Tag magten fra kommunerne – giv hovedstaden sit eget råd

Den er helt gal med de offentlige myndigheder, som skal sørge for at skabe sammenhæng i hovedstadens bebyggelser og trafik. Det fastslår Ingeniørens Visionarium.

Mens kommunalreformen i 2007 betød, at Aarhus, Odense og Aalborg i dag kan planlægge udviklingen i områder, der rækker ud over de nuværende bygrænser, så er hovedstaden stort set uændret. Der er stadig 29 kommuner i Region Hovedstaden, og København og Frederiksberg har stadig på nogle områder en særlig status.

Læs også: Lokalpatriotisme får Københavns trafik til at bryde sammen

»Kommunalreformen omdannede regioner, der kunne regionsplanlægge, til regioner med sygehusadministration. I dag har vi Region H, der ikke dækker hele hovedstaden, og som ikke beskæftiger sig med arealplanlægning,« lyder det opgivende fra Morten Elle, lektor på Aalborg Universitets Institut for Planlægning.

I stedet blev planlægningen af hovedstaden flyttet ind i staten, og Fingerplanen blev gjort til et såkaldt landsplandirektiv, som i dag er bestyret af Erhvervsstyrelsen.

Vækker forundring i udlandet

»Folk fra udlandet ryster på hovedet, når de ser Region Hovedstaden,« konstaterer Morten Elle.

Formanden for danske planchefer, Ishøj Kommunes Anja Carlslund, ærgrer sig over, at strukturreformen ikke førte til flere sammenlægninger mellem hovedstadskommunerne.

»Lovgivningen bliver mere og mere kompleks. Den er indrettet til store kommuner, hvor man har større fag­lige miljøer. Det har man bare ikke i de små kommuner i hovedstadsområdet. Desuden har større kommuner nok også lettere ved at lave afvejninger mellem lokale interesser og overordnede hensyn. Så enten skal vi lægges sammen eller blive meget bedre til at samarbejde på tværs af kommunerne,« siger hun.

Brug for et hovedstadsråd

Sammen med resten af Visionariet fastslår hun, at der er brug for en ny struktur til at varetage by- og trafikplanlægning i København. Den skal have ejerskab over planerne eller sørge for, at kommunerne følger intentionerne.

Professor emeritus i geografi Christian Wichmann Matthiessen, Københavns Universitet, har også en plan for, hvordan det skal føres ud i livet.

»Vi savner et hovedstadsråd. Mange af de ulykker, der er sket, skyldes, at kommunerne er herrer i eget hus, og de er alt for små. Når det gælder regionplanlægning og kollektiv trafik, er det væsentligt med en styreform, der afspejler den daglige virkelighed,« siger han.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

at lade Københavns kommune rent faktisk dække Københavns areal? Det ville efter min mening inkludere alt der ville ligge indenfor/på en eventuel Ring 5, inklusive Helsingør og Roskilde.

Er der et godt argument imod dette? Det er ikke som om området er så uoverskueligt stort/tæt befolket at det ikke kunne fungere.

 • 1
 • 3

Er der et godt argument imod dette?

Jeg ved ikke om det er et godt argument, men efter at have oplevet hvordan Københavns Kommune driver daginstitutioner og skoler er jeg egentlig godt tilfreds med ikke at høre til der.

Spørgsmålet er om det er kommuner eller regioner der giver mindst mening lige nu, men at have begge er ikke rigtigt nogen success, så det giver mening at se på hvilke opgaver der burde løses nationalt og hvilke der burde løses lokalt - og så definere hvor store områder "lokalt" dækker over.

 • 3
 • 1

Småproblemer med den nuværende inkarnation af Københavns Kommune ser jeg ikke umiddelbart som et modargument, nej. Den ville nødvendigvis måtte ændre sig meget hvis der skulle foregå en så stor udvidelse af dens ansvarsområde.

 • 2
 • 0

Småproblemer med den nuværende inkarnation af Københavns Kommune ser jeg ikke umiddelbart som et modargument, nej.

Enig. Men der kan være problemer med hvilken rolle vi som borger synes at spille i det kommunale demokrati.

Den altovervejende årsag til de mange små fyrstendømmer rundt om København får lov til at eksistere er dog (IMHO) at ingen tør tage opgøret med dem. Den vestlige del af landet er jo heller ikke videre interesseret i en alt for magtfuld hovedstadsregion... Et hovedstadsråd uden magt og tilsvarende budget er forsøgt - og det førte til det rene ingenting.

 • 0
 • 0

hovedstadsråd

Jeg goolede og fandt dette link: http://www.byplanlab.dk/sites/default/file...

til en interessant bog, udgivet af Dansk Byplanlaboratorium, 1996: "Hovedstadsrådet 1. april 1974 - 31. december 1989, Erindringer 6 år efter."

Bogen er skrevet af Hugo Marcussen, der i forordet introduceres således: "...har deltaget i mere end 40 år i Hovedstadsområdets planlægning, og som iøvrigt var den ansvarlige leder af Hovedstadsrådets plan- og miljøforvaltning, har efter anmodning fra Hovedstadskommisionen udarbejdet et notat om sine erindringer."

Om Hovedstadskommissionen kan man læse følgende i samme forord: "Som de fleste vel er bekendt med, nedsatte regeringen i 1995 - 5 år efter Hovedstadsrådets nedlæggelse - en ny hovedstadskommission under Indenrigsministeriet. Kommissionen fik til opgave at komme med forslag til en reform af den amtskommunale struktur og af opgaveløsningen i Hovedstadsområdet. Kommissionen afgav ved årsskiftet 1995/96 sin betænkning. Det var regeringens hensigt at søge de nødvendige lovændringer gennemført iindeværende folketingssamling - i god tid før kommunalvalget i 1997. Dette lykkedes imidlertid ikke, og gennemførelsen af en ny hovedstadsreform er nu udskudt."

 • 0
 • 0

Og så kan Frank Jensen, Kabell m.fl. fortsætte deres absurde eksperimentarium.

Så vidt jeg kan se, er problemet ikke dårlige socialdemokratiske borgmestre. Problemet er magistratstyret, hvor de store partier har en eller flere borgmestre. Det at borgmestrene kommer fra forskellige partier, gør, at det er svært for vælgerne at finde ud af, hvilke borgmestre der leverer valuta for skattekronerne. Københavns kommune har alt for mange papirnussere ansat, fordi hver borgmester har sin egen administration. Hvis der kun var en borgmester, ville denne borgmester være nødt til at effektivisere administrationen, ellers ville vælgerne gøre oprør. Socialdemokraterne sidder ikke mere solidt på flertallet end at de ikke ville kunne ignorere strømninger blandt vælgerne.

Meget af nybyggeriet er dyre ejerlejligheder, hvor man skal have en solid indkomst for at købe, og folk med solide indkomst har det med at stemme borgerligt. Det vil give kamp om magten i København.

Og så lad os dog få flyttet den overordnede planstyring fra kommunerne tll regionen. Vi skal ikke have flere valgte organer end vi har i dag.

 • 1
 • 0

Dels for nedlæggelsen af Hovedstadsrådet (det var Schlütter - inspireret af Thatcher), der dog havde en række muligheder for at skære igennem det kommunale småkævl, og "vi vil ikke samarbejde med de andre, for vi kan meget bedre selv". Det sidste lyder næsten som et indlæg i EU-debatten fra ét af nej-partierne. Men helt galt gik det med Løkkes svendestykke, kommunaldeformen. Den har gjort enorm skade over hele landet. Se til sygehusene, til nedlæggelsen af domstole, politistationer lukker, det samme gør biblioteker og skoler, kollektiv trafik osv. Og nu slås vi alle med følgerne af at Slotsholmens værste fusker - uden modstand, for DF sagde ja til det hele på forhånd - fik lov til at ødelægge hvad besindig og kloge folk har opbygget gennem generationer.

Venstres og Løkkes mål var at stække de store byer, det skete bl.a i Jylland, hvor en række tidl. røde kommuner blev sammenlagt med et opland, der var domineret af Venstre - og deerved tipppede magtbalancen (fx. Kolding, Vejle, Slagelse, Svendborg m.fl.) og især hovedstadsområdet, som Venstre altid har hadet, fordi det havde for meget magt, og var mere rød, end Venstre kunne kapere.

Et eksempel. Den tidl. hovedstadsregion skulle gøres mindre, og det skete bl.a. ved at placere Roskilde amt under region Sjælland - og det til trods for, at amtet arbejdsmæssigt, økonomisk osv. osv. var tæt knyttet til hovedstaden.

Løkkes sygehusplaner er lige så katastrofale. Der blev planlagt få supersygehuse landet over, men inden disse var bygget, så blev der nedlagt en lang række mindre - ofte velfungerende - sygehuse, fx Helsingør, Hørsholm og Fr.sund (Det sidste er ved at blive genåbnet, da "man" fandt ud af, det alligevel ikke kunne undværes!). Løkke ville, at regionerne skulle høste "gevinsterne" ved de færre hospitalsenheder - inden afløserne var blevet bygget. Altså helt på samme måde som med SKAT - det har Fog og Løkke også ødelagt. For at føje spor til skade, så skal supersygehusene nu bygges for budgetter, der blev udarbejdet for en halv snes år siden. Resultatet er, at der skal spares, indskrænkes, og at de nye hospitaler slet ikke bliver det, de kunne være blevet til. Fx skal Hillerød nye sygehus reduceres med 90 sengepladser, det har være på tale af spare køkkenet væk (af djøf'ere, der intet aner om kostens betydning i helbredelsen af indlagte. Heller ikke på Rigshospitalet hvor ernæringsenheden for kræftsyge børn nedlægges for at spare 4 mio kr.) Det meste går op i mursten, og smart arkitektur, men der er ikke råd til personale, behandlings-faciliteter mv. Altså lidt ligesom Operaen, der bruger formuer på mursten og det ydre, men ikke har penge til de forestillinger det var meningen. Også her betyder overfladen alt.

Problemet med kommunaldeformen, er at den lod en række små borgerlige kommune overleve, hvor disse skulle have været sammenlagt. Hvordan kan Vallensbæk, Dragør, Hørsholm få lov til at eksistere i dag, de har jo kun et indbyggertal, der ligger langt under det gennemsnit der var tilstræbt på min. 40.000 indb. Fordi de alle er blå kommuner. Og se til en solorytter som Gentofte, der står udenfor de fleste kommunale samarbejder. Man er skam alt for fine til at ville samarbejde med sine socialdemokratiske naboer.

Tidl. transportminister Henrik Dam Kristensen blev i 2012 spurgt om, hvordan det kunne være, at Oyster Card i London fungerede så upåklageligt. Svar: Fordi der kun sidder én beslutningstager for bordenden, og denne har mandat til at bede de andre deltagere i samarbejdet om at holde kæft.

Måske ikke særlig demokratisk, men det virker, og det er måske en model, der er brug for at introducere i hovedstadsregionen - og så sende alle de små konger i kommuner og trafikselskaber hjem.,

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten