Tænkeboks: Kassebåndets største acceleration er 3,4 m/s2

Illustration: Ingeniøren

I sidste uges opgave fra Mads Clausen Instituttet ved SDU i Sønderborg skulle I finde ud af, hvor stor accelerationen for et kassebånd må være, for at en opretstående 1 liters mælkekarton netop ikke begynder at vippe, når båndet sættes i bevægelse. Mælkekartonen måler i bunden 70 x 70 mm.

Bemærk, at der ses bort fra selve kartonens masse og eventuel bevægelse af mælken inde i kartonen, og der er rigelig friktion fra underlaget til at forhindre, at kartonen skrider.

Illustration: Privatfoto
Illustration: Privatfoto
Illustration: Privatfoto

– – – Alle opgaver og deres løsninger kan efterhånden findes på ing.dk/fokus/taenkeboksen

Vi bringer en ny opgave i næste uge.

/Lynch