Tænketank: Biomasse sviner mere end kul og naturgas

1. juli 2013 kl. 07:069
De træpiller, som fyres af i de danske kraftværker, kan være dårligere for klimaet end fossile brændstoffer, konkluderer den grønne tænketank Concito.
Artiklen er ældre end 30 dage

Biomasse behøver langt fra at være CO2-neutralt og klimaets redning. Fyrer kraftværkerne eksempelvis med træpiller, kan det være mindst lige så miljøskadeligt som fossile brændstoffer.

Det er konklusionen fra den grønne tænketank Concito i en ny rapport, baseret på en analyse af, hvor miljøvenligt biomasse egentlig er, hvis det skal indgå som en fast del af vores energiproduktion.

»Det ikke længere holdbart at betragte biomasse som CO2-neutralt. Derfor foreslår vi, at man vedtager klare retningslinjer for beregning af de forskellige biomassetypers klimapåvirkning,« udtaler Thomas Færgeman, direktør i Concito, i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tænketankens nye beregninger viser, at bioenergi produceret på restprodukter og halm er en god idé for klimaet, også produktionen af andengenerations bioethanol. Derimod er det en anden snak med træpiller fremstillet af hele træer.

Desuden konkluderer rapporten, at det er bedre for klimaet at fyre med biomasse fra zoner, hvor træerne vokser hurtigt, typisk i troperne, end fra vores egen klimazone - her vokser træerne langsomt. Hovedparten af træpiller i de danske kraftværker stammer fra Østeuropa.

Den danske energipolitik bør derfor strammes, så biomasse ikke pr. definition betragtes som miljøvenlig. Derfor bør afgiftsfritagelse og støtte til biomasse også revurderes i forlængelse af det seneste energiforlig fra 2012, skriver Concito.

9 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
8
2. juli 2013 kl. 06:44

Henrik - jeg forholder mig alene til den process energi der medgår til at producere pillerne - og ikke om man bruger hele eller halve stammer. Det jeg siger er at det træ der bruges til at producere pillerne af er frisk træ der skal tørres og at der ikke findes brugbar spildvarme til det ude i de baltiske skove. Der skal derfor produceres varme til det og hele co2 emisionen fra denned tørring skal medregnes Og den mekaniske energi til at producere pillerne den med går under alle omstændigheder. Så hvis du har spild træ fra møbelproduktion der er tørret af andre årsager med går der 25 % af træet CO2 besparelse til pille produktionen. Hvis du bruger lavkvalitets energitræ - og det kan være udtynding, hele eller dele af stammer - der ikke på andre måder belaster CO2 regnskabet skal det tørres før der der kan produceres piller og det medgår der yderligere 25 % af den besparede CO2 emisionen til til . De to udregninger er simpel købmandslogik baseret på den process energi der under alle omstændigheder medgår til at producere piller . Det burde - alene - have givet anledning til betydelig eftertanke hos DONG og en analyse af om det er en god ide at fyre med piller i kraftværker. Hvis Cocitos påstande er rigtige - og det tror jeg de er - er det endnu sværere at forstå at man bruger piller.
Hvordan DONG når frem til et andet resultat det undrer mig meget. De har jo selv drevet en en meget stor pillerfabrik i Køge indtil for nylig og de burde da vide - om nogen - hvor meget process energi der medgår til produktionen. Som jeg har forstået CO2 regnskabet omkring importerede piller er det kun dele af processenergien der medregnes.og derfor kan det se anderledes ud.

9
2. juli 2013 kl. 07:35

Hej Thomas. Tak for uddybningen.

6
2. juli 2013 kl. 01:05

Det er ikke så svært at regne ud at CO2 regnskabet for importerede træpiller er meget tvivlsomt. Træpiller der importeres fra de baltiske lande og Canada fremstilles af træstammer. Processen er at: Træet hakkes til flis Træet hakkes til savsmuld Træet tørres Savsmuldet presses til piller Pillerne transportetes til kraftværket Pillerne hakkes til træpulver og blæses ind i kedlen. Der bruges ca 6-8 % af træets nedre brændværdi i form af el til neddeling og pilletering og med en (kul) kraftværksvirkningsgrad på 30 % i de baltiske lande er ca. 25 % af CO2 besparelsen brugt her. Så skal træet tørres. Man tager 2 kg vådttræ med 50 % vand og fordamper 1 kg vand (med olie eller gas for det er meget billigere her end DONG vil betale for pillernen) så har man 1 kg tørt træ. Det kræver 2,5 MJ og med en tørre virkninggrad på 67% er her røget yderligere 25 % af CO2besparelsen på de danske kraftværker her. Sammenlagt bruges ca 50 % den sparede CO2 til fremstilling og transport af biomasse piller Derudover kommer så alle de faktorer Concito har regnet med i deres rapporter, hvor af nogen godt nok er svære at forstå. Dertil kommer så at importerede piller koster ca 60-75 kr/GJ hvilket er ca 3-4 gange så meget som kul. Forskellen betales af de danske elforbrugere. Hvordan nogen har kunnet få det til at være en god og miljøvenlig ide forstår jeg ikke? Og om problemet kan løses med en international pille certificeringsordning tvivler jeg på.

7
2. juli 2013 kl. 06:10

"Træpiller der importeres fra de baltiske lande og Canada fremstilles af træstammer."

Hvad bygger du den påstand på?

Ifølge bl.a. Dong, så passer det ikke helt med virkeligheden.

https://ing.dk/artikel/groen-taenketank-beskyldt-fejlberegninger-af-sine-egne-medlemmer-160136

https://www.danskenergi.dk/Aktuelt/Arkiv/2013/Juni/13_06_30A.aspx

"CONCITO’s analyse tager udgangspunkt i modelberegninger, baseret på forkerte antagelser, i stedet for faktisk brug af f.eks. træ til energiformål. CONCITO’s analyse bygger på, at man fælder hele træer og bruger det til træpiller til energiproduktion. Men det træ, energiselskaberne bruger til energiformål i Danmark kommer fra veldrevne skovdrifter, der leverer træ til en bred vifte af industrier, og kun lavkvalitetstræ anvendes til papir eller energiproduktion."

5
1. juli 2013 kl. 12:56

Der er lige så mange meninger som vindretninger Hvis jeg må komme med min, så køber jeg hele træstammer i nærområde, saver og flækker det,her koster det lidt benzin men ellers er det sku min egen rugbrødmotor og en super kedel der sørger for at jeg har en seriøs varme med en meget lille forurening og er co2 nevtral. Det er biomasse i ren forstand og nok noget af det bedste, hvis man tænker hele procesen igennem

2
1. juli 2013 kl. 09:35

Ikke nok med det, de opfordre jo direkte til at fælde regnskoven, fordi træerne vokser hurtigst her!

Man kan ikke bare se på tingene på den måde, man er nydt til at medtænke hele økosystemet. Vi ved vel snart alle, hvad der sker i troperne, når vestlige skovfirmaer går i gang med omfattende ødelæggelser med det, der deraf følger.

Derfor kan nåletræ fra Østeuropa snart vise sig at være en bedre løsning. Men, det vil være meget bedre at bruge lokale ressourcer, for at undgå forurening og CO2 fra transporten af biomassen. F.eks. har vi selv masser at flis fra produktion af tømmer, som ligger og rådner til ingen værdens nytte i Danmark. Det kunne man starte med at anvende rationelt.

1
1. juli 2013 kl. 08:05

Den rapport kommer da meget belejligt med hensyn til de kommende afgifter på biomasse (forsyningssikkerhedsafgiften).