Leder: Symbolpolitik gør mere skade end gavn for klimaet

'EU godkender import af amerikanske sojabønner til biodiesel'.

Det var en af de overskrifter, som vi, der har fulgt klimadebatten i en årrække, lige skulle læse mere end en enkelt gang, da den dukkede op på ing.dk den 3. februar.

Det er nemlig almindelig kendt, at netop biodiesel ofte fører til højere udslip af drivhusgasser end de fossile kulbrinter, som de erstatter. Så kunne det virkelig passe, at man nu udvidede den allerede eksisterende tilladelse af sydamerikansk soja til greenwashing af europæisk diesel til også at omfatte soja fra USA?

Men den var god nok. Og da EU’s regler for fremtidens biobrændstoffer landede få dage efter, blev der endnu mere grund til hovedrysten. Her bliver brugen af soja nemlig fredet også efter 2020, så vi i de kommende årtier kan blive ved med at lade, som om vores brændstof er grønt, hvis blot det er fremstillet af soja fra den anden side af Atlanten.

Det ville kræve en hel særudgave af denne avis at gennemgå den kritik, som gennem de seneste 15 år er blevet rejst af biobrændstoffer. Igen og igen har forskere og miljøorganisa­tioner påpeget, at de i mange tilfælde er mere skadelige for klimaet end helt almindelig benzin og diesel. I de seneste år har kritikken særligt rettet sig mod biodiesel, fordi bioethanol til at blande i benzin har fået stadigt bedre miljøregnskaber.

Den seneste gennemarbejdede kritik, som har sat standarder for debatten, kom tilmed fra en gruppe forskere hyret af EU selv. De konkluderede i 2015, at biodiesel fremstillet af soja udleder tæt på dobbelt så mange drivhusgasser som almindelig diesel. Biodiesel af palmeolie er endnu værre, mens diesel fremstillet af raps fra vores eget kontinent ‘kun’ udleder en smule flere drivhusgasser end traditionel diesel.

På papiret lyder det besnærende at fremstille brændstof af fornybare kilder som palmer, soja og raps. Men i praksis, viser rapporten, bliver der ofte ryddet skov og drænet moser for at gøre plads til rækker af palmer og sojaplanter. Samtidig skal vi kompensere for, at afgrøderne ellers var blevet brugt til foder, i nogle tilfælde endda direkte som fødevarer. Da både vi og vores husdyr stadig skal have noget at spise, bliver der blot ryddet arealer andre steder. Det kaldes på engelsk ‘indirect land use change’ (ILUC) og i forhold til biobrændstoffer er det den værste klimasynder.

Det var, hvad forskerne i 2015 kortlagde for EU. Men ingen har tilsyneladende gjort sig den ulejlighed at spørge de samme forskere til råds, før Ingeniøren gjorde det i sidste uge. De er alt andet end imponerede over logikken bag soja i tanken.

Herhjemme følger regeringen med sin klimaplan i hælene på EU og kræver, at der bliver blandet mere biobrændstof i tankene næste år – 8 pct. mod 5,75 pct. i dag. På papiret kan det hjælpe os til at leve op til kravet om, at 10 pct. af transportens energiforbrug skal komme fra vedvarende kilder i 2020. I den virkelige verden er det en rigtig dårlig idé, har Klimarådet påpeget med henvisning til netop EU-rapporten fra 2015.

Udfordringen med at finde grønne løsninger til transportens udslip af drivhusgasser, som de seneste tre år er steget – også herhjemme – er enorme. Alle er enige om, at vi ikke kan vente på, at vi f.eks. kommer til at flyve elektrisk, for det vil tage årtier. Derfor er der brug for at tænke biomasse ind.

Masser af forskningsprojekter viser, at biobrændstoffer kan produceres bæredygtigt. De fleste tager udgangspunkt i electrofuels, som kombinerer brint produceret med grøn strøm med kulstof fra biomasse, f.eks. biogas. Sådan et projekt har SAS netop startet i samarbejde med Nature Energy og to universiteter. Lykkes det at producere brændstof til flyene af madaffald på den måde, skal vi tage imod det med kyshånd, også selv om det bliver dyrere end soja-diesel.

Men først og fremmest må vi kræve, at hvad end vi vælger at komme i tanken, så skal det sandt for dyden være en fordel for klimaet i forhold til benzin og diesel. Skaderne måles ikke kun direkte på klimaet. Det er mindst lige så vigtigt, at vi som befolkning mister tillid til den nødvendige grønne omstilling, hvis beslutningstagerne kaster sig ud i utroværdige krumspring. Stiger mistilliden, falder viljen til at bidrage til et bedre klima, og det vil for alvor være katastrofalt.

/ mbr


Lederen udtrykker Ingeniørens holdning, der fastlægges af vores lederkollegium.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er klart nok i relation til de udfordringer, som det moderne samfund skaber for sig selv med sin indflydelse på de mere naturligt og oprindeligt givne livsbetingelser, at man ser, hvordan fx det politiske systems indre nødvendighed forhindrer det i at agere effektivt og rationelt i overensstemmelse med hensynet til en højere nødvendighed.

Hvis man betragter resten af samfundet med fokus på de mange andre former for indre social nødvendighed, kommer hele paletten af sociale begrænsninger og muligheder for at tage rationel handling på udfordringen for øje.

Det politiske systems indre nødvendighed byder det at orientere sig mod det, der kan slås politisk mønt på, og der er gennemgående mere at komme efter i symbolikken, dvs. billedet på at gøre noget, er mere værd i politisk forstand, end de konkret funktionelle tiltag, der har det med at gå ud over den økonomiske omsætning og dermed den politiske magt. Så længe det ikke betaler sig økonomisk politisk konkret og på den korte bane at gøre noget for at løse problemet, så er det umuligt af politisk økonomisk systeminterne grunde.

Her på ing.dk, hvor man henvender sig til de segmenter, der ligger inde med teknisk videnskabelige forudsætninger for at byde ind med konkrete løsninger på problemerne, samt det i det hele taget at lave forpligtende naturvidenskabelige optegnelser over, hvordan det reelt står til på miljøfronten, har man både kompetencerne og viljen til at se på de faktuelle virkninger af det politiske systems handlinger på feltet.

For så vidt som der er omsætning i tiltagene, udviklingen og implementeringen af de tekniske løsninger, som kan afbøde klimaproblematikken, kan der ligefrem være overensstemmelse mellem økonomiske interesser og viljen til at løse problemet. Det ser segmenterne omkring ing.dk fint, hvorfor den sociale nødvendighed, som gælder her, til dels går op i funktionel enhed med nødvendigheden af at handle på problemet.

Men det er ingen selvfølge, at de forskellige former for hensyn og interesser, som de knytter sig til andre af samfundets forskellige funktioner, går op i nogen højere enhed.

Fremskridstroen - troen på, at hvis man gør, hvad man kan på hvert sit felt inden for samfundet, så bidrager man automatisk til helheden og i overensstemmelse med en højere rationalitet til udvikling - er og bliver kernen i ideologien omkring det åbne, oplyste og fornuftige samfund.

Når man således selv på berlingske.dk kan læse, at USA med Donald Trump som præsident ikke længere er verdens leder, så er det udtryk for, at et meget traditionelt orienterede borgerligt og markedsorienteret medie har mistet troen, tilliden til et politisk system, hvor USA er forbilledet.

Trump er både konsekvens af og årsag til den æra, vi lever i. Fake news, manglende respekt for andet end de ekstremt snævre former for rationalitet, der bliver endog meget kontraproduktive når de lukker sig blindt om sig selv i deres tilknytning til fx magthaverens bestræbelse på at opnå og bevare magten for magtens skyld.

Trump har valgt at gå efter magten for magtens skyld med alle til rådighed stående midler og på trods af andre smålige hensyn end netop hensynet til magten for magtens skyld.

Respekten for videnskabens autonomi er helt væk, alle udsagn, twits her fra reduceres, hvad udsagnsværdien angår, arbitrært til de kun politiske udsagn, som karakteriseres ved hverken at være sande eller falske på nogen i politisk forstand eksternt givne betingelser.

Italesættelsen af succes fungerer for Trump, i fuld overensstemmelse med de midler, som de kommercielle medier altid har brugt for at sælge sig selv og sine sponsorers budskaber. Reklameværdien i sig selv, dvs. den for omsætningen umiddelbare nytte, er alt hvad der tæller.

Forbruget i sig selv, den hellige økonomiske vækst og politisk magt er blevet målet i sig selv, på trods af alt hvad vi ved om det uforenelige i disse mål med det nødvendige hensyn til vore naturlige livsbetingelser.

Det er op ad bakke med det projekt, der handler om at bringe det moderne samfund i overensstemmelse med sine livsbetingelser.

Så længe de højtflyvende kan bevare deres isolerede og lettere autistiske oplevelse af at have fat i den lange ende, så er denne sociale succes sin egen største trussel.

EU-kommissionen er ikke et hak bedre. Selv om biodiesel fra soja, produceret i Argentina, er værre for klimaet end nordsøolie, så vælger man at støtte det, for signalværdiens skyld, fordi der kan scores mere på billedet på at gøre noget konstruktivt, end der kan på reelt at gøre noget. Og kun de færreste iagttagere på de andre kommercielle medier har viljen og kompetencen til at afsløre miseren.

 • 5
 • 2

Trump er både konsekvens af og årsag til den æra, vi lever i

- du bør anlægge et langt bredere perspektiv, hvis du vil give et blot nogenlunde retvisende billede af 'æraen'! Jeg har tidligere reklameret for denne udsendelse:

https://www.dr.dk/radio/p1/verden-ifoelge-...

Nu gør jeg det igen!

Har man læseadgang til Weekendavisen, kan jeg anbefale artiklen "Skuld gammel venskab rejn forgo" (der burde nok ha' stået wenskaw!?) om MSC (Sikkerhedskonferencen i München).

 • 3
 • 4

Så længe der står et eneste stationært anlæg, og brænder oli, kul, gas, biomasse eller andet, så er det TOTALT forfejlet at producerer biobrændstoffer til transportindustrien.

Fossile brændstofer er indtil videre en BEDRE løsning til flytrafik, skibsfart og indiduel transport, end alle de andre løsninger vi finder på.

Derver INGEN grund til en eneste el-bil i Danmark, så længe vi brænder kul af i kraftværker, gas og olie af i parcelhusfyr, og millioner af tons skov i fjernvarmeværkerne.

Når vi så ovenikøbet ser stiltiende til når nabolandende slukker velfungerende og CO2 frie atomkrafværker, længe før de er slidt op, så bliver symbolpolitikken, til usmagelig dobbeltmoral.

Vi har set Tyskland lukke mere end 10 GWe CO2 fri kraftværker ned, for derefter at bygge en ekstra naturgasledning til Rusland. Tyskland prøver ovenikøbet at presse sine naboer til at lukke deres CO2 fri kraftværker ned i fx Belgien, som udsættes for pression for at lukke sine 7 reaktorer.

Så der er masser af tosset symbolpolitik på spil i EU.

Så biodiesel på palmeolie, er nærmest en ligegyldighed ved siden af de andre symbolpolitiske tåbeligheder!

 • 9
 • 7

Trump er symbolet på, konsekvens af og årsag til det værste, vi ser i vor tid!

Uden det, som hed spinkulturen indtil for få år siden, var fake news-æraen aldrig blevet, hvad den blev: http://www.arbejdsforskning.dk/pdf/art-93.pdf

http://modkraft.dk/artikel/donald-trumps-l...

Traditionen for at benægte fakta, især inden for problemfeltet menneskeskabt global opvarming, det er ikke noget, har Trump ikke skabt: http://arbejdsforskning.dk/pdf/art-90.pdf https://www.youtube.com/watch?v=UZ8b1C9P82g

 • 2
 • 3

Traditionen for at benægte fakta, især inden for problemfeltet menneskeskabt global opvarming, det er ikke noget, har Trump ikke skabt:

Den sætning skulle jeg nok lige have læst igen. Den burde nok mere have lydt sådan:

"Traditionen for at benægte fakta, især inden for problemfeltet menneskeskabt global opvarming, dem har Trump ikke skabt".

Hans Henriks opfordring til at se sig frit omkring lugter lidt, set i lyset af at han selv har dyrket Svensmark ud i de yderste detaljer ud fra sit helt klare personlige behov for at finde en anden sandhed, end den som mere kvalificerede videnskabsfolk har bragt til torvs. Dvs. Hans Henrik falder som tradtionens forlængelse, en af æraens nok så typiske fænomener. Vi ser det fint, og glæden over, at viben har været at høre her i nat, mellem d.23 og 24 jan. 2019 er på ingen måde entydig. Ej heller det, at bierne er begyndt at summe, for hvad i hele hule helvede skal de leve af netop nu!

 • 6
 • 3

Jeg bliver så træt når jeg ser det ord! For mig ser det ud til at handle om videnskab, politik og religion.

Videnskaben beskæftiger sig med 2 hypoteser: Den ene går ud på at der er naturlige variationer som følger bestemte mønstre og har gjort det længe inden der fandtes mennesker, vi befinder os for tiden i en kold periode med istider, og i øjeblikket er vi måske på vej mod et par århundreder med en smule mere varme, inden kulden vender tilbage. Den anden går ud på at det er CO2's indflydelse på klimaet som drivhusgas, hvor vore aktiviteter har øget andelen i atmosfæren fra 0,03% til 0,04% gennem de sidste 70 år og at det vil medføre et varmere klima og havstigninger. Begge dele anerkendes af videnskaben og diskussionen går på hvilken vægt man vil tillægge de 2 forklaringer.

Politisk har man besluttet at det er hypotesen om CO2's indflydelse man vælger at gå ud fra. Ikke sådan at man sætte alt ind på at begrænse CO2-udledning, så meget tror man heller ikke på det. Men det kan bruges politisk på flere måder, man kan pålægge sine befolkninger byrder og restriktioner i klimaets navn for at styrke statens magt og det er der åbenbart altid behov for! Eller man kan samle verdens lande til COP-møder hvor udviklingslande kan bede udviklede lande om penge under påskud af at vor udvikling har ødelagt klimaet for dem så de har krav på kompensation. Endelig kan man ikke udelukke at "klimaet" kan bruges til at bortlede opmærksomheden fra mere påtrængnede problemer!

Religiøst ser vi hvordan klimaet i disse år er blevet venstrefløjens religionserstatning efer de socialistiske utopiers sammenbrud. Vi støder på krav om at man ikke må spørge, kun tro, og vi ser religiøse fænomener som aflad og bodsøvelser som vi troede vi slap af med ved reformationen i 1536, vi ser en bekymring der ligner arvesynd hos almindelige mennesker der har fravalgt at læse om tingene og forstå dem, og vi ser skolebørn lufte deres angst for fremtiden med pjæk og demonstrationer! Det er et alvorligt problem i Danmark hvor det kan føre til uhensigtsmæssige politiske beslutninger, men det er formentlig også et voksende problem i hele Vesten! Vore medier skubber også godt på og giver folk en fornemmelse af at alle de andre tror så det må du nok også hellere!

 • 5
 • 7

Det har intet med religion at gøre, uanset hvor meget de troende forsøger på at tro det!

Siden tidernes morgen har folk som dig, kære Hans Henrik, forsøgt at reducere den her alvor til ukvalificeret nonsens, dvs. i har forgæves forsøgt at italesætte problemet, som om det var et demokratisk spørgsmål at afgøre, hvad der her er op og ned i videnskabelig forstand.

Som andre botanikere alt ud i disciplinen, selektiv opmærksomhed og omgang med referencer har i valgt at referere til videnskabeligt perifere fænomener som Svensmark, Lomborg og andre kroniske tilfælde, som om nok så demokratiske men videnskabeligt ukvalificerede debatter kunne ændre noget som helst på, hvad der er videnskabelig viden inden for feltet.

Flertallet af politikere og kommercielle medier har så desværre også stået for den praksis, både her til lands men især i USA. Det er så en del af forklaringen på, at vi lever i en tid, hvor faktaresistente kræfter ud fra snævre politiske, økonomiske og personlige grunde kan skalte og valte med sandheden, som det passer ind i den politiske dagsorden.

Problemet er, at vore medier hele tiden har tilladt den tilgang til problemet, menneskeskabt global opvarmning, som om alvoren i det kunne afgøres i og af den muligvis demokratiske men aldeles videnskabeligt inkompetente ramme, som de satte .

Den selektive omgang med referencerne til www afslører kun selektiviteten i tilgangen til nettet, hvor man kan læse alt og det modsatte. Der gælder her det samme, som når man læser bibelen; man kan få alt og det modsatte ud af www. http://arbejdsforskning.dk/pdf/art-199.pdf

De betragtninger, der på lidt mere reflekteret plan går ind og ser på hvordan iagttagelserne kvalificeres på det sociale og det psykiske plan, har aldrig fået lov i de medier, som er del af problemet, fake news æraen. Det er fordi, man ikke bryder sig om at blive sat i et andet lys, end det man selv behersker. Også derfor er medierne selv fake news.

Den virkeligt kvalificerede kritik mangler i de store demokratistøttede kommercielle medier. De sætter en politisk dagsorden, men tåler ikke kvalificeret sociologisk funderede refleksioner over deres egen performance. Jeg ved det, for så længe man bruger medierne som et telt, hvorfra man pisser ud, så kan man få lov. Men lige så snart man pisser inden for i teltet, så er det ud!

Alt, hvad medier og politikere ikke bryder sig om af fakta, det har man gjort en æra/ære i at reducere til religion/kun politiske budskaber (hvis sandhedsværdi er nul). https://www.google.dk/search?ei=SqlyXMC7HN...

Når klimarådets formand blev gået, så kunne Venstres ordfører på området ikke holde sin kæft med, at det var fordi Birch Sørensen sagde noget, som man ikke brød sig om. Fyringen var politisk. Men indrømmelsen af, at man ville en anden politisk tilgang til problemfeltet var samtidigt undermineringen af partiets forsøg på at kunne sige noget forpligtende sandt på området, fordi nu ved vi, at klimarådets formand er politisk valgt, lige som alle andre budskaber herfra, og derfor er man kun i stand til at komme med politiske udsagn, der faktuelt set ikke forpligter nogen på noget. Det ved statsministeren og Lilleholdt, hvorfor man mod bedre vidende gik ud og hævdede, at fyringen af Birch ikke var politisk! Men det var for sent, Thomas Danielsen havde allerede gjort i nælderne. Han kunne ikke lade være!

Man ligger som man har redt politisk. Evnen til at sige noget forpligtende, dvs. noget som er kvalificeret sandt på området, er eroderet, takket være den afslørede mangel på respekt for sandheden, lige så snart den er ubekvem.

Klimaet er på dagsordenen, og vil komme det igen og igen, uanset hvor meget man politisk forsøger på at italesætte problemet som et pseudoreligiøst problem. Strategien rammer og har ramt tilbage på det politiske system og medierne selv. De har systematisk afsløret, at de ikke vil den videnskabeligt kvalificerede sandhed om problemet, dets omfang og de udfordringer, som det har sat os i.

Kognitivt er systemet derfor dømt til at møde problemet på samme måde som koen møder forhammeren umiddelbart før hovedpulsåren til hjernen skæres op i slagteprocessen.

Det bliver ikke det politiske system eller problembenægterne, der for alvor kommer til at møde problemets alvor, for de er allerede afgået ved døden, kognitivt og sanseligt.

 • 8
 • 3

"Alle er enige om, at vi ikke kan vente på, at vi f.eks. kommer til at flyve elektrisk, for det vil tage årtier."

Næh det er vi da ikke.

Elektrisk flyvning er mange faktorer mere energieffektivt end med jetfuel og tilmed er udslip af vanddamp med til at øge klimaeffekten.

Desuden er de økonomiske fordele, så voldsomme for flybranchen at der vil være veritabel overlevelseskamp forbundet med at kunne komme af med sine gamle fly og få fat på de langt mere økonomiske elfly.

Flytrafik triples frem til 2050, så den enkle model ville være at lægge CO2 afgift på og lade afgiften gå til udvikling af batterifly. Der findes allerede batterier, der sagtens kan realisere langdistance flyvning nu, men uden et marked, så udvikles flytyperne ikke i tide til at der også kommer genopladelige batterier, der kan klare opgaven.

 • 0
 • 1

Det er den klassiske feelgood politik som går ud på at sælge os et nyt eller gammelt produkt under påskud af det er miljøvenligt.

Biodiesel, biogas, naturgas og letbaner, alt sammen hedder de noget nyt som er opfundet af den industri som tjener på dem, og venstrefløjen hopper i med begge ben.

Desværre kan man proppe næsten alt ind under denne forklaring, og det er så igen forklaringen på EU’s CO2-forurening er stigende - og vi skulle være foregangslande!

Økologi lyder godt, og er en klassisk venstrefløjs darling. Men økologi kræver mere plads, og da vi er 7 milliarder mennesker som skal mættes hver dag betyder det den manglende produktion ved at omlægge til økologi betyder der skal inddrages mere natur til blot at holde fødevareproduktionen på det nuværende niveau.

Eneste løsning som for alvor vil gøre noget ved problemet er vi skal føde færre børn. Alt andet er hundedyre småting som enten ikke gør en forskel, er direkte til skade eller indebærer for store konsekvenser for samfundet som helhed. Ellers var de jo allerede gennemført.

 • 2
 • 4

Jens Arne:

Videnskaben beskæftiger sig med 2 hypoteser:

Nej: videnskaben ved, at langt den største faktor for de klimaændringer, vi ser nu, er AGW. Pseudo"videnskaben" (alle de suspekte kilder du og ligesindede søger) tror (eller bliver betalt for at prædike) noget andet.

Igen: AGW er et videnskabeligt faktum - når du indser det Jens Arne, kan vi debattere løsninger.

mvh Flemming

 • 6
 • 5

Igen: AGW er et videnskabeligt faktum - når du indser det Jens Arne, kan vi debattere løsninger.

Flemming Rasmussen, når jeg skrev: "Klimaet! Jeg bliver så træt når jeg ser det ord! For mig ser det ud til at handle om videnskab, politik og religion. Videnskaben beskæftiger sig med 2 hypoteser: Den ene går ud på at der er naturlige variationer som følger bestemte mønstre og har gjort det længe inden der fandtes mennesker, vi befinder os for tiden i en kold periode med istider, og i øjeblikket er vi måske på vej mod et par århundreder med en smule mere varme, inden kulden vender tilbage. Den anden går ud på at det er CO2's indflydelse på klimaet som drivhusgas, hvor vore aktiviteter har øget andelen i atmosfæren fra 0,03% til 0,04% gennem de sidste 70 år og at det vil medføre et varmere klima og havstigninger. Begge dele anerkendes af videnskaben og diskussionen går på hvilken vægt man vil tillægge de 2 forklaringer. Politisk har man besluttet at det er hypotesen om CO2's indflydelse man vælger at gå ud fra. Ikke sådan at man sætte alt ind på at begrænse CO2-udledning, så meget tror man heller ikke på det. Men det kan bruges politisk på flere måder, man kan pålægge sine befolkninger byrder og restriktioner i klimaets navn for at styrke statens magt og det er der åbenbart altid behov for! Eller man kan samle verdens lande til COP-møder hvor udviklingslande kan bede udviklede lande om penge under påskud af at vor udvikling har ødelagt klimaet for dem så de har krav på kompensation. Endelig kan man ikke udelukke at "klimaet" kan bruges til at bortlede opmærksomheden fra mere påtrængnede problemer! Religiøst ser vi hvordan klimaet i disse år er blevet venstrefløjens religionserstatning efer de socialistiske utopiers sammenbrud. Vi støder på krav om at man ikke må spørge, kun tro, og vi ser religiøse fænomener som aflad og bodsøvelser som vi troede vi slap af med ved reformationen i 1536, vi ser en bekymring der ligner arvesynd hos almindelige mennesker der har fravalgt at læse om tingene og forstå dem, og vi ser skolebørn lufte deres angst for fremtiden med pjæk og demonstrationer! Det er et alvorligt problem i Danmark hvor det kan føre til uhensigtsmæssige politiske beslutninger, men det er formentlig også et voksende problem i hele Vesten! Vore medier skubber også godt på og giver folk en fornemmelse af at alle de andre tror så det må du nok også hellere!"

Så var det ikke for at debattere, og da slet ikke med dig, men blot for at opsummere min egen opfattelse og samle tankerne midt i alt klimavåset :-) Løsningen behøver vi heller ikke debattere, den er velkendt, og både Michael Fos og Niels Vestergaard Jespersen, har skrevet om den! Og der synes at være grund til optimisme for løsningen tages i brug i voksende hast ude i verden, blot ikke her hos os! Derfor forekommer det mig absurd at vi spilder vores tid på at debattere noget vi ikke har tænkt os at gøre noget ved, bl. a. med det resultat at vore politikere presses til at spilde enorme summer på noget der har omtrent ingen effekt på klimaet!

(når jeg gentager min første kommentar er det kun for at bypasse den gang spam som der var en der droppede umiddelbart efter at jeg skrev det)

 • 3
 • 8

Spørgsmålet er vel i virkeligheden, om de nogen sinde har været (rigtigt) i live på den front? - ikke meget tyder på det - - -

;o))

Ja det er jo altid spørgsmålet Flemming Rasmussen. I USA skal man nu have et uafhængigt team af videnskabsmænd til at gennemgå alkr det politiserende "forskning" for at luge ud i den overtro og ekstremisme som kendetegner f. eks. IPCC. Det glæder du dig vel til, da den blinde tro på IPCC og al den følgagtighed man konstaterer også her i debatten jo godt kunne trænge til et eftersyn. Ikke sandt?

 • 2
 • 5

En glædelig nyhed for alle troldebekæmpere :-)

https://www.klimarealistene.com/2019/02/26...

"Henrik Svensmark har takket ja til en forespørsel om å bli med i Klimarealistenes Vitenskapelige Råd (KVR). Han er fysiker ved DTU og velkjent for sin forskning på kosmisk stråling. Vi har omtalt ham både i artikler og i Klimanytt nr. 214, 159, 57 og 72 Her følger en kort beskrivelse av Henrik Svensmarks utdanning og karriere."

"Fra den lange forskningsprosessen som har hatt både ned- og oppturer, er det grunn til å nevne artikkelen fra 2009 med Svensmark som hovedforfatter, «Cosmic ray decreases affect atmospheric aerosols and clouds», publisert i Geophysical Research Letters 1. august 2009. Dette var lenge den mest nedlastede av alle artikler publisert i de 16 vitenskapelige tidsskriftene utgitt av «American Geophysical Union». Det var lenge usikkerhet om den teoretiske sammenheng mellom kosmisk stråling og variasjon i skydekke. Et eksperimentelt gjennombrudd som bekrefter teorien ble publisert i det prestisjetunge tidsskriftet «Nature Communications» 19 desember 2017 (se Klimanytt 214) med tittel «Increased ionization supports growth of aerosols into cloud condensation nuclei.»

Henrik Svensmark er en av få yrkesaktive vitenskapsmenn som har sluttet seg til Klimarealistenes Vitenskapelige Råd (KVR). Vi håper dette kan være til inspirasjon for de flere hundre akademikerne i Norge som har ytret interesse for å bli med, men som anser det for trygt først etter at man er blitt pensjonist."

 • 3
 • 7

Svend:

Jamen er det ikke sådan IPCC arbejder?

Jeg kender ikke detaljerne i IPCC's arbejdsmetoder, men hvis det er det, har de da været udandsynligt heldige, at de faktiske forhold så har tilpasset sig deres konklusion så fint.

AGW er et faktum, det er kun de allermest rabiate benægtere, der ikke anerkender, at A står for langt den største del af GW. Jeg så lige et link til en artikel i Nature, hvor det med 99.99% sandsynlig var vist - søg selv link Svend - eller er Nature også med i "konspirationen"? ;o)

mvh Flemming

 • 2
 • 3
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten