Tagpap bliver nu brugt meget bedre

(Uddrag)
Tagpap bliver nu brugt meget bedre
På det netop afholdte tagseminar 83, der var arrangeret af Tagpapbranchens oplysningsråd, kunne man konstatere, at tagpap anvendes bedre end tidligere. Direktør Marius Kjeldsen mente at branchens egne krav og anvisninger overflødiggjorde
bygningsreglementet på dette område. Professor Poul Kjærgaard redegjorde for tagpappets historiske udvikling, der faktisk går mere end 200 år tilbage, f.eks. er der anvendt tagpap på Gymnastikhuset på Vallekilde højskole fra 1884, og Bindesbølls pakhuse
i Skagen er forsynet med tagpaptag. Problemerne omkring fugt i tagpaptage blev belyst på seminaret, hvor teknikere var enige om, at fugtproblemerne

væsentligst skyldtes konvektion og ikke som tidligere antaget diffusion. Advokat Erik Hørlyck omtalte ansvarsforholdene omkring tagskader og Danske Tagpapentreprenørers Ankenævns virksomhed.