Tænkeboks: Ugens løsning

Opgave nr. 2 i sidste uge gik ud på at afgøre, om en lille dreng, der kun kan holde et træk på 10 kg., kan holde en yacht fast ved kajen med et reb, der er slynget to gange rundt om en pæl, når kraftpåvirkninger fra skibet er 400 kgf, og friktionskoefficienten mellem reb og pæl er 0,3.

Ja, siger opgavestilleren ved Mads Clausen Instituttet, sektion mekatronik og center NanoSYD, hvis løsning følger i faksimile her:

Illustration: Mads Clausen Instituttet

Betegnelserne i figuren herunder refererer til teksten:

Illustration: Mads Clausen Instituttet

/ Lynch

Illustration: MI Grafik