Syv ud af ti solcelleejere er tilfredse med deres anlæg

Ønsket om at spare el og blive selvforsynende er de primære grunde til, at husejere investerer i et solcelleanlæg, viser ny undersøgelse. Illustration: Niels Samsø Nielsen

Syv ud af ti ejere af solcelleanlæg er tilfredse eller meget tilfredse med deres anlæg. Det fremgår af en ny spørgeskemaundersøgelse, som Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, har gennemført i efteråret 2018 i samarbejde med energiselskaberne Eniig og SEAS-NVE som del af et større ForskEL-projekt.

72.900 danske husstande har et solcelleanlæg på taget eller i haven, og i spørgeskemaundersøgelsen har man spurgt 4.700 af dem og fået svar fra 2.505. Af dem afregner 44,5 pct. deres elforbrug og -produktion på årsbasis, mens 26,8 har timeafregning og 9,1 pct. øjebliksafregning.

De mest tilfredse solcelleejere er dem, der har årsbaseret nettoafregning, hvor 73,8 pct. siger, at de er tilfredse eller meget tilfredse. Blandt dem med øjebliksafregning og timeafregning ligger tilfredsheden på hhv. 69,2 og 65,3 pct.

Målet var at spare eludgifter

På spørgsmålet om, hvorfor de købte et solcelleanlæg, svarer 93,4 pct., at muligheden for at spare eludgifter var vigtig eller meget vigtig. For 90 pct. var det ønsket om at blive selvforsynende, der talte, ligesom 81,8 pct. lagde vægt på, at solcelleanlægget var en god investering. Først på en fjerdeplads finder vi et ønske om at belaste klimaet og miljøet mindre, hvilket 78,3 pct. fandt vigtigt eller meget vigtigt.

4,6 pct. af solcelleejerne har også investeret i et husstandsbatteri, hvilket især gælder dem, der afregner på timebasis (9 pct.) og øjebliksafregning (7,5 pct.), hvorimod kun 1,3 pct. af husstande med årsbaseret afregning har deres eget batteri. Mange overvejer dog at investere i et batteri, navnlig solcelleejere med øjebliksafregning (42,5 pct.) og timeafregning (39,6 pct.).

Mere miljøbevidste

I undersøgelsen har man også spurgt til hverdagslivet med et solcelleanlæg, og om det har ændret energivaner og -bevidsthed. Her svarer 72,9 pct., at de er blevet mere miljøbevidste, efter at de har fået solceller, og 70,1 pct. mener, at de er blevet mere bevidste om at spare på energien.

Derimod er det at blive selvforsynende ikke ensbetydende med, at man føler sig mere fri til at bruge mere el – det svarer kun 17,1 pct. ja til. Tværtimod følger 67,5 pct. mere med i husstandens energiforbrug, og som privat energiproducent holder 65,9 pct. mere øje med, om solen skinner.

Når det kommer til omlægning af energivaner, svarer halvdelen da også, at de i høj eller nogen grad flytter deres elforbrug til dagtimerne for at tilpasse deres forbrug til produktionen fra deres solcelleanlæg. Derimod er det kun 16,6 pct., der tilsvarende flytter deres elforbrug til nattetimerne for at tilpasse forbruget til elnettets belastning.

Tilpasningen af elforbruget for at udnytte egen strøm sker især ved brug af vaskemaskine og tørretumbler (hhv. 84,7 pct. og 81,2 pct. svarer altid eller ofte) samt blandt de solcelleejere, der har elbil (79,9 pct.).

Resultaterne fra undersøgelsen skal nu publiceres internationalt, ligesom SBi vil følge op med en kvalitativ interviewundersøgelse, som også har fokus på at belyse, hvordan det at have solcelleanlæg påvirker husstandes hverdagsliv.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

... Af dem afregner 44,5 pct. deres elforbrug og -produktion på årsbasis. Mig bekendt er loven ændret således at senest i 2020 (når nye målere er opsat) vil de der har helårafregning skulle bruge den strøm de producere inden for en måned for at kunne modregne afgifter og strøm eller hvad ?

 • 1
 • 1

Er jeg den eneste der syntes at konklusionen syntes at antyde, at flertallet UDELUKKET har valgt at sætte solceller op pga. ønske om at spare penge? I så fald ærgerligt, da jeg da håber at andre ting som klima og forsyningsstabilitet, sikring mod afgiftsændringer, uafhængighed for Energinet på lige prioritet har spillet ind.

Hvis ikke, så ville de samme mennesker have installeret et oliefyr hvis de kunne modtage gratis spildolie fra industrien. Eller hvad?

Men i øvrigt interessante og brugbare besvarelser i statistikken

 • 3
 • 4

Jeg mener alle går på timeafregning. Øjebliksafregning ved jeg ikke hvad er, da et øjeblik ikke er veldefineret.

Vi ved fra tidligere artikler, at en del af dem, der egentlig burde være på timeafregning, reelt er på øjebliksafregning.

Øjebliksafregning er (næsten) tilstrækkeligt veldefineret for mig:

 • Så snart du sender strøm ud på nettet, afregner du til den pris, der gælder for at sende strøm ud på nettet.
 • Så snart du bruger strøm fra nettet, afregner du til den pris, der gælder for at bruge strøm fra nettet.

Det eneste udefinerede ligger i, om denne afregning skal være separat for den enkelte fase, eller den skal foretages for summen af faserne. Det er der meget strid om lige nu.

(P.S. Og i praksis bliver længden af et øjeblik jo simpelthen loggerens sample rate. Men den er sikkert lav nok til at være ligegyldig.)

 • 5
 • 2

Må være konklusionen, hvis 70% er tilfredse. De sidste 30% udgør ca 24.000. Eller hvi ?

Er der noget overraskende i det?

Vi hører ustandseligt om, at solcelleejerne føler, at man ændrer spillereglerne for at gøre den investering, de allerede har foretaget, mindre attraktiv for dem.

Det vil vel naturligt føre til, at nogen af dem vil svare nej i sådan en undersøgelse, medmindre man får stillet nogle spørgsmål, der meget specifikt får adskilt:

 • Utilfredshed med selve solcellerne
 • Utilfredshed med ydre omstændigheder omkring solcellerne
 • 11
 • 0

Køb og salg af el afregnes på timebasis fra senest 1/1-2020, mens afgifter mv. stadig afregnes på årsbasis - hvis altså at DENFO taber retssagen mod Klima-, Energi- ogForsyningsministeriet. Hvis DENFO vinder vender ordningen tilbage til det der blev lovet / lovgivet om.

 • 5
 • 0
 

Der er vist ingen, der selv har valgt prsafregning fra. Nogle har bare ikke haft muligheden, og resten får den frataget.

Jeg kan hos leverandøren aflæse pr. time køb og salg. Så vidt jeg forstår, så bliver det lagt sammen hver time, og der kommer så et positivt eller negativt tal ud af det. Det skal man så enten betale eller betales for.

Jeg kan aflæse elmålerne hvert minut. Jeg har sat min husautomatik op til at have en tæller, der nulstilles hver time. Denne tæller så balancen mellem køb og salg. Når der er 300Wh "i banken" skruer den den ønskede temperatur i varmtvandsbeholderen op til 60°, når det er brugt, sænker jeg temperaturen igen. Jeg kan styre og aflæse varmepumpen via det optiske interface (Wießmann) Det minimerer køb og salg. Jeg slukker ikke for varmepumpen, jeg ændrer kun den ønskede temperatur, og regner med at varmepumpen er smart nok til at styre de nødvendige køre- og hviletidsregler.

 • 5
 • 0

God forretning? Da vi valgte at opsætte solceller, var det en rimelig - og måske endda en lidt for god forretning. Med de nye regler opnår vi en forrentning af investeringen på ca. 1 %. Man kan diskutere om det med dagens renteniveau er godt nok, men havde vi i stedet sat pengene i pension, havde det været en betydeligt bedre forretning og have givet os en noget bedre økonomi. Men vi er absolut tilfredse med vores solceller og har opgivet tanken om at opstille et batteri til overskudsproduktionen i dagtimerne - det vil pt. ikke på nogen måde kunne tjene sig hjem, men alene imødekomme den trang til 'hævn', som statens løftebrud uvægerligt har givet. Resultatet af de ændrede regler vil dog med sikkerhed gøre det særdeles vanskeligt igen at lokke borgere til at tilgodese statens (fællesskabets) behov. Løfterne fra det offentlige er for 'altid' gjort totalt utroværdige!

 • 7
 • 1

Resultatet af de ændrede regler vil dog med sikkerhed gøre det særdeles vanskeligt igen at lokke borgere til at tilgodese statens (fællesskabets) behov. Løfterne fra det offentlige er for 'altid' gjort totalt utroværdige!

Præcis ! Jeg sidder netop i overvejelserne om skift af bil. Og ansvarligheden over for miljøet tilsiger egentlig en opladningshybrid, men pga merinvesteringen vil jeg skulle køre mere end 160.000 km. før det giver overskud for mig. Og jeg har efter “løftebruddet vedr solcellene” lært, at man ikke kan stole på politikerne (i hvert fald ikke mere end et par år eller 4 frem i tiden) så det bliver udelukkende min egen privatøkonomi der kommer til at styre køb af bil.

 • 6
 • 0

Helt sikkert en rigtig interessant rapport med mange brugbare data points.

Finn L: Jeg er lidt nysgerrig på hvilket system du har siden du kun kan få 1% forrentning? Hvornår er det sat op og har i f.eks en varmepumpe? Sætter man et anlæg op nu er det tilbagebetalt på ca 10 år

Enig omkring batterierne. Og også overraskende at så mange hidtil allerede har købt et batteri. Og kan se nogle solcelle firmaer siger ca 50% af deres kunder køber et batteri. Det må så næsten udelukkende være ud af idiologiske årsager

Mig bekendt findes der ikke nogen batterier (snakker ikke gamle bly bil batteier) på det danske marked der rent faktisk kan tjene sig selv hjem igen. Dertil er pris for høj i forhold til antal cykluser batterierne kan klare. Stort set alle batteri skal man ud at tilkøbe invereter og så bliver det dyrt når en elektriker skal bruge en hel dag.

Pt er der vel ikke så mange andre end Teslas Powerwall 2 hvor der vil være en positiv forrentning...? Men den kan bare ikke fås i DK.

Til efteråret kommer der dog et dansk udviklet batteri til signifikant lavere system pris. Et plug and play batteri hvor både BMS, inverter og batteri er i samme indpakning som kan sættes op på et par timer. Så begynder det så småt at blive interessant. I hvert fald indtil 2022-2025 hvor solid state batterierne kommer

https://ennogie.com/da/batteri/

 • 1
 • 0
 
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten