebsgaard journalist, ing.dk

 • 0
 • 0

Man taler altid om de 200 års reserver når man snakker om kulkraft. jeg tillader at spørge om de stadigt er sandt, i en verden der årligt forbruger 2-5% mere kul, i en fremtid hvor de kul kraft værker. alle forbruger ca 20-33% mere kul fordi vi propper kulets co2 i jorden. Er en løsning hvor man forbruger så meget mere kul til et dyrt anlæg med en meget stor kapital binding, virkeligt den rigtige løsning for kina og indien?, Hvad vil der ske med elprisen kul produceret med et højere forbrug, kontra el prisen med vedvanrde energi hvis prisen på kul stiger?.

Er dette her, nu også den billigste løsning om bare 5 eller 10 år ?.

http://www.energywatchgroup.org/Reports.24...

 • 0
 • 0

Måske er problemet bare at der ikke er hurtige penge at hente fordi det tager lidt over 4 år før investeringen giver et positivt afkast.

Ligesom regningen for forureningen fra kulkraft der idag skubbes ind i børneværelset, jo heller ikke skal betales af nogen af de siddende politikere/fjernvarmedirektører.

Politikere går efter easy-fast money, og som bekendt er det jo altid dyrt at tænke kortsigtet.

Kan vi ændre på det?

Jeg kan ikke lige se hvad der kan ændre på politikernes ønske om at tisse i bukserne ved at bygge flere kulkraftværker her og nu. Det vil formodentligt ikke stoppe før deadline for kul-produktionen når ned under en 4årig horisont. Og der var mit argument så at det gælder om at nå dertil så hurtigt som muligt, ikke at det på nogen måde er en god situation, men vi trænger til at komme videre end den tænkning DONG præsenterer os for idag. Det er nærmest som vores skattedebatter her i landet, alt skal være "provenu-neutralt" og ikke noget med at tænke på miljøet før pengene. Og ikke før kul/olie er dyrere sker der noget. Selvom energi jo allerede er rigeligt billig idag, da vi som forbrugere kun sparer på energi af principielle grunde og ikke tilnærmelsesvist af økonomiske.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten