Syltet rapport anbefaler massiv satsning på vindkraft

Illustration: Elsam

Danmark skal satse så massivt på udbygningen af vindkraft, at 70 procent af vores strøm kommer fra de snurrende møllevinger i 2050.

Sådan lyder en del af opskriften på en dansk energiforsyning, der næsten udelukkende består af vedvarende energi, fremgår det af en rapport udarbejdet af EA Energianalyse og Risø for Miljøstyrelsen. Rapporten blev bestilt i 2006, men i snart et år har den været holdt tilbage af regeringen trods de nuværende forhandlinger om fremtidens energipolitik.

I rapporten, som Ingeniøren har haft adgang til, er budskabet, at udbygningen af vindkraft skal kombineres med en fokuseret satsning på transportsektoren, der skal fungere som et lager for vindenergien »enten i bilernes lagre eller i centrale brintlagre i kaverner (underjordiske hulrum, red.), som del af en overordnet brintinfrastruktur i 2050.«.

Biomasse er en central energikilde i fremtiden

Vil Danmark arbejde mod et samfund alene baseret på vedvarende energi i 2050, er biomasse også en helt central teknologi at satse på.

For at opnå det mål skal biomasse bidrage med 25 procent til energiforsyningen, mens rapporten kun spår, at solenergi vil stå for omkring to procent af energiforsyningen på grund af stor usikkerhed forbundet med teknologien og prisen.

Som udgangspunkt arbejder rapporten med en fremskrivning af den nuværende udvikling, der er baseret på regeringens energiudspil fra januar 2007 "En visionær dansk energipolitik 2025", samt udviklingen i danskernes energiforbrug og bilernes brændstofeffektivitet.

Det fremtidige energiforbrug forventes at falde svagt til 420 PJ frem til 2020, mens bilernes gennemsnitlige brændselseffektivitet forbedres med 10 procent i 2020 i forhold til i dag.

Klimamål kan nås for 2 milliarder om året

Rapporten arbejder med syv scenarier for en fremtidig energiforsyning, hvor der opstilles målsætninger for henholdsvis 2020 og 2050. I det mest ambitiøse scenarium for 2020 vil vindenergi udgøre 40 procent af elforsyningen, mens biomasse vil stå for 33 procent.

På transportområdet vil 15 procent af bilparken køre på biobrændstof, mens 10 procent vil køre i elbiler. Samtidig vil vi hvert år spare 2,8 procent af vores energiforbrug, fremgår det af rapporten.

Det scenarium vil koste samfundet omkring to milliarder kroner om året frem mod 2020, hvilket svarer til 0,1 procent af Danmarks BNP. I det regnestykke er den økonomiske vækst sat til 1,7 procent per år, og beregningerne er i faste 2006-priser. Renten er som udgangspunkt sat til 6 procent på baggrund af Finansministeriets anbefalinger til samfundsøkonomiske beregninger, fremgår det af rapporten.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Vi har "Det økonomiske råd" (vismændene) til at undersøge og kommentere regeringens forskellige forslag inden for det økonoimiske område. Herved bliver både politikere, medier og menigmand gjort opmærksomme på problemer, fejl, mangler og evt. manglende realisme i de forslag, som regeringen fremfører - eller som allerede er gennemført.

For år tilbage havde Danmark tilsvarende et "Energiråd", der skulle kommentere de forskellige energiplaner, der blev fremlagt - både m.h.t. tekniske og økonomiske forhold. Energirådet omfattede sagkyndige fra en lang række områder, så man kunne regne med, at planerne virkelig blev endevendt og mangler m.m.m. blev påpeget.

Jeg har ikke set ovenomtalte "hemmelige" rapport, men når man læser herom, føler man et behov for, at den udsættes for en kritisk gennemgang a la den, som Energirådet gennemførte for år tilbage.

Uden en kritisk gennemgang af rapporten foretaget af sagkyndige inden for relevante områder ved man ikke, om det er en "bundsolid" teknisk-økonomisk rapport, eller om der er tale om "salg af forlænget elastik i metermål".

Savnes det ikke et nyt energiråd? Ikke blot p.g.a. ovennævnte rapport, men helt generelt!

 • 0
 • 0

når man læser herom, føler man et behov for, at den udsættes for en kritisk gennemgang a la den, som Energirådet gennemførte for år tilbage.

Jep! Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan 'de' kan anbefale brintsamfund frem for el-ditto!

Ikke mindst set i lyset af brintsamfundets større tab og f.eks.: http://ing.dk/artikel/85054

 • Hvis vi skal køre på brint (og benytte bilerne som lagre) skal vi, ved hver bolig, have lagerkapacitet til brint, med de risici det afstedkommer, samt hydrolyseanlæg og brændselsceller i stedet for bare et kabel fra stikkontakten til batteri-bilen.
 • 0
 • 0

De seneste undersøgelser om biogas blandt andet: http://www.hedeselskabet.dk/media/Livscykl...

Peger på biogas fra husdyrgødning som en metode, der "slår en hel flok af fluer" på en gang.

Blandt andet udnyttes en vedvarende energikilde, (der ikke udkonkurerer nogen alternativer), som kan lagres OG transporteres i den eksisterende naturgas infrastruktur! - og det endda tværs over hele kontinentet(+)!

Hvad venter vi på?

mvh Carsten!

 • 0
 • 0

Ja og måske kunne dem med naturgas, så have en hane derhjemme, til at fylde på bilen. Jeg ved ikke om det kan lade sig gøre ,men det er der nok nogen der kan svare på. mvh Robert

 • 0
 • 0

Jeg har nu læst artiklen 2 gange, og kan ikke se hvor energien til opvarmning skal komme fra. Det er pt. immervæk en temmelig stor post. Efterisolering vil nok nedbringe det temmelig meget, når vi er fremme ved 2050, men når nu ing.dk har læst raporten, må de da kunne oplyse mere herom!

Jeg foreslår mere eller mindre lavtemperatur geotermisk energi. (temperaturen skulle svinge en del forskellige steder i landet). Ude hos de enkelte forbrugere skal der så stå en varmepumpe, der kan hæve temperaturen efter behov (brugsvand min. 55 gC og til ældre huse skal den nok hæves en del) Til mit nye hus skulle 30 gC være nok, og med en fremløbstemperatur f. eks. 20gC kan man med nutidens varmepumper sagtens komme over COP på over 7. Så kan vi skændes videre om strømmen skal komme fra a-kraft eller andet.

 • 0
 • 0

Skal nok siges at S,SF og egnihedslisten er blevet hånet af deres milijø politik, af venster, dansk folkeparti, kan ikke huske om conservertiv men de ville have atomkraft i danmark, i så fald kunne de komme til at ekspludere helle danmark.

Så tanken om 70% er for lav vi kan ændre vores stil hvis vi vil til 100% over overskuelig tid, vi skal bare lære at fokusere efter målet. Det med kraftværke har jeg løst, men den kræver at andre arbejder også arbejder på min ide.

Min ide kan produsere over 68% (stempel bregning) kender ikke formlerne på turbine drift des uden 1/3 er ikke lavet inu på turbine men agter at finde ud af hvordan man kan lave en turbine, med eller uden hjælp, da denne tybe energi ikke arbejder på samme måde som brændstoffer. Desvære kan jeg ikke udybe tekniken da der ikke er patent på ideen, da ingen har tænkt på at beskytte forsker eller opfinder i ide tyve, og at jeg ikke har råd til det :.-( jeg sidder desvære ikke inde med et labratorium, maskine hal, eller turbine arbejder til at hjælpe mig med en model.

 • 0
 • 0

Jeg tror mest på et energi- og transportsystem, hvor man søger at komme så langt som muligt med de følgende 4 hovedindslag:

1) Effektivisering og besparende forbrugsvaner, samt afregning (mv.?), der giver bedre matchning af produktion og forbrug.

-og den effektive og heldigt sammenspillende ”3-kant”:

2) Regulerbar kraftvarme (KV) baseret på biomasse og affald. (Stort og småt, og f.eks. også mini- og mikro-kraftvarme baseret på brændselsceller, der bl.a. via naturgasnettet forsynes med metan fra (bl.a.?) biogasanlæg) 3) Vind, sol og bølger (brændselsfri men ustabil VE) 4) Maksimalt elbaseret transport (bl.a. inkl. mange lokalt stort set forureningsfrie el og plug-in -hybridbiler, der bidrager med ellagring)

Så vidt jeg umiddelbart kan se uden endnu at have været nede i detaljerne i de aktuelt foreliggende rapporter, er der et stort overlap i forhold til det ovennævnte, men også betydelige forskelle. Specielt tror jeg umiddelbart, at der med fordel kunne ses nærmere på følgende muligheder: 1) Større vægt på kontrollerbar biomasse- og affaldsbaseret KV i forhold til vind, da førstnævnte formentlig er billigst, når omkostninger til bl.a. tab i forbindelse med lastudjævning indregnes. 2) Minimeret brug af især tørre KV-brændsler til mindre CO2 reducerende og elnetstabiliserende formål. 3) Større satsning på nyttiggørelse af naturgasnettet, inkl. den indbyggede lagringsmulighed, fremfor et nyt vidtforgrenet brintnet med brintlagring og totalt set ineffektive brintbiler. 4) Større vægt på brændselsfri VE, der producerer ude af takt med vinden, inkl. især solbaseret elproduktion for bl.a. at kunne stoppe KV-værkerne en større del af sommermånederne og for at få øget brændselsfri VE-bidrag i spidslasttimerne. 5) Større satsning på el-baseret frem for brændstofbaseret transport - også på kort sigt (2020). -Inkl. korttids-el-lagring og spidslast-el-forsyning i/fra mobile batterier. 6) Anvendelse af overløbs-el til produktion af metan til naturgasnettet og/eller flydende brændstoffer (med CO2-anvendelse og produktion af ilt som "sidegevinster").

Noget af dette er desværre kun baseret på forhåbninger og mavefornemmelser, og jeg er heller ikke uvildig (forkærlighed for KV), men måske er der alligevel strøm nok tilbage på regnemaskinerne (/mulighed for yderligere bevillinger) til beregning af et par yderligere scenarier?

 • 0
 • 0

Venstre har aldrig styttet milijø hvorfor så nu? uanset hvad vil de helst ikke opgive magten på indrustrierne før bush gør

Har i hørt om brintpillen jeg håber i har taget den del, med i jeres beregning. (kan ses under www.videnom.dk) Det er den billigste inde for brint, desuden er brænselcellen i klasse F i økonomi, lige som den første højtaler eller den første batteri, så som flyve maskinen, så give den lidt plads plz. (Mit Citat: ting tager tid, tænk ikke på tid det vil tager, men på hvordan man gør det best). om ikke andet lav nogle i stedet for at opgive. (som fogh, venter på bush) se bare på svenskerne, Danmark er det første land med en meget økonomisk alkohol motor, men svenskerne tager prisen fra Danmark, uden folks indblanding hvem kender Ellehammer? da. han er den der blevet gjordt grin med, men vi kan godt bruge hans ideer og bruger dem i daglig dagen.

Kan i huske hvem det først opfant, flyvemaskinen, helicopteren, alcohol stjerne motoren, vindmøllen der gav el, tivoli både der ikke forurenet søen. Disse er alle sammen lavet af Ellehammer. Men USA have reklamen som våben.

Brint energi er i det mindse ren, desuden har biogas produtionen også brint i produtionen, de skal bruge tid til de når klasse A brænselcellen. Den fysiske lov (af universet) kan jo være bedre at bruge brint end resten i energi udnyttelsen. som en kineser sagde: det nemmeste er som regle det sværeste. (mit Citat: det naturligste er som regle der sværeste at opnå)

Men vi enig om at energien skal præstere bedst muglig. Men vi skal også bryde væk fra det (usunde) som benzin, dårlig politik, eller afskaffe miljø politiken i folketinget og give biologer og geologer, den største del, men ikke magten, kun til at stoppe forureningen. mit Citat "lav aldrig arbejdet halvt" heller ikke på miliøet. Men balancen skal heller ikke ødelægges.

Desuden er de Danske produkter de beste, så som nilfisk og alle andre men i danmark har vi ingen ry for at beskytte den teknologi, mod folk der ødelægger for at få penge.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten