SYNSPUNKT CO2-afgift på biogas presser arbejdspladser og grøn omstilling ud af Danmark

Nature Energys biogas anlæg på Midtfyn Illustration: Nature Energy

Svenske og tyske virksomheder slipper for at betale høje CO2-afgifter, når de indkøber dansk biogas dokumenteret med oprindelsesgarantier, men sådan bliver det ikke i Danmark med regeringens forslag til afgiftsreform. Her i landet kommer virksomhederne til at betale CO2-afgift på biogas leveret via gasnettet fra 2025, og sådan skal det blive ved med at være – også når CO2-afgiften skal stige til 750 kroner pr. ton CO2 frem mod 2030, mener regeringen.

Dermed er regeringen i gang med at bremse grøn omstilling af den danske industri kombineret med udflytning af produktion og arbejdspladser til vores nabolande.

Fransk Rosager er direktør for Biogas Danmark Illustration: BD

Allerede i dag er de danske virksomheder hægtet af den grønne omstilling. Høje CO2-afgifter i kombination med muligheden for at slippe for CO2-afgifter ved at skifte fra fossile brændsler til dansk biogas betyder, at det kan betale sig for svenske og tyske virksomheder at købe danskproduceret biogas leveret gennem gasnettet, mens det er billigere for en dansk virksomhed at anvende fossil naturgas. Konsekvensen er, at hovedparten af den danske biogas eksporteres og giver de udenlandske virksomheders produkter en grøn profil.

Ifølge tal fra Energinet.dk blev 84 procent af den danske biogas købt af udenlandske virksomheder i 2021. 44 procent af biogassen gik til Sverige og 28 procent til Tyskland. Netop de høje CO2-afgifter i Sverige og Tyskland er med til at presse markedsværdien af den danske biogas op. Når de danske virksomheder så får lagt en stigende CO2-afgift oven i, bliver det endnu sværere for dem at købe biogas fra gasnettet.

Forskelle mellem Danmark og Sverige

Ifølge regeringens afgiftsforslag skal der i Danmark betales samme CO2-afgift på både fossil naturgas og klimaneutral biogas, når det leveres via det landsdækkende gasnet.

I Sverige betaler almindelig procesindustri allerede markant højere afgifter på naturgas end de danske virksomheder. Til gengæld får de fuld afgiftsrefusion, når de køber biogas dokumenteret med oprindelsesgarantier. Dette gælder også for danskproduceret støttet biogas.

Herunder viser grafik forskellen på den pris henholdsvis danske og svenske virksomheder skal betale for biogas.

Illustration: Biogas Danmark/Ingeniøren

*Sum af nettariffer, **Energistyrelsens prognose, ***Fastsat til CO2-kvotepris, ****Grøn skattereform april 2022, *****Afgifter Sverige 2022.

Figuren viser tydeligt, at de danske virksomheder taber i konkurrencen om, hvem der kan betale for den danske biogas. Afgiftsrefusionen gør, at de svenske virksomheder kan købe dansk biogas til samme pris, som de danske virksomheder kan købe naturgas, mens de danske virksomheder kommer til at betale en markant højere pris for biogassen på grund af CO2-afgiften.

Regeringens udspil til grøn skattereform fra april 2022 vil mangedoble CO2-beskatningen af biogas leveret via gasnettet og dermed bidrage til en markant forringelse af de danske virksomheders muligheder for at købe biogas.

Øget markedsværdi sænker støtteomkostningerne

Regeringen forklarer sit forslag om høj CO2-afgift på biogas med, at biogassen jo får støtte. Det er korrekt, at biogassen får støtte, men regeringen glemmer, at en afgiftsrefusion for CO2-afgiften vil øge virksomhedernes evne til at betale for biogassen. Det øger værdien af oprindelsesgarantierne for biogas, og med en højere værdi af oprindelsesgarantierne falder støttebehovet til biogassen.

Det skyldes, at støtteordningerne – både den hidtidige ordning og de kommende udbud – er indrettet sådan, at indtægter fra oprindelsesgarantier medvirker til at sænke støtten.

Dermed vil en refusion af CO2-afgiften på biogas både sikre, at de danske virksomheder får en reel mulighed for at byde ind på den danske biogas, og at biogasproduktionen gradvist flyttes fra støtten over på markedsvilkår, så der kommer mere biogas pr. støttekrone. Hvilket er i overensstemmelse med regeringens ekspertgruppes generelle anbefalinger om at gå fra et teknologispecifikt støttesystem til ensartede teknologineutrale CO2-afgifter.

Produktionen til udlandet eller grøn omstilling i Danmark?

Den logiske konsekvens af regeringens udspil er, at de danske virksomheder, der har brug for gas – og samtidig har brug for at levere grønne produkter – med fordel kan flytte produktionen til Sverige eller Tyskland, hvor de kan købe den danske biogas uden CO2-afgift.

I Biogas Danmark mener vi, at der er et markant bedre alternativ – nemlig at sikre vores virksomheder en refusion af CO2-afgiften, som de gør i Sverige og Tyskland, så vi både fastholder produktion, arbejdspladser og grøn omstilling i Danmark – og samtidig mindsker statens støtteomkostninger til biogassen, så vi får mere biogas og drivhusgasreduktion for pengene.

(Fredag den 10. juni kom Venstre og Konservative med partiernes svar på regeringens såkaldt grønne skattereform. Et af forslagene går ud på at bruge over tre milliarder kroner på afgiftsfritagelse på biogas i gasnettet. red)

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Bare biogasproducenter, transportører og forbrugere kommer til at betale CO2-ækvivalent afgift af den gas som undslipper. Eftersom metan er 28 gange så skidt som CO2, så går det nok nogenlunde lige op. (Eller 80 gange så skidt, på den korte bane.)

  • 4
  • 10

Rå biogas indeholder 30% CO2, som filtreres fra og udslippes på anlægget før resten sendes til distributionsnettet. https://energinet.dk/Gas/Biogas

Nogle anlæg sender gassen (methan+CO2) i lokal gasledning hen til gasmotor på fjernvarmeværket hvor det kommer med udstødningen op i skorstenen. Dén del bør både myndigheder og biogasproducenter beskrive nærmere.

Der er nogle få store biogasanlæg som leverer methan til det nationale transmissionsnetværk af gasrør med højtryk.

Hvis staten bruger afgiftsystemet til at støtte at biogassens egen CO2 (før forbrænding) omdannes med brint til mere methan, vinder alle på det.

H + CO2 -> CH4 + H2O (tilføj selv støkiometri)

  • 0
  • 1

De 4 søjler i grafen viser at danske virksomheder bare skal undlade at købe oprindelses beviser, så har de omtrentligt samme gaspriser som i Sverige, men de mister så muligheden for for greenswash.

Men gassen der brændes af, kommer fra samme rørsystem og gassen deri er en skøn blanding af Bio- og Naturgas.

Det relevante er kun hvor meget Biogas der proppes ind i gasnettet, ikke hvem der køber et grønt regneark og efterfølgende slipper for energi/CO2 afgifter.

Den Svenske model motiverer til at bruge mere gas, hvor den Danske model motiverer til at skrue ned for forbruget.

Så kan vi tænke lidt over hvad vi helst vil have virksomhederne gør i en tid hvor vi skal reducere forbruget af gas.

  • 4
  • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten