SYNSPUNKT Sådan ruster du dig til fremtidens ingeniørarbejdsmarked

Illustration: Rido81/Bigstock

I disse uger starter landets unge på deres videregående uddannelse, og 20.000 unge skal ind og læse på en ingeniør- eller STEM-uddannelse (Science, Technology, Engineering og Math). Danmark får brug for 13.000 flere kandidater inden for områderne ingeniør, IT og science i 2030, og globaliseringen, digitaliseringen og den hastige teknologiske udvikling stiller krav til en række kompetencer, som du som færdiguddannet ingeniør eller naturvidenskabeligt uddannet skal mestre. Her er seks ting, du med fordel kan sørge for at lære på dit studie.

Kommunikation

Som ingeniør eller STEM-uddannet er du som regel struktureret og god til at løse problemer. Men blødere kompetencer som at kunne forstå og indgå i dialog med kunden, brugeren og samarbejdspartneren om deres behov, er mindst ligeså vigtige. Bliv god til at kommunikere anerkendende og empatisk og være nærværende og lyttende i kontakten med andre. Det er nogle af de vigtigste egenskaber på vejen til de gode resultater.

Ib Enevoldsen, administrerende direktør, Rambøll Illustration: Jeppe Carlsen

Samarbejde og netværk

Lige meget hvilken type ingeniør- eller STEM-uddannelse du læser, vil du med stor sandsynlighed skulle arbejde på tværs af virksomheder, teams og landegrænser, når du løser projekter. Samarbejde og kommunikation på tværs af fagligheder og kulturer er vigtig for at kunne sikre projekter af høj kvalitet. Tag kontakt til medstuderende på andre universiteter eller studieretninger, når du skal skrive opgaver og opsøg viden og samarbejde med de bedste inden for dit fag. Sørg også for at opbygge netværk tidligt i din karriere - gode relationer er guld værd.

Digital forståelse

Digitale værktøjer bliver en stadig vigtigere del af hverdagen. Du skal kunne anvende data, ny teknologi og strukturere information. Du skal også kunne navigere relativt ubesværet mellem forskellige digitale brugergrænseflader, og du vil have et særligt stærkt udgangspunkt for din karriere, hvis du kan se nye muligheder for at udnytte digitaliseringens potentiale i de projekter, du indgår i.

Globalt mindset

Globalt udsyn og evnen til at arbejde på tværs af landegrænser og kulturer er must-have kompetencer på fremtidens arbejdsmarked. Derfor rejs ud i verden og oplev, hvordan andre kulturer håndterer problemstillinger og kommunikerer, f.eks. ved et udvekslingsophold på dit studie. Det vil styrke dit internationale netværk og din evne til at samarbejde med kolleger og samarbejdspartnere i og fra hele verden. Gode sprogkompetencer er også et must. Mange virksomheder kommunikerer i dag på engelsk, og det gør mange kunder og samarbejdspartnere også.

Forståelse for bæredygtighed og de store sammenhænge

Der er ikke mange, der vil argumentere imod en mere bæredygtig vej for planetens velbefindende. Men at forstå bæredygtighed og de store sammenhænge er en kompetence, der skal tillæres, når du som ingeniør eller STEM-uddannet skal bidrage til at løse verdens store udfordringer og håndtere de dilemmaer, der er forbundet med udvikling og bæredygtighed. Det at forstå klodens ressourceflow af materialer, energi og vand, vigtigheden af en mangfoldig biodiversitet mm, bliver afgørende for fremtiden, hvor bæredygtighed skal tænkes ind i alle løsninger.

Specialistviden og tværfaglighed

Specialistviden er en nødvendighed for at kunne løse de udfordringer, som samfundet står overfor de kommende år. Ifølge Ingeniørforeningen IDA skal danske ingeniører have en dybere og mere specialiseret naturfaglig og teknologisk viden som grundlag for en bredere kommerciel orientering. Men du skal også kunne arbejde på tværs af faglige discipliner. For at kunne fastholde sin position, er det vigtigt, at man kan tilegne sig ny viden og har fokus på at udvikle sig.

Rigtig god læse- og lærelyst på dit nye studie. Vi glæder os til at byde dig velkommen på arbejdsmarkedet.

Emner : Uddannelse