SYNSPUNKT Bombning af køleanlæg er største risiko ved ukrainsk atomkraftanlæg

30. august 2022 kl. 11:587
SYNSPUNKT Bombning af køleanlæg er største risiko ved ukrainsk atomkraftanlæg
Billedet viser køletårnet, som får kølevand fra Kakhovka reservoiret ved Dnieper floden. De høje skorstene tilhører et andet ikke-nukleart kraftværk. Illustration: Wikicommons/Ralf1969.
Artiklen er ældre end 30 dage

Kraftværket Zaporizhzhia er det største i Europa, og blandt de 10 største i verden. Kraftværket består af 6 VVER-1000 trykvandsreaktorer (PWR) på hver 950 MWe. Den samlede effekt 5.700 MWe udgør 20% af Ukraines elproduktion.

Civilingeniør Jan Heisterberg

Jan Heisterberg-Andersen er uddannet civilingeniør blandt andet med atomkraft, stærkstrøm og reguleringsteknik som specialer. Han har arbejdet med it-projekter i 30 år og senest som projektkvalitetschef. Han er nu pensioneret og en flittig debat-skribent på ing.dk. Illustration: JH.


Et atomkraftværk består principielt af fem dele:
Reaktorbygningen med reaktoren, reaktorindeslutningen, turbine og generator, varmevekslere og pumper samt kontrolrummet.

Yderligere vandbassiner til midlertidig opbevaring af gamle brændselselementer (SFP). Dette kraftværk har 6 reaktorbygninger.

Men et atomkraftværk er andet og meget mere end blot reaktoren:

 • Køletårne. Dette kraftværk har to med sekundær køling fra sø, flod eller lignende. Her benyttes Kakhovka reservoiret og Dnieper floden.
 • Friluftsanlæg (koblingsstation (substation) med maskintransformer for generatoren, højspændingsafbrydere, højspændingsskinner (stiliseret som punkteret linie i tegning) og lokal forsyningsmulighed fra lavere spændingsniveauer til eget forbrug (pumper, kontrolrum mv.). Et sådant anlæg optager ganske meget plads i det fri. Afbrydere og højspændingsskinner gør det muligt at koble generatorerne og højspændingslinierne sammen i forskellige kombinationer.
 • Højspændingslinier til transmission af genereret effekt – typisk 200-400 kV. Endvidere typisk (indkommende) højspændingslinier på lavere spænding til egenforsyning af kraftværket.
 • Nødstrømsanlæg (typisk diesel-drevet generator) til erstatning for lokal forsyningsmulighed fra lavere spændingsniveauer og til eget forbrug (pumper, kontrolrum mv.). Kan måske deles mellem flere reaktorer.

Illustration: JHA.

Der foreligger ikke detaljer om atomkraftværket i Zaporizhzhia, og der kan være afvigelser som næppe er principielle.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Specielt kan der være fritliggende opbevaring af brugte brændselselementer indtil endelig oparbejdning eller deponering.

Nogle krigsrisici for et atomkraftværk

Atomkraftværket i Zaporizhzhia benytter trykvandsreaktorer (PWR), som dels er konstrueret med en reaktorbeholder (kraftig stålbeholder) omkring selve reaktoren, dels sandsynligvis en tæt reaktorindeslutning inde i en reaktorbygning. Konstruktionen er sikkert i høj grad som Fukushima.

Bidrag med din viden

Eksperter verden over diskuterer nu livligt, hvor stor risikoen i virkeligheden er for et radioaktivt udslip som følge af kampene. Men det er af gode grunde vanskeligt at sige, så længe vores eneste informationer fra området er propaganda fra de stridende parter. Det eneste vi kan gøre, er at se på værket og de svage punkter, det måtte have.

Bidrag gerne med viden og betragtninger. Dette er ikke en diskussion for eller imod atomkraft. Det er en debat om risici ud fra de tekniske fakta, vi kan dele om Zaporizhzhia værket. Skriv til debatredaktør Henrik Heide på hehe@ing.dk. red.

Den største enkelt-risiko er manglende køling, der kan medføre overophedning inde i reaktorbeholderen og dermed forskellige indre skader på brændselselementerne, samt eventuelt en gennembrænding (som Fukushima).

En sekundær risiko udgøres af den brint, som frigives ved overophedning af brændselselementerne. Den bortventileres (normalt) – men det skete ikke i Fukushima, hvilket medførte en (sekundær) eksplosion i reaktorbygningen.

Der er ikke en egentlig brandrisiko som i Tjernobyl (RBMK reaktor), hvor brændselsstavene var anbragt i hulrum i en grafit-opbygning uden reaktorbeholder eller reaktorindeslutning. Overophedningen medførte en damp-eksplosion af kølevandet, som spredte kernematerialer og en brand som førte radioaktive gasser op i atmosfæren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Især følgende forhold udgør de umiddelbare risici:

 • Beskydning eller bombning
 • Manglende køling som følge af punkt 1
 • Operatørfejl som følge af uagtsomhed, stress, udskiftninger, manglende bemanding

Beskydning eller bombning kan naturligvis beskadige reaktorbeholderen eller reaktorindeslutningen og dermed sprede det stærkt radioaktive brændsel. Det er måske ikke den mest sandsynlige hændelse, fordi både reaktorbeholderen og reaktorindeslutningen er ganske kraftige.

Brændslet i en atomreaktor udskiftes regelmæssigt. Efter udtagning producerer brændselselementerne dels stråling, dels varme. De opbevares derfor i et bassin, som kræver køling. Efter nogen tid, hvor stråling og varmeudvikling er reduceret, kan elementerne overføres til separat opbevaring inden transport til oparbejdning eller deponering.

Bekymring for radioaktivt udslip

Kampene omkring atomkraftværket Zaporizhzhia i Ukraine har medført bekymring for radioaktivt udslip. Efter værket var afskåret fra elnettet. advarede Kina Rusland om, at kun én hændelse kan forårsage en alvorlig atomulykke »med irreversible konsekvenser for økosystemet og folkesundheden i Ukraine og dets nabolande.« Ifølge Ukraine skyldtes udfaldet brand i askebunker på et nærliggende kulkraftværk som følge af russisk beskydning. Rusland hævdede, at Ukraine havde skylden. Senest har Rusland meldt ud, at ukrainsk artilleri har slået hul i et loft, hvorunder reaktorbrændstof blev opbevaret. Mens de gensidige beskyldninger fortsætter, er der omsider givet grønt lys for, at FN's hold for atomsikkerhed kan komme ind på værket senere på ugen. Illustration: Rafael Grossi/FN.

Dette brugte brændsel (spent fuel) udgør på samme måde som reaktorens kerne en potentiel risiko ved beskydning eller bombning, idet det stærkt radioaktive brændsel kan spredes (som ved Tjernobyl dampeksplosionen).

Beskydning eller bombning kan mere sandsynligt beskadige reaktorbygningen, køletårne, friluftsanlægget, egenforsyningen (fra andre reaktorer, fra eksterne kilder eller fra nødstrømsanlægget) eller kontrolrummet for kraftværket. Som nævnt, og beklageligvis demonstreret i Fukushima, er køling kritisk for et atomkraftværk – og kølingen beror på kombinationen af alle de nævnte og nødvendige elementer som er ganske sårbare.

Hvis en reaktor lukkes pludseligt (SCRAM) vil den fortsat i lang tid producerer betydelig varme, som ganske vist vil falde eksponentielt. De anførte 6,5% af fuld produktion, faldende til 1,5% efter en time er ganske meget af fuldlast (henholdsvis ca. 185 og 43 MWt). En nedlukket reaktor vil også i meget lang tid kræve køling.

Konklusioner

Manglende køling, som følge af beskydning eller bombning af dele af anlægget er sandsynligvis den største enkeltrisiko for havari af Fukushima-typen, så længe reaktorerne er i drift. Denne risiko formindskes jo længere en nedlukning af atomreaktorerne har varet.

Afhjælpning af fysiske skade vil sandsynligvis tage så lang tid, at manglende køling bliver en risiko. Afhjælpning af skader på elforsyning vil måske være hurtigere, men vil tilsvarende gøre manglende køling til en risiko.

A-kraft i Ukraine

 • Ukraine har 15 driftsklare atomreaktorer på fire anlæg, der producerer omkring halvdelen af ​​landets elektricitet. Alle reaktorer er russiske VVER-typer, to er opgraderet 440 MWe V-312 modeller og resten de større 1000 MWe enheder – to tidlige modeller og resten V-320.
 • Ukraine modtager de fleste af sine nukleare tjenester og brændsel fra Rusland, men forsøger at reducere denne afhængighed. En aftale om at bygge ni AP1000-reaktorer på etablerede steder er således underskrevet med amerikanske Westinghouse.
  Kilde: world-nuclear.org

Brugt brændselsstave vil kræve køling i meget lang tid. Brugte brændselsstave er sandsynligvis dårligt beskyttet fysisk, og beskydning eller bombning kan derfor sprede højradioaktivt materiale i et kilometer-stort område. I det omfang nødstrømsanlægget fungerer, hvilket kræver brændstof (diesel) kan
risikoen for overophedning imødegås.

Operatørfejl udgør naturligvis en selvstændig risiko som kan udløse andre risici.

Hvor galt kan det gå ?

En beskydning eller bombning kan (som i Tjernobyl) sprede radioaktivt materiale (især skadede brændselselementer) over et stort område. Udover umiddelbare skader på borgere og militært personel, så vil et større område blive ubeboeligt i sandsynligvis lang tid. Floden Dnieper kan sprede readiaktivt materiale yderligere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En beskydning, bombning eller operatørfejl kan (som i Fukushima) medføre en hel eller delvis nedsmeltning af reaktorkernen eller udtaget brændsel. Udover skader på operatører eller militært personel i nærheden, vil dette medføre et totalt reaktor-havari.

Sandsynligvis vil afstrømmende vand blive forurenet, hvilket kan forurene dels Dnieper, dels Sortehavet. Begge tilfælde vil medføre desuden udgøre en teknisk-økonomisk katastrofe sammenlignelig med Tjernobyl lokalt, og Fukushima i sin helhed.

7 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
7
7. september 2022 kl. 12:40

ad #16: Ifølge de foreliggende oplysninger leverer generatorerne, som drives af reaktorerne, spænding (måske 15 kV) til maskintransformere, som leverer 200-400 kV på friluftsanlæggets samleskinner, hvorfra højspændingslinierne kobles og distribuerer effekten (måske 10-12 eller flere højspændingslinier).

Det samlede anlæg genforsynes så (pressen nævner 4 kabler) fra det almindelige ukrainske elforsyningsnetværk. Der er altså, efter mine oplysninger, ikke en driftsforsyning lokalt fra generatorerne.

Nødforsyning, til erstatning for de 4 nævnte kabler (herunder nedbrud i det generelle ukrainske elforsyning), sker fra dieselgeneratorer (som også nævnt i pressen). Hvor mange, og hvordan, de kan krydskobles lokalt, er ikke oplyst. Det er muligt, at det fremgår af den oprindelige EU risikovurdering, som er der findes link til indlæg #5.

Så svaret på dit spørgsmål handler nok så meget om det eksisterende ukrainske forsyningsnet er intakt (helt frem til atomkraftværket (hvilket ifølge pressen ikke er tilfældet)) OG har effekt nok til at forsyne atomkraftværket. Et uunderbygget estimat ligger på området 100 til 600 MW - altså svarende til op mod en dansk kraftværksblok - eller 1/7 af det daglige danske middelforbrug.

Der er ikke oplysninger i pressen om generel mangel på effekt i det ukrainske elnet, så det handler i høj grad om intakte kabler og luftledninger udenfor kraftværkets hegn.

6
7. september 2022 kl. 10:49

Jeg savner at høre noget i debatten om værkerne er i stand til at køre effekten langt nok ned til at nøjes med egenforsyning.

På et eller andet effektniveau må det jo blive for lavt til at undgå xenon forgiftning, eller damphastigheden bliver lille til rotere turbogeneratoren.

Nu er der 6 reaktorer og det er kun en af dem der er i drift i øjeblikket og det skal så forsyne både sit eget behov og de 5 andre reaktorer plus kølebassiner for brugt brændsel, så det kan jo være der er en rigelig margen før egenorsyning bliver afhængig af diesel eller anden back-up.

Men hvor er vi henne ?

mvh jens

5
5. september 2022 kl. 14:02

ad #2: Jeg forklarede jo, at det samlede anlæg omkring selve reaktoren, herunder den almindelige eksterne strømforsyning (oplyst som 4 kabler) er afgørende. Kontrolrummet er, omend vigtig, blot een brik.

ad #3: Med hensyn til risici, så er en PWR og en BWR reaktor næsten ens. Sammenligningen med Fukushima er brugt, dels fordi den er velkendt, dels især fordi der der er sket en alvorlig hændelse.

ad #4: Det er korrekt at tab af kølevand til eksterne spent-fuel bassinner udgør en umiddelbar fare. Det er blot et delproblem. Operatørerne "etablerer ikke foranstaltninger" - de benytter i de mulige, indbyggede, foranstaltninger. Som jeg skrev, så er det samlede kølesystem et stort kompliceret system af 1) vand og rør, 2) elforsyning, som udover kobling består af kilder; disse er dels 4 eksterne kabler (hvoraf 3 nu er afbrudt ifølge pressen) og/eller nødgeneratorer (som kræver diesel).

Med hensyn til afhjælpning af fejl og skader: vi taler om en krigszone, hvor både reservedele og kvalificeret mandskab må anses for vanskelige at skaffe. Min vurdering er, at fejl, skader eller havarier vil tage månder at udbedre.

ad #5: Alle reaktorer bygges så sikkert som forskrifterne tilsiger. EU stress testen tilfører så yderligere. Men mon manglen på reservedele og kvalificeret mandskab indgår seriøst i planlægningen. Banale ting, som oplæg af ekstra kabler til erstatning (i km-vis) er næppe sket.

ad #6: Udover tidsaspektet ved eventuel fejlbetjening, så er de anførte risici i høj grad af fysisk karakter. Så et sidde i et fjernt ekstra overvågningscenter imødegår ikke risici for een eller anden elektrisk fejlfunktion, som stopper kølingen.

ad #12: Efter min opfattelse er citarene voldsomt overdrevne. Det er demagoisk vedvarende at tale om "eksplosion" i forbindelse med et havari - fordi implikationen er en "atomeksplosion", hvilket er teknisk helt umuligt. En dampeksplosion er eneste mulighed og den kan i princippet lave store skader og sprede materialer.

4
31. august 2022 kl. 13:13

Vi (observatører) skal have fuld adgang og ret til at få fuld besked om alle tilstande på værket, både selve reaktorer og højspændingssystemer rundt om. En ret til både at informere og modtage viden fra drifts-eksperter om nødvendigt.

Er ikke muligt, at indstallere internet evt. med sattelit backup, på alle atomkraftværker, således at alle informationer fra atomkraftværkernes kontrolrum kan observeres internationalt? Det samme gælder videoovervågningen af reaktor. En glimrende applikation for Starlink, der viser hvor vigtigt samfundsmæssigt, at Starlink er.

Ved katastrofer, vil der også kunne gives mulighed for, at atomkraftværket øjeblikkeligt kan fjernstyres af førende eksperter placeret andre steder i verden.

1
30. august 2022 kl. 13:37

Hvis vi skal have mest mulig viden om tilstand, aktiviteter og risiko så må vi i EU skulle gå direkte efter kontrolrummet.

Vi (observatører) skal have fuld adgang og ret til at få fuld besked om alle tilstande på værket, både selve reaktorer og højspændingssystemer rundt om. En ret til både at informere og modtage viden fra drifts-eksperter om nødvendigt.

Dertil bør værket være afkoblet fra Russisk højspændingsnet og tilkoblet EU net i stedet for (det blev det måske for nogle måneder siden) således at overlast risiko kan minimeres.