Tænketank: Global opvarmning giver terroristerne vind i sejlene

Hvis den globale opvarmning får klodens temperatur til at stige inden 2040, vil det udløse massive, ukontrollerbare folkevandringer i Centralamerika og det sydlige Asien og medføre blodige konflikter i Afrikas fattigste egne.

Stiger temperaturen 2,6 grader vil det desuden medføre oversvømmelse især i Holland, USA og Sydøstasien og væbnede konflikter over ressourcer som Nilens og dens bifloder, hvorfor en atomkrig er sandsynlig.

Går termometeret hele 5,6 grader i vejret inden næste århundredeskifte, vil problemerne være uløselige, hvis ikke der findes en udvej mod klimaændringerne og terrorismen - på én og samme gang vel at mærke.

Visionerne stammer fra rapporten The Age of Consequences: The Foreign Policy and National Security Implications of Global Climate Change forfattet af tænketanken Center for Strategic and International Studies, som rådgiver USA i sikkerhedsspørgsmål.

De 11 forfattere er alt lige fra historieprofessorer, tidligere direktører for CIA og tidligere national sikkerheds-rådgivere for vicepræsident Al Gore.

Rapporten opererer med tre scenarier; et forventet, et alvorligt og et katastrofalt. Formålet er på baggrund af naturvidenskabsfolkenes analyser af konsekvenserne af klimaændringerne også at vurdere de geopolitiske effekter for civilisationernes sikkerhed og dermed for hele menneskeheden.

Radikalisme og massiv migration

Rapporten peger på millioner af migranter som den største og mest sandsynlige risiko i en verden, hvor ingen lande vil få gavn af klimaforandringerne trods kortsigtede effekter såsom bedre landbrugsvilkår.

»Klimaændringerne vil forværre global terrorisme ved at øge både migration og sandsynligheden for nedbrudte stater - to faktorer, som har stor effekt på risikoen for radikalisme,« skriver to af forfatterne, Alexander T.J. Lennon og Julianne Smith.

De peger på, at det allerede er tilfældet i Darfur og Bangladesh. I midten november blev det asiatiske land hårdt ramt af den tropiske cyklon Sidr.

»Hundredvis af Taliban-tilhængere og jihadister har allerede fundet en sikker havn i denne region i kølvandet på den amerikanske invasion i Afghanistan. Kombinationen af forværrende socioøkonomiske forhold, radikale islamiske politiske grupper og miljømæssig usikkerhed på grund af klimaændringerne kan vise sig at være omskiftelig,« varskoer rapporten.

Biobrændsel som geopolitisk magtfaktor

De sikkerhedsmæssige effekter af klimaændringerne vil også mærkes inden for de vestlige landes egne grænser.

»I takt med at antallet klima-migranter stiger, kan spændingerne mellem en krympende men alligevel yderst protektionistisk europæisk offentlighed og et voksende immigrantfællesskab øges, og dermed udløs vold og en bølge af radikalisme,« skriver Alexander T.J. Smith og Julianne Smith.

Rapporten angiver, at klimaændringerne i kombination med kontrollen over energikilder og internationale aftaler om reducering af CO2-udledningerne vil have betragtelige effekter på den geopolitiske magtbalance. I så fald får olie får en mindre betydning. Derfor kan specielt Rusland snildt stive sin rolle som stormagt af ved hjælp af sin kontrol over en anseelig mængde naturgas.

»Sådan et gensidigt forhold mellem magt og energi vil meget muligt lede til, at Mellemøstens betydning for global politik bliver reduceret. Fremkomsten af alternative energikilder, især biobrændsel, kan også skabe nye regioner af strategisk betydning,« spår rapporten.

Dokumentation

CSIS: The Age of Consequences: The Foreign Policy and National Security Implications of Global Climate Change

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg er stadig i færd med at stave mig igennem den selv og kan varmt anbefale at man følger link'et ovenfor.

Jeg havde slet ikke overvejet at der var en risiko for at terrorister kunne sigte efter at sabotere vores CO2 forurening ved at angribe højspændingsnettet, men den er jo lige på kornet når man overvejer sagen lidt.

Jo længere man kommer i rapporten, jo mere tankevækkende bliver den.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Vi har uden tvivl fået mere end et vink med en vognstang når det gælder. Vore vestlige samfunds afhængelighed af forsile brændstoffer. Der er nu mange gode grunde til at udfase forsile brændstoffer, i et lyntempo.

Teror skal uden tvivl medregnes som en af de bedre begrundelser for i samme tankt som at olie forsyningen koncentreres omkring nogle få lande der er politiske ustabile, i dette lys der øger vores olie afhængelighed ikke til stabiliteten i et iforevejen ustabilt område. Klima forandringerne ødelægger stabile biosfære områder hvilket gør det umuligt at bo i området da der ikke længere kan dyrkes den samme mængte mad i området. på denne måde spreder ørken og vådområder sig så befolkningen presses væk.

Rapporten skal bruges til at advare os om hvad der sker hvis vi træffer de forkerte valg nu som exembelvist at dyrke biobrændstoffer til erstatning for forsile brændstoffer.

Den eldrevne jernbanen bliver fremtidens primære transport midel, det er håbløst og farligt at forsøge at bevare en forsil samfunds struktur i en verden der skal drives med ikke forsile brændstoffer.

Rammer en serie af målrettet teror angreb en eller flere rafandaerier pipelines olietankere mm i saudiarabien eller de øvrige mellemøstlige oliestater. Så vil olieprisen stige øjeblikkeligt til over 150-200 dollar pr tønde hvilket der vil sender verden øjeblikkeligt ud i en dyb økonomisk krise. peak oil og klima foradningerne øger ricikoen for terorangreb Michael T. Klare har skrevet en udemærkdet bog blod and oil. her beskriver han et ligende senarie som verden nu begynder at kæmpe om de sidste forsile resuser samtidigt med at verden mærker koncekvensen af brugen af de selvsamme forsile resurser.

http://globalpublicmedia.com/people/michae...

Vi har fået et vink med en vognstang spørgsmålet er kun om vi vælger at se dette vink eller ej.

 • 0
 • 0

Alt erfaring siger at i varme perioder bliver dyrene store. Tænk bare på kridttidens Dinosaurer. Problemet er når det bliver koldt, for så bliver der længer imellem planterne og det vil ikke være muligt at dyrke landbrug. 98% af fødevare produktion vil forsvinde.

Det er sket før at en mellemistid er afsluttet med tre kolde og varme perioder, svarende til romersk-jernalder, vikingetiden og nutiden. Nutidens varme er ikke på højde med fortidens varmeperioder og vil hvis alt går som det plejer ende med et brat temperatur-fald.

 • 0
 • 0

Alt erfaring siger at i varme perioder bliver dyrene store. Tænk bare på kridttidens Dinosaurer

Hmm? Et stort dyr holder ellers varmen bedre end et lille! Under, og lige efter, sidste istid levede der da også uldhåret næsehorn, mammut og urokser i Europa!

 • Meget store pattedyr ville sikkert også have problemer med overophedning, i en varm periode!?
 • 0
 • 0

I 1960'erne Var der en lignende dommedagsprofeti. Man mente, at der ville udbryde endnu en verdenskrig i ca. 1986 p. g. a. befolkningstilvæsten. Folk ville ikke bare lægge sig til at dø af sult. Det er svært at spå, især om fremtiden!

Som jeg ser det, er der allerede krig i verden om kontrol over olien. Det er vel at mærke de rige lande der er agressorene!!!!!!!!!!!!!

Når tingene begynder at spidse til, skal man nok, af nødvendighed, kunne blive enige om at tilpasse sig, og afværge de værste følger.

 • 0
 • 0

Er der ikke nogle kloge hoveder der kan fortælle mig, hvorfor det ikke er muligt at skille CO2 i dets bestanddele på en rimelig nem og billig måde. Det er et spørgsmål jeg længe har tænkt over, men har ingen viden om kemi

 • 0
 • 0

Er der ikke nogle kloge hoveder der kan fortælle mig, hvorfor det ikke er muligt at skille CO2 i dets bestanddele på en rimelig nem og billig måde. Det er et spørgsmål jeg længe har tænkt over, men har ingen viden om kemi

Det er hurtigt forklaret: Varmen vi opnår ved forbrænding kommer fra den bindingsenergi der er til forskel på det vi brænder af (kul, olie, gas + ilt) og CO2.

Hvis vi skal vende processen og spalte CO2 til kul og ilt skal vi tilføre denne energi igen.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Denne rapport må betragtes som ren fiktion.

Der er vist heller ikke andre der opererer med en temperaturstigning på 5,6 grader inden næste århundredeskifte, end deltagerne i denne såkaldte tænketank. Hvoraf mindst een tidligere har vist lemfældig omgang med fakta, i sagens tjenste (eller rettere for at tiltrække mere opmærksomhed til hans person, efter at være alt andet lige glemt).

Altså: Fabrikation/opdigtning af videnskabelige resultater, og ren fiktion.

I værste fald vil temperaturen måske stige 0,5-1 grad i dette århundrede, men det er nok ikke noget der giver nok opmærksomhed i pressen, for denne gruppe.

Når det er sagt, kan man altid sige at decentral energiproduktion ikke er terrormål, hvor imod atomkraftværker og andre centralicerede energikilder er oplagte terrormål. Om det er noget planlæggere og politikere bør og vil tage hensyn til er jo op til dem.

Men det er dog endnu en faktor der peger hen imod en fremtid med decentral vedvarende energiproduktion.

 • 0
 • 0

I værste fald vil temperaturen måske stige 0,5-1 grad i dette århundrede, men det er nok ikke noget der giver nok opmærksomhed i pressen, for denne gruppe.

Det må jeg nok sige! Hvorpå bygger du denne superoptimisme? Kun den mest optimistiske af IPCCs prognoser regner med, at temperaturstigningen kan holdes under 2 grader!

 • 0
 • 0

Denne rapport må betragtes som ren fiktion.

Det er principielt alle forudsigelser, således også denne. Noget fiktion er dog forbavsende præcist, så man kan ikke afskrive det blot fordi det er fiktion.

Der er vist heller ikke andre der opererer med en temperaturstigning på 5,6 grader inden næste århundredeskifte, end deltagerne i denne såkaldte tænketank.

Jo da, der er mange klimamodeller der giver den slags svar i de i stigende grad sandsynlige "business as usual" scenarier.

Hvoraf mindst een tidligere har vist lemfældig omgang med fakta, i sagens tjenste (eller rettere for at tiltrække mere opmærksomhed til hans person, efter at være alt andet lige glemt).

Hmm, lad mig gætte: Du så et navn i en artikel du ikke engang læste godt nok til at opdage sammenhængen navnet blev brugt i, og tror derfor at din yndlingsaversion , Al Gore, var med til at skrive rapporten, som du hverken har læst, endsige downloaded ?

Hvis det er alt hvad du har at bidrage med, så synes jeg du skulle smutte ned på den nærmeste bodega istedet.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Poul Henning: OK du har ret, jeg fangede ikke lige at det var en af Al Gore's sikkerhedsrådgivere, og ikke ham selv.

Med hensyn til 5,6 grader stigning i løbet af de næste 90 år, så er det helt latterligt høje tal, der kun kan være frembragt for at få opmærksomhed i en jungle af alarmist støj. I følge NASA's nyeste opgørelse befinder vi os altså pr. 2007 kun ialt 0,6 grader over niveauet fra 1950'erne.

Dokumentation: http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/F...

Man regner med andre ord med at stigningstakten pludselig skulle accellerere x7 i de næste 90 år, men det er der absolut intet videnskabeligt belæg for. Tvært imod er stigningstakten jo som bekendt fladet en hel del ud, her de sidste 5-6 år.

Jeg er overbevist om at mange moderne samfund i løbet af de næste 20-30 år vil udvikle brugen af vedvarende energi, således at man beskytter sig mod udtørring af fossile brændsler, og ikke mindst gøre sig fri af efterhånden meget dyre fossile brændsler fra ustabile dele af verden.

Hvorfor ikke beholde pengene her hjemme i Danmark?

Og hvorfor ikke gøre sig uafhængig af folk som ønsker at kontrollere Europæisk politik ved at skrue op og ned for gas eller olie hanerne? (Det er ihvertfald ikke fiktion).

Og hvorfor ikke beskytte naturen mod den konstante strøm af olieforurening fra forliste olietankere?

Selvom jeg stadig mener det kan diskuteres om der er en dokumenteret sammenhæng mellem CO2 og global opvarmning (Undskyld, men ham kejseren HAR altså ingen klær' på :-) så vil vedvarende energi direkte trække varmeenergi ud af atmosfæren, hvorved global opvarmning dæmpes. Derfor vil vedvarende energi som vindkraft og bølgeenergi kunne dæmpe global opvarmning uanset om CO2 er årsagen eller ej.

Og give højere forsyningssikkerhed, lokal industri med eksport indtægter og på sigt billigere energi.

Af denne årsag mener jeg det er mest realistisk at stigningen bliver 1 grad, hvis vi kun indfører et minimum af vedvarende energi, men den generelle tekniske udvikling vil medføre lidt mere effektive biler, computere og forbrugsmønstre. (Motiveret af høje energipriser). Men hvis vi formår at indføre nye vedvarende energiformer, (af de grunde jeg anfører ovenfor) mener jeg stigningen realistisk set kun bliver en halv grad eller mindre.

 • 0
 • 0

Poul-Henning: Lige en sidste tilføjelse fra den lokale bodega: :-)

Selv den mest pessimistiske model som IPCC har brugt, nemlig scenarie A2, forudsiger altså "kun" 3,5 graders forøgelse i forhold til 1990 niveau.

IPCC rapport 4, side 762.

Det er dog ikke 5,6 grader... ;-)

 • 0
 • 0

Selv den mest pessimistiske model som IPCC har brugt, nemlig scenarie A2, forudsiger altså "kun" 3,5 graders forøgelse i forhold til 1990 niveau.

I overser en hel del ting:

For det første er der en del klimamodeller der har forudsagt højere (og lavere) temperaturer end de 3.5 grader. De 3.5 grader er det IPCC vurderer som det mest sandsynlige udkomme, under de givne forudsætninger.

Men de givne forudsætninger er langt fra perfekte.

IPCC's scenarier er 5+ år gamle og praktisk taget alle målinger på virkeligheden overstiger IPCC's "worst case" scenaries udgangspunkt, f.eks har Kina udledt meget mere CO2 end nogen havde forestillet sig.

Vi er også, så vidt jeg husker, 10 år foran den første model der producerede en afsmeltning som den vi så i arktis i år.

Dertil kommer så, at der (endnu) ikke er skyggen af den nødvendige politiske vilje og internationalt fodslav til at komme fra "worst case" til et mere "civiliseret" scenarie.

Det skulle være underligt om der ikke bliver gjort noget efterhånden, men med den nuværende udsigt er 5.6 grader i 2100 ikke et per definition urealistisk bud.

Husk derefter på at alle IPCC's andre scenarier forudsætter en intelligent og fornuftspræget handling på globalt plan.

Forslag til hvordan vi får rusiske mafiosier, USAnske oliekilde- & bil-ejere, USAnske (& danske!) Al Gore hadere samt statsministre, der ingensinde vil kunne bringes til at indrømme at Svend Auken havde fat i den rigtige ende, til at tilsidesætte deres personlige snævertsyn, modtages med kyshånd i det nye klimaministerium.

Som jeg har læst (hele!) rapporten, så er de tre scenarier de har opstillet representative for:

"vi har heldet med os" (1.3C@2040)

"det går lidt som det plejer" (2.6C@2040)

"vi har ikke heldet med os" (5.6C@2100)

Alt hvad der mangler for at bringe os i den sidste kategori er en diplomatisk krise imellem USA, Rusland og Kina som det tager 10 år at få lagt låg på...

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Poul-Henning, så tror jeg lige du skulle opfriske dine tal, ved at kigge på det igen.

IPCC Tallene er: Hvis vi er heldige: 0,4C@2040 As Usual: 1,0C@2040 Worst Case: 1,2C@2040 og 3,5@2100

Dette er anomali i forhold til 1990 +/- 10 år.

Vi ligger 2007 på 0,3.

NASA bruger 1960 som nulpunkt, derfor er anomalierne på NASA's temperaturtabel 0,3 grader højere. Altså er tallet for 2007 0,6C.

Jeg er overbesvist om at en stor del af Danmarks og andre storforbrugende lande's energiforbrug er baseret på større procentdel vedvarende energi i 2040, derfor vil temperaturkurven flade ud herefter. Det er kun et gæt.

 • 0
 • 0

Poul-Henning, så tror jeg lige du skulle opfriske dine tal, ved at kigge på det igen.

Tag så lige og download den rapport vi taler om her, gider du ?

Der er et link under artiklen der fører direkte til en pdf fil.

Jeg er overbesvist om at en stor del af Danmarks og andre storforbrugende lande's energiforbrug er baseret på større procentdel vedvarende energi i 2040, derfor vil temperaturkurven flade ud herefter.

Så har du ikke forstået fysikken.

Selvom vi holdt totalt op med at udlede CO2 fra imorgen tidlig, så ville temperaturen blive ved med at stige i omkring 100 år på grund af den lange tidskonstant der er i det fysiske system.

Ja, jeg tror også at vi får meget mere vedvarende energi en folk kan forestille sig, men jeg tror også det kommer for sent til at holde os inden for de 2C som EU og mange andre har vurderet som værende tolerabelt.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

på grund af den lange tidskonstant der er i det fysiske system.

Det lyder interessant Poul-Henning.

Hvor lang er tidskonstanten så?

Og hvad er fysikken eller princippet der definerer tidskonstanten?

Så har du ikke forstået fysikken.

Med den slags udtalelser, må du jo vise at du har forstået det....

 • 0
 • 0

Hvor lang er tidskonstanten så?

Og hvad er fysikken eller princippet der definerer tidskonstanten?

Tidskonstanten er lang fordi CO2 fjernes fra atmosfæren via langsomme biologiske processer.

CO2 der optages til fotosyntese af vegetation bliver ikke aflejret direkte, men omdannes til plantedele der efter kortere eller længere tid falder til jorden og rådner. Det meste af kulstoffet genbruges af andre organismer eller planter mange gange inden det til sidst aflejres. Ved skovbrande bliver regnskabet nulstillet og vi indkasserer ikke noget hvis vi passerer start. Derfor har vegetationen mest en rolle som korttidslager af CO2. (Det er dog også fordel: Hvis man begyndte et massivt skovplantningsprogram ville det hurtigt gøre en forskel.)

CO2 der absorberes i verdenshavene bliver fortæret af flere generationer af plankton og andre organismer der i stort omfang resulterer i biomateriale der falder til bunden og kan anses for aflejret. Processerne i havene er begrænset af materialetransport af både CO2 og næringsstoffer der er meget ujævnt fordelt i vandet, både horizontalt og vertikalt.

Hvad tidskonstante er, ved vi ikke præcist, for vi har ikke haft en chance for at måle den præcist, på tidspunkter hvor vi kan måle nøjagtigt nok. (Iskerner har begrænset tidsmæssig opløsning).

Alle de steder jeg har det det omtalt, anslås at selv ved et totalt stop for udledning af CO2 vil indholdet i atmosfæren først begynde af falde seriøst om ca. 100 års tid.

Dertil kommer den tidskonstant der er imellem CO2 indhold og temperatur i atmosfæren, den er der også meget usikkerhed om (primært fordi det er et kaotisk system) men den er vist i størrelsesorden af 5-25 år.

Du kan se disse tidskonstanter i spil, hvis du kigger på IPCC's kurver over deres forskellige scenarier. Du vil så opdage at de allesammen følges temmelig godt ad de næste 15-20 år og først derefter begynder de at divergere.

Modsat hvad mange tror, betyder ikke at vi kan vente indtil da med at foretage os noget, det betyder derimod at det allerede er nu vi skal vælge hvilket spor vi vil følge.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Lars & PHK,

The worst case actually includes the methane in the arctic (&antarctic ?) region finding a way into the atmosphere.

This is neither likely, nor indeed impossible - the authors have an obligation to include the possibility.

The report also says California can lower its emissions by 80 %, merely by tackling 'stupid' motoring.

It may be tackled for them.

New car-making countries have an old tradition of getting into the market via petrol-micers. See fx. BMW, Toyota, Kia etc.

What's to stop China, India & whoever else wants to have a go, from selling super-duper electric vehicles - putting idiots like Detroit, Bavaria & Milan out of business????

 • 0
 • 0

Et aspekt, som ikke vækker meget opmærksomhed, er, at der sker en massiv kapitalopbygning de steder, hvor der findes kilder for fossile brændstoffer.

F. eks. i Mellemøsten, Rusland og Africa. De penge som opsamles i store (stats)fonde investeres i bl.a det vestlige erhvervsliv. Københavns Fondsbørs er ved at blive solgt til en Dubai fond, man så den samme fond vistnok, skyde masser af kapital i CityGroup, da de var ramt af en finanskrise, og nu sidder de med en vis indflydelse i en amerikansk bank. Og hvad ligger der af skjulte investeringer af denne type i kapitalfondenes opkøb af dansk erhvervsliv.

Jeg bryder mig i mit naive lille hoved ikke meget om, at vores erhvervsliv her i Danmark skulle være ejet af fonde, der er centrerede i meget ustabile lande. Hvad sker der, hvis mørke kræfter tager over? Kunne man tænke sig, at disse kræfter ville bruge deres indflydelse til at stille krav om visse måder, at drive forretning på, som ikke er dansk.

Nu vil mange så sige. Pjat, kapitalen bevæger sig frit, og det betyder ikke noget, og forøvrigt går Q8 meget godt. Og ikke mindst - er Danmark ikke et olieland, der nyder godt af høje priser? Det kan godt være, men vi bør have en kvalificeret debat om denne kapitalopbygning. Jeg bryder mig bestemt ikke om, som pensionist engang at leve i et land, hvor erhvervslivet er ejet af mellemøstlige, russiske og afrikanske fonde.

 • 0
 • 0

Jens Christian Fogtmann: Er der ikke nogle kloge hoveder der kan fortælle mig, hvorfor det ikke er muligt at skille CO2 i dets bestanddele på en rimelig nem og billig måde. Det er et spørgsmål jeg længe har tænkt over, men har ingen viden om kemi

Poul-Henning Kamp: Det er hurtigt forklaret: Varmen vi opnår ved forbrænding kommer fra den bindingsenergi der er til forskel på det vi brænder af (kul, olie, gas + ilt) og CO2. Hvis vi skal vende processen og spalte CO2 til kul og ilt skal vi tilføre denne energi igen.

Kommentar: Jeg har læst et sted, at man kan bruge energien fra solceller og andre vedvarende energikilder - og dermed kan man vel på sigt løse problemet med oplagring af energi og skabe en ny form for energikredsløb med gendannelse af de fossile energikilder, som vi i øjeblikket bare forbruger!

 • 0
 • 0

Kommentar: Jeg har læst et sted, at man kan bruge energien fra solceller og andre vedvarende energikilder - og dermed kan man vel på sigt løse problemet med oplagring af energi og skabe en ny form for energikredsløb med gendannelse af de fossile energikilder, som vi i øjeblikket bare forbruger!

Det kunne man i princippet sagtens. I praksis vil størrelse, tab og ineffektivitet dog gøre det upraktisk.

Tænk på hvort store luftmængder der skal igennem hver time for at producere de enorme mængde kulbrinter vi brænder af, der er trods alt kun lidt under en halv promille CO2 i luften.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Is this a hoax? If not, watch out for the methane. www.greencarcongress.com/2008/01/arctic-su...

Jeg ved ikke hvordan det skulle kunne være snyderi, der er talrige bekræftede observationer af at isen var smeltet, bl.a fra NASA.

Hvad det så præcist betyder for fremtiden er et godt spørgsmål, det var totalt uventet og klimamodellerne har ikke vist noget der var tæt nok på til at det virkelig er en rettesnor.

Det er usandsynligt at det er nogen fordel for os.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Jo, men problemet med luftmængden løses vel, når man udskiller CO2 fra kraftværkerne, som beskrevet i denne artikel: http://ing.dk/artikel/84468

I stedet for at pumpe CO2 (koncentreret formoder jeg), ned i undergrunden, kunne man omdanne den til kul og olie igen?

Tjoe, men hvorfor ikke istedet sende de massive energimængder der skulle bruges direkte ud i elnettet i stedet ?

I forhold til de investeringer vi i givet fald ville tale om, er de investeringer vi har gjort i dimser der relaterer til kulbrinter næsten ikke til at få øje på...

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Jeg havde slet ikke overvejet at der var en risiko for at terrorister kunne sigte efter at sabotere vores CO2 forurening ved at angribe højspændingsnettet, men den er jo lige på kornet når man overvejer sagen lidt. Poul-Henning

Ahh - Det er jo præcis een af Glæderne ved de nye multikulturelle samfund!

Konflikter og grænser flyttes ind i hele samfundet stedet for at være det aftalte sted: Langs Grænsen, med forudsigelige spilleregler.

 • 0
 • 0

Rammer en serie af målrettet teror angreb en eller flere rafandaerier pipelines olietankere mm i saudiarabien eller de øvrige mellemøstlige oliestater. Så vil olieprisen stige øjeblikkeligt til over 150-200 dollar pr tønde hvilket der vil sender verden øjeblikkeligt ud i en dyb økonomisk krise.

Det ville da absolut være det allerbedste der overhovedet kunne ske for verden på en 10-15 års sigt. En oliepris på en 800-900 USD per tønde vil både flække den globale kreditboble lige på stedet og starte processen mod at afskaffe olieafhængigheden med en hel del mere energi og concentration end man brugte i 1970'erne og 1980'erne.

Når vi igen har en 300-400,000 arbejdsløse vil det tvinge staten til at holde op med at fedte med kulbrinteprovenuet (og lovgive ud fra de sidste to ugers mediebegivenheder) og igen begynde at arbejde for at få samfundet til at fungere udover een valgperiode.

Problemet med olien har jo overhovedet ikke ændret sig siden 1973. Det består simpelthen i at det meste kontrolleres af ustabile tossestater.

Jo hurtigere mellemøsten bliver irrelevant i enhver betydning, jo bedre for verden som helhed!! Jo større problemer mellemøsten skaber for verdensøkonomien, jo hurtigere forløber processen.

PS: Desværre er det sikkert sådan at de samme mennesker der betaler for terrorisme mod vesten naturligvis også har deres penge investeret her i vesten. Det lægger desværre en naturlig dæmper på tingene

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten