Syv tegn på, at du er en kontrolfreak - og hvad du kan gøre ved det

Du ved godt, at du ikke kan kontrollere alt. Men hvis du er kontrolfreak, kan du alligevel ikke lade være med at prøve.

Og det er et helvede for dig. Og faktisk også for dem, som du omgås. For kontrolfreaks skaber anspændthed og stress for sig selv og i deres omgivelser i deres konstante jagt på at afsløre mulige fejlkilder og manglende omhu.

Den amerikanske stresscoach Amy Morin møder i sit arbejde en del kontrolfreak, som er ved at gå ned, fordi de bruger alt deres tid på at fokusere på ting, som er uden for deres kontrol.

»De bekymrer sig over, hvad andre mennesker tænker og spilder tid på at forestille sig katastrofiske resultater. De har travlt, men de synes ikke selv, at de er effektive. Og det skyldes, at de lægger deres energi de forkerte steder. I stedet for at forsøge at kontrollere deres følelser, forsøger de at kontrollere deres omgivelser,« skriver hun i Forbes magazine.

Amy Morin har identificeret syv røde lamper, som peger på, at du er en kontrolfreak - og hun har også et forslag til, hvad du kan gøre ved det.

De syv negative tegn er:

1. Du er ikke en holdspiller

Hvis du er en holdspiller, er du nødt til at opgive den totale kontrol og stole på, at andre løser deres opgaver. Derfor foretrækker mange kontrolfreaks at arbejde alene - også på store opgaver. For selv om det kan betyde et gigantisk ansvar, slapper de mere af, når du føler, at de kan kontrollere alle aspekter af arbejdet.

Er de tvunget ind i et team, vil de have tendens til at forsøge at fortælle deres kolleger, hvordan de skal løse deres opgaver.

2. Du tror, at du er 100 procent ansvarlig for egen succes

Kontrolfreaks lever med vrangforestillingen om, at ved den passende indsats og de rette evner kan de opnå alt. De tror ikke på hverken timing eller held. De elsker citater som "At fejle er ikke en mulighed".

Bagsiden er, at de bliver voldsomt selvkritiske, hvis tingene så alligevel ikke ender som forventet.

3. Du bruger meget tid på at få folk til at ændre adfærd

De fleste kontrolfreaks tror, at de ved, hvad der er bedst for alle, hvad der er den rette måde at løse tingene på, og derfor vil de bruge masser af tide på at forsøge at overbevise andre om, at de skal gøre tingene på kontrolfreakens måde - som er den eneste rigtige måde, mener de.

De kan bruge belæringer, vrede eller manipulation, men formålet er det samme - at få kollegerne til at gøre tingene på en måde, som kontrolfreaken føler, at hun eller han kan styre.

4. Du har svært ved at opretholde meningsfulde relationer

Der er aldrig nogen, der har sagt: "Ved du hvad jeg elsker ved hende? At hun er en kontrolfreak". Tværtimod, kontrolfreaks skubber folk fra sig med deres krav og uønskede råd.

Konsekvensen er, at de kæmper for at opretholde nogle givende relationer både professionelt og privat.

5. Du bruger meget tid på at forsøge at undgå, at der sker dårlige ting

I stedet for at forberede sig på, at der ind imellem kommer en storm, så vil kontrolfreaken bruge al sin opmærksomhed på at forsøge at undgå, at der overhovedet kommer en storm. Også selv om det er uden for deres kontrol.

De bruger enormt meget energi på at forestille sig alskens ulykker og på at forsøge at hindre, at de sker - fordi de tvivler på, at de kan klare det, når der er rigtige problemer.

6. De uddelegerer intet

Hvis noget skal gøres helt rigtigt, er der i kontrolfreakens verden kun én, der kan gøre det - ham selv. Derfor tøver de med at uddelegere opgaver, fordi de er overbeviste om, at det bare betyder, at de skal bruge mere tid efterfølgende på at kontrollere og - uundgåeligt - rette på andres arbejde.

Hvis de mod deres vilje uddelegerer, forlanger de at kunne kontrollere og godkende ethvert lille skridt, som tages.

7. De har ingen medfølelse over for folk, der begår fejl

Eftersom kontrolfreaks mener, at alle fejl skyldes dårlig forberedelse og mangelfuld indsats, har de ingen forståelse for dem, som har har vanskeligt ved opgaverne.

De ser fejl som resultatet af dumhed eller dovenskab og mener, at det alene er folks egen skyld, hvis de ikke lykkes med tingene.

To råd til at slippe kontrollen

For at få en kontrolfreak til at slappe af er der særligt en vej, som virker, mener stresscoach Amy Morin.

»De må indse, at det ikke kun er risikabelt for deres helbred, fordi de kontant oplever stress, vrede og irritation. Det slider også på deres tid og energi - og det er ikke uudtømmelige ressourcer,« skriver hun og opstiller to råd til at slippe fri fra sin egen kontrolfreak:

  • Indse, hvor meget tid og energi spilder på forhold, der er uden for din kontrol. Og forestil dig så, hvor meget du kunne opnå, hvis du brugte samme mængde tid og energi på forhold, der er inden for din kontrol.

  • Øv dig i at kontrollere dine følelser i stedet for at kontrollere dine omgivelser. Opbyg din tillid til at du kan håndtere ubehag og øv dig i at acceptere, at ting sjældent går præcist som planlagt.