Tænkeboks: Sav i skakbrættet

Illustration: Ingeniøren

Opgave 413:

Ole har skåret et rektangel ud af sit skakbræt, således at rektanglet kun består af hele felter. hvis han kun oplyser enten rektanglets areal, dets omkreds eller længden af dets diagonal, vil du ikke være i stand til at bestemme rektanglets dimensioner.

Hvor stort er det ­rektangel, Ole har savet ud af sit skakbræt?

– – –

Vi bringer løsningen i næste nummer, og indtil da kan I diskutere jeres forslag til løsninger herunder.

Løsning på opgave 94: Tænkeboks: Sæt en bille på en elastik

Billen må kravle 2.202,6 meter – og elastikken er så blevet 22.027 meter lang. Løsningen findes med et fikst lille integrale:

Illustration: Tænkeboxen

med løsningen T = (e10-1)/10 = 2202,6 minutter – eller 36 timer, 42 minutter og 33 sekunder.

Illustration: Ingeniøren
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Kvadratsummerne aa + bb = cc på skakbrættet

Her er a antal linjer og b antal rækker i rektanglet

Længden af diagonalen er kvadratroden c af tallet

002 005 010 017 026 037 050 065

005 008 013 020 029 040 053 068

010 013 018 025 034 045 058 073

017 020 025 032 041 052 065 080

026 029 034 041 050 061 074 089

037 040 045 052 061 072 085 100

050 053 058 065 074 085 098 113

065 068 073 080 089 100 113 128

Kvadratsummen cc = 65 er flertydig

Dermed mulighederne a x b = 8 x 1 eller 7 x 4

Men sidstnævnte areal 28 = 7 x 4 er entydigt

Derimod er arealet 8 = 8 x 1 = 4 x 2 flertydigt

Også omkredsen 18 = 2 x (8 + 1) = 2 x (7 + 2) = 2 x (6 + 3) = 2 x (5 + 4) er flertydig

 • 1
 • 0

"Men Go-brættet ... har 19 gange 19 linjer."

Titusind tak for info, fordi selv har jeg kun spillet Go på matematik rus-kursus med ølkapsler på papirsdug, som vi malede de netop 19 gange 19 linjer på med sort tus.

Under alle omstændigheder: hvis man ville save i sit Go-bræt, så måtte man vel save midt imellem linjerne, men spørgsmålene vedrørende areal henholdsvis omkreds henholdsvis diagonal ville vel vedrøre felterne, så det ...

 • 0
 • 1

Et bræt til spillet Go har 18 gange 18 kvadrater, der kan udskæres til 18 + 17 + ... + 1 = 171 forskellige rektangler. Vi søger de rektangler, hvor både deres areal og deres diagonalkvadrat findes hos et andet rektangel. Omkredsen vil altid findes hos et andet rektangel ved at man trækker 1 fra den længste side og lægger 1 til den korteste.

På computeren opskrives 171 linjer med sidelængder, areal og diagonalkvadrat i hver linje. Så omordnes linjerne så diagonalkvadrateren kommer i ikke-aftagende rækkefølge, hvorved man kan optælle, at 39 diagonalkvadrater indgår som tvillinger eller trillinger. For hvert af disse tilfælde sættes et checkmark hvis tilfældets areal også optræder ved at andet af de 171 tilælde. Det giver nedenstående 15 løsninger:

 a b a*b a^2+b^2 
 1 8 8 65   
 1 12 12 144 
 1 18 18 325 
 2 9 18 85 
 2 14 28 200 
 2 16 32 260 
 3 14 42 205 
 3 16 48 265 
 4 7 28 65 
 4 18 72 340 
 5 14 70 221 
 6 7 42 85 
 7 10 112 305 
 8 9 72 145 
 8 14 112 260 

Når man ikke finder dubletter ved alle arealerne eller diagonalkvadraterene, er det fordi de findes blandt de øvrige muligheder.

 • 1
 • 0

For mig er der ingen tvivl om at et kvadrat er specialtilfælde af at rektangel fordi det har parallelle sider og rette vinkler. Men jeg vil ikke sværge på det.

 • 0
 • 1

ad #9 Hvis man holder sig til Thyra Eibe er kvadratet et rektangel "da diagonalerne er lige store" som er definitionen på et rektangel - som også kaldes et parallelogram hvor diagonalerne halverer hinanden.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten