Sydsjælland er taberen i stor prisreform af den kollektive trafik

29. august 2016 kl. 06:3830
Sydsjælland er taberen i stor prisreform af den kollektive trafik
Særligt pendlere fra Slagelse, Ringsted, Nykøbing Falster, Vordingborg og Næstved kan se frem til billigere rejser, når de skal ind til hovedstaden. Fra disse byer bliver periodekortet op til 21 kroner billigere. Pendlere i andre byer kan se frem til prisstigninger på over 25 procent. Illustration: Banedanmark.
STYR PÅ TAKSTERNE: Nogle rejsende i Sydsjælland kan se frem til prisstigninger på mere end 25 procent, når trafikselskaberne efter nytår udruller ét samlet takstsystem for hele Sjælland.
Artiklen er ældre end 30 dage

Illustration: MI Grafik.

STYR PÅ TAKSTERNE

Trafikselskaberne er i færd med at udrulle den største reform af priserne i den kollektive trafik. I en række artikler undersøger Ingeniøren, hvorvidt reformen fører til et mere effektivt, fair og gennemskueligt prissystem for de rejsende i hele landet

Fra nytår bliver Sjælland forvandlet til ét stort pendlerområde med ens rejseregler. Det sker som konsekvens af, at trafikselskaberne Movia, DSB og Metro omsider er blevet enige om at rydde op i moradset af uigennemskuelige og ulogiske priser og faldgruber i det sjællandske takstsystem.

'Der er tale om en af de største reformer af priserne i den kollektive trafik siden 1970´erne,' lyder det i en orientering fra Movia.

Blandt de prismæssige fadæser, som trafikselskaberne blandt andet har måttet rydde op i, har eksempelvis været, at hvis en passager skal fra Københavns Hovedbanegård til Roskilde, er det billigst at købe en enkeltbillet til Tølløse. En station, som vel at mærke er 3 stop og 20 minutter længere væk end Roskilde. Men sådanne skrækeksempler bliver altså fortid efter nytår, lover tog- og trafikselskaberne, der har haft hele seks år til at blive enige om fælles rejseregler.

Trafikselskaber har været sløve

'Trafikselskaberne har kun en lille interesse i at afgive takstkompetence og harmonisere takster med andre selskaber, og selskaberne har derfor ikke arbejdet tilstrækkelig aktivt for at harmonisere taksterne,' kritiserede Rigsrevisionen sidste år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Rejserne på Sjælland omfatter 70 procent af alle rejser i den kollektive trafik i Danmark. En af de mest markante ændringer ved prisreformen her er, at rejsekortet fremover altid er billigst. En undtagelse er, hvis du rejser mere 26 gange på en måned i samme relation eller zone. Så bør du anskaffe dig et periodekort.

»Udgangspunktet har været ikke at genere passagererne mere end nødvendigt. Den rabat med op til 26 rejser svarer til den rabat, man får som rejsende med periodekort i hovedstaden, hvor der er flest rejsende,« siger Eskil Thuesen, centerchef i Movia, der ifølge Trafikstyrelsen udtaler sig på alle selskabernes vegne, når det gælder de nye takster på Sjælland.

Endnu flere takstzoner

Sammenlagt lover trafikselskaberne, at hele 96 procent af alle rejser på Sjælland stort set ikke vil blive berørt af prisreformen. Men der er dog 4 procent af alle rejser på Sjælland, som kan se frem til prisstigninger på over 5 procent. Det svarer til ti millioner rejser og omfatter blandt andet nuværende rejser på mere end ni zoner inden for de gældende takstområder Movia H og Movia V.

At passagererne i disse områder bliver hårdest ramt af forsøget på at lave et samlet takstområde i Sjælland, hænger sammen med, at allezoners-princippet ud over otte zoner falder bort. Hertil kommer, at der bliver oprettet flere zoner særligt i Movia S-området. Væksten i zonerne her i det tidligere Storstrøms Amt skyldes, at i den nuværende Movia S-zone har taksterne pr. zone traditionelt været højere end på resten af Sjælland. Til gengæld har takstzonerne arealmæssigt været større.

Svær øvelse med Sydsjælland

Efter nytår betyder det nye system for en tredjedel af rejserne på Sydsjælland, at de på grund af de flere zoner bliver 5 procent dyrere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»I Sydsjælland skal de altså have samme zoner og takster som i andre områder. Det betyder, at vi har måttet lægge 11 ekstra takstzoner ind der. Konkret betyder det, at hvor nogle førhen har kunnet nøjes med at rejse to zoner, skal de fremover rejse i tre zoner og derfor betale mere. Omvendt er der nogle, som stadig blot skal rejse i to zoner på Sydsjælland. De kan se frem til at opleve et stort prisfald,« fortæller Eskil Thuesen.

Samlet set bliver de rejsende fra Sydsjælland altså både de store vindere og tabere i det nye pris- og takstsystem. 0,5 millioner af alle rejser her kommer til at opleve prisfald på mere end 25 procent. Omvendt kommer 0,6 millioner af alle rejser i Sydsjælland til at blive mere end 25 procent dyrere.

Eksempelvis skal en person, der rejser med periodekort fra Haslev til Københavns Hovedbanegård, betale 40 kroner mindre om måneden. Omvendt skal en person, der rejser med periodekort fra Faxe Ladeplads til Københavns Hovedbanegård hoste op med 160 kroner mere om måneden.

Gælder det en rejse fra Rødvig til Faxe med periodekort, skal en person betale 200 kroner mindre om måneden svarende til et fald på 19 procent. Men rejser samme person i stedet for til København, ligeledes med periodekort, sker der en prisstigning på 665 kroner om måneden svarende til 48 procent.

Omvendt kan pendlere fra Slagelse, Ringsted, Nykøbing Falster, Vordingborg og Næstved se frem til billigere rejser, når de skal ind til hovedstaden. Fra disse byer bliver periodekortet op til 21 kroner billigere.

Borgere i Gribskov Kommune skal betale mere

I Nordsjælland er Gribskov Kommune den helt store taber i prisreformen. Prisernes himmelflugt rammer hårdt, fordi kommunens beboere er de fjerdemest flittige pendlere på Sjælland.

Rejser de fra Gilleleje til København, skal de betale 16 procent mere med periodekort om måneden og 49 procent mere med en billet via rejsekortet. Den største prisstigning sker, hvis de rejser fra Gilleleje og til Ørestaden. I så fald skal de betale 30 procent mere med periodekort og 49 procent mere med rejsekort.

30 kommentarer.  Hop til debatten

Fortsæt din læsning

Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
30
29. august 2016 kl. 16:05

Ordet reform har efterhånden fået en uhyggelig klang. Og særpræget har det været at læse Movias bestræbelser på at få Hovedstadsområdets pendlere til at forstå, at de skal tilpasse sig det milliard-dyre rejsekorts mangler. Og det bliver mere end antydet, at de kraftige prisstigninger for at rejse langt i hovedstadsområdet, er rimelige, fordi hovedstadspendlerne i mange år har haft nærmest uretmæssige fordele af den såkaldte alle-zoners-regel. Påstanden er absurd, da det allerede ved etableringen af det daværende HT i 1970erne stod klart, at hensigten med alle-zoner-reglen var at gøre den kollektive trafik i den tætbefolkede hovedstadsregion så attraktiv, således at folk fravalgte bilen til fordel for den kollektive trafik. Dette skulle bl.a. ske ved at man tilbød det, der på nudansk hedder et fastprisprodukt. Hvilket betød, at forbrugerne allerede ved månedens begyndelse vidste, hvad deres transportomkostninger ville blive, hvis man valgte at køre kollektivt. Alt dette bliver nu ødelagt: Ikke alene bliver mange pendlere ramt af kraftige prisstigninger, men de får også et betydeligt ringere produkt for den forhøjede pris. I stedet for at kunne anvende deres netkort i hele hovedstadsområdet, skal der nu betales ekstra, hvis en Nordsjælland-København-pendler vil besøge familien i f. eks. Vallensbæk. Derfor skal der ikke mange familiebesøg til, før omkostningerne ved kollektiv trafik definitivt passerer, hvad det koster at privatlease en bil. En anden grotesk konsekvens af rejsekortets mangler er, at den danske hovedstadsregion herved får en unik særstilling i Europa: Man kan ikke længere købe et netkort til hele regionen, men må nøjes med et stykke mangelfuld black-box-teknologi bygget op omkring forne tiders 'en ligeud'-princip, uden at ane hvad de månedlige udgifter til offentlig transport vil ende med blive, hvis man agter at bruge kortet til andet end bolig-arbejdssted-trafik. I resten af Europas større byer og regioner vil man som hidtil kunne købe et periodekort, der til en fast pris giver ubegrænset adgang til at blive transporteret i hele den pågældende region efter det allezoners-princip, som Movia nu har besluttet at aflive. Dette svarer lidt til, at internetudbyderne ville afskaffe nutidens fastpris-afregning til fordel for fortidens forbrugsafregning. Men det bliver givet til glæde for bilbranchen, der herved får yderligere et godt salgsargument for at anskaffe et lille nyt privatkøretøj til familien. Til almindelig orientering og misundelse kan hovedstadsområdets pendlere her se, hvad det koster at erhverve et alle-zoners netkort pr. måned i flere nærliggende byregioner:

Stor-Berlin: 750 kr. (99,90 euro) Stor-Hamburg: 780 kr. (103,70 euro) Stor-Stockholm: 640 kr. (790 SEK) Hele Region Skåne: 1012 kr. (1249 SEK) Hovedstadsområdet (HT): 1385 kr. (under afvikling).

24
29. august 2016 kl. 10:48

Re: Oprodning?</p>
<pre><code>Lad rejserne koste et vist antal øre på minut
</code></pre>
<p>Så bliver det dyrere at rejse med bus end med tog for den samme rejseafstand. Eksempelvis tager S-toget fra Valby til hovedbanen 7 minutter, mens 1A fra Toftegårds plads til hovedbanen tager 10 minutter. Det ville også betyde, at det vil være dyrere at tage S-toget fra København til Høje Taastrup end at tage regionaltoget på samme strækning.

Derudover vil man skulle betale ekstra ved forsinkelser eller togbusser mv.

Det kan man allerede se ved Drive-now hvor man betaler pr. minut, hvis man ender i en kø eksempelvis pga. et uheld kan man bare se minutterne tikke afsted...

Man skal huske på at det nye zone-system er lavet under en forudsætning om at være indtægtsneutralt, naturligvis vil der være nogle der skal betale mere og nogle der vil skulle betale mindre. Der er mange der mener det er helt galt. Men jeg kunne godt tænke mig at se et indtægtsneutralt løsningsforslag med 3 zoner hvor én zone koster 11 kr., jeg tvivler ;)

23
29. august 2016 kl. 10:47

Læs eksemplet med Tølløse/Roskilde.

Det kan godt være, at det er kontraintuitivt, men det gør det ikke nødvendigvis til et problem. Jeg har i mange år levet fint med den kognitive dissonans, at en togrejse mellem København og Aarhus koster mere end 700 kroner, mens en flyrejse mellem København og Berlin kan fås for 450 kroner.

Og når den foreslåede løsning så endda er at gøre det dyrere at rejse til Tølløse (kun naive personer havde forventet andet), har jeg endnu sværere ved at se, at eksemplet med Kbh - Tølløse/Roskilde på nogen måde berettiger til en ændring, der rammer så mange af de rejsende på længere strækninger.

22
29. august 2016 kl. 10:42

Så trafikselskaberne er med andre ord landet på en model, der straffer brug af offentlig befordring for stort set alle længere rejser. I "gamle dage" var betaling for 7 zoner i hovedstadsområdet nok til, at man kunne rejse ubegrænset i hele zonestrukturen. Efter sammenlægningen af HT med VTS og STS skulle man så pludselig betale for 9 zoner for at få lov at rejse overalt. Med den foreslåede "harmoniserede" model for Sjælland ser der ikke ud til at være noget øvre loft på zonebetalingen. Med andre ord får man lov at betale for samtlige de zoner, man rejser igennem og gives altså ikke "mængderabat". Det er ikke underligt, at alle trafikselskaberne kan blive enige om den model.

Man kan så kun gyse for hvad der sker, når modellen "eksporteres" til Fyn og Jylland. Det må antages, at rejser fra Rødby til Frederikshavn får lov at betale proportionelt lineært for hver eneste zone, de passerer igennem. Det er jo så dejligt "let at forstå" og så bliver Forbrugerombudsmanden nok glad.

20
29. august 2016 kl. 10:31

Der er kun tale om en prisreform i transportselskabernes favør. Det er ikke en zonekorts-reform. Igen må vi stå uafklaret om hvem der er kunder i offentlig transport. Passagererne? Næh de er bare til besvær.

18
29. august 2016 kl. 10:25

Lad rejserne koste et vist antal øre på minut

Så bliver det dyrere at rejse med bus end med tog for den samme rejseafstand. Eksempelvis tager S-toget fra Valby til hovedbanen 7 minutter, mens 1A fra Toftegårds plads til hovedbanen tager 10 minutter. Det ville også betyde, at det vil være dyrere at tage S-toget fra København til Høje Taastrup end at tage regionaltoget på samme strækning.

17
29. august 2016 kl. 10:25

Et ensartet zone system på hele Sjælland.

Hvordan er det en forbedring for de rejsende, at zonesystemet er "ensartet"? Det lyder i mine ører mere som en bureaukratdrøm.

De rejsende kigger vel i sidste ende på, hvad de ender med at skulle betale hver måned og vurderer først og fremmest såvel den offentlige befordring som takstreformen i dette perspektiv?

14
29. august 2016 kl. 10:17

Hvis zonerne gøres meget store, vil der også være rigtig mange passagerer, der får store prisændringer. Det vil især gøre de korte rejser dyrere end i dag.

Sjovt nok så er der mange steder i udlandet hvor zonerne er meget større end i Danmark - eksempelvis Rom som er en stor zone, hvor en kontantbillet koster 1,50 Euro - altså omkring 11 kr.

Og hvad er det lige den billigste kontantbillet koster i Danmark for en langt mindre dækning - 24 kr!!

12
29. august 2016 kl. 10:11

De kommentatorer, der ind til nu har jublet ved tanken om en "takstharmonisering" har simpelthen overset, at "harmoniseringen" blot var spin for "fordyrelse", som skulle få øvelsen til at glide lettere ned i offentligheden

Samlet set viser beregninger, at trafikselskabernes indtægter de samme +/- ½ pct. Hvis indtægterne mod forventning bliver større, får trafikselskaberne det modregnet i de efterfølgende års takststigninger.

13
29. august 2016 kl. 10:13

Det ser da ud til at være en klar forbedring - og som i det store og hele er økonomisk neutral.

Bortset fra, at der er dobbelt så mange rejser, som bliver dyrere, end der er rejser, som bliver billigere, mens det er 55 pct. af prisstigningerne, der mindst er på 15 pct. og omvendt kun 42 pct. af prisfaldet, der mindst er på 15 pct. Det skulle i øvrigt ikke overraske mig, om fordelingen af 25 pct.+ prisændringerne også er uens fordelt, så prisstigningerne fortrinsvis ligger væsentligt højere end 25 pct., mens prisfaldet omvendt holder sig meget tæt på de 25 pct. Men det er der ikke på det foreliggende grundlag data til at drage konklusioner om.

Det ser da ud til at være en klar forbedring

Kan du evt. hjælpe mig med at forstå hvori den "klare forbedring" består?

for de fleste er befordringsfradraget i forvejen LANGT større end den reelle udgift...

Det er jo ikke kun for pendlerrejser at sådan et system skal vurderes. Eksempelvis er der nok nogen, som hidtil har været glade for at benytte toget til familiebesøg og/eller sommerhusophold, som nok vil synes, det er en alvorlig streg i regningen, at det pludselig er blevet 49 pct. dyrere at besøge bedstemor / tage i sommerhus i Gribskov Kommune (en rejse, der ikke gives befordringsfradrag for).

11
29. august 2016 kl. 10:08

Der behøver ikke at være mere end max. 20 zoner øst for Storebælt, hvoraf de 5 er i hovedstaden. Andre sammenlignelige storbyer klarer sig fint med langt færre

Hvis zonerne gøres meget store, vil der også være rigtig mange passagerer, der får store prisændringer. Det vil især gøre de korte rejser dyrere end i dag.

Det vil også betyde, at der ikke er en tæt sammenhæng mellem, hvor langt jeg rejser og hvor meget det koster. Hvis jeg bor tæt på en zonegrænse, kan det være, jeg kan rejse 15 km mod øst til 1 zones pris, mens en rejse på 2 km mod vest bliver væsentlig dyrere, blot fordi den krydser en zonegrænse.

10
29. august 2016 kl. 10:06

Eksemplerne med fordyrelser i artiklen er alle fra destinationer på regionsbanerne, mens stationer på statens banenet ikke rammes? Har Movia gang i en skjult dagsorden om at nedlægge regionsbanerne? 50% taktsstigning skal jo nok fjerne en del af behovet...

9
29. august 2016 kl. 10:04

Andre sammenlignelige storbyer klarer sig fint med langt færre. Berlin dækkes af 3 zoner.

Arne Lund nævner kun Berlin og ikke resten af området - men her er et zonekort for Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg:

https://images.vbb.de/assets/downloads/file/43816.pdf

Berlin er kun zone A og B mens zone C dække de første byer i delstaten Brandenburg.

Her er nogle af priserne:https://www.vbb.de/de/article/fahrpreise/fahrpreise/fahrpreise/8841.html

Men ikke alt er med - så man skal også kigge i denne 77 sides sag hvis man mangler en pris:https://images.vbb.de/assets/downloads/file/297904.pdfJeg har tidligere en mere simpel prisoversigt for det område.

8
29. august 2016 kl. 10:00

Det ser da ud til at være en klar forbedring - og som i det store og hele er økonomisk neutral.

...men typisk dansk: vi ser udelukkende om der er bare en lille andel der oplever en prisstigning - og hvis den findes SÅ.... suk..

Ja - det er surt at noge vil opleve prisstigning - men helt ærligt - for de fleste er befordringsfradraget i forvejen LANGT større end den reelle udgift...

7
29. august 2016 kl. 09:56

I mit hoved giver et fald på -25% en stigning på 25%. ;-) Hvorfor rodes der sådan med begrebene?

6
29. august 2016 kl. 09:52

Der skal en særlig form for naivitet til at tro, at en takstzonereform med fokus på den politiske eufemisme "harmonisering" nogensinde skulle have haft til formål at gøre rejserne billigere.

De kommentatorer, der ind til nu har jublet ved tanken om en "takstharmonisering" har simpelthen overset, at "harmoniseringen" blot var spin for "fordyrelse", som skulle få øvelsen til at glide lettere ned i offentligheden.

I øvrigt er det værd at bemærke, at det er Trafik- og Byggestyrelsen, der har siddet for enden af bordet ved denne øvelses gennemførelse, hvilket betyder, at det er Transportministeren og dermed i sidste ende et flertal i Folketinget, der står bag øvelsens udfald:

https://www.trm.dk/da/nyheder/2015/nu-bliver-der-ryddet-op-i-takstjunglen-paa-sjaelland

5
29. august 2016 kl. 09:39

Jeg håber virkelig det her får politikerne til at sende sagen tilbage med "opgave misforstået"

Meget gerne med ordre om at der max må være 25 zoner på hele Sjælland

4
29. august 2016 kl. 09:26

Jeg kan ikke se at man har gjort op med hele det forældede zonesystem; tværtimod har ham kompliceret det ved at indføre yderligere zoner.

KISS! (Keep it simple)! Lad rejserne koste et vist antal øre på minut. Så er der ikke flere dikkedarer og et IT-system kan sagtens beregne hvor lang tid rejsen burde have taget så forsinkelser ikke koster ekstra.

MVH Jan - der gerne bruger det offentlige - når man altså ikke lige saboterer det med togbussernes forsinkelser

3
29. august 2016 kl. 09:17

urinen siler ned ad ryggen:

"Rejser de fra Gilleleje til København, skal de betale 16 procent mere med periodekort om måneden og 49 procent mere med en billet via rejsekortet. Den største prisstigning sker, hvis de rejser fra Gilleleje og til Ørestaden. I så fald skal de betale 30 procent mere med periodekort og 49 procent mere med rejsekort."

parret med at alt snakken om udvidelse af Hillerødmotorvejen bliver ved med at være snak, snak, snak.

Og så lige en stigning på næsten 50% - det skal nok løse nogle trængselsproblemer!

2
29. august 2016 kl. 08:43

En del af os der pendler på pendlerkort har assymetriske pendlinger, i mit tilfælde på grund af aflevering af børn om morgenen. Det er i dag noget der er til at have med at gøre takket være alle zoners pendlerkort.

Jeg har prøvet at fortolke Movias fine PDF om pendlerkort, men jeg har meget svært ved at gennemskue om de overhovedet vil formå at indføre en brugbar praksis ud fra det de skriver. Afhængigt af tid på dagen og retning har jeg i dag fem forskellige ruter der indgår i min pendling, og det ligner ikke at jeg vil kunne slippe for lange diskussioner med kontrollører undervejs med den nye struktur...

1
29. august 2016 kl. 08:26

Fint nok hvis der sker en oprydning resp. forenkling af den absurde zonestruktur, således at det bliver billigere at rejse kollektivt. Det er der blot ikke tale om her, idet Movia forøger antallet zoner - altså det stik modsatte af hvad der er brug for. Der behøver ikke at være mere end max. 20 zoner øst for Storebælt, hvoraf de 5 er i hovedstaden. Andre sammenlignelige storbyer klarer sig fint med langt færre. Berlin dækkes af 3 zoner. München med opland, der svarer til hele Sjælland, klarer sig med en halv snes zoner. Det andet store problem er, at der skal ryddes ud i fedtlaget af små trafikkonger, der hver vogter over deres eget radisebed. Som ofte ikke er i stand til at samarbejde, og kun gør det, når de af ministeren får armen vredet rundt. Dav. trafikminister Henrik Dam Kristensen blev engang spurgt om hvorfor London Transport og Oyster Card fungerede så upåklageligt. Svar: Fordi der i London kun sidder én beslutningstager for bordenden, og denne har mandat til at bede de andre deltager i samarbejdet om at holde kæft. Så var jo oplagt, at vi her i landet fik en tilsvarende model, men så langt rakte det politiske mod ikke. Dam ville skam ikke træde tunge partifæller i kommuner og regioner over tæerne. Og så bliver det jo derefter.