SYNSPUNKT SF: Spildevand skal højere på den politiske dagsorden

28. oktober 2022 kl. 14:35
SYNSPUNKT SF: Spildevand skal højere på den politiske dagsorden
Illustration: Büro jantzen.
Artiklen er ældre end 30 dage

Interessen for vores forsyningsvirksomheder har nok ændret sig en del siden Ruslands modbydelige invasion af Ukraine for et halvt år siden. Opmærksomheden på omstillingen af varmeforsyningen har været intens, og alle er nu enige om, at fjernvarmen skal udbygges i hurtig takt.

Nu svier det, at de Venstreledede regeringer spændte ben for fjernvarmeudbygningen, blandt andet ved meget uklogt at fjerne muligheden for tilslutningspligten. I det hele taget har det politiske fokus alt for længe primært været på lavere omkostninger og først derefter på den grønne omstilling.

Rasmus Nordqvist er folketingskandidat for Socialistisk Folkeparti. Illustration: Steen Brogaard.

Blandt andre SF har dog længe ment, at det burde være omvendt – maksimalt tempo på den grønne omstilling bør være førsteprioritet, men selvfølgelig skal omstillingen ikke være dyrere end nødvendigt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Mens varme og el er blevet top of mind, er der mindre opmærksomhed om vand- og spildevandsforsyningerne, selvom de også spiller ikke én, men mange centrale roller i den grønne omstilling:

Det meste af vores vand kommer fra grundvandet, som ikke alene leverer godt drikkevand, men også en stabil vandforsyning. Den er dog ikke stabil på lang sigt, medmindre vi sikrer vores grundvand mod pesticider og giftige forbindelser som for eksempel PFOS.

Derfor har SF foreslået, at der etableres grundvandsparker de steder, hvor der indvindes grundvand – eller forventes indvundet grundvand de næste 100 år. Her skal der være forbud mod brug af sprøjtegift i landbruget, og der skal etableres natur på eksempelvis en tredjedel af arealet. Tabet ved at overgå til økologisk landbrug er nul eller begrænset, og resten af omkostningerne kan dækkes ved en beskeden forhøjelse af vandregningen samt af den drikkevandsfond, SF har fået etableret.

Ikke alt vand, der pumpes op, når frem til forbrugere eller virk­som­heder. I Danmark er spildet dog langt mindre end i udlandet, og det skyldes en regel om, at der skal betales vandafgift til staten for alt spild over 10 procent. Det økono­miske incitament har virket – og det er på tide at sætte de 10 procent gradvist ned til for eksempel 5 procent.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En ting, der overrasker mange udlændinge, der kommer til Danmark for at kigge på spildevand, er, at energiforbruget er så langt nede, og at målsætningen er, at spildevandsanlæg netto skal producere energi. Det skyldes først og fremmest, at der flere og flere steder etableres biogas- og pyrolyseanlæg til bearbejdning af spildevandsslammet. SF har været med til at sikre, at sådanne anlæg kan tænkes ind i driften af spildevandsanlæg.

Desværre er mange af biogasanlæggene pivutætte – der siver en masse metan ud, og eftersom det er en kraftig klimagas, er klima­effekten ikke så god som håbet. Det er aftalt at stramme op, og der er brug for at udvikle metoder til yderligere at nedbringe metanudslippet. Det samme gælder udslippet af en anden klimagas, nemlig lattergas. Med hensyn til energiforbruget er det også vigtigt, at mange anlæg har optimeret deres energisystem i de senere år.

Der er brug for at forske og investere i nye metoder med bedre rensning. I dag bringes meget spildevandsslam ud på markerne, selvom der er tungmetaller og kemikalier, herunder PFAS, i slammet – og noget af det ender i blandt andet vores vandløb, søer og i afgrøderne.

Der er brug for bedre rensning, og slam hører ikke hjemme på markerne – i stedet skal det bearbejdes med pyrolyse (eller andre teknologier), så næringsstofferne hentes rene ud af slammet. Og så er der stadig spildevand, der løber urenset ud i naturen, for eksempel efter kraftige regnskyl. Bizart nok er der ikke afgift på lige præcis dette mest forurenende spildevand.

SF har foreslået, at der lægges dobbelt afgift på overløb for at give et incitament til at nedbringe denne direkte forurening af vores vandmiljø. Det kan for eksempel ske ved, som man gør nogle steder, at lede regnvand andre steder hen end i spildevandskloakkerne – men der er også gode muligheder i avanceret it-styring af vandstrømmene under vores huse og asfalt.

Der er nogle, der siger, at spildevand er for kedeligt til at snakke om. Jeg er ikke enig. Det er for vigtigt til ikke at snakke om.

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger