SYNSPUNKT Løsningen på råstof-kampen finder vi i egen baghave

14. februar kl. 11:566
SYNSPUNKT Løsningen på råstof-kampen finder vi i egen baghave
Illustration: GME.
Artiklen er ældre end 30 dage

En måde at opfatte den grønne omstilling er et skift væk fra brændstof-tunge systemer – baseret på olie, gas og kul – og hen imod råstof-tunge systemer.

Biler er et eksempel: Det kræver mere end 200 kg mineraler og metaller, ud over stål og aluminium, at producere en gennemsnitlig elbil. Til sammenligning skal der mindre end 40 kg til, heraf størstedelen kobber, for at lave en konventionel bil.

Den store forskel er elbilens batteri, som er lavet af store mængder litium, grafit, nikkel og kobolt.

Hannes Reuters er administrerende direktør i Rambøll. Illustration: Rambøll.

Så når priserne på mineraler går i vejret, så gør prisen på elbiler det også. Derfor blev nogle markedsanalytikere bekymret, da prisen på litium steg med mere end 700 procent tidligere i år.

Den samme trend ser vi for andre grønne teknologier som vind og sol. Bekymringen går på, at mangel på råstoffer i sidste ende kan gøre den grønne omstilling dyrere og forsinke den.

Udfordrede forsyningskæder

Råstofpriserne stiger af to årsager.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For det første er forsyningskæderne udfordret på grund af krigen i Ukraine og Covid-19-pandemien, hvilket har fået priserne på skibstransport til at stige.

Samtidig har den grønne omstilling virkelig taget fart, hvilket skaber større efterspørgsel og konkurrence. Men det fører også til øget efterspørgsel på kritiske råstoffer og dermed højere priser.

For det andet begynder geopolitik at spille en større rolle i forhold til råstoffernes tilgængelighed. I dag udvindes og raffineres råstoffer i en håndfuld lande, heriblandt særligt Kina, som raffinerer cirka 90 procent af verdens begrænsede mineraler fra jorden.

En anden eksportør af mineraler er Rusland, som jo er underlagt sanktioner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Efterhånden som de geopolitiske spændinger stiger, ser regeringer i EU, USA og andre steder risikoen for forsyningstab i et nyt og mere alvorligt lys. Udfordringen er, at den tid, det tager at få en ny mineralproduktion op at stå – fra det tidspunkt, hvor ressourcen identificeres og udvindes, til det tidspunkt, hvor det kan sælges på markedet – er cirka 16 år.

Konsekvensen af prisstigningerne på råstoffer er både positiv og negativ, idet det både accelererer og sænker farten på den grønne omstilling. Behovet for at finde andre forsyningsveje end Rusland udløste et gevaldigt skub i den grønne omstilling og masser af opbakning fra alverdens regeringer.

Modsat påvirker højere energi- og råstofpriser businesscasen for grønne projekter.

I nogle tilfælde ser vi, at den endelige investeringsbeslutning udskydes på grund af volatilitet og usikkerhed på markedet, for eksempel i forbindelse med grøn brint, hvor 70 procent af produktionsprisen afhænger af elprisen.

Det betyder ikke, at grønne investeringer vil gå i stå, eftersom midlertidige prisstigninger ikke vil ændre radikalt på investeringsrationalet for projekter med en 20-årig levetid. Men det kan betyde, at nogle projekter forsinkes i et halvt eller helt år, hvilket er kritisk lige nu for den grønne omstilling, der netop har brug for hastighed.

Mange af de kritiske råstoffer findes i vores egen baghave

Virksomheder og regeringer har flere muligheder, når de skal navigere i dette. De skal undgå at begå den samme fejl, som vi begik med naturgas, hvor lande i Europa gjorde sig selv ekstremt sårbare og afhængige af for eksempel russisk gas.

Mange af de kritiske råstoffer, som skal bruges i den grønne omstilling, findes naturligt i Europa, for eksempel i Norden, men indtil videre udvindes de ikke.

Et studie udført sidste år for det Nordiske Ministerråd viser, at der i de nordiske lande er rigelige mængder af for eksempel kobber, der bruges til grønne teknologier i kabler, varmevekslere, elmotorer og solpaneler.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvis de kendte og estimerede kobberressourcer i Finland, Grønland, Norge og Sverige blev udvundet, ville mængderne svare til godt 70 procent af verdensproduktionen.

Eftersom det tager så lang tid at nå til et punkt, hvor råstofferne kan sælges på markedet, så skal vi begynde at opbygge forsyningskæden allerede i dag.

At bruge råstofferne i vores egen baghave vil ikke kun have en positiv effekt på forsyningssikkerheden. Det vil også gøre det muligt at sikre en bæredygtig produktion og bedre arbejdsvilkår gennem hele forsyningskæden.

Et andet og parallelt greb er naturligvis at øge genanvendelsen af kritiske råstoffer, så de kan indgå i den cirkulære økonomi.

Sidst men ikke mindst må vi ikke glemme, at selvom vi lige nu ser prisstigninger på grønne teknologier, så gælder det samme for fossile brændsler. På trods af prissvingningerne, så er og bliver vedvarende energi den billigste form for ny energi.

6 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
6
15. februar kl. 07:58

Så slæber HHH igen smuds ind i dette faglige forum efter endnu et besøg på hans underlødige favorit bodega-website klimaurealisme.dk 🙄

3
14. februar kl. 23:56

Sidst men ikke mindst må vi ikke glemme, at selvom vi lige nu ser prisstigninger på grønne teknologier, så gælder det samme for fossile brændsler

ja, det er jo mantraet i Occidenten.

I Orienten er vi vidner til en ganske anden udvikling:

In developing countries, notably China and India, the two biggest consumers, coal use has grown almost continuously for decades. These countries see coal as the cheap and convenient source of power they require to modernize their economies. Together, they consumed 67% of the world’s coal in 2022, compared with 35% in 2000…

, så det kan blive ganske dyrt at (forsøge at) forcere 'omstilling' i Vesten:

Men – vil de bekymrede hævde – vi er jo nødt til at yde vores bidrag (og gå forrest!) for at redde kloden. Alternativet, at fastholde indvinding og afbrænding af olie og naturgas, hvorved eksempelvis Danmark meget hurtigt igen kunne blive nettoeksportør af energi, eller at bruge kul, hævdes derfor ikke at være en reel eller anstændig mulighed. Men det er en falsk problemstilling, idet det ikke handler om klodens overlevelse, men om valget mellem en håbløs kamp mod klimaforandringer (som kommer, hvad enten vi piber eller hyler) eller om en løbende fornuftig tilpasning hertil.</p>
<p>En sådan tilpasning koster, men er i småtingsafdelingen i forhold til en kolossalt dyr grøn omstilling, som vil betyde, at kuren bliver meget værre end “sygdommen”, hvortil kommer, at den velstandsstigning på hele kloden, som bl.a. FN forudser, langt overstiger de udgifter, der er forbundet med at håndtere konsekvenserne af klimaforandringerne. Fortsætter vi derimod ud ad det grønne spor, efterlader vi en endog meget stor regning i børneværelset. Vi skylder vores efterkommere at skifte til et andet spor, inden denne fattiggørelse af de kommende generationer er uafvendelig

2
14. februar kl. 23:31

På trods af prissvingningerne, så er og bliver vedvarende energi den billigste form for ny energi

= trosbekendelsen...påkrævet udgangsbøn for at kunne (for)blive i det gode selskab? ;)

(Det øvrige lyder ellers ganske rimeligt).

1
14. februar kl. 22:07

Det er svært at være uenig med Hannes Reuter om det vigtige i, at Europa og USA bør stræbe efter en større grad af uafhængighed af ikke mindst Kina, hvad angår udvinding og raffinering af metaller, der er kritiske i forhold til omstillingen til grønne energiformer og omstillingen til elbiler. Kina har jo selv et enormt program for udbygning af grøn energiproduktion og -udnyttelse, og har dertil et næsten-monopol på raffineringen af metallerne. Man må håbe, at der rettidigt kommer gang i såvel 'indenlands' udvinding som raffinering. Lige netop Kvanefjeld forekomsten i Grønland , som fotoet antagelig stammer fra (GME, der er anført under fotoet, er det tidligere navn på ejeren af indvindingsretten til forekomsten, hvis den bliver til noget) er der dog megen usikkerhed om: dels ønsker Grønland ikke at forekomsten skal brydes, og dels peger det fremtidige ejerskab i retning af Kina, hvis brydningen ender med at blive til noget, så det er vel lidt usikkert om forekomsten ender i europæiske raffineringsfabrikker, hvis ellers sådanne når at blive etableret. Den anden del af den enorme forekomst af sjældne jordarters metaller, Illmaussaq intrusionen, kaldet Kringlerne, er der mindre usikkerhed om, men også her har ejeren af indvindingsretten, Tanbreez Mining, ikke mange andre muligheder end Kina, hvad angår de videre processer efter udvinding af råstofferne.

I USA er private firmaer i gang med at opbygge raffineringskapacitet, og med tanke på det boost som Bidens store anti-inflationspakke medfører, vil der antagelig komme yderligere fokus på en hurtig opbygning. Heldigt at vi har andre forekomster i Europa, men hvis en europæisk forsyniingssikkerhed skal opnås, uafhængig af Kina og USA, er der særdeles god grund til snarest at komme i gang, hvis vi ikke vil glide bagud af dansen.