Synspunkt: Små gaslagre giver høje elpriser i Europa

22. februar 2022 kl. 12:1339
Synspunkt: Små gaslagre giver høje elpriser i Europa
Illustration: DifferR/Bigstock.
Den grønne omstilling og særligt afviklingen af kraftværker med store brændselslagre reducerer de europæiske langtidsreserver i elforsyningen til hovedsageligt at bestå af naturgas.
Artiklen er ældre end 30 dage

Erfaringerne fra 1970’ernes oliekriser fik danske elværker til at stabilisere elpriserne med store brændselslagre. Det var desuden et myndighedskrav, at man skulle kunne klare en isvinter uden brændselstilførsler.

Læs også: Synspunkt: Hvem sikrer, vi har gas om vinteren? Vi må lære af energikrisen

Siden er mange kraftværker med brændselslagre nedlagt i Europa, og den nye internationale energikrise er kommet bag på os. En sammenligning mellem det energirige år 2020 og det energifattige 2021 giver os en mulighed for at vurdere betydningen af langtidslagrene for energi.

Paul-Frederich Bach Illustration: Paul-Frederich Bach.

Spotpriser for el og gas hænger sammen

En sammenligning mellem spotpriserne for el og gas i Europa viser, at de fra omkring 2016 følges pænt ad (fig. 1). Det er særligt interessant, at overskud af el i 2020 tilsyneladende pressede gasprisen ned på et historisk lavt niveau, mens det modsatte ser ud til at være tilfældet i 2021.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fig. 1 – Kunne spotmarkedet for el presse gasprisen ned i 2020? Illustration: Paul-Frederik Bach.

Nedlæggelsen af kulfyrede kraftværker og atomkraftværker har øget de gasfyrede kraftværkers betydning. Gasfyrede kraftværker har normalt ikke noget eget lager af gas. Det har givet store internationale gasleverandører nye muligheder, som Rusland har udnyttet fuldt ud i 2021 ved at begrænse den leverede mængde til Europa. Det kan man ikke bebrejde russerne. Det ville enhver anden monopolist også have gjort.

Lagerbeholdning faldt med en femtedel

Europas lagre af gas faldt med 20 % fra 2020 til 2021. Den samlede lagerkapacitet for naturgas er på godt 1.100 TWh eller 24 % af det årlige gasforbrug (fig. 2). Det betyder, at nedgangen i lagerbeholdning på 230 TWh fra 2020 til 2021 er ca. 5 % af EU’s årlige forbrug af naturgas. Spørgsmålet er, om magtbalancen mellem udbydere og købere af naturgas vipper ved en lagerbeholdning før vinteren et sted mellem 19 og 24 % af årsforbruget.

Læs også: Prisstigninger presser planlægningen: 500.000 boliger kan løftes væk fra dyr gas og olie

Artiklen fortsætter efter annoncen

Lagerkapaciteten for naturgas er meget ujævnt fordelt i Europa. Det beror i nogen grad på de naturgivne muligheder for lagerets etablering, men nok i lige så høj grad på, om der er vilje til at dække omkostningerne til et sådant beredskab.

Letland har en gaslagerkapacitet på 185 % af landets årlige gasforbrug. For Stor-britannien (UK) er tallet 1,1 %. Illustration: Paul-Frederik Bach.

EU importerer over 80 % af sit naturgasforbrug. Heraf kommer næsten halvdelen fra Rusland. EU’s muligheder for at øge importen af naturgas er begrænsede. Derfor er et lager i omegnen af 20 % af gasforbruget ved vinterens begyndelse ikke meget.

Markedets prisdannelse beror på psykologiske faktorer, som ikke kan forudsiges, men de handlendes økonomiske og fysiske udholdenhed har givetvis betydning. Derfor betyder det også noget, om køberens lagre og beholdninger er store eller små.

Fald på 20 % i nordiske vandmagasiner

Vandmagasinerne i Norge, Sverige og Finland kan rumme ca. 120 TWh. Dette tal kan ikke sammenlignes direkte med gaslagrene, da der er et energitab forbundet med at omdanne gas til el. Mindre vind, mindre nedbør og et øget elforbrug gav et træk på 24 TWh fra vandmagasinerne i 2021 (fig. 4). Data for Alpernes vandmagasiner savnes.

Den voksende afhængighed af naturgas gør Europa sårbar

Afviklingen af atomkraftværker og af kulfyrede kraftværker med store brændselslagre reducerer de europæiske langtidsreserver i elforsyningen til hovedsageligt at bestå af naturgas. Det har skabt den skrøbelige situation, som vi oplever i begyndelsen af 2022.

Når der opstår ubalancer på energiregnskabet, som beskrevet foran, er øget import af naturgas nødvendig for at reetablere energireserverne.

På brændselsområdet har det altid været god latin at kunne vælge mellem flere leverandører og at forhandle ud fra en styrkeposition, altså med gode brændselsreserver. Den grønne omstilling gennemføres uden tanke for at opretholde sådanne kommercielle muligheder. Det havde ikke været nødvendigt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ved bygningen af traditionelle kraftværker blev der taget hensyn til, hvor de tunge belastningscentre lå. Der skulle være harmoni mellem produktion, transport og forbrug. Vindmøller kan kun i begrænset omfang placeres i nærheden af forbrugscentrene. Det er en af grundene til, at vind- og solkraft medfører øget flytning af energi over større afstande.

Det er transmissionsnettene ikke indrettet til. Det ved planlæggerne godt, men der er politisk pres for en hurtig omstilling. Desværre kan de store transmissionsanlæg ikke bygges hurtigt nok.

Det kan tage 10-20 år eller mere at få alle nødvendige tilladelser til at bygge en ny ledning. Derfor bliver den nødvendige netudbygning stærkt forsinket, ikke mindst i vores nabolande Sverige og Tyskland. Hvis omstillingens tempo var tilpasset udviklingen af den nødvendige infrastruktur, kunne elprisernes himmelflugt sandsynligvis være afbødet. Den hurtige omstilling mod klimaneutralitet har sin pris.

Har Energistyrelsen glemt energien?

Energistyrelsen i Danmark har i januar 2022 offentliggjort resultatet af en omfattende analyse af elforsyningssikkerhed. Der forudses en ringere forsyningssikkerhed efter 2030, især i Østdanmark. Der er undersøgt tre komponenter af elforsyningssikkerhed:

  • Effekttilstrækkelighed
  • Systemsikkerhed
  • Nettilstrækkelighed

Men hvorfor er den fjerde komponent, energitilstrækkelighed, ikke med? Prisstabilitet er også en del af forsyningssikkerheden. En planche fra 2004 viser en tidligere definition på forsyningssikkerhed.

I 2004 var der stadig krav til langtidsreserver Illustration: Paul-Frederik Bach.

I det tidligere Nordel samarbejde var planlægning for vandkraftens vådår og tørår normal rutine. En tilsvarende planlægning bør gælde for vindkraften. I 2021 var der underskud af både vand og vind i Norden. Denne mulighed burde ikke være kommet bag på nogen.

Energisikkerheden kan være blevet nedprioriteret, fordi man har anset vedvarende energi (sol og vind) for at være så stabil, at der ikke var behov for at definere særlige langtidsreserver.

Forsyningssikkerheden for energi i dansk elforsyning fortjener en grundig og åben debat. Opgaven er ikke blevet enklere. De aktuelle problemer i Sverige og Tyskland kan ikke undgå at smitte af i Danmark, som kun er en lille brik i et europæisk elmarked.

Under alle omstændigheder bør Danmark have sit eget beredskab for energi til håndtering af internationale kriser. Energistyrelsen har oprettet Danske Elselskabers Beredskabsudvalg, som det imidlertid ikke er lykkedes at google.

Hvor længe kan en sammenhængende eller opdelt dansk elforsyning opretholdes uden støtte udefra?

Forfatteren Paul-Frederik Bach er uddannet elektronikingeniør og arbejder i dag som selvstændig konsulent med speciale i integration af vindenergi i energisystemer.

Link Illustration: Ingeniøren.

39 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
40
28. februar 2022 kl. 15:59

Fejlen må ligge i Wilhelmshaven supertankere indhold af metangas energi på 25TWh omregnet til 0,5mio tonsH2!

Nej, fejlen er i angivelse af Tyskland energi forbrug, som kan været elforbruget? Som i 2020 er angivet af IEA til 500TWh! Hvis elforbruget er angivet som reference er 10% altså 50TWh og ikke 25TWh i Tyskland. Se link https://www.eia.gov/international/data/country/DEU/electricity/electricity-consumption?pd=2&p=0000002&u=0&f=A&v=mapbubble&a=-&i=none&vo=value&t=C&g=none&l=249--55&s=315532800000&e=1577836800000&

Fejlberegning:

17,5TWh/33kWh = 530mio tonsH2.

17,5TWh/33kWh = 0,530mio tonsH2

Danmarks elforbrug ifølge IEA i 2020 33TWh NB! Ovenstående 4 døgn elforbrug er beregnet ved vintertide med el effekt på 6GW!

Hvis gennemsnit el effekt beregnes over året giver det: 33TWh/(24timer x 365dage)= 3,8 GW daglig effekt,

Stenlille gaslager med 100% brint lager vil så kunne give strøm i stikkontakten til antal dage: 600GWh/3,8GW = 157timer, som svarer til antal dage: 157 timer/24timer = 6,5dage. Altså næsten en uge.

39
27. februar 2022 kl. 21:19

Noget jeg ikke får til at stemme er at 50mio kgH2 svarer til 4 dages elforbrug i danmark, men kun 10 gange så meget svarer til 10% af tysklands samlede energiforbrug, hvor ligger fejlen?</p>
<p><a href="https://fuelcellsworks.com/news/massive-hydrogen-plant-promises-shift-i…;
Er de tyske tal i virkeligheden per døgn?

Fejlen må ligge i Wilhelmshaven supertankere indhold af metangas energi på 25TWh omregnet til 0,5mio tonsH2!

Metangas proces konvertering til brint er normalt >70% effektiv, se link https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/methane-steam-reforming

Beregning med 70% effektiv proces af metangas til brint giver 25TWh x 70% = 17,5TWh.

Og brugbar brint energi på 17,5TWh giver 17,5TWh/33kWh = 530mio tonsH2. Som altså må svare til 10% af Tyskland energi forbrug?

38
27. februar 2022 kl. 20:05

Tyskland vil producere 500mio kgH2 i Wilhelmshaven, det vil de i første omgang gøre på importeret metan fra skibe.

Ifølge link vil Wilhelmhafens havn kunne håndtere supertankers med metan, som kan give energi på 25TWh. Denne metan kan bruges til at producere 0,5mio tons “grå” brint (som svarer til 500mio kg H2). Som altså ifølge link svarer til 10% af Tysklands energi behov.

I mine beregninger svarer brintlager på 50mio kgH2 (50.000 tonsH2) til brugbar energi på 1,5TWh.

Og med anvendelse af kraftværk naturgas turbiner opdateret til 100% brint med elektrisk virkningsgrad på 40% giver det strøm i stikkontakten til 4 døgns forbrug i Danmark.

50.000 tonsH2 svarer til 4 dages el forbrug, som er ca 1% af Danmarks el forbrug.

37
25. februar 2022 kl. 20:35

50mio kgH2

Tyskland vil producere 500mio kgH2 i Wilhelmshaven, det vil de i første omgang gøre på importeret metan fra skibe.

Noget jeg ikke får til at stemme er at 50mio kgH2 svarer til 4 dages elforbrug i danmark, men kun 10 gange så meget svarer til 10% af tysklands samlede energiforbrug, hvor ligger fejlen?

https://fuelcellsworks.com/news/massive-hydrogen-plant-promises-shift-in-renewables-in-germany/

Er de tyske tal i virkeligheden per døgn?

36
24. februar 2022 kl. 15:07

Stenlille Gaslager har en kommerciel kapacitet på cirka 570 millioner kubikmeter.

Nu lagrer Stenlille naturgas, men kan i fremtiden omstilles til brintlager, som også kan rumme 570mio brint. Der forudsættes samme trykforhold som naturgas (100-200bar)?

Beregning 570mio m3 brintlager antal kg brint H2 til m3 ved 1bar (1kgH2=11m3) giver: 570mio m3/11m3 >50mio kgH2

1kgH2 brugbar energi svarer til 33kWh og 50mio kgH2 giver: 50mio kgH2 x 33kWh >1,5TWh.

Det vil sige at Stenlille gaslager ved 100% omstilling til brintlager kan rumme over 1,5TWh.

Elektrisk virkningsgrad for kraftværk naturgas turbiner opdateret til 100% brint regnes til 40%. Og det giver brugbar el produktion ved brintlager på 1,5TWh: 1,5TWh x 40%=600GWh. Altså strøm i stikkontakten hos forbruger.

Normal daglig el effekt produktion i Danmark er 6GW. Så antal timer el fra fuld brintlager er: 600GWh/6GW=100timer som svarer til 4dage

Så Stenlille gaslager omstillet til 100% brintlager på 570mio m3 kan altså give strøm i 4 stille og mørke vinterdage uden sol/vind.

Holland tester brintlager ved Groningen. Se link

Og USA og England har operative brintlagre i undergrunden.

Dutch gas giant begins storing hydrogen in underground salt cavern https://www.pv-magazine.com/2021/09/21/dutch-gas-giant-begins-storing-hydrogen-in-underground-salt-cavern/

35
23. februar 2022 kl. 11:34

Nord Stream 2 bliver ikke godkendt. Lad den være død for evigt og lad os tage såvel klimaet som europæisk energi uafhængighed seriøst i fremtiden.

EU+ strategien er at udveksling af el og gas skal være så stærk at el og gas kommer på ca. samme indkøbspris.

Hvis vi ser på Japan så klarer de sig med ca. 100% energi import, som jeg forstår det primært med CNG fra skibe.

Hvis Japan kan fungere med 100%, så kan EU+ vel leve med 25% import via CNG på skibe i de kritiske 15år til vi er omstillet, skibene er der og leverandørerne er der Qatar, Kazakhstan, og Algeriet som er verdens 6 største gas eksportør, men naturligvis skal vi også indstille os på de japanske gaspriser, som igen afsmitter til høje elpriser.

Forhåbentlig er den politiske krise kortvarig, så vi til alles fordel kan få gas i rør.

Sagt med andre ord: byg 16 EPR reaktorer og oversvøm markedet med billig el!

Japanerne er for kloge til at lave den fejl igen, lad os håbe at vi kan lære af andres erfaringer.

33
23. februar 2022 kl. 11:21

Jeg beklager, (jeg ønsker du har ret, for så ville vi have et håndtag mere til den fremtidige energiforsyning), men det er ikke sådan biologien i jorden virker. Men vis mig blot 1 sted i Danmark hvor humusniveauet er hævet i den ved hjælp af afgasset biomasse, så må vi tage deres erfaringer og bygge videre på dem. Altså 1 empirisk eksempel, rygter, anekdoter el. lig er også velkomne. Det vil faktisk være stort!

31
23. februar 2022 kl. 08:33

Tyra skulle komme i drift igen til næste sommer.

Det rækker ikke til meget ift EUs samlede gasforbrug, men lidt giver trods at det er lidt, stadigt en smule mere ro på gaspriserne.

Biogassen er i massiv produktionsvæskt, så det kommer også til at hjælpe lidt med stabiliseringen.

Dertil er der jo i Danmark et antal gasopvarmede fjernvarmeværk der nok snart skifter gassen ud, ligeså et antal private.

Mængden af ny VE der installeres er ret massiv i hele EU og vil derfor også gøre sit til at stabilisere gaspriserne

30
23. februar 2022 kl. 08:22

Der skal godt nok ske meget på batterifronten, før det vil blive brugt til langtidslagring af energi. Batterier er udelukkende til korttidslagring i et moderne energisystem.

Der sker noget på batterifronten hver dag.

Det energisystem der var moderne for 16 år siden blev forældet for 8 år siden Det der var moderne for 8 år siden var forældet for 4 år siden, som blev forældet for 2 år siden, som...

Måske halveringstiden er for spidst sat op, men det ændrer ikke ved at udviklingen går forbistret hurtigt.

Efterspørgslen på batterier har i mange år været større end produktionen, og alligevel er priserne blevet ved med at falde.

Nypriserne er nu så langt nede at det ikke længere giver mening at rode med brugte batterier.

29
23. februar 2022 kl. 08:20

Sagt med andre ord: byg 16 EPR reaktorer og oversvøm markedet med billig el!

Vi har allerede billig el - bare på de forkerte tidspunkter af døget eller ugen.

Jeg er ikke modtstander af atomkraft, men når vi ved, at store batterisystemer kommer til at falde med mindst 70-80% over det næste årti ligesom både solceller og vindmøller også falder i pris, så skal man altså være mere end jubeloptimist for at spå atomkraft nogen stor fremtid.

Atomkraften kommer til at tabe på økonomien - ikke teknikken.

27
23. februar 2022 kl. 00:15

Fra #26:

Spørgsmålet bliver vel da, hvor meget det kostede...samt om det i praksis lever op til forventningerne?

Batterier knyttet til vind og solcellparker i Australia har vist seg meget vellykket, både ut fra et driftsmessig ståpunkt og ut fra økonomi. Stadig flere parker blir utstyrt med store batterpakker både i Australia, California og andre steder. Batteripakkene kan ha ulike formål fra effektstøtte i sekunder til en halvtime til døgnbalansering og kombinasjoner.

26
23. februar 2022 kl. 00:11

Det dukker altid op ved elproduktion som noget væsentligt, og det er det da også, da produktionen er nød til at følge forbruget.

Så langt så godt, men det ender altid med at nogle bestemte åbenbart skal (eller skal kunne) køre lastfølge.

Tendensen med al den varierende produktion er åbenbart, at det er forbrugerne der skal sørge for lastfølge. Det kunne godt give et emne for debat, da det i og for sig vender det kendte system helt på hovedet. Hvor elproducenterne måtte producere hvad der brugtes, så skal der bruges hvad der produceres.

Det er markedet måske heller ikke indrettet til, når nu man ønsker et marked?

24
22. februar 2022 kl. 22:58

Hvis vi ruller "biometan" ud i den skala er vi løbet tør for muldjord om 60 år. Kulstoffet bliver ikke kun trukket ud af luften med også af muldjorden, hvis man dyrker jorden som forudsat. Biologien kan ikke "redde" vores energiforbrug. (OK kræver et længere indlæg, som vist er misplaceret her.)

23
22. februar 2022 kl. 22:31

Som sagt: Vi mangler nogle samlede senarier.

Jeg tror snarere, at du mangler kendskab til, hvor meget vi egentligt ved om det her? Når det er værd at fremhæve Danmark, er det fordi vi er nået rigtig langt med planerne. Men regionalt beregnes der altså også rigtigt mange scenarier på europæisk basis.

Her i tråden handler det om naturgas og lagring. Jeg vil tillade mig at tilføje energioptimering og påpege, at halverer vi forbruget, fordobler vi den tid vi kan køre på lagerkapacitet. Men i europæisk perspektiv er der eksempelvis lavet denne analyse af mulighederne for at udrulle biometan i storskala: https://gasforclimate2050.eu/wp-content/uploads/2021/12/Scaling-up-biomethane-in-the-European-Union_presentation_7-December-2021.pdf (den første præsentation)

21
22. februar 2022 kl. 22:05

Nord Stream 2 bliver ikke godkendt. Lad den være død for evigt og lad os tage såvel klimaet som europæisk energi uafhængighed seriøst i fremtiden.

22
22. februar 2022 kl. 22:05

Alle de tilgængelige 2050-scenarier for Danmark antager en overkapacitet af sol og vind, men man kasserer altså ikke bare strømmen. Den bruger man til PtX, som jo så eventuelt også kan være med til at dække backup-behovet.</p>
<p>Der skal godt nok ske meget på batterifronten, før det vil blive brugt til langtidslagring af energi. Batterier er udelukkende til korttidslagring i et moderne energisystem.

Helt enig med Stig Libori her. I en fremtid med stort sett bare vind og sol som energikilder, behøver vi bare overkapasitet tilsvarende maksimal variasjon fra år til år. Altså snitt + 20%. Gjennom året må minst 50% av strømmen lagres og det meste i form av hydrogen. I Danmark kan en også lagre mye i vannbassenger som 100 graders vann fra sommer til vintersesong (fordi man er så basert på fjernvarme). Lagring over kortere tid er naturligvis enda billigere (vindstille over en uke eller to).

Batterier kan gjerne brukes til døgnbalanse og balanse over en dag eller to. I takt med at batteriene blir billigere kan en lagre lenger. Å lagre 1 kWh over et halvt år (årssyklus) koster ca 240 kr, 1 kWh over 12 timer (døgnsyklus) ca 50 øre med dagens batteripriser på 3.000 danske kr per kWh og ca 7% rente. Batterier kan i dag benyttes for å glatte ut leveranser fra vindturbiner (variasjon fra minutt til minutt, halvtime til halvtime og opp til et fåtall timer). En skjønner da at vindstille over noen dager og lengre er foreløpig umulig å balansere med batterier!

En løsning med storstilt lagring av strøm via hydrogen er enkel og teknologien er kjent. Enorme mengder grønt hydrogen skal etter hvert erstatte hydrogen fra fossile kilder (mest naturgass). Enorme hydrogenmengder vil erstatte oppvarmingsprosesser i industrien som i dag er basert på fossile brensler (sementproduksjon, stål og jernverk med mer) og enorme mengder til transport (skip og fly), og til strømproduksjon som er backup og balanse for vind og sol.

Det finnes også mange andre måter å lagre strøm på, men ingen utpeker seg særlig fordelaktige så langt. Om gode alternativer dukker opp, så er det utmerket!

20
22. februar 2022 kl. 21:39

@Stig Libori

Jeg er ikke uenig, men din kommentar bekræfter jo netop at vi mangler senarier. Tony Seba regner senarier på 3 USA'ske delstater (vind, sol, batterier og nuværende grid) og optimere på økonomien. For de 3 stater kommer han frem til det minimum af batterier, som der er brug for i de stater, og det viser sig så at "langtidslagring" på batteri ikke er nødvendig. Men ikke desto mindre har de dækket hele energiforbruget ind, bortset fra de få steder vi fortsat behøver flydende brændstof. Men derfor kan det jo godt være at P2X er en bedre forretning. Men vi ved det ikke. Noget andet er at det er Danmark-senarier. Disse måneder viser jo med al tydelighed, at så "lokalt" kan man ikke regne, med mindre vi vil gå i DK-Ø-drift. Men så bliver det helt sikkert dyrere.

Bare noget som fjernvarme: Hvis en villa er 2020-isoleret er det kun af bekvemmelighed at man vælger fjernvarme. Men måske er der alligevel samfundsøkonomi i at have fælles varme-vandlager med tilhørende velisolerede vand-ledninger. Jo billigere strøm er jo billigere udstyr skal man bruge til opvarmning. Det betyder at er strømme tilstrækkelig billig skal vi ikke bruge varmepumper med elpaneler. Det er så et del-senarie af et landsdels-senarie af et EU-senarie.

19
22. februar 2022 kl. 21:10

Det betyder naturnødvendig at vi "skal smide vind (og sol) væk" forstået som stoppe vindmøller; nogle gange endog rigtig mange vindmøller

Alle de tilgængelige 2050-scenarier for Danmark antager en overkapacitet af sol og vind, men man kasserer altså ikke bare strømmen. Den bruger man til PtX, som jo så eventuelt også kan være med til at dække backup-behovet.

Der skal godt nok ske meget på batterifronten, før det vil blive brugt til langtidslagring af energi. Batterier er udelukkende til korttidslagring i et moderne energisystem.

18
22. februar 2022 kl. 20:58

En af de ting jeg mangler i disse diskutioner om pris, kapasitet, forsyningssikkerhed mv er nogle gennemregnede energi-senarier for på de forskellige niveauer fra landsdele/delstater/lande til EU-niveau.

Det giver sig udslag i at vi alle kan udregne et hjørne, som kan give overordnelige forskellige resultater. Fx: Helt ustyrlige: 4000 milliarder er mange penge fra eb.dk; hvor udregningen optimere på den dyreste komponent, nemlig batteriet, og får brugt en ustyrlig masse penge. (Og giver indtrykket af at "den grønne omstilling" bliver uoverkommelig dyr.) Jeg kunne så gå i den anden grøft og udregne at med "opskalering" vindmølleparken Thor, hvor man for en inverstering på ca. 15,5 mia får 0,8-1 GW. Dvs. man får ca. 250 vindmølleparker a la Thor for 4000 mia= en kapacitet på 250 GW. Så er vi da vist dækket ind med strøm nok til både direkte forbrug og store mængder P2X. Men begge dele er jo yderligheder. Hvor er optimum? Det eneste "senarie" jeg kender er: Tony Seba's Rethinking Energy (ca 9;30), som kommer frem til at sol og vind skal have en "overkapacitet" på 3 til 5 for at balancere billigst mulig med batterier. Det betyder naturnødvendig at vi "skal smide vind (og sol) væk" forstået som stoppe vindmøller; nogle gange endog rigtig mange vindmøller. Af en eller anden grund er det at have for meget kapacitet i vindmøller noget som i den danske debat ses som mærkeligt. Men jeg har endnu ikke hørt at det at et kulfyret værk ikke kører på alle kedler 24/7 er et problem. Faktisk er de 3 gange kapacitet jo ca. det vi havde i "kul-æraen".

Som sagt: Vi mangler nogle samlede senarier.

17
22. februar 2022 kl. 18:58

For et par år siden installerede Tesla batterier i Australien for at modvirke de problemer som lukning af et kulfyret kraftværk havde skabt. Kraftværket havde en effekt på 2400 MW og batterierne havde en kapacitet på 600 MWh, så batterier kunne erstatte kraftværket i 15 minutter.

16
22. februar 2022 kl. 18:24

Når det gælder sæsonlagring er der kun en realistisk løsning: Lagring af flydende brændsler i tankanlæg samt gaslagring i underjordiske strukturer med gasfælder (eksempelvis salthorste). Glem alt om batterier i den sammenhæng. Vandkraft er heller ikke en realistisk mulighed i Danmark.

Når det gælder naturgas er vi i gang med en omstilling til biogas. Her er der en indirekte lagring i form af den lange udrådningstid i anlæggene, ligesom gyllebeholdere, høstet biomasse mm supplerer som indirekte lager. Så bliver biogas fremherskende, vil der naturligt opstå ekstra gaslagringskapacitet, men i en mere indirekte form.

Vi skal naturligvis have lagringskapacitet, også i fremtiden. Men det bliver mere i form af landbrugsmaterialer, biomasse samt gas i kaverner.

I øvrigt er jeg enig i, at vi har "glemt" erfaringerne fra 1973, herunder at energipolitik er sikkerhedspolitik. Det betaler vi for nu, men heldigvis ikke mere, end at vi nok skal komme igennem det.

Kan vi hurtigt gøre noget ved situationen? Man kan jo overveje tre typer strategier:

  1. energiomstilling væk fra naturgas
  2. energioptimering
  3. Mere biogas vha kløvergræs samt evt. metanisering af gassens CO2

Hver for sig kan de ikke flytte afgørende på situationen. Men tilsammen kan de. Så skal vi have ændret hurtigt på situationen, skal der en koordineret helhedsindsats til.

15
22. februar 2022 kl. 18:23

Batterier kan være relevante som effektreserve, dvs. til korttids-udjævning. Energilagre, som er P.F.Bach's emne, er noget helt andet.</p>
<p>F.eks.: DK-Vest har en (relativt set) meget stor mølle-kapacitet. Alligevel var der i december "huller" i vind-produkionen på op til 100GWh, hvor "hul" skal forstås som vind-produktion nær nul. En flerdobling af mølle-kapaciteten vil ikke ændre dette nævneværdigt (5 x "næsten nul" vil stadig være "næsten nul").</p>
<p>Prøv så at omsætte 100GWh til batterikapacitet - og overvej at sådanne "huller", i stedet for som her et par dage, faktisk kan vare i ugevis....</p>
<p>Så er det, at vi har brug for energilagre, dvs. her og nu naturgas, og på sigt forhåbentlig PtX.

@Jens-Otto Andersen: Jeg er som sådan helt enig, men når du taller om et "hul" på 100 GWh i december, så kommer det næste store spørgsmål på banen. Gik strømmen i Danmark? Nej, for vi har forbindelser til udlandet, og der var altså også vindproduktion i december selvom den var mindre end tidligere.

Lad os tage et tænkt eksempel. De 100 GWh du omtaler kunne vi i teorien udnytte naboernes ekstra kapacitet om natten, og overføre strøm til danske batterier til en fornuftig pris sammenlignet med prisen i dagstimerne. Skulle det gå helt galt, så kan man vel oplade batterierne vha. de mindre gasfyrede værker om natten. På den måde kan de små værker levere strøm døgnet rundt og batterierne alligvel også blive opladt om natten.

Ja, det kræver selvfølgelig at nabolandene har ekstra kapacitet, men kan det lade sig gøre? Hvis vi er enige om det kan lade sig gøre i teorien, så er næste spørgsmål om det kan gøres i praksis og til hvilket pris.

Jeg er af den overbevisning at det udelukkende er et spørgsmål om tid, før batterierne dukker op overalt, og selvom de kun er til korttids-udjævning på 3-5 timer, så vil de have en enorm indflydelse på hele elmarkedet.

Jeg mener slet ikke, der er noget reelt problem mht. langtidslagring, hvis der er batterier, solceller og vindmøller nok og sålænge vi har mulighed for udveksling med udlandet.

14
22. februar 2022 kl. 18:03

Det vil ca kræve en batteri backup i størrelsen "Hornsdale" pr døgn. Det svarer til en pris på ca 800 millioner DKK pr døgn du ønsker backup + hvad det har kostet at producer det el som skal lagres i batterierne.</p>
<p>Det lyder som en noget dyr løsning i forhold til de kraftværker som kan producere CO2 "frit" uanset vejret (atomkraft/og til dels vandkraft).

Det lyder faktisk som en meget billig løsning ifht. til at smide strøm ud i høj vind, som vi gør pt. ved at parkere møllerne.

Vi skal have mere effektivitet ud af de møller vi allerede har.

Men det er stadig kun til kortsigtet lagring.

Til langtidslagring til varme giver det mere mening at forske i termokemisk lagring eller opvarmning af saltlagre.

13
22. februar 2022 kl. 18:02

Ingen tillid til VE og batterilagre. Kernekraft og meget gerne gen. 4 reaktorer er alt det VE skrammel overlegent. For få politikere vil indse det.

12
22. februar 2022 kl. 17:54

@Paul-Frederik Bach:

"En sammenligning mellem det energirige år 2020 og det energifattige 2021 giver os en mulighed for at vurdere betydningen af langtidslagrene for energi."

Når 2020 betegnes som et energirigt år, var det i høj grad i relation til at forbruget var rekordlavt, både nationalt og globalt, pga Corona-nedlukningerne - og begivenhederne fik forsyningsselskaberne til at opkøbe mindre gas på spotmarkedet, hvilket fik gaspriserne til at falde.

Bunden gik tillige ud af det amerikanske oliemarked, fordi der var bestilt mere olie end der kunne afsættes, så den overskydende olie blev pludselig en udgift i stedet for et aktiv, og dette smittede selvfølgelig af på de øvrige energimarkeder.

I kombination med dette, var 2020 et 4% bedre end middel vindår i Danmark, og de norske magasiner var fyldt til rekordniveau og Norge nettoeksporterede over 20 TWh strøm til kun 8 norske øre/kWh i gennemsnit for året.

I 2021, kom billedet så til at se stik modsat ud, dels fordi:

  • Nedbøren over Norge var væsentligt mindre
  • Vindåret 2021 var 9% ringere end middel, og dermed 13% ringere end 2020
  • Både olie- og gasproducenter valgte som modsvar på de lave priser i 2020 at skrue kraftigt ned for produktionen, så priserne røg lige fra kælderen op i loftet.

Gas- og oliepriser er svære at foregribe, selv med fhv store lagre, fordi de afhænger af politikeres luner i de lande [fortrinsvis Rusland og OPEC], der producerer brændslerne.

Vind og nedbør er selvsagt også svær at gøre noget ved, men vi kan dog lære at forstå dem, så det forsøger jeg:

Da den ringere vindproduktion i første omgang fik skylden for de stigende elpriser i 2021 (indtil man turde sige højt at det var Putin, der havde fat om bollerne på os), satte jeg mig for at undersøge hvad de sidste 30 års vindenergi har fortalt os om naturlige udsving, udover de velkendte sæsonudsving, som jo korrelerer godt med vores forbrug, og de noget kortere, lokale udsving, som alene vedrører vejr og ikke kræver så store lagre.

Til min overraskelse observerede jeg en helt tydelig oscillation, der i mindst 25 år (formentligt også længere, men vindmølledataene har ikke kvalitet til at vise det længere tilbage end 1996) har fået vores vindproduktion til at svinge med bemærkelsesværdig regelmæssighed fra 10-15% under middel til 10-15% over middel, med en cyklustid mellem 1,5-2,5 år, eller 2,1 år i snit.

Oscillationen ser således ud: https://ibb.co/F7wnQz4

Hvert datapunkt representerer gennemsnittet af de foregående 12 måneders anomalier ift den indekserede vindenergi, målt fra danske vindmøller, og filtrerer således sæsonudsving, vejr, samt ændringer i vindmøllekapacitet og kapacitetsfaktorer.

Hvert datapunkt fortæller således om der var mere eller mindre energi i vinden i de foregående 12 måneder ift de sidste 30 års gennemsnit.

Disse cykler er helt uafhængige af sommer og vintersæson, og nogen som helst anden klimatisk oscillation, jeg kender til, og de kan toppe ligeså vel midt på året som tæt på årskiftet, så to på hinanden følgende kalenderår kan have samme vindenergi, selvom en cyklus bundede i det ene år og toppede i det andet år.

Min formodning er at disse cykler korrelerer med jetstrømmens bølger, de såkaldte "Omega-blokeringer", som jeg ikke har historiske data for, så jeg har henvendt mig til DMI for at blive klogere.

Men mønsteret har altså gennem de sidste 25 år (eller mere) været så regelmæssigt, at det giver mening at energiplanlægge efter det, og havde vi gjort det, ville vi allerede i 2020 have kunnet forudsige at 2021 ville blive et ringere end middel vindår, og på det grundlag have købt mere gas ind, mens gasprisen var rekordlav.

Lagrene blev fyldt op til 20.3 TWh i 2020, hvilket var 20% under lagergrænsen, da lagrene blev fyldt, og 11% mindre end der blev fyldt på lager i 2016.

Så dels kunne vi have fyldt 10-20% mere gas på lager i 2020, og dels kunne gasprisen have afspejlet et kommende ringere vindår allerede før vinteren 2020-2021, så vi havde holdt lidt igen med gasforbruget - hvis vi havde forudset at 2021 blev et signifikant ringere vindår.

Men den mindst simple løsning på disse udsving, er jo at installere 10-15% mere vindmøllekapacitet end det middelproduktionen foreslår vi skal bruge.

[1] Jeg tænker at den meget lave markedspris og efterspørgsel på gas i foråret 2020, har en del at noget at gøre med Putins aggressive fremfærd i 2021, både i form af Gasprom's uvilje til at udbyde gas på spotmarkedet, og truslen mod Ukraine, som faktisk har en hel del med gasforsyningen i EU at gøre, så det er ikke rene markedsmekanismer, der driver gaspriserne op.

10
22. februar 2022 kl. 17:24

Batterier kan være relevante som effektreserve, dvs. til korttids-udjævning. Energilagre, som er P.F.Bach's emne, er noget helt andet.

F.eks.: DK-Vest har en (relativt set) meget stor mølle-kapacitet. Alligevel var der i december "huller" i vind-produkionen på op til 100GWh, hvor "hul" skal forstås som vind-produktion nær nul. En flerdobling af mølle-kapaciteten vil ikke ændre dette nævneværdigt (5 x "næsten nul" vil stadig være "næsten nul").

Prøv så at omsætte 100GWh til batterikapacitet - og overvej at sådanne "huller", i stedet for som her et par dage, faktisk kan vare i ugevis....

Så er det, at vi har brug for energilagre, dvs. her og nu naturgas, og på sigt forhåbentlig PtX.

9
22. februar 2022 kl. 17:13

Det vil ca kræve en batteri backup i størrelsen "Hornsdale" pr døgn. Det svarer til en pris på ca 800 millioner DKK pr døgn du ønsker backup + hvad det har kostet at producer det el som skal lagres i batterierne.</p>
<p>Det lyder som en noget dyr løsning i forhold til de kraftværker som kan producere CO2 "frit" uanset vejret (atomkraft/og til dels vandkraft).

@Lars Mathisson: Det lyder da billigt! Altså hvis man sammenligner med, hvad danskerne i øjeblikket betaler i overpris pga. de høje omkostninger på bestemte tidspunkter af døgnet, så er 800 millioner lynhurtigt tjent ind.

Vi kunne tage dagen i går som eksempel - man kan selv finde graferne på www.emd.dk/el og bruge denne dag som et eksempel. Her var der et enormt overskud af strøm mellem klokken 00-07:00, og elprisen var meget lav pga. meget vindenergi.

Hvis vi kun kunne købe noget af denne billige strøm og så sælge den til en 6-7 gange højere pris mellem kl. 07:00-10.00 eller kl. 18:00-22:00.

8
22. februar 2022 kl. 17:11

Det store gaslager ved Lille Torup i Himmerland er halvfyldt med vand efter lobbyarbejde fra lokale miljøpaver om ikke at lede spildevandendet, der er meget giftigt,radioaktivt og bobler af CO2 som sodavand,ud i Limfjordens vande.

Godt gået.

Så kan vi lære at vi skal have mere VE.

7
22. februar 2022 kl. 16:50

Løsningen er mere vind, mere sol, batterier

Det vil ca kræve en batteri backup i størrelsen "Hornsdale" pr døgn. Det svarer til en pris på ca 800 millioner DKK pr døgn du ønsker backup + hvad det har kostet at producer det el som skal lagres i batterierne.

Det lyder som en noget dyr løsning i forhold til de kraftværker som kan producere CO2 "frit" uanset vejret (atomkraft/og til dels vandkraft).

6
22. februar 2022 kl. 16:30

... til tyskerne og fortælle dem at de skal holde deres atomkraftværker åbent længe endnu.

5
22. februar 2022 kl. 16:23

Løsningen er mere vind, mere sol og en hulens masse batterier.

Løsningen er mere vind, mere sol, batterier i transportsektoren når det passer ind, og den vigtigste til sidst, besparelser.

Ugelager, årstidslager, og årslager bør være brint i store kaverner.

Desværre tager planlægning til drift af vind og brint mere tid end vi kunne ønske.

I en krise er der også værktøjskassen fra 70erne, forbud mod neonreklamelys, bilfri søndage bør kun bruges i yderste konsekvens, men en 80kmt hastigheds grænse 18:00-06:00 samt hele week-end, ville sætte energiforbruget ned, og samtidig sænke støjgener og fylde statskassen uden at lukke landet ned.

3
22. februar 2022 kl. 15:51

Hvor længe kan en sammenhængende eller opdelt dansk elforsyning opretholdes uden støtte udefra?

Det er vist det, man kalder "et godt spørgsmål"! Tilsyneladende er "energipolitik" blevet reduceret til et spørgsmål om "CO2-fri varmeforsyning", "CO2-fri indenrigsflyvning", "elbiler" osv. Sammenhæng er der tilsyneladende ingen, der beskæftiger sig med.

F.eks.: I DK-Vest svingede mølle-produktionen i december mellem 0 (nul) og 4GW. Af den regulerbare produktion stod de tilbageværende kulkraftværker for over halvdelen. Til dette havde energiministeren følgende uforglemmelige kommentar:"Kulforbruget må ikke stige, - det skal gå ned og hurtigt helt stoppe".

Dvs. ministeren opfatter den regulerbare elproduktion som unødvendig. Han anviser i hvert fald ikke nogen erstatning, selv om størstedelen af denne kapacitet iflg. nuværende planer vil være borte om godt et års tid. Man må derfor spørge sig selv, om kulværkerne kun har kørt for sjov / af gammel vane / andet uvedkommende?

At der satses benhårdt på "støtte udefra" er nok det bedste gæt!

2
22. februar 2022 kl. 15:26

Jeg syntes der mangler lidt i analysen. Hvad blev der af kombinationen vind+sol+batterilager.

Jeg ved godt, at det er noget helt nyt, som endnu ikke rigtig er kommet på radaren i lille Danmark, men der er store muligeheder for at forskyde forbruget forbrug af el vha. batterier.

Nej, det er ikke en løsning, der kan lagre el i ugevis, men det er også lige meget. Ved at lade batterier op om natten eller i de dagstimer, hvor forbruget ikke er højt, så vil en batteriløsning kunne levere masser af strøm om aftenen, og derved minimere forbruget af gas.

Løsningen er mere vind, mere sol og en hulens masse batterier.

1
22. februar 2022 kl. 13:22

Atomkraft, Ja Tak!

Når en "optankning" holder en kørende i flere år, så er en isvinter ikke et problem.