SYNSPUNKT Hvorfor skal anlægsbranchen ikke bidrage til den globale CO2-reduktion?

Aalborg Havn består af Østhavnen, Centralhavnen, Aalborg Havn Nord og Midtbyen. Her er det Østhavnen Illustration: PoA

Byggesektoren, energisektoren og transportsektoren skal alle overholde de benhårde, branchespecifikke krav til reduktion af CO2-aftrykket, som er mejslet i sten på internationalt plan.

Men hvorfor skal vi ikke også i anlægsbranchen?

Det er et af de store spørgsmål, som både vi – og sikkert også andre i anlægsbranchen – stiller os selv. Især når vi tager i betragtning, at de fleste anlægsprojekter faktisk skal understøtte de tre ovennævnte brancher – herunder transportbranchen, som er blandt de tunge CO2-udledere.

Endnu mere forunderligt bliver det, når vi tager i betragtning, hvor stort reduktionspotentiale der er i anlægsprojekter og hvor mange lavthængende frugter, der er mere end modne til at blive plukket.

Den seneste kajudvidelse på samlet 20.000 m2 på Aalborg havn viser med al ønskelig tydelighed fornuften i at indarbejde bæredygtighed som et designelement helt fra start i alle anlægsprojekter.

Kajudvidelsen er resultatet af et åbent partner-samarbejde mellem Port of Aalborg, Aarsleff og COWI baseret på tidlig markedsdialog, en tillidsbaseret samarbejdsform og løbende projektudvikling.

Projektets pejlemærker har været definerede fra start: 1) At udføre det kvalitetsmæssigt bedste projekt til gensidig økonomiske gevinst, 2) At højne niveauet for bæredygtighed i projektet – og skubbe på branchen, samt 3) At skabe rum for afprøvning og udvikling af nye samarbejdsrelationer, arbejdsmetoder, produkter og maskiner.

CO2-udledningen fra alle projektets delelementer er beregnet løbende undervejs i projektudviklingen og sammenholdt med et referenceprojekt defineret som ”det projekt, vi ville have bygget, hvis vi gjorde, som vi plejer” – det vil sige med metoder, løsninger og materialer, som vi har benyttet i lignende havneprojekter de senere år.

Beregningerne er naturligvis forbundet med usikkerhed, men selv med dette forbehold taler tallene deres tydelige sprog.

Anlægssamarbejdet i forbindelse med kajudvidelsen har ifølge beregningerne resulteret i en samlet CO2-reduktion på intet mindre end 40 procent i forhold til referenceprojektet. Derudover er der opnået betydelige tekniske forbedringer og optimeringer uden at gå på kompromis med levetid og robusthed – eksempelvis er kajkonstruktionens bæreevne øget med 50 procent.

Alt sammen uden væsentlige merudgifter.

En række resultater, som i høj grad skyldes partner-samarbejdet, hvor bygherre, entreprenør og rådgivende ingeniør har været med i hele processen og bidraget med hver vores kernekompetencer undervejs med mulighed for løbende justeringer. Netop samarbejdsformen har skabt mulighed for idéudvikling og valg af mere bæredygtige løsninger.

Tre, der trækker i samme retning, skaber større resultater sammen end hver for sig.

Det er tydeligt, at man ved at skrue på enkelte knapper, kan hente store besparelser. Eksempelvis ved brug af HVO-diesel, genbrugsmaterialer og alternative betontyper, som i vores tilfælde hver især står for CO2-besparelser på mere end 80 procent sammenholdt med referenceprojektet. Vi havde på forhånd forventet en anselig reduktion, men ikke på dette niveau.

De manglende krav til anlægsbranchen er for os at se et gigantisk selvmål i et klimaperspektiv.

Men er det op til politikerne eller os aktører i branchen at sætte retningen? Tja, det er der nok delte meninger om. En ting er dog sikkert: vi kan ikke bare læne os tilbage og vente – vi må samarbejde om at gøre noget nu.

En start kunne være et krav om at måle på fx CO2-udledning for alle offentlige anlægsprojekter for at skabe en forståelse for, hvad der koster på CO2-regnskabet. Bare denne del har været en øjenåbner.

Og så tilbage fra det indledende spørgsmål… Hvorfor bliver der ikke skabt de rette rammer for at gøre anlægsbranchen grønnere? Hvorfor er der ikke loft på CO2-udledning pr. m2 vej, kaj eller jernbane? Hvorfor er der ikke grænseværdier for materialer og krav om at bruge genanvendte materialer?

Skyldes det manglende vilje?

Nej, det tror vi ikke.

Vi tror i højere grad, det handler om manglende bevidsthed om potentialet. Viden om mulighederne, de allerede eksisterende teknologier og ikke mindst, at grønnere anlægsprojekter sagtens kan bevare en attraktiv balance mellem miljø, økonomi og kvalitet.

Eksemplet med kajudvidelsen er ikke et forsøg på at lave en opskrift, for vi har kun arbejdet med forbedring af enkelte elementer i processen og kørt standard på andre.

Vi er på ukendt grund og prøver os frem, men det er tydeligt, at der er potentiale til meget mere.

Vi ønsker i stedet at dele vores egne erfaringer for at skabe refleksion og diskussion i branchen, hvor vi alle arbejder mod samme mål: at udvikle og skubbe til rammerne for, hvordan anlægsprojekter kan blive grønnere – i samarbejde. Om det så er os i anlægsbranchen eller politikerne, der først finder fælles fodslag og tør definere de ambitiøse målsætninger, må tiden vise.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det ser ud til at der produceres brintdrevne entreprenørmaskiner i England. Så varer det nok ikke ret længe, før vi ser dem her, hvis ellers bygherre og entreprenør kan finde ud af det.

Og så er vi kommet endnu et lille skridt videre i anlægsbranchen. Og det er vel de mange små skridt der summer sig op.

 • 4
 • 9

Hvor meget skal det enkelte menneskes aftryk reduceres for at kompensere for en mia. ekstra verdensborgere?

Med en 1/8 - ved simpel forholdsregning, men pointen er jo, at vi skal reducere CO2 udledningen med meget mere end blot denne kompensation for, at klimaet ikke skal løbe fra os

Problemet i dag er dog ikke så meget, at jordens befolkning vokser - det er mere, at alle fattigrøvene vil til at have samme levestandard som vi andre - hvad bilder de sig egentlig ind?

/sarcasm

 • 19
 • 3

Det er vel mere brugen af mørtel og beton der er mest at hente. Måske bør der tilstræbes efter en længere holdbarhed af byggerier. Blot en fordobling vil være stort, så måske bør der igen bygges noget der kan holde 100+ år?

 • 9
 • 1

Og hvorfor bidrager sportens verden på ingen måde til den globale CO2-reduktion ?

Tværtimod bliver turneringerne større og større med flere og flere deltagende lande, og skal afholdes i flere og flere lande.

Det kan selvfølgende skyldes, at sportens verden er blevet hijacket af de olieproducerende lande, der uden at blinke bestikker alle og enhver med stor succes.

Måske fordi de olieproducerende lande kun er intereseret i, at der skal brændes endnu mere olie af, og at vedvarende energi i deres øjne derfor er af det onde.

Det mest underlige er, at ingen journalister tager dette emne op overhovedet. Men måske er de også blevet bestukket ?

 • 11
 • 2

Alle befolkningstilvæksten de sidste 50 år betyder + 2.000.000.000 tons mere CO2-udslip årligt. Og hvis bare en lille del af den også dyrker sport og dermed hyperventilerer, bliver tallet endnu større. Nå - det må vi jo ikke tale om, især fordi problemet er størst i lande der er noget så krænkelsesparate !

 • 5
 • 11

Det er et realistisk bud i 2100. Det eneste der i sidste ende sætter en stopper for forbruget af fossiler - er når der ikke er mere. Det tidspunkt indtræffermmåske omkring 2100. Og hellere at det bliver brændt af i min højeffektive diesel motor - end i hundrede totaktsknallerter i Bangladesh!

 • 4
 • 20

Nu har jeg så boet i tre muslimske lande. Og det er simpelthen en ære i den kultur, at få så mange børn som muligt. I Niger snakkede jeg med en mand og regnede mig tilfældigt frem til, at han havde over tusinde efterkommere. De 'gør det for Gud'.

UN har en tese om, at de lande ændrer sig kulturelt, så fertiliteten falder. Jeg tror ikke på den tese. Derfor er mit estimat 12 mia.

https://youtu.be/dADXIdcbMpY

 • 1
 • 17

Jeg tror ikke på den tese. Derfor er mit estimat 12 mia.

Så det, der før var et realistisk bud er nu degraderet til dit estimat - baseret på, at du har talt med en mand i Niger og på din tro - mere uvidenskabeligt bliver det vist ikke.

Od det sætter jo unægteligt en del af dine andre bastante udtalelser noget i relief, hvis de er baseret på manglende indsigt - - -

 • 12
 • 3

Nu har jeg så boet i tre muslimske lande. Og det er simpelthen en ære i den kultur, at få så mange børn som muligt. I Niger snakkede jeg med en mand og regnede mig tilfældigt frem til, at han havde over tusinde efterkommere. De 'gør det for Gud'.

Det var heldigt for dig, hvad er du vil sige med det? - du ved godt du ikke er den eneste, der har været i muslimske lande..

Dine oplevelser, er basalt set ligegyldige i hvilken som helst sammenhæng - dermed også din tese (det burde enhver, der har mere end 9. klasses afgangseksamen vide).

Du må tro lige hvad du vil, men som alt andet religion, så hold det for dig selv.

 • 13
 • 2

undrer de seneste to indlæg, at vi her på et teknisk videnskabeligt medies debatforum p.t. har (mindst) en, der mener tro har mere vægt end viden

 • og så kan vi jo gætte, hvem det mon kan være
 • 8
 • 2

Mon ikke Mogens alligevel har helt ret?

Ti ham ihjel. Det er det eneste der virker.

Hvis den intelligente reaktion på provokatøren er at ignorere ham, hvad siger det så om IQ hos hans modparter når hans omkring 50 indlæg i den pågældende debat affødte over 200 reaktioner? 😉

Som nævnt tidligere tror jeg at I skal være glade for at dette debatforum er mere ukendt end en hemmelig dagbog, så det ikke gør så meget at I gang på gang gør jer selv til grin når en debat stikker af med flere hundrede reaktioner fordi I er så lette at provokere!

 • 2
 • 10

Er der overhovedet een af jer, der er negativt påvirket af ‘klimaet’?

I ved sku ikke hvor godt I har det!

 • 4
 • 12

Det er da positivt, at der stadig er nogen, der gider sætte foden ned, når sitet oversvømmes af ....... ulidelig spam

Kig indad.

 • 4
 • 4

Fossilerne slipper IKKE op, eller rettere: Det varer for længe og er for usikkert. I 1973 regnede verdens klogeste hoveder sig frem til, at al olien ville være brugt op år 2.000 ! Nå: Aldrig har der været så mange kendte uudnyttede oliereserver som i år 2000 og senere. Husk: Stenalderen hørte ikke op på grund af mangel på sten. Bronzealderen hørte ikke op på grund af mangel på Bronze. Og jernalderen . . . osv. Og Kernekraftalderen hører heller ikke op af mangel på kernespaltningsmateriale. Det her er POLITIK og kulturel og teknisk udvikling.

 • 3
 • 8
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten