Synspunkt: Fjern reglerne, det administrative bøvl og slip fjernvarmen fri

Plus21. april 2022 kl. 10:135
Synspunkt: Fjern reglerne, det administrative bøvl og slip fjernvarmen fri
Skribenten mener, at som situationen er nu, så har vi ikke tid til lange sagsbehandlingstider - fjernvarmen skal i jorden. Illustration: Scanpix.
Det er administrativt bøvlet, når nye kunder skal sluttes til fjernvarmen. Ved at undgå kommunen, kan vi få fart på fjernvarmen og undgå 320.000 individuelle varmepumper, mener erhvervslivets tænketank.
Artiklen er ældre end 30 dage

Frygt for nye oliekriser og bilfrie søndage betød, at det i 1979 blev besluttet, at naturgassen skulle ind i de danske hjem. Danmark havde adgang til naturgasressourcer i Nordsøen, som kunne udnyttes, og omstillingen var et klart fremskridt, da gassen erstattede oliefyr.

Gratis adgang i 30 dage

Tegn et gratis prøveabonnement og få adgang til alt PLUS-indhold på Ing.dk, Version2 og Radar, helt uden binding eller betalingsoplysninger.

Alternativt kan du købe et abonnement
remove_circle
Har du allerede et PLUS-abonnement eller klip?
close

Velkommen til PLUS

Da du er ved at tilmelde dig en gratis prøve beder vi dig hjælpe os med at gøre vores indhold mere relevant for dig, ved at vælge et eller flere emner der interesserer dig.

Vælg mindst et emne *
Du skal vælge en adgangskode til når du fremover skal logge ind på din brugerkonto.
visibility
Dit medlemskab giver adgang
Som medlem af IDA har du gratis adgang til PLUS-indhold, som en del af dit medlemskab. Fortsæt med MitIDA for at aktivere din adgang til indholdet.
Oplever du problemer med login, så skriv til os på websupport@ing.dk
Abonnementsfordele
vpn_key
Fuld adgang til Ing.dk, Version2 og Radar
Fuld digital adgang til PLUS-indhold på Ing.dk, Version2 og Radar, tilgængeligt på din computer, tablet og mobil.
drafts
Kuraterede nyhedsbreve
Det seneste nye fra branchen, leveret til din indbakke.
Adgang til andre medier
Hver måned får du 6 klip, som kan bruges til permanent at låse op for indhold på vores andre medier.
thumb_up
Adgang til debatten
Deltag i debatten med andre kloge læsere.
5 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
5
2. maj 2022 kl. 19:41

Og så er der selvfølgelig også altid de latterlige kommuner, som Aarhus Kommune, der skriver det ind i lokalplaner, at nybyggeri skal være uden indlagt fjernvarme. Fx et nyt kvarter, der ligger KLODS op ad Danmarks største kraftværk, og producerer fjernvarme til over 100 000 forbrugere. Næ nej, de skal have varmepumper, elektrisk gulvvarme og vandvarmer i alle husene i det kvarter.

4
22. april 2022 kl. 08:58

-> Der er ikke forskel på virkningsgraden, men som fjernvarme selskab, har vi mulighed for at benytte fjernvarmenettet som buffer og dermed flytte en del af elforbruget til de tidspunkter, hvor det er mere hensigtsmæssigt at benytte el.

Folk skriger på fjernvarme, fordi de kan se, at det er billigt. Der hvor jeg boede i starten af 00erne var folk skrækslagne for at nabobyens barmarksværk skulle brede sig, da folk der også var ved at gå fra hus og hjem, pga. de høje priser.

Så jeg har selv været og er ret skeptisk over at binde mig til fjernvarme, hvis det skulle nå ud til mit område, da man så bliver låst til den pris de nu kan gøre det til. Mange steder ser det dog ud til at være relativt billigt og der er jo gode muligheder for at de kan gemme varme fra solpaneler og store varmepumper.

Men man kan vel også gemme varme en del hjemme med en god buffertank. I hvert fald inden for døgnets timer. Nok ikke fra sommer til vinter. Problemet med varmepumper i hjemmet er vist primært at nogen scorer kassen på det, så det er helt urimlig dyrt at få installeret.

Men ellers enig med artiklen. Giv den gas.

3
21. april 2022 kl. 15:30

og hvis nu hele verden skal fyre med træflise, hvad sker der så med vores skove.

Nu er det jo langt fra hele verden, der har behov for at fyre, men så længe træflisen produceres på bæredygtig vis, så sker der ikke andet end at skovene vokser og optager mere CO2 end de ville have gjort, hvis ikke man drev effektiv, bæredygtig skovdrift.

Man dyrker og fælder ikke træer for at skaffe træflis. Man fælder derimod udtyndingstræer for at optimere produktion til træ- og papirvarer.

Udtyndingstræ samt resttræ fra tømmer- og træproduktion, omsættes til flis og træpiller og udnyttes til energi, frem for at lade det rådne og udlede en stor del af kulstoffet som CH4, som giver langt større drivhuseffekt end CO2.

Jeg skifter selv fra gas til fjernvarme inden næste fyringssæson. 94% af energien i vores lokale fjernvarnet, kommer fra halm, træflis og affald, mens 4% kommer fra sol, som altsammen udvindes indenfor vores eget lokalområde.

De sidste 2% kommer iflg. statistikken fra 2020-2021 fra gasnettet, hvoraf 70% som bekendt er naturgas, til dels importeret fra Rusland, men dels er de 2% jo nok blevet kraftigt reduceret pga den høje gaspris, dels vokser andelen af biogas hurtigt i takt med at landets gasforbrug nu reduceres - og svjv producerer vi faktisk mere biogas her i kommunen, end den gasmængde vi bruger i FV-nettet.

Min varmeregning bliver dermed 20-30% lavere end da jeg fyrede på gas til normal gaspris, og under det halve af hvad den har været i de foregående 6 måneder.

Disse moderne FV-systemer kan, såfremt de ikke obstrueres af for meget "red tape", installeres på forbavsende kort tid, både ifm større og mindre byer i det meste af Nordeuropa, og de er nærmest lige til højrebenet i de områder, hvor der er udlagt naturgasnet.

2
21. april 2022 kl. 14:07

Det skal selvfølgelig tilstræbes, at det udelukkende er de nye kunder, der betaler for tilslutning mv. – det skal ikke være eksisterende fjernvarmekunder, der betaler for nye kunders udfasning af gas.

Det er allerede idag et krav for alle fjernvarmeselskaber, at eksisterende forbrugere ikke må belastes økonomisk ved tilslutning af nye kunder. Derfor er det eneste rigtige blot at fjerne reglen og give fjernvarmeværkerne lov til at udbygge i det omfang det giver mening for dem. Man kan evt. forlange, at fjernvarmeselskaberne skal tage en forhåndsdialog med kommunen om, hvor de gerne vil udbygge fjernvarmen - dette blot for at sikre mod at de to parter generer hinanden med placering af fjernvarmerør og veje og andet.

1
21. april 2022 kl. 13:38

Jeg har længe gået og været kritisk i forhold til om det er så fantatisk en ide med Fjernvarme. Så længe varmen ikke kommer fra sol eller vind, så sker der en forbrænding til at skabe varmen, og imens man bryster sig med at træflise er CO2-neutral, så skal den jo komme et sted fra, og hvis nu hele verden skal fyre med træflise, hvad sker der så med vores skove. Derudover er der også et tab i de rørledninger, som det varme vand løber i ud til forbrugerne. Disse spørgsmål har gjort jeg indtil nu har holdt fast i mit gas-fyr. For at få mine spørgsmål belyst skrev jeg til vores Fjernvarme selskab her i Hvidovre hvor jeg bor og fik disse fine svar. Om jeg er helt overbevidst ved jeg ikke, men det ender nok med at jeg skifter til Fjernvarme, når de kommer forbi med gravemaskinen indenfor et par år.

Varmepumper Der blev snakket om store varmepumper, som en del af forsyningsnettet og private varmepumper. Er der forskel på virkningsgraden alt efter om det er en stor eller lille varmepumpe?

--> Der er ikke forskel på virkningsgraden, men som fjernvarme selskab, har vi mulighed for at benytte fjernvarmenettet som buffer og dermed flytte en del af elforbruget til de tidspunkter, hvor det er mere hensigtsmæssigt at benytte el.

Træ til opvarmning Hvor kommer det træ fra, som man fyrer med? Afrika, Sydamerika, Rusland eller et fjerde sted? Hvor stor en andel i procent udgør træ til opvarmning i forhold til affald og halm, og hvor man tons om året er der tale om?

--> En stor del af fjernvarmen, som leveres til Hvidovre fjernvarme stammer fra Avedøreværket. Her fyrer man med halm og træpiller. Træ til pillerne stammer for langt størstedelens vedkommende fra Baltikum. Derudover leveres der til Hvidovre fjernvarme også varme fra Køge Kraftvarmeværk. Flisen, der fyres med her, stammer i overvejende grad fra danske skove.

Fast pris variable pris På kurven over prisen, samt i jeres beregningsprogram kan man se, at den faste og variable pris på fjernvarme stort set er den samme. På kurven kunne man også se, at den faste pris er steget de sidste mange år. Skal man forvente, at den fortsat vil stige, så den faste pris vil overstige den variable pris?

--> Hvis en investering medføre, så stor en besparelse i den variable varmepris, at den samlede varmeregning bliver mindre, vil den blive gennemført, i dette tilfælde vil jeg ikke afvise, at den faste pris, kan komme til at overstige den variable. Jeg vil dog gøre opmærksom på, at i Hvidovre er den faste pris en fordelingsnøgle, så hvis man spare på varmen, vil den faste pris blive sænket året efter.

Overskud/underskudsdeling Det blev nævnt at som fjernvarmekunde får del i underskud/overskud i selskabet. Beregnes dette beløb ud fra forbrug eller enhed?

--> Både overskud og underskud, vil under normale omstændigheder blive indregnet i fjernvarme selskabets budget året efter, og dermed blive brugt til at hæve, eller sænke den faste pris på fjernvarme.